Munkáltatói hozzájárulás nyújtása esetén munkáltatói szerződés megkötésére van szükség

A munkáltatók az önkéntes nyugdíjpénztári juttatást az erre vonatkozó munkáltatói szerződés alapján, kedvezményes adózási feltételekkel adhatják munkavállalóiknak.

A kitöltött és aláírt szerződés (a szükséges csatolmányokkal) személyesen leadható bármely MKB Bankfiókban, a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán (Budapest XIII. ker. Dévai u. 23.), illetve postai úton MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest postafiók címére továbbítható.

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy a munkáltatói illetve az adomány szerződések opcionális mellékletét képezi a tényleges tulajdonosi nyilatkozat, melyet csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben arra a Pénztár külön felhívja a Munkáltatót. A nyilatkozat megtétele ilyenkor az ügyfél-azonosítási kötelezettség teljesítéséhez a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 6.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a 45/2018. (XII. 17.) számú, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB rendelet 18.§ (1) bekezdés 13. pont alapján szükséges.

A szerződéskötést követően van lehetőség a dolgozók részére a munkáltatói hozzájárulás utalására, a tagdíjfelosztási lista megküldésével egy időben.

A szerződéskötéssel egy időben lehetőség van regisztrálni az MKB Nyugdíjpénztár Munkáltatói Portálra is.
A Portál a Nyugdíjpénztár elektronikus szolgáltatásainak bővítésével a Munkáltatókkal történő gyorsabb és hatékonyabb kapcsolattartást célozza meg. A részletekről itt tájékozódhat.


A munkáltatói hozzájárulás kiegészíthető, vagy helyettesíthető adománnyal

Jó lehetőség a cég számára az adomány nyújtásának lehetősége, melyet differenciáltan és a béren kívüli juttatások keretén felül biztosíthatja dolgozóinak. Amennyiben szeretne erről többet tudni, kérjük olvassa el az Adományról szóló menüpontunkat.


A tagdíjbevallás elküldése az MKB Nyugdíjpénztár részére

A munkáltatói tagdíjlistát kérjük az onkentes@mkbnyp.hu e-mail címre szíveskedjenek beküldeni, vagy regisztrációt követően az MKB Nyugdíjpénztár Munkáltatói Portálra felölteni.

Az utalás az MKB 10300002-20381501-00003285 bankszámlaszámra teljesíthető.

Önkéntes ágon a munkáltatói tagdíj bevallásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

A munkáltatóról (foglalkoztatóról):

 • Foglalkoztató neve
 • Bankszámla száma
 • Adószáma
 • Címe, telefonszáma
 • Vonatkozási időszak

A Pénztártagokról:

 • Adóazonosító jele
 • Neve
 • Pénztártagi azonosító, ha lehetséges
 • Munkáltatói hozzájárulás összege
 • Munkavállalói (egyéni, tagi) befizetés
 • Tagdíj összesen