Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk!

Célunk, hogy elégedett legyen szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Tudjuk azonban, hogy minden szervezet működése során előfordulhatnak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban ügyfeleink panasszal kívánnak élni.

Kérjük, hogy panasza kivizsgálása, vagy vitarendezés érdekében első lépésként vegye fel a kapcsolatot Pénztárunkkal.

Az MKB Nyugdíjpénztár panaszkezelésben illetékes szervezeti egysége és elérhetősége:

MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálata
1138 Budapest, Dévai utca 23
Telefon: +36 1 268 7001,
e-mail: ugyfel@mkbnyp.hu
Levelezési cím: 1821 Budapest

Panaszbejelentés módjai

 • Személyesen: 1134 Budapest, Dévai u. 23.
  A Pénztár személyes Ügyfélszolgálatán (meghatalmazott is eljárhat az Ügyfél nevében).
  Személyes ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje:
  hétfő-kedd-szerda-péntek: 09:00 - 15:00
  csütörtök: 08:00 - 18:00
 • Telefonon: +36 1 268 7001
  hétfő-kedd-szerda: 08:00 - 16:00
  csütörtök: 08:00 - 18:00
  péntek: 08:00 - 15:00
 • Írásban
  • Postai úton - MKB Nyugdíjpénztár - 1821 Budapest
  • Elektronikus levélben - Kérdése, vagy észrevétele illetve panasza esetén e-mail-ben is megkeresheti az Ügyfélszolgálatunkat:

Panaszkezelésre vonatkozó szabályzat

A Pénztár vonatkozó szabályzatát itt tekinteti meg: Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési folyamat lépései

Személyesen, telefonon szóban közölt azonnal nem rendezhető panaszát illetve az írásban (postai úton vagy elektronikus levélben) benyújtott panaszát, a Pénztár 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja

Az írásos panaszbejelentés formájára nincs szabály, vagy kötelező sablon. Panaszát saját szavaival leírva, vagy a Magyar Nemzeti Bank által nyomtatványon nyilvánosan elérhető nyomtatványon is bejelentheti.

Megalapozott panasznál határidőben történő válaszadás mellett a Pénztár megteszi a panasznak megfelelő intézkedést, szükséges javításokat, pótlásokat.

Elutasított panasznál az indoklásról maradéktalan tájékoztatást küld a Pénztár, feltüntetve az egyéb jogorvoslat lehetőségeit:

a szerződés, illetve tagsági jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére irányult, akkor a Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy a Polgári perrendtartás szabályai szerinti bírósághoz fordulhat:

Elutasított panasz esetén kérelemmel, vagy keresettel felkereshető szervezetek

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)
Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: +36 80 203 776
Levélcím: 1539 Budapest Pf.: 670.
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.penzugyibekeltetotestulet.hu

Hasznos linkek:


Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: +36 80 203 776
Fax: +36 1 489 9102
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Email: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Hasznos linkek:

Kifejezetten adatvédelemmel kapcsolatos, a pénztári ügymenetben nem rendezett, vagy elutasított panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) tud fordulni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu