Tekintve, hogy a nyugdíjpénztári tagság hosszú távú befektetés, a hozamokat elsősorban néhány éves időszak alapján célszerű értékelni. Az MKB Nyugdíjpénztárban a tagok négy különböző befektetési csomag (portfólió) közül választhatnak, amelyek eltérő kockázat – hozam profilja a tagok részére megfelelő választási lehetőséget kínál.

Összességében megállapítható, hogy a Pénztár hosszú távú befektetési politikája eredményes, melyet az alábbi táblázatok jól szemléltetnek.

Pénztárunk eredményei az MNB honlapján a többi pénztár eredményeit bemutató összehasonlító táblákon is megtekinthetők.

MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ág hozamráta (%)

Portfólió

Referencia hozamráta

Éves
2019

10 éves
2010-2019

15 éves
2005-2019

Kiszámítható

0,19
2,95
3,86

Klasszikus

1,65
3,41
4,16

Kiegyensúlyozott

6,55
6,47
6,21

Növekedési

11,1
6,47
6,21

Portfólió

Nettó hozamráta

Éves
2019

10 éves
2010-2019

15 éves
2005-2019

Kiszámítható

0,66
3,16
3,89

Klasszikus

2,23
4,34
4,68

Kiegyensúlyozott

8,73
7,09
6,52

Növekedési

12,64
7,23
6,61

Portfólió

Bruttó hozamráta

Éves
2019

10 éves
2010-2019

15 éves
2005-2019

Kiszámítható

0,71
3,17
4,13

Klasszikus

2,83
4,85
5,26

Kiegyensúlyozott

9,63
7,72
7,17

Növekedési

13,54
7,81
7,22

A számítás módját a 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

Bruttó hozamráta 2019

A befektetéseken elért hozam százalékos mértéke, a vagyonkezelési tevékenység teljesítményét mutatja.

Nettó hozamráta 2019

A bruttó hozamrátából a vagyonkezeléssel összefüggő költségek levonása után kapott hozamráta.

Referencia hozamráta 2019

A pénztár a befektetési politikában, meghatározza, hogy milyen eszközökbe, eszközcsoportokba és milyen arányban kívánja fektetni a felhalmozott vagyont. A pénztár minden eszközcsoporthoz kiválaszt egy mutatót az ún. referencia-indexeket, amely a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, melynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti hozamrátával. Ilyen például: BUX-index (magyar tőzsdei részvények teljesítményének mérésére szolgáló index), MAX-index (egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapírok teljesítményének mérésére szolgáló index). Ezekkel lehet a pénztár (illetve vagyonkezelője) befektetési teljesítményét (bruttó hozamrátáját) összehasonlítani. Az éves nettó hozamráta adatai a referencia-hozamrátával közvetlenül nem mérhetők össze. A referencia hozamráta számításához felhasználandó indexek és azok súlya itt tekinthetőek meg.

Átlagos 10 éves/15 éves nettó hozamráta (2010-2019, 2005-2019)

Az elmúlt 10/15 év nettó éves hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10/15 év mindegyikében ez lett volna a pénztár nettó éves hozamrátája.

Átlagos 10 éves /15 éves referencia-hozamráta (2010-2019, 2005-2019)

Az elmúlt 10/15 év éves referencia-hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10/15 év mindegyikében ez lett volna a pénztár éves referencia-hozamrátája.

Megalakulása óta a Pénztár által a fedezeti tartalékon elért éves nettó hozamráták (%)

Önkéntes ág nettó

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Kiszámítható

0,66

0,22

0,13

0,81

1,56

2,63

5,12

7,94

6,70

6,23

Klasszikus

2,23

-0,30

2,80

1,75

3,49

4,74

5,62

11,26

4,21

5,68

Kiegyensúlyozott

8,73

-1,54

8,13

7,38

5,17

10,34

7,18

19,83

-0,51

8,24

Növekedési

12,64

-2,07

9,36

6,88

5,54

10,02

6,54

16,06

-1,00

9,76

Önkéntes ág nettó

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Pénztár egésze

14,57

-11,20

6,09

7,01

12,41

15,89

3,00

9,30

8,45

Önkéntes ág nettó

2000

1999

1998

1997

1996

Pénztár egésze

7,46

15,84

17,25

33,29

37,49


A hozamot kamatadó nem terheli, a nyugdíjkorhatár elérése előtt (minimum 10 éves tagság után) háromévente egyszer adó- és járulékmentesen vehető fel.