Jó lehetőség a munkáltató számára az adomány nyújtása munkavállaló pénztártagjainak a pénztáron keresztül, melyet differenciáltan és alkalomszerűen is juttathat dolgozóinak.

Az Öpt. 17. §-ában foglaltak értelmében a munkáltató, vagy más személy a pénztár támogatójaként eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást, vagyis támogatói adományt teljesíthet a pénztártagok javára.

A munkáltatói hozzájáruláshoz képest egyik előnye, hogy adományként akár személyenként differenciált összeg is nyújtható, ezáltal kiváló eszköze lehet a munkáltató által kijelölt csoportba tartozó dolgozók, a kiemelt dolgozók és a nyugdíjba vonulók támogatásának.

A támogatás feltétele az érvényes Támogatási szerződés. A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt mely – az Alapszabályban meghatározott - tagsági körnek nyújtja.

Az Szja. tv. értelmében 2019. január 1-jétől a támogatói adomány (a munkáltatói hozzájárulással azonosan) – a támogató és a pénztártag közötti jogviszonyra tekintettel – a magánszemély nem önálló tevékenységből származó jövedelmének minősül. A magánszemélynek a támogatói adomány esetében is 15 százalékos mértékű személyi jövedelemadót és 18,5 százalékos mértékű járulékokat kell fizetnie, mely közterheket – az átutalást, befizetést megelőzően – az utalást, befizetést teljesítő támogató levonja a bevételből. A munkáltatónak pedig 19,5 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót és 1,5 százalék szakképzési hozzájárulást kell fizetnie, ha ezen jogcímek szerinti juttatást nyújt a munkavállaló részére. A támogatói adomány esetében is a bevétel megszerzésének napja a kiadás teljesítésének napja.

A pénztártag ezen juttatások után is tehet önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, a pénztárba a tag részére átutalt, a tagok egyéni számláján jóváírt adomány összegek alapján. Abban nincs változás, hogy a befizetett összeg 20 százaléka, legfeljebb az adóévben 150 ezer forint átutalásáról rendelkezhet a pénztártag.

(Az adózásra vonatkozó tájékoztatás nem teljes körű, tanulmányozza át az Szja. tv-t.)

A Pénztár Alapszabálya alapján, amennyiben az adományszerződésben személyenként 1 millió Ft alatti összeget jelöl meg az adományozó , a támogatói adomány 3%-a a működési tartalékon kerül jóváírásra.

Javasoljuk, hogy éljen a kedvező és a dolgozóknak is előnyös adományozási lehetőségekkel!

Kalkulátorunk segítségével kiszámolhatja, mekkora összeg kerül a dolgozó egyéni számlájára.