Tekintve, hogy a nyugdíjpénztári tagság hosszú távú befektetés, a hozamokat elsősorban néhány éves időszak alapján célszerű értékelni. Az MKB Nyugdíjpénztárban a tagok négy különböző befektetési csomag (portfólió)  közül választhatnak, amelyek eltérő kockázat – hozam profilja a tagok részére megfelelő választási lehetőséget kínál.

Összességében megállapítható, hogy a Pénztár hosszú távú befektetési politikája eredményes, melyet az alábbi táblázatok jól szemléltetnek.

Pénztárunk eredményei az MNB honlapján a többi pénztár eredményeit bemutató összehasonlító táblákon is megtekinthetők.

MKB Nyugdíjpénztár magán ág nettó hozamrátái (%)

Portfólió

Tárgyévi nettó hozamráta 2019

10 naptári év átlagos nettó hozamrátája (2010-2019)

Vagyonnövekedési mutató (2010-2019)

pénztár

referencia

pénztár

referencia

pénztár

Klasszikus

2,26

1,65

4,45

3,39

3,86

Kiegyensúlyozott

8,32

6,55

7,02

6,37

6,78

Növekedési

13,35

11,01

7,92

6,70

7,91

MKB Nyugdíjpénztár magán ági portfóliók fordulónapi eszközértéke (eFt)

Portfólió 2019.12.31. Portfólió megoszlás (%)
Klasszikus 1 944 872,1 9,64%
Kiegyensúlyozott 6 962 819,1 34,50%
Növekedési 11 274 511,0 55,86%

A nettó hozamráta számítás, a 10 éves vagyonnövekedési mutató számításának módját a 282/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

Bruttó hozamráta 2019

A befektetéseken elért hozam százalékos mértéke, a vagyonkezelési tevékenység teljesítményét mutatja.

Nettó hozamráta 2019

A bruttó hozamrátából a vagyonkezeléssel összefüggő költségek levonása után kapott hozamráta.

Referencia hozamráta 2019

A pénztár a befektetési politikában, meghatározza, hogy milyen eszközökbe, eszközcsoportokba és milyen arányban kívánja fektetni a felhalmozott vagyont. A pénztár minden eszközcsoporthoz kiválaszt egy mutatót az ún. referencia-indexeket, amely a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, melynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti hozamrátával. Ilyen például: BUX-index (magyar tőzsdei részvények teljesítményének mérésére szolgáló index), MAX-index (egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapírok teljesítményének mérésére szolgáló index). Ezekkel lehet a pénztár (illetve vagyonkezelője) befektetési teljesítményét (bruttó hozamrátáját) összehasonlítani. Az éves nettó hozamráta adatai a referencia-hozamrátával közvetlenül nem mérhetők össze. A referencia hozamráta számításához felhasználandó indexek és azok súlya itt tekinthetőek meg.

Átlagos 10 éves (2010-2019)

Az elmúlt 10 év nettó éves hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10 év mindegyikében ez lett volna a pénztár nettó éves hozamrátája.

Átlagos 10 éves referencia-hozamráta (2010-2019)

Az elmúlt 10 év éves referencia-hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10 év mindegyikében ez lett volna a pénztár éves referencia-hozamrátája.

Vagyonnövekedési mutató

A vagyonnövekedési mutató az egy főre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamráta. A mutató számításánál a pénztárak az átlagos 10 éves hozamráta kiszámításához használt éves nettó hozamrátákat vették alapul. Az átlagos 10 éves hozamrátával ellentétben figyelembe veszi, hogy az egyes hozamrátákat mekkora nagyságú vagyonon érte el a tag az elmúlt 10 évben.

Megalakulása óta a Pénztár által a fedezeti tartalékon elért éves nettó hozamráták (%)

Magán ág nettó

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Klasszikus

2,26

0,24

2,79

4,27

3,33

3,93

5,47

9,02

5,64

7,86

10,96

Kiegyensúlyozott

8,32

-1,55

7,71

8,03

5,05

9,28

7,12

17,34

1,89

8,02

13,56

Növekedési

13,35

-1,77

9,40

9,04

5,61

10,51

6,81

17,42

0,85

9,34

11,20

Magán ág nettó

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Pénztár egésze

-9,32

6,28

7,04

12,31

15,78

2,78

9,32

8,66

9,81

15,31

Magán ág nettó

1998

Pénztár egésze

17,24