KIFIZETÉSI IGÉNYEKKEL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

10 éves várakozási határidő elérését követő kifizetések

Az önkéntes pénztárban – a törvényi előírásoknak megfelelően – 10 éves várakozási idő elérését követően van lehetőség bármilyen jellegű kifizetésre, az erre szolgáló Tízéves kifizetési igény bejelentése nyomtatvány segítségével.

Részletes felvilágosítás: Szolgáltatások/10 éves kifizetés


Nyugdíjszolgáltatás igénylése

Nyugdíjkorhatár elérését követően egyösszegű felvétel, illetve járadékszolgáltatás igényelhető. A szolgáltatások igénybevételéhez kérjük a Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány kitöltését.

Részletes információk: Szolgáltatások/Nyugdíjszolgáltatás


Tagi Kölcsön igénylése

A Pénztártag kérelme alapján a Pénztár a tag részére nyugdíjpénztári tagsága alatt a várakozási idő 3. évének elteltét követően kölcsönszerződéssel tagi kölcsönt nyújthat. Tagi kölcsönt az erre a célra rendszeresített Tagi Kölcsön Igénybejelentő Lap kitöltésével lehet igényelni.

További tudnivalók: Szolgáltatások/Tagi kölcsön


Tagi Lekötés igénylése

A pénztártag – a 10 éves várakozási idő letelte, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után – egyéni számlakövetelésének legfeljebb 50%-át hitelfedezetként felajánlhatja. Tagi lekötés iránti igény esetén, a hitelfelvétel kérdésben az Ön lakóhelyéhez legközelebbi MKB fiók áll rendelkezése.

További tudnivalók: Szolgáltatások/Tagi lekötés


Haláleseti kifizetés

A pénztártag elhalálozása esetén a megjelölt haláleseti kedvezményezett(ek), annak hiányában a törvényes örökös(ök) a Kedvezményezett/Örökös rendelkezése nyomtatvány kitöltését követően juthat(nak) az elhunyt pénztártag egyéni számláján a ráeső részhez.

Bővebb felvilágosítás: Szolgáltatások/Haláleseti kifizetés