Tekintve, hogy a nyugdíjpénztári tagság hosszú távú befektetés, a hozamokat elsősorban néhány éves időszak alapján célszerű értékelni. Az MKB Nyugdíjpénztárban a tagok négy különböző befektetési csomag (portfólió)  közül választhatnak, amelyek eltérő kockázat – hozam profilja a tagok részére megfelelő választási lehetőséget kínál.

Összességében megállapítható, hogy a Pénztár hosszú távú befektetési politikája eredményes, melyet az alábbi táblázatok jól szemléltetnek.

Pénztárunk eredményei az MNB honlapján a többi pénztár eredményeit bemutató összehasonlító táblákon is megtekinthetők.

MKB Nyugdíjpénztár magán ág nettó hozamrátái (%)

Portfólió

Tárgyévi nettó hozamráta 2018

10 naptári év átlagos nettó hozamrátája (2009-2018)

Vagyonnövekedési mutató (2009-2018)

pénztár

referencia

pénztár

referencia

pénztár

Klasszikus

0,24

0,76

5,31

4,59

4,39

Kiegyensúlyozott

-1,55

-1,88

7,53

7,57

6,83

Növekedési

-1,77

-2,33

7,72

7,97

7,22

A nettó hozamráta számítás, a 10 éves vagyonnövekedési mutató számításának módját a 282/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

Bruttó hozamráta 2018

A befektetéseken elért hozam százalékos mértéke, a vagyonkezelési tevékenység teljesítményét mutatja.

Nettó hozamráta 2018

A bruttó hozamrátából a vagyonkezeléssel összefüggő költségek levonása után kapott hozamráta.

Referencia hozamráta 2018

A pénztár a befektetési politikában, meghatározza, hogy milyen eszközökbe, eszközcsoportokba és milyen arányban kívánja fektetni a felhalmozott vagyont. A pénztár minden eszközcsoporthoz kiválaszt egy mutatót az ún. referencia-indexeket, amely a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, melynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti hozamrátával. Ilyen például: BUX-index (magyar tőzsdei részvények teljesítményének mérésére szolgáló index), MAX-index (egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapírok teljesítményének mérésére szolgáló index). Ezekkel lehet a pénztár (illetve vagyonkezelője) befektetési teljesítményét (bruttó hozamrátáját) összehasonlítani. Az éves nettó hozamráta adatai a referencia-hozamrátával közvetlenül nem mérhetők össze. A referencia hozamráta számításához felhasználandó indexek és azok súlya itt tekinthetőek meg.

Átlagos 10 éves (2009-2018)

Az elmúlt 10 év nettó éves hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10 év mindegyikében ez lett volna a pénztár nettó éves hozamrátája.

Átlagos 10 éves referencia-hozamráta (2009-2018)

Az elmúlt 10 év éves referencia-hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10 év mindegyikében ez lett volna a pénztár éves referencia-hozamrátája.

Vagyonnövekedési mutató

A vagyonnövekedési mutató az egy főre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamráta. A mutató számításánál a pénztárak az átlagos 10 éves hozamráta kiszámításához használt éves nettó hozamrátákat vették alapul. Az átlagos 10 éves hozamrátával ellentétben figyelembe veszi, hogy az egyes hozamrátákat mekkora nagyságú vagyonon érte el a tag az elmúlt 10 évben.

Megalakulása óta a Pénztár által a fedezeti tartalékon elért éves nettó hozamráták (%)

Magán ág nettó

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Klasszikus

0,24

2,79

4,27

3,33

3,93

5,47

9,02

5,64

7,86

10,96

Kiegyensúlyozott

-1,55

7,71

8,03

5,05

9,28

7,12

17,34

1,89

8,02

13,56

Növekedési

-1,77

9,40

9,04

5,61

10,51

6,81

17,42

0,85

9,34

11,20

Magán ág nettó

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Pénztár egésze

-9,32

6,28

7,04

12,31

15,78

2,78

9,32

Magán ág nettó

2001

2000

1999

1998

Pénztár egésze

8,66

9,81

15,31

17,24