10 éves várakozási idő leteltét követő hozam- és tőkefelvétel lehetősége

A 10 éves várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakban a Pénztártag az egyéni számláján lévő összeghez való hozzáférés tekintetében választhat:

  • Tag marad a pénztárban és folytatja a nyugdíjas éveire az előre gondoskodást.
  • A pénztártagságát folytatja, és - legfeljebb 3 évente egy alkalommal - részkifizetést kér a hozam erejéig. (A felhalmozott hozam adómentesen vehető fel, kamatadó és eho fizetési kötelezettség sem terheli.)
  • A pénztártagságát folytatja és - legfeljebb 3 évente egy alkalommal - az egyéni számlán felhalmozott összeg egy részét kívánja felvenni. Részkifizetés igénylése esetében a kifizetést először a hozam terhére, mint adómentes jövedelem, ezt követően a tőkerészből, mint adóköteles jövedelem teljesíti a Pénztár.
  • A pénztártagságát folytatja, de számlája teljes egészét felveszi. (Kifizetés legfeljebb 3 évente egy alkalommal lehetséges, a hozam felvétele adómentes, a tőkerész adóköteles jövedelemként kerül kifizetésre.)
  • A pénztártagságát megszünteti, a pénztárból kilép, a számláján lévő összeg teljes kifizetését kéri. Javasoljuk, hogy ezt a döntését alaposan fontolja meg, hiszen a megszüntetésig összegyűjtött várakozási idejét is elveszíti és az esetleges egyéni befizetés után járó adókedvezmény összegét sem igényelheti vissza a számlájára. Új belépési nyilatkozat kitöltésével ismét létesíthet tagsági jogviszonyt, de ekkor a várakozási ideje is újra indul.

A kifizetés az Igénybejelentő nyomtatvány Pénztárba küldésével kezdeményezhető. A kitöltött nyomtatvány és a mellékletek személyesen leadhatók bármely MKB Bankfiókban, a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán (Budapest XIII. ker. Dévai u. 23.), illetve postai úton MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest postafiók címére továbbítható.


10 éves várakozási idős kifizetés adózása

Az egyéni számlán felhalmozott hozam a kifizetéskor adómentes.

A tőkekifizetés egyéb jövedelemnek minősül, adó - és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli.

Az adózás részletes tudnivalóiról olvassa el összefoglalásunkat.


Kifizetés folyamatban lévő tagi lekötés esetén

Amennyiben a tagi lekötéssel rendelkező pénztártag pénztártagságának fenntartása mellett az egyéni számláján nyilvántartott megtakarításaiból felvételt kíván teljesíteni, erre csak a tagi lekötés miatt zárolt összeg  - tagi lekötés kétszerese - feletti szabad számlaegyenleg erejéig van lehetősége.

A tagi lekötés fennállásáig tagsági jogviszony megszűnésével járó várakozási idős kifizetés igénylésére nincs lehetősége a pénztártagnak.


Kifizetés folyamatban lévő tagi kölcsön esetén

Ha pénztártagnak tagi kölcsöne van, tagviszony megszűnésével járó bármely kifizetés csak akkor teljesíthető, ha a tagi kölcsön összegét és időarányos kamatait a pénztártag visszafizeti (törlesztés/előtörlesztés), vagy a tag egyéni számlája egyenlegéből a pénztár a kifizetést megelőzően automatikusan leemeli azt.

Amennyiben pénztártagságának fenntartása mellett a Pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott teljes összeget fel kívánja venni, a tag kérheti tagi kölcsönének érvényesítését. A Pénztár a tagi kölcsön és időarányos kamatainak összegét levonja az egyéni számla egyenlegéből, és a fennmaradó összeget fizet ki a pénztártag részére.

Tagi kölcsön fenntartása mellett lehetőség van arra, hogy pénztártagságának fenntartása mellett az egyéni számláján nyilvántartott összeget részben vagy egészben felvegye a pénztártag. Ebben az esetben:

  • kifizetést csak a tagi kölcsön miatt zárolt összeg feletti szabad számlaegyenleg erejéig teljesít a Pénztár;
  • Tagi kölcsön miatt zárolt összeg: a tagi kölcsön összege, valamint a tagi kölcsön éves futamidejére járó kamat, továbbá a jogszabály által biztosított 180 napos hosszabbítási időre jutó kamat és késedelmi kamat. A tagi kölcsön kamata a mindenkori jegybanki alapkamat + 5%. A hátralévő futamidőre ill. a 180 napos hosszabbítási időre járó kamatot a zárolás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat +5% alapján határozza meg a Pénztár.

A kifizetés határideje

A 281/2001 (XII.26) kormányrendelet 29/A alapján a vagyonkivonás legkésőbbi napja (fordulónap) a tartalmilag és formailag megfelelő igénybejelentés pénztárhoz vagy megbízottjához (azaz bármely MKB bankfiókhoz vagy kifizetési igény átvételére jogosult tagszervezőhöz) történő beérkezésének időpontját követő tizedik munkanap. A Pénztárnak a kifizetést legkésőbb a fordulónapot követő nyolcadik munkanapon kell teljesíteni (10+8=18 munkanap).

Amennyiben a igénybejelentésben a Pénztártag a 10. munkanapot követő fordulónapot határoz meg, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni. Fordulónap megjelölése esetében is a Pénztárnak legkésőbb a fordulónapot követő nyolcadik munkanapon kell teljesíteni a kifizetést. A kifizetendő összegből az eljárási díjon (3.000 Ft) felül az utalással vagy postai kifizetéssel és azok tranzakciójával kapcsolatban felmerülő költségek levonásra kerülnek.

Figyelem! Fordulónapot csak akkor jelöljön, ha későbbi kifizetést akar. A megjelölt fordulónap nem lehet korábbi, mint a beérkezést követő tízedik munkanap. Amennyiben a megjelölés korábbi, a Pénztár az időpontot figyelmen kívül hagyja, és úgy számol el, mintha az igénylő nem jelölt volna fordulónapot.

Az ügyintézés során kérjük figyelembe venni, hogy a megjelölt határidők minden esetben a pénztárhoz vagy megbízottjához (azaz bármely MKB bankfiókhoz vagy kifizetési igény átvételére jogosult tagszervezőhöz) történt beérkezéssel kezdődnek.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az egyéni számláról kifizetendő szolgáltatási összeg 500 Ft alatt van, az nem kerül teljesítésre a Pénztártag / Örökös részére, ebben az esetben a Pénztár az egyéni számlán maradt összeget a likviditási tartalék javára csoportosítja át.


További szolgáltatások igénybevétele