Pénztártagjaink négy portfólió közül választhatnak egyet, amelyek mindegyikét más-más befektetési stratégia szerint kezeli a Pénztár. Az egyes portfóliók a bennük szereplő befektetési eszközök arányától függően eltérő hozamot nyújtanak, és különböző mértékű kockázatot hordoznak.
Felügyeleti szervünk, a Magyar Nemzeti Bank ajánlásban fogalmazta meg alapelveit a választható portfóliós rendszerek kialakításáról, működtetéséről. Pénztárunk az abban szereplő irányelvek alapján igyekszik eljárni a tagok érdekeit és a Felügyelet előírásait maximálisan szem előtt tartva.

Kiszámítható Portfolió - minimális befektetési kockázat

A Kiszámítható Portfolió esetében olyan speciális portfolió kialakítására kerül sor, ahol az ezt választó pénztártagok vagyonát a Pénztár olyan befektetésben tartja, melynek értéke a legkisebb mértékben van kitéve a napi hozamingadozásoknak.

A portfólió hozamának alakulására a kiszámíthatóság jellemző, így a célja, hogy tetszőleges időpontban történő portfolióváltás, illetve tagi kifizetési igény esetén még kedvezőtlen piaci folyamatok esetén is minimalizálja az árfolyamveszteség valószínűségét, ez azonban nem jelent teljesen kockázatmentes befektetést.

A Kiszámítható portfolió stratégiája, főbb befektetési szabályai:

 • A Kiszámítható portfólió befektetése meghatározó hányadban betét (betétszerződés) és pénzforgalmi vagy befektetési számla.
 • A portfólió eszközei magyar állampapírokban, illetve ilyen befektetést megvalósító befektetési alap jegyeiben is elhelyezhetőek.
 • Egy hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számla, az ott elhelyezett betétek, valamint az ugyanazon hitelintézet által kibocsátott, forgalomba hozott értékpapírok együttes értéke nem haladhatja meg az egyes választható portfóliókba befektetett pénztári eszközök 20%-át. Egy csoporthoz tartozó hitelintézeteknél vezetett pénzforgalmi számla, az azoknál elhelyezett lekötött betétek, valamint az ugyanazon csoporthoz tartozó szervezetek által kibocsátott, forgalomba hozott értékpapírok együttes értéke nem haladhatja meg az egyes választható portfóliókba befektetett pénztári eszközök 20%-át.

A Pénztár portfoliói között legalacsonyabb kockázatot hordozó Kiszámítható Portfoliót elsősorban a csak a legminimálisabb kockázatot felvállaló pénztártagoknak ajánlja. A Pénztár korosztály tekintetében a nyugdíjkorhatárt 1-2 éven belül elérő, illetve a nyugdíjkorhatárt már betöltött pénztártagjai figyelmébe ajánlja a Kiszámítható Portfoliót.

Amennyiben a pénztártag a Kiszámítható portfoliót választja, hozampotenciálja nagyon alacsony (akár 0%, vagy kis mértékben negatív) is lehet, így a portfolió 2 éven túl való tartásával, ha ennél hosszabb időtávra tervezhető a teljes megtakarítási időszak, csökkenhet az ezalatt elérhető eredmény.

Klasszikus Portfólió - alacsony befektetési kockázatot hordoz

A Klasszikus Portfolió döntően olyan befektetéseket kell, hogy tartalmazzon, amelyek hátralévő futamideje, kockázati szintje, likviditása lehetővé teszi egy kedvezőtlen befektetési környezet következményeinek kivédését.

A Klasszikus portfólió esetében olyan rövid távú portfóliót kell kialakítani, amely alacsony veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A Klasszikus portfóliónál kerülni kell az olyan befektetési instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, futamideje, kockázati szintje, előzménye, piacának sajátosságai folytán a rövid távon belüli, veszteség nélküli likvidálás bizonytalan. A Klasszikus portfólió esetében fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége összhangban legyen. A Klasszikus portfolió elsősorban azon pénztártagok számára ajánlott, akiknek a szolgáltatás igénybevétele (nyugdíjkorhatár betöltése) várhatóan 5 éven belül bekövetkezik, és akiknek a kockázatviselő képessége alacsony.

A Klasszikus portfolió stratégiája, főbb befektetési szabályai:

 • A Klasszikus portfólió befektetése meghatározó hányadban magyar állampapír, illetve ilyen befektetést megvalósító befektetési alap.
 • A portfólió eszközei limitált mértékben külföldi állam által kibocsátott, illetve nem állam által kibocsátott kötvényekben, valamint betétben (betétszerződés) és befektetési számlán is elhelyezhetőek.
 • A portfolió minimális mértékben tartalmazhat részvényt, részvényalapot is.

A Klasszikus Portfolióban közvetlen és közvetett ingatlanbefektetések, kockázati tőkealap jegyek, származtatott alapok jegyei nem helyezhetők el, illetve nem fedezeti célú nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel. A Portfolióban a részvények, részvény alapok aránya a befektetett eszközök 4 százalékát nem haladhatja meg. A Klasszikus Portfolió devizakitettségéből fakadó kockázatok határidős ügyletekkel csökkenthetők.

A Pénztár a portfoliói között második legkisebb kockázatot hordozó Klasszikus Portfoliót elsősorban a csak alacsony kockázatot vállalóknak ajánlja. Korosztály tekintetében a nyugdíjkorhatárt 3-5 éven belül elérő tagjainak figyelmébe ajánlja a Klasszikus Portfoliót a Pénztár.

Amennyiben a pénztártag a Klasszikus portfoliót választja, a hozampotenciálja alacsony (akár 0%, kirívó esetben kismértékben negatív) is lehet, így a portfolió 5 éven túl való tartásával, ha ennél hosszabb időtávra tervezhető a teljes megtakarítási időszak, csökkenhet az ezalatt elérhető eredmény.

Kiegyensúlyozott PORTFOLIÓ - középtávú mérsékelt kockázatvállalás

A Kiegyensúlyozott Portfolió esetében olyan középtávú, vegyes befektetési portfoliót kell kialakítani, amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. A Kiegyensúlyozott Portfoliónál elsősorban az olyan befektetési instrumentumokat kell alkalmazni, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik.

A Kiegyensúlyozott portfolió stratégiája, főbb befektetési szabályai:

 • A közepes kockázatot jelentő Kiegyensúlyozott Portfolió vagyonának meghatározó részét állampapírokba, illetve azzal azonos garanciákkal rendelkező értékpapírokba, jelzáloglevelekbe, hitelintézeti- és vállalati kötvényekbe, részvényekbe lehet befektetni.
 • A portfolió egy része bankbetétben és pénzforgalmi számlán tartható
 • A portfolió diverzifikációs céllal külföldi kibocsátású részvényt és kötvényt, valamint ingatlant, ingatlanalapot, kockázati tőkealap jegyet is tartalmazhat.
 • A megfelelően diverzifikált részvényportfolió kialakítása érdekében lehetőség van nyíltvégű befektetési alapok, tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF) jegyeinek, valamint árupiaci termékekbe befektető befektetési alapok jegyeinek portfolióba történő bevonására.

A Klasszikus Portfolióval összevetve döntő különbség, hogy a Kiegyensúlyozott Portfolióban az egyedi részvények eszközcsoportba tartozó befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 29 százalékát nem haladhatja meg.

A Kiegyensúlyozott Portfolióban a közvetlen ingatlanbefektetések (ingatlanok) aránya a befektetett eszközök 4 százalékát, az ingatlanalapok aránya a 4 százalékát, míg a kockázati tőkealap jegyek a 2 százalékát nem haladhatják meg.

A Kiegyensúlyozott Portfolió devizakitettségéből fakadó kockázatok határidős ügyletekkel csökkenthetők.

A Pénztár a Kiegyensúlyozott Portfolióból nyújt tagjainak tagi kölcsönt.

A Pénztár a portfoliói között közepes kockázatot hordozó Kiegyensúlyozott Portfoliót elsősorban a csak mérsékelt kockázatot vállalóknak ajánlja. Korosztály tekintetében a nyugdíjkorhatárt 5-15 éven belül elérő tagjainak figyelmébe ajánlja a Kiegyensúlyozott Portfoliót a Pénztár.

Amennyiben a pénztártag a Kiegyensúlyozott portfoliót választja, a veszteség lehetősége is fennállhat egy rövidebb időtávon, így a tervezett nyugdíjcélú megtakarítás igénybevétele előtti rövidebb időtávon a portfolió tartásával a már elért hozamokhoz képest akár kisebb leértékelődés is előfordulhat.

Növekedési PORTFOLIÓ - hosszú távú, dinamikus befektetés

A Növekedési Portfolió esetében olyan dinamikus befektetési portfoliót kell kialakítani, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a Pénztár által vállalható kockázat mellett, hosszú távon a lehető legmagasabb hozamot tudja biztosítani. A befektetési portfolió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni.

A Növekedési portfolió stratégiája, főbb befektetési szabályai:

 • A Növekedési Portfolió vagyonának meghatározó részét állampapírokba, illetve azzal azonos garanciákkal rendelkező értékpapírokba, jelzáloglevelekbe, hitelintézeti- és vállalati kötvényekbe, részvényekbe lehet befektetni.
 • A portfolió egy része bankbetétben és pénzforgalmi számlán tartható.
 • A portfolió diverzifikációs céllal külföldi kibocsátású részvényt és kötvényt, valamint ingatlant, ingatlanalapot, kockázati tőkealap jegyet is tartalmazhat.
 • A megfelelően diverzifikált részvényportfolió kialakítása érdekében lehetőség van nyíltvégű befektetési alapok, tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF) jegyeinek, valamint árupiaci termékekbe befektető befektetési alapok jegyeinek portfolióba történő bevonására.

A Növekedési Portfolió fő kockázatát, s egyben a magas hozam potenciális lehetőségét az hordozza, hogy a Növekedési Portfolióban az egyedi részvények eszközcsoportba tartozó befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 47 százalékát is elérheti.

A Növekedési Portfolióban a közvetlen ingatlanbefektetések (ingatlanok) aránya a befektetett eszközök 8 százalékát, ingatlanalapok aránya a 8 százalékát, míg a kockázati tőkealap jegyek aránya a befektetett eszközök 4 százalékát nem haladhatja meg.

A Növekedési Portfolió devizakitettségéből fakadó kockázatok határidős ügyletekkel csökkenthetők.

A Pénztár a portfoliói között legmagasabb kockázatot hordozó Növekedési Portfoliót elsősorban a csak nagyobb kockázatot vállalóknak ajánlja. Korosztály tekintetében olyan fiatal és középkorú tagjainak figyelmébe ajánlja a Növekedési Portfoliót a Pénztár, akik a nyugdíjkorhatárt több mint 15 év múlva érik el.

A Pénztár a portfoliói között legmagasabb kockázatot hordozó Növekedési Portfoliót elsősorban a csak nagyobb kockázatot vállalóknak ajánlja. Korosztály tekintetében olyan fiatal és középkorú tagjainak figyelmébe ajánlja a Növekedési Portfoliót a Pénztár, akik a nyugdíjkorhatárt több mint 15 év múlva érik el.

Amennyiben a pénztártag a Növekedési portfoliót választja, a veszteség lehetősége is magasabb lehet egy rövidebb időtávon, így a tervezett nyugdíjcélú megtakarítás igénybevétele előtti rövidebb időtávon a portfolió tartásával a már elért hozamokhoz képest akár jelentős leértékelődés is előfordulhat.


Az egyes portfoliók összetételét a következő arányok jellemzik (2020. január 1-től hatályos):

Kiszámítható
portfólió
Klasszikus
portfólió
Kiegyensúlyozott
portfólió
Növekedési
portfólió
3 hónapos BUBOR (Budapesti bankközi forint hitelkamatláb, a kereskedelmi bankok 3 hónapos kihelyezési rátájának átlaga) 60% 2% 1% 2%
RMAX Index (Egy éven belül lejáró, de 3 hónapnál nem rövidebb futamidejű államkötvények) 40 80% 45% 15%
MAX Index (Egy éven túl lejáró magyar államkötvények) - - 36% 50%
CMAX Index (Összes magyar államkötvény) - 16% - -
MSCI ACWI (Az MSCI ACW Index által lefedett országokban nyilvánosan forgalomba hozott részvények /részvény alapú befektetések) - - 4% 8%
DJ Eurostoxx50 Index (Az Európai Unió tagállamaiban nyilvánosan forgalomba hozott részvények /részvény alapú befektetések) - - 2% 4%
MSCI EM Index (Az MSCI EM Index által lefedett országokban nyilvánosan forgalomba hozott részvények /részvény alapú befektetések) - - 3% 8%
CETOP20 Index (A Kelet- és Közép-Kelet európai országokban nyilvánosan forgalomba hozott részvények/részvény alapú befektetések) - - 3% 5%
BUX Index (BÉT részvények /részvény alapú befektetések) - 2% 6% 8%
ÖSSZESEN: 100% 100% 100% 100%