Ki választhat?

Portfoliót választhat minden pénztártag, azonban azok, akinek nyugdíjazása 5 éven belül várható, a Növekedési Portfoliót nem választhatják.

A választás módja

első alkalommal 2008. november 30-ig választhatott a befektetési portfoliók közül, a Portfolióválasztási/váltási Nyilatkozat kitöltésével és Pénztárhoz történő eljuttatásával:

postai úton (postacím: MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest)

személyesen, a Pénztár Ügyfélszolgálatán (cím: 1134 Budapest, Dévai u. 23.)

a törvényi előírás alapján a Pénztár által befogadott portfolióválasztási nyilatkozat vissza nem vonható a választott portfolióból másikra áttérni önálló kezdeményezéssel, legkorábban 6 hónap elteltével lehetséges.

A Pénztár a portfolióváltást a nyilatkozat beérkezésének napját követő legkésőbb 10. munkanapon, vagy a pénztártag által kért ennél későbbi időpontban hajtja végre. Beérkezés dátumának a nyugdíjpénztárban történő átvétel dátumát kell figyelembe venni.

A teljesített portfolióválasztásokról (váltásokról) a Pénztár igazoló értesítést küld. A hibásan kitöltött vagy első alkalommal határidőn túl beérkezett rendelkezés esetén a tagok értesítést kapnak arról, hogy portfolióváltási igényüket a Pénztár nem tudta teljesíteni.

 

Mi történik, ha nem választok portfoliót?

A választás lehetőségével nem élő (a portfolióválasztó nyomtatványt nem beküldő) pénztártagok egyéni számláit a Pénztár automatikusan besorolja a Pénztártag életkorának, és várható nyugdíjba vonulási idejének megfelelő portfolióba.

Amennyiben a nyugdíjazásáig hátralévő idő

  • meghaladja a 15 évet, Növekedési portfolióba,

  • 5-15 év között van, a Kiegyensúlyozott portfolióba,

  • 5 évnél kevesebb, a Klasszikus portfolióba.

A besorolásokat a Pénztár a nyilvántartásában rendelkezésére álló adatok alapján végzi el.

A Pénztár a portfoliót nem választott tagok portfoliójának besorolását minden év december 31-ével aktualizálja, és a szükséges átsorolásokat díjmentesen elvégzi.

Automatikus átsorolás

Amennyiben a Növekedési portfoliót választó pénztártagunk nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő ideje eléri az 5 évet, s nem választott új portfoliót, automatikusan átsorolásra kerül a Klasszikus portfolióba.