Adózási tudnivalók munkáltatói hozzájárulás esetén

Az önkéntes pénztárakba adható munkáltatói hozzájárulás 2019 évtől a bérjövedelemmel megegyező módon adózó bruttó juttatási formává alakult át, az alábbiak szerint:  • a munkáltatónál 19% közteher jelentkezik;
  • a munkavállalót a bruttó munkáltatói hozzájárulásra vetítve 33,5% közteher terheli, amit a munkáltató von le, fizet be, és a levonást követően a nettó összeget utalja a pénztárba;
  • ÚJ ELEM 2019. évtől! A munkavállaló 20% ADÓKEDVEZMÉNYT vehet igénybe a pénztárba utalt NETTÓ összeg után, az önkéntes pénztári befizetésre vonatkozó 150 ezer forintos kereten belül.

A munkáltatói hozzájárulást – a bérjellegű adózása ellenére - továbbra is személyi jellegű ráfordításként kell elszámolni, a magánszemélynél pedig nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. A munkavállalót terhelő közterheket a munkáltató az átutalást megelőzően vonja le a bevételből (bruttó munkáltatói hozzájárulásból). A pénztárba utalt – nettó – juttatás összege képezi a magánszemély 20%-os adókedvezményénél figyelembe vehető összeget.

Az Öpt. 12. §. értelmében a munkáltatói részben vagy egészben átvállalhatja pénztártag munkavállalói tagdíjfizetési kötelezettségét, vagyis munkáltatói hozzájárulást juttathat.
A munkáltatók a juttatást az erre vonatkozó munkáltatói szerződés alapján nyújthatják munkavállalóiknak.

A munkáltatói hozzájárulás nyújtásának további fontosabb szabályai:

  • A hozzájárulásból a munkáltató nem zárhatja ki egyetlen olyan munkavállalóját sem, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban áll.
  • Hozzájárulás csak a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyban álló részére adható. Nem adható hozzájárulás tulajdonosi jogállás alapján, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának, megbízási munkaviszony keretében foglalkoztatottnak.
  • A hozzájárulást normatív módon kell biztosítani: minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy a munkabérének azonos %-a lehet. A normatív szabályt a választható (cafetéria) rendszer keretében is biztosítania kell a munkáltatónak.
  • A munkáltató az azonos mértékű hozzájárulástól - az életkorral növekvő mértékben - korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított munkáltatói hozzájárulást.

A munkáltatói hozzájárulás kiegészíthető, vagy helyettesíthető adománnyal

Az adomány előnye a munkáltatói hozzájárulással szemben, hogy az differenciáltan is juttatható, akár egy meghatározott munkavállalói körnek is. Adózási feltételei azonosak a munkáltatói hozzájáruláséval.
Amennyiben szeretne erről többet tudni, kérjük olvassa el az Adományról szóló menüpontunkat.
Az önkéntes nyugdíjpénztári magánszemély tagok befizethetnek egyénileg (adózott jövedelmükből), melyhez szintén a 20%-os személyi jövedelemadó visszaigénylési lehetőség társul.