Tekintve, hogy a nyugdíjpénztári tagság hosszú távú befektetés, a hozamokat elsősorban néhány éves időszak alapján célszerű értékelni. Az MKB Nyugdíjpénztárban a tagok négy különböző befektetési csomag (portfólió) közül választhatnak, amelyek eltérő kockázat – hozam profilja a tagok részére megfelelő választási lehetőséget kínál.

Összességében megállapítható, hogy a Pénztár hosszú távú befektetési politikája eredményes, melyet az alábbi táblázatok jól szemléltetnek.

Pénztárunk eredményei az MNB honlapján a többi pénztár eredményeit bemutató összehasonlító táblákon is megtekinthetők.

MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ág hozamráta (%)

Portfólió

Referencia hozamráta

Éves
2018

10 éves
2009-2018

15 éves
2004-2018

Kiszámítható

0,12
4,82
4,90

Klasszikus

0,76
5,13
5,11

Kiegyensúlyozott

-1,88
7,73
6,84

Növekedési

-2,33
7,29
6,54

Portfólió

Nettó hozamráta

Éves
2018

10 éves
2009-2018

15 éves
2004-2018

Kiszámítható

0,22
4,51
4,87

Klasszikus

-0,30
5,53
5,56

Kiegyensúlyozott

-1,54
7,66
6,97

Növekedési

-2,07
7,41
6,81

Portfólió

Bruttó hozamráta

Éves
2018

10 éves
2009-2018

15 éves
2004-2018

Kiszámítható

0,24
4,58
5,15

Klasszikus

0,19
6,06
6,14

Kiegyensúlyozott

-0,95
8,27
7,61

Növekedési

-1,51
7,97
7,42

A számítás módját a 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

Bruttó hozamráta 2018

A befektetéseken elért hozam százalékos mértéke, a vagyonkezelési tevékenység teljesítményét mutatja.

Nettó hozamráta 2018

A bruttó hozamrátából a vagyonkezeléssel összefüggő költségek levonása után kapott hozamráta.

Referencia hozamráta 2018

A pénztár a befektetési politikában, meghatározza, hogy milyen eszközökbe, eszközcsoportokba és milyen arányban kívánja fektetni a felhalmozott vagyont. A pénztár minden eszközcsoporthoz kiválaszt egy mutatót az ún. referencia-indexeket, amely a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, melynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti hozamrátával. Ilyen például: BUX-index (magyar tőzsdei részvények teljesítményének mérésére szolgáló index), MAX-index (egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapírok teljesítményének mérésére szolgáló index). Ezekkel lehet a pénztár (illetve vagyonkezelője) befektetési teljesítményét (bruttó hozamrátáját) összehasonlítani. Az éves nettó hozamráta adatai a referencia-hozamrátával közvetlenül nem mérhetők össze. A referencia hozamráta számításához felhasználandó indexek és azok súlya itt tekinthetőek meg.

Átlagos 10 éves/15 éves nettó hozamráta (2009-2018, 2004-2018)

Az elmúlt 10/15 év nettó éves hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10/15 év mindegyikében ez lett volna a pénztár nettó éves hozamrátája.

Átlagos 10 éves /15 éves referencia-hozamráta (2009-2018, 2004-2018)

Az elmúlt 10/15 év éves referencia-hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10/15 év mindegyikében ez lett volna a pénztár éves referencia-hozamrátája.

Megalakulása óta a Pénztár által a fedezeti tartalékon elért éves nettó hozamráták (%)

Önkéntes ág nettó

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Kiszámítható

0,22

0,13

0,81

1,56

2,63

5,12

7,94

6,70

6,23

Klasszikus

-0,30

2,80

1,75

3,49

4,74

5,62

11,26

4,21

5,68

Kiegyensúlyozott

-1,54

8,13

7,38

5,17

10,34

7,18

19,83

-0,51

8,24

Növekedési

-2,07

9,36

6,88

5,54

10,02

6,54

16,06

-1,00

9,76

Önkéntes ág nettó

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Pénztár egésze

14,57

-11,20

6,09

7,01

12,41

15,89

Önkéntes ág nettó

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Pénztár egésze

3,00

9,30

8,45

7,46

15,84

17,25

Önkéntes ág nettó

1997

1996

Pénztár egésze

33,29

37,49


A hozamot kamatadó nem terheli, a nyugdíjkorhatár elérése előtt (minimum 10 éves tagság után) háromévente egyszer adó- és járulékmentesen vehető fel.