Kedvező feltételek, alacsony tagdíj az MKB Nyugdíjpénztárban

minimális tagdíj mindössze 6.000 Ft/hó (melyből átlagosan 5.612 Ft az egyéni számlára kerül). A tagdíjfizetés gyakoriságát (havi, negyedéves, évente egyszer) a Tag határozza meg. A tagdíjfizetést a munkáltató részben vagy egészben átvállalhatja (munkáltatói hozzájárulás).

Új belépés esetén az egyszeri belépési díj 4.000 Ft, társpénztárból történő átlépés esetén ez a költség nem kerül levonásra.

A Pénztár a működési kiadásait az egyszeri belépési díjból és a tagdíj-jellegű befizetésekből történt sávos rendszerű levonásokból fedezi. A Pénztár a tag egyéni számlájára (fedezeti tartalék javára) a befizetett tagdíjból legalább 90,1%-ot ír jóvá az alábbi táblázatban foglalt sávos felosztás szerint:

Valamennyi jogcímen
befizetett tagdíj
Fedezeti tartalékba
kerül a befizetés
Működési tartalékba
kerül a befizetés
Likviditási tartalékba
kerül a befizetés
10.000 Ft-ig 90,1%-a 9,8%-a 0,1%-a
10.001-150.000 Ft között 94,1%-a 5,8%-a 0,1%-a
150.001-300.000 Ft között 95,1%-a 4,8%-a 0,1%-a
300.001-500.000 Ft között 97,1%-a 2,8%-a 0,1%-a
500.001 Ft felett 98,5%-a 1,4%-a 0,1%-a

A tag részére befizetett munkáltatói hozzájárulás esetében is a fenti sávozást alkalmazza a Pénztár az egyéni befizetésekkel összevontan.

A tagoknak juttatott adomány az egyéni számlán teljes egészében jóváírásra kerül, a támogatónak ezen felül kell a juttatott összeg 3%-át a működési tartalékra javára átutalnia. Amennyiben a támogatói adomány fejenként meghaladja az 1 millió forintot, az 1 millió Ft/fő feletti adományrész után a támogatónak 0,5%-ot kell a működési tartalék javára jutatnia.

Az igénybe vett adójóváírás levonás nélkül kerül az egyéni számlára.

Az egyéni adókedvezmény az Szja. tv. 44/A §-a szerint visszaigényelt adó (rendelkezés az adóról), mely kedvezmény 2019. évtől az egyéni befizetés, a munkáltatói hozzájárulások, az adományok jóváírt összegei után vehetők igénybe.

A tagdíjfizetés összegét a Pénztártagok aktuális élethelyzetükre tekintettel, a munkáltatói juttatások változásának függvényében, vagy az adó-visszatérítés nagyobb mértékű igénybevétele érdekében, stb.  jövőbeni nyugdíjcéljaik szem előtt tartásával bármikor módosíthatják.  

A Pénztártag egyéni számláján felhalmozódó összeg a Tag tulajdona. Arra az összegre a Tagon kívül - az általa kezdeményezett tagi lekötés esetét kivéve - más személy semmilyen címen nem formálhat jogot (pl. nem képezheti biztosíték tárgyát, nem vonható végrehajtás alá).

A Pénztártag halála esetén a befizetett összeg nem vész el, az az általa megjelölt haláleseti kedvezményezettre vagy törvényes örökösre száll.

Nyugdíjas pénztártagjainkat a tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. Nyugdíjazását követően lehetősége van tagságát továbbra is megtartani tagdíjfizetés nélkül és szolgáltatás igényét későbbre halasztani. Előnye, hogy nincs tagdíjfizetési kötelezettség, számla fenntartási díj. Ekkor egyetlen teendője van: írásban bejelenti, hogy nyugdíjban részesül és határozatlan ideig a pénztárban kívánja hagyni megtakarítását. A bejelentéséhez a Nyugdíjmegállapító határozat másolata is szükséges.

Nyugdíjkorhatár betöltésekor (az Öpt. a 2. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint) átléphet a nyugdíjpénztárba az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárakból és áthozhatja a felhalmozott megtakarítását, melyet a pénztár kedvező feltételei szerint használhat fel.

Ha nincs lehetősége tagdíjat fizetni, a tagsága fennmarad, és megtakarítása továbbra is befektetésre kerül. Tagdíj nem fizetése esetén a Pénztár jogosult a Tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát a mindenkori egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a tagdíj nem fizetéssel érintett időszakban (év) megtermelt hozam összegével csökkenteni.