Elszámoló egység alapú nyilvántartási rendszer

A választható portfoliókkal egyidejűleg 2009. január 1-jén kerül bevezetésre a jogszabályban előírt új elszámoló egység alapú nyilvántartási rendszer, melynek fontosabb jellemzői a következők.

A tagok követeléseinek nyilvántartása - az eddigi forint alapú rendszer mellett - elszámoló egységekben is történik. Az elszámoló egység napi árfolyammal rendelkezik.

Az egyéni számlák forintegyenlege az egyéni számlákon az elszámoló egységek darabszámának és árfolyamának szorzata.

A tagok egyéni számlán nyilvántartott elszámoló egység mennyisége után járó hozam az elszámoló egység árfolyam változásában jelenik meg.

Minden egyes választható portfolióhoz külön-külön elszámoló egység tartozik.

A forint alapú nyilvántartásról az elszámoló egység alapú nyilvántartásra történő átállás napjára - 2009. január 1-ére - vonatkozóan a Pénztár valamennyi tag egyéni számlakövetelésének minden egyes forintját egy-egy elszámoló egységnek felelteti meg.

Az indulást követően az elszámoló egység napi árfolyama a pénztári vagyon - választható portfoliós rendszer esetén a portfoliónkénti vagyon - napi piaci értékének (nettó eszközértékének) és a (portfoliónkénti) vagyon mögött álló összes egyéni számlakövetelés adott napi elszámoló egység darabszámának hányadosaként számítandó ki.

Választható portfoliónként az elszámoló egységek árfolyamait a bevezetéstől naponta közzé tesszük honlapunkon. Az elszámoló egységek napi árfolyamának meghatározása és közzététele révén az egyéni és pénztári szintű megtakarítások befektetési hozamokat is magában foglaló piaci értékének napi szintű nyomon követhetősége lehetővé válik.

A Magyar Nemzeti Bank honlapján az elszámoló egységek árfolyamára vonatkozóan összehasonlító adatok találhatóak.