TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

Belépési nyilatkozat

A Pénztár Magán Ágába tagságát a Belépési nyilatkozat kitöltésével kezdeményezheti, amely egyben átlépési nyilatkozat is. A belépési nyilatkozat mellékleteként, a Rendelkezés a kedvezményezettek jelöléséről című nyomtatványon megadhat haláleseti kedvezményezetteket is.

Belépési nyilatkozata és Rendelkezése személyesen leadható a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán (Budapest, XIII. kerület, Dévai u. 23.), vagy bármely MKB Bankfiókban, illetve postai úton az MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest címre továbbíthatóak.


Adatváltozás bejelentése

Amennyiben a pénztártagság ideje alatt, a belépési azonosítás során megadott adatokban változás történik, kérjük, hogy a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Nyugdíjpénztárt írásban értesítse. Erre a célra szolgál a Tagi adatváltozását bejelentő nyilatkozatunk, amelyen lehetősége nyílik arra is, hogy korábban a Pénztárral esetleg nem közölt adatait (pl.: e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, stb.) megadja.


Portfólió-váltási nyilatkozat

Belépő pénztártagjaink első alkalommal belépéskor ingyenesen választhatnak egyet az eltérő befektetési kockázatú befektetési portfóliók közül, a Belépési nyilatkozat kitöltésekor.

A választott portfolióból másikra áttérni a Portfolióválasztási/váltási nyilatkozat kitöltésével lehetséges, legkorábban 6 hónap elteltével. Amennyiben a Pénztártag 5 éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt, a magánnyugdíjpénztári törvény alapján a "Növekedési" portfoliót nem választhatja.

A portfólióváltásnak nincs költsége.
A választás lehetőségével nem élő pénztártagok egyéni számláit a Pénztár automatikusan – a nyilvántartásában rendelkezésére álló adatok alapján – besorolja a Pénztártag életkorának, és várható nyugdíjba vonulási idejének megfelelő portfolióba.

Amennyiben a nyugdíjazásáig hátralévő idő

  • meghaladja a 15 évet, Növekedési portfolióba,
  • 5-15 év között van, a Kiegyensúlyozott portfolióba,
  • 5 évnél kevesebb, a Klasszikus portfolióba.

Haláleseti kedvezményezett jelölése

A pénztártag elhalálozása esetére közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban egy vagy több kedvezményezettet jelölhet meg.

Több kedvezményezett jelölése esetén, ha részesedési arányukat vagy sorrendjüket a tag nem határozza meg, a kedvezményezettek igényét egyenlő arányban egyenlíti ki a Pénztár. A pénztártagság ideje alatt a kedvezményezett jelölése tetszés szerint módosítható, pénztárunk a legutolsó rendelkezés figyelembe vételével jár el.