Klasszikus Portfólió - alacsony befektetési kockázatot hordoz

A Klasszikus portfólió befektetése meghatározó hányadban magyar állampapír, illetve ilyen befektetést megvalósító befektetési alap.

A portfólió eszközei limitált mértékben külföldi állam által kibocsátott, illetve nem állam által kibocsátott kötvényekben, valamint betétben (betétszerződés) és befektetési számlán is elhelyezhetőek.

A Klasszikus portfolió stratégiája, főbb befektetési szabályai:



 • A Klasszikus portfólió befektetése meghatározó hányadban magyar állampapír, illetve ilyen befektetést megvalósító befektetési alap.
 • A portfólió eszközei limitált mértékben külföldi állam által kibocsátott, illetve nem állam által kibocsátott kötvényekben, valamint betétben (betétszerződés) és befektetési számlán is elhelyezhetőek.
 • A portfolió minimális mértékben tartalmazhat részvényt, részvényalapot is.

A Klasszikus Portfólióban közvetlen és közvetett ingatlanbefektetések, kockázati tőkealap jegyek nem helyezhetőek el, illetve nem fedezeti célú nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel. A Portfólióban a részvények, részvény alapok aránya a befektetett eszközök 4 százalékát nem haladhatja meg. A Klasszikus Portfolió devizakitettségéből fakadó kockázatok határidős ügyletekkel csökkenthetők.

A Pénztár a portfoliói között a legkisebb kockázatot hordozó Klasszikus Portfoliót elsősorban a csak alacsony kockázatot vállalóknak ajánlja. Korosztály tekintetében a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérő tagjainak figyelmébe ajánlja a Klasszikus Portfoliót a Pénztár.

Amennyiben a pénztártag a Klasszikus portfoliót választja, a hozampotenciálja alacsony (akár 0%, kirívó esetben kismértékben negatív) is lehet, így a portfolió 5 éven túl való tartásával, ha ennél hosszabb időtávra tervezhető a teljes megtakarítási időszak, csökkenhet az ezalatt elérhető eredmény.

Kiegyensúlyozott Portfolió - középtávú mérsékelt kockázatvállalás

A Kiegyensúlyozott Portfolió esetében olyan középtávú, vegyes befektetési portfoliót kell kialakítani, amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. A Kiegyensúlyozott Portfoliónál elsősorban az olyan befektetési instrumentumokat kell alkalmazni, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 15 éven belül jelentkezik.

A Kiegyensúlyozott portfolió stratégiája, főbb befektetési szabályai:

 • A közepes kockázatot jelentő Kiegyensúlyozott Portfolió vagyonának meghatározó részét állampapírokba, illetve azzal azonos garanciákkal rendelkező értékpapírokba, jelzáloglevelekbe, hitelintézeti- és vállalati kötvényekbe, részvényekbe lehet befektetni.
 • A portfolió egy része bankbetétben és pénzforgalmi számlán tartható.
 • A portfolió diverzifikációs céllal külföldi kibocsátású részvényt és kötvényt, valamint ingatlanalapot, kockázati tőkealap jegyet is tartalmazhat.
 • A megfelelően diverzifikált részvényportfolió kialakítása érdekében lehetőség van nyíltvégű befektetési alapok, tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF) jegyeinek, valamint árupiaci termékekbe befektető befektetési alapok jegyeinek portfolióba történő bevonására.

A Klasszikus Portfolióval összevetve döntő különbség, hogy a Kiegyensúlyozott Portfolióban az egyedi részvények eszközcsoportba tartozó befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 29 százalékát nem haladhatja meg.

A Kiegyensúlyozott Portfólióban a közvetlen ingatlanbefektetés (ingatlanok) nem megengedett, az ingatlanalapok aránya a befektetett eszközök 4 százalékát nem haladhatják meg. Kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2 százalékát.

A Kiegyensúlyozott Portfolió devizakitettségéből fakadó kockázatok határidős ügyletekkel csökkenthetők, a devizakitettség nem haladhatja meg a befektetett eszközök 25%-át.

A Pénztár portfoliói között közepes kockázatot hordozó Kiegyensúlyozott Portfoliót elsősorban a csak mérsékelt kockázatot vállalóknak ajánlja. Korosztály tekintetében a Pénztár a nyugdíjkorhatárt 5-15 éven belül elérő tagjainak figyelmébe ajánlja a Kiegyensúlyozott Portfoliót.

Amennyiben a pénztártag a Kiegyensúlyozott portfoliót választja, a veszteség lehetősége is fennállhat egy rövidebb időtávon, így a tervezett nyugdíjcélú megtakarítás igénybevétele előtti rövidebb időtávon a portfolió tartásával a már elért hozamokhoz képest akár kisebb leértékelődés is előfordulhat.

Növekedési Portfolió - hosszú távú, dinamikus befektetés

A Növekedési Portfolió esetében olyan dinamikus befektetési portfoliót kell kialakítani, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a Pénztár által vállalható kockázat mellett, hosszú távon a lehető legmagasabb hozamot tudja biztosítani. A befektetési portfolió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozam-maximalizálásra kell törekedni.

A Növekedési portfolió stratégiája, főbb befektetési szabályai:

 • A Növekedési Portfolió vagyonának meghatározó részét állampapírokba, illetve azzal azonos garanciákkal rendelkező értékpapírokba, jelzáloglevelekbe, hitelintézeti- és vállalati kötvényekbe, részvényekbe lehet befektetni.
 • A portfolió egy része bankbetétben és pénzforgalmi számlán tartható.
 • A portfolió diverzifikációs céllal külföldi kibocsátású részvényt és kötvényt, valamint ingatlanalapot, kockázati tőkealap jegyet is tartalmazhat.
 • A megfelelően diverzifikált részvényportfolió kialakítása érdekében lehetőség van nyíltvégű befektetési alapok, tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF) jegyeinek, valamint árupiaci termékekbe befektető befektetési alapok jegyeinek portfolióba történő bevonására.

A Növekedési Portfolió fő kockázatát, s egyben a magas hozam potenciális lehetőségét az hordozza, hogy a Növekedési Portfolióban az egyedi részvények eszközcsoportba tartozó befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 47 százalékát is elérheti.

A Növekedési Portfólióban a közvetlen ingatlanbefektetés (ingatlanok) nem megengedett, az ingatlanalapok aránya a befektetett eszközök 8 százalékát, míg a kockázati tőkealap jegyek aránya a befektetett eszközök 4 százalékát nem haladhatja meg.

A Növekedési portfolióban a devizakitettség nem haladhatja meg a befektetett eszközök 35 %-át, a devizakitettségéből fakadó kockázatok határidős ügyletekkel csökkenthetők.

A Pénztár a portfoliói között legmagasabb kockázatot hordozó Növekedési Portfoliót elsősorban a csak nagyobb kockázatot vállalóknak ajánlja. Korosztály tekintetében olyan fiatal és középkorú tagjainak figyelmébe ajánlja a Növekedési Portfoliót a Pénztár, akik a nyugdíjkorhatárt több mint 15 év múlva érik el.

Amennyiben a pénztártag a Növekedési portfoliót választja, a veszteség lehetősége is magasabb lehet egy rövidebb időtávon, így a tervezett nyugdíjcélú megtakarítás igénybevétele előtti rövidebb idő távon a portfolió tartásával a már elért hozamokhoz képest akár jelentős leértékelődés is előfordulhat.

A PORTFÓLIÓK ÖSSZETÉTELE

Az egyes portfoliók Pénztár által elvárt összetételét a következő arányok jellemzik 2020. december 1-től:

Klasszikus portfolió

Kiegyensúlyozott portfolió

Növekedési portfolió

3 hónapos BUBOR

2%

1%

2%

RMAX Index

80%

45%

15%

MAX Index

-

36%

50%

CMAX Index

16%

-

-

MSCI ACWI (Az MSCI ACW Index által lefedett országokban nyilvánosan forgalomba hozott részvények /részvény alapú befektetések)

-

4%

8%

DJ Eurostoxx50 Index (Az Európai Unió tagállamaiban nyilvánosan forgalomba hozott részvények /részvény alapú befektetések)

-

2%

4%

MSCI EM Index (Az MSCI EM Index által lefedett országokban nyilvánosan forgalomba hozott részvények /részvény alapú befektetések)

-

3%

8%

CETOP20 Index (A Kelet- és Közép-Kelet európai országokban nyilvánosan forgalomba hozott részvények/részvény alapú befektetések)

-

3%

5%

BUX Index (BÉT részvények/részvény alapú befektetések)

2%

6%

8%

Összesen:

100%

100%

100%