A Pénztártag tagságával kapcsolatos információt a Pénztár a tag bejelentett haláleseti kedvezményezettje, közeli hozzátartozója, barátja, szomszédja, kollégája, stb. részére megadhatja-e?

  • amennyiben az érdeklődő személy a Pénztártag szóbeli hozzájárulására hivatkozik, információ nem adható részére,
  • harmadik személy, a nem Pénztártag részére kizárólag akkor adható a Pénztártagról, adatairól információ, amennyiben a Pénztárunk rendelkezik két tanúval is aláírt tagi írásos rendelkezéssel arról, hogy kinek (beazonosítható módon a személyt megnevezve), pontosan milyen adat, adatok, információk adhatók meg. 

A Pénztártagra vonatkozó adatok ugyanis pénztártitoknak minősülnek, az ezzel kapcsolatos információk a következők.
Az alábbiak a Pénztártagokra vonatkozó szabályokat, tájékoztatást tartalmazza.
Az MKB Nyugdíjpénztár a pénztári tevékenysége folytatásával összefüggésben kezeli a Pénztártagok adatait. Az adatkezelésének NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG által adott nyilvántartási száma: NAIH-66525/2013. 
Az önkéntes biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) a pénztárak szigorú kötelezettségeként szabályozza a tagi adatok pénztártitokként történő kezelését. Az Öpt. ezzel kapcsolatos, tagokra vonatkozóan kivonatolt legfontosabb szabályai a következők (a teljes Öpt. olvasható a honlap jogszabályok menüjében): 
"40/A. §

......
 (2) Pénztártitok minden olyan, a pénztártagról ...... a pénztár vagy a pénztári szolgáltató rendelkezésére álló, a tevékenysége folytán tudomására jutó tény, információ vagy adat, amely a pénztártag, a pénztártag kedvezményezettjének, örökösének, közeli hozzátartozójának személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint egyéni számláján nyilvántartott összegre, ...... vonatkozik. ......
......
(5) A pénztár igazgatótanácsának és az ellenőrző bizottságának tagja, a pénztár alkalmazottja, ideértve a megbízás alapján foglalkoztatott személyeket, szervezeteket, illetőleg ezek alkalmazottait is, köteles a pénztár működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot és pénztártitkot - időbeli korlátozás nélkül, ezen minősége megszűnését követően is - megtartani. 
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség kiterjed arra a személyre és szervezetre is, aki, illetve amely üzleti titoknak vagy pénztártitoknak minősülő információhoz jutott.
......
40/B. §  
...... 
(2) A pénztártitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha 
a)  a pénztártag vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható adatkört pontosan megjelölve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban erre felhatalmazást ad,
......
 (3)Aki üzleti titok vagy pénztártitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a pénztárnak vagy a pénztártagoknak hátrányt okozzon."

Pénztártagjaink saját maguk is több módon és könnyen hozzájuthatnak az igényelt információkhoz.  Tagjaink az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

  • Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 268-7001 (hangrögzítéses). Munkatársaink az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje alatt készséggel állnak Pénztártagjaink rendelkezésére. Ügyfélszolgálat kapcsolása: "0" gomb.
  • Telefonos ügyfélszolgálati idő: h, k, sz: 8-16, cs: 8-20, p: 8-15. 
  • Automata egyenleglekérdezés: "6" gomb (24 órán át hívható).
  • Személyes ügyfélszolgálat: 1134 Budapest, Dévai u. 23. (félfogadás h,k,sz,p: 9-15, cs: 8-20)

Természetesen minden általános kérdésre (pl: Hogyan és mikor vehető fel a hozam? Hogyan igényelhető tagi kölcsön?), ami nem az adott Pénztártag tagságával kapcsolatos, bárki számára információ nyújtható.