A tagi lekötés segítség lehet akár már az aktív években

A pénztártag - a várakozási idő letelte (10 éves tagságot követően), illetve a nyugdíjkorhatár elérése után - egyéni számlakövetelésének legfeljebb 50%-át a hitelintézettel kötött szerződésben fedezetként felajánlhatja, amennyiben rendelkezik arról, hogy a Pénztár az egyéni nyugdíjszámlájára tagi lekötést vezessen fel, a lekötött összeg kétszeresét zárolja a tag egyéni számláján.

A tagi lekötés igénylésének eljárási díja a Pénztárnál 4.000,- forint, melyet a tag az

MKB Banknál vezetett 10300002-20381501-49020229-es számú számlájára kell megfizessen.

A Pénztártagnak a tagi lekötésre vonatkozó eljárási díjat a tagi lekötési ígérvény kibocsátása előtt meg kell fizetnie a fenti számlára. Amennyiben ígérvény kiállítására nem kerül sor, akkor a tagi lekötés egyéni számlára vezetése előtt szükséges a Pénztártagnak a tagi lekötésre vonatkozó eljárási díjat megfizetni.

A tagi lekötés a Pénztár által kiadott, a tagi lekötésnek a tag egyéni nyugdíjszámlájára vezetéséről szóló nyilatkozattal jön létre. A tagi lekötés törlését a Pénztárnál a tag, a tag halála esetén a kedvezményezett, valamint a hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés jogosultja kezdeményezheti a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett. A tagi lekötés szabályai egyebekben a jelzálog szabályaival azonosak.

Tagi lekötésre a vonatkozó jogszabályok értelmében tagi kölcsön fennállása esetén nem kerülhet sor. A hitel természetesen rendelkezésre áll azok számára is, akik átlépéssel, beolvadással válnak tagjainkká és a tagi lekötés egyéb feltételei az ő esetükben is teljesülnek.

Tagi lekötés iránti igény esetén a hitelfelvétel kérdésében bármely MKB Bankfiók rendelkezésre áll. Tagi lekötést az MKB fiókban illetve a hitelt folyósítást végző pénzintézetnél kezdeményezhető. Az igénylésre a Pénztár által rendszeresített formanyomtatvány nincs.

Elszámolásokhoz kapcsolódó speciális szabályok

  • Tagi lekötés szolgáltatás alapjául nem számítható be, ezért tagi lekötés fennállása esetén nyugdíjszolgáltatás, járadékszolgáltatás csak a tagi lekötés miatt zárolt összeg – tagi lekötés kétszerese - feletti szabad számlaegyenleg erejéig teljesíthető.
  • Várakozási idő leteltét követő számlamegszüntetésre, ill. halálesetet követő örökösi, kedvezményezetti kifizetésre, egészség- vagy önsegélyező pénztárba történő átlépésre csak a tagi lekötés rendezését (érvényesítés, törlés) követően van mód.
  • A tag más önkéntes nyugdíjpénztárba csak a tagi lekötés rendezését (érvényesítés, törlés) vagy a lekötés átvitelét engedélyező banki nyilatkozat kézhezvételét követően léphet át.
  • Várakozási idő leteltét követően - pénztártagság fenntartása mellett - kifizetést a tagi lekötés miatt zárolt összeg feletti szabad számlaegyenleg erejéig teljesít a Pénztár.


További szolgáltatások igénybevétele