2021.08.05

Tisztelt Pénztártagjaink!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Pénztárunk weboldala augusztus 9-e után tartalmilag és megjelenésében is megújul.

Bízunk benne, hogy jelenlegi és leendő Pénztártagjaink is szívesen látogatják, használják majd a Pénztár online felületeit.

Budapest, 2021.08.05

MKB-Pannónia Egészségpénztár


2021.07.31

Promóciós játékunk lezárult

Az „Automatizálja megtakarítását” elnevezésű promóciós játékunk 2021.07.30-án lezárult. Az 1 db 150.000 forintos ajándékkártya és a 21 db aktivitásmérő okoskarkötő sorsolása a Részvételi Szabályzat alapján 2021.08.17-én lesz. A nyerteseket e-mailben értesítjük. Promóciós játékkal kapcsolatos kérdéseket a promocio@mkbnyp.hu címre várjuk.

Köszönjük a promóciós játékunkban résztvevő Tagjainknak, hogy velünk tartottak.

Budapest, 2021. Julius 31.

MKB Nyugdíjpénztár


2021.07.07

Ne maradjon le! Még tart promóciós játékunk!

Automatizálja nyugdíjpénztári megtakarítását! Minden forint után, melyet pénztári számlájára befizet, jogosulttá válhat 20%, akár évi 150.000 forint adókedvezményre. Most értékes nyereményeket is hazavihet!

Regisztráljon játékunkba, ha még nem tette iratkozzon fel hírlevelünkre, fizessen be nyugdíjpénztári számlájára 2021.február 10-től 2021.július 30-ig havonta legalább 25.000 forintot vagy összesen minimum 150.000 forintot, hogy esélyes legyen fődíjunkra, a 150.000 forint értékű ajándékkártyára!

Nem kell mást tennie, mint regisztrálni promóciós játékunkba, feliratkozni hírlevelünkre és befizetéseivel gyarapítani saját megtakarítását az MKB Nyugdíjpénztárban.

Promóciós játékunk 2021.február 10-től 2021.július 30-ig tart. Részletek a promocio.mkbnyp.hu oldalon.


SZERETNÉK NYERNI!

Budapest, 2021. Julius 07.

MKB Nyugdíjpénztár


2021.05.31

Tájékoztató 2021.05.26-i Küldöttközgyűlésről

Tisztelt Pénztártagunk!

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Küldöttközgyűlése a veszélyhelyzetre tekintettel a vonatkozó jogszabálynak megfelelően online került megtartásra.

A 2021. május 26-i Küldöttközgyűlés a Pénztár által előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozóan az Igazgatótanács írásbeli előterjesztésének megfelelően elfogadta, tudomásul vette:

 • a Pénztár Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy a módosítások 2021. június 1-jén lépnek hatályba.
 • a Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésről és azok megállapításairól szóló Ellenőrző Bizottsági beszámolót.
 • a Pénztár Befektetési Politikája 2021. április 1. napjával módosult.
 • a Pénztár Magán Ági Válaszható Portfólió Rendszer Szabályzata 2021. április 1. napjával módosult.
 • a Pénztár Önkéntes Ága tartalékai közötti alapátcsoportosításokat 2020. december 31-i hatállyal.
 • a Pénztár Magán Ága tartalékai közötti alapátcsoportosítást 2020. december 31-i hatállyal.
 • az Igazgatótanács 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját.
 • az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár 2020. évi éves beszámolójával kapcsolatos jelentését.
 • az MKB Nyugdíjpénztár aktuáriusának a Pénztár 2020. évi éves beszámolójára vonatkozó értékelését.
 • az MKB Nyugdíjpénztár könyvvizsgálójának a Pénztár 2020. évi éves beszámolójára (önkéntes, magán, egyesített, összesített) vonatkozó jelentését.
 • Pénztár 2020. üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját, ennek részeként a Magán ág és az Önkéntes ág mérleg- és eredménykimutatását, a magán ági és önkéntes ági kiegészítő mellékleteket, a magán ági és önkéntes ági biztosításmatematikai statisztikai jelentéseket, magán ág aktuáriusi értékelését, a nyugdíjpénztár mindkét ágára vonatkozó aktuáriusi jelentését, az önkéntes és magán ági független könyvvizsgálói jelentést, a Pénztár egyesített mérlegét és eredménykimutatását, az üzleti jelentést, és az egyesített éves beszámoló független könyvvizsgálói jelentést az alábbi adatokkal.
  • Magánpénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 20 649 332 ezer Ft
  • Önkéntes pénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 142 630 116 ezer Ft
  • Egyesített, összesített mérlegfőösszege: 163 279 448 ezer Ft
 • A Pénztár fedezeti tartaléka
  • magán ág 20 393 972 ezer Ft
  • önkéntes ág 137 029 875 ezer Ft
 • A Pénztár likviditási tartaléka
  • magán ág 33 236 ezer Ft
  • önkéntes ág 916 708 ezer Ft
 • az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2021. július 1. - 2022. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2021. július 1. - 2022. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • a Pénztár aktuáriusának a Pénztár Magán ága 2021. július 1. - 2022. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi tervéről szóló értékelését.
 • a Pénztár Magán ága 2021. július 1. - 2022. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi tervét.
 • az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2022-2024. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2022-2024. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • a Pénztár aktuáriusának a Pénztár Magán ága 2022-2024. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervéről szóló értékelését.
 • a Pénztár Magán ága 2022-2024. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervét.
 • a Küldöttközgyűlés hatályon kívül helyezi a 10/2020. (09.15.) Küldöttközgyűlési határozatot.
 • Halápi Dóra Igazgatótanács tag 2021. május 26. napjával történt lemondását.
 • a Küldöttközgyűlés titkos szavazással megválasztotta dr. Láng Géza Károly urat az MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa tagjává 2021. május 27. napjával kezdődő hatállyal valamennyi Igazgatótanács tag mandátumának lejártáig, azaz 2022. október 31. napjáig terjedő időre.
 • a Pénztár Ellenőrző Bizottsága által megtett javaslata szerint a 2020. évi éves pénztári beszámoló elfogadásáról rendelkező Küldöttközgyűlés időpontjáig a Pénztár 2020. gazdasági évet követő egyes pénzügyi és számviteli adatok és negyedéves jelentés vonatkozásában szükséges egyeztetési eljárások, ellenőrzések végrehajtását és a ténymegállapításokról szóló jelentés kibocsátását a Pénztár jelenlegi könyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft., azon belül személy szerint Agócs Gábor könyvvizsgáló végzi könyvvizsgálói mandátumának a 2020. évi éves beszámoló tárgyában történő 2021. május 26-i Küldöttközgyűlési határozathozatalig terjedő meghosszabbításával.
 • A Küldöttközgyűlés a 2021-2025 gazdasági évekre vonatkozóan a könyvvizsgálói feladatok ellátására megválasztja
  • könyvvizsgáló társaságként a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
  • a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-n belül a könyvvizsgálatért felelős természetes személyként Könczöl Enikő könyvvizsgálót.

Budapest, 2021. május 31.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


2021.05.10

Küldöttközgyűlési meghívó

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy

A PÉNZTÁR 2021. MÁJUS 26. NAPJÁN 10:00 ÓRAKOR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉST TART.

A KÖZGYŰLÉS ONLINE TÉRBEN ELEKTRONIKUSAN KERÜL MEGRENDEZÉSRE.

Az online platform eléréséhez, az oda történő bejelentkezéshez és a felület használatához a Pénztár a Küldöttközgyűlés előtt honlapján értesítést tesz közzé és küldöttei (pótküldöttei) számára segédletet is küld.

A Küldöttközgyűlés napirendje:

 1. Az Igazgatótanács javaslata alapján az Alapszabály módosításának elfogadása
 2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól
 3. Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
 4. Az Igazgatótanács javaslata alapján a tartalékok közötti átcsoportosítás elfogadása
 5. A 2020. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása
  1. 5.1. Az Igazgatótanács 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése, elfogadása
  2. 5.2. A Pénztár 2020. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és az aktuáriusi értékelés ismertetése
  3. 5.3. A Pénztár 2020. évi éves beszámolójára vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés ismertetése és elfogadása
  4. 5.4. A Pénztár 2020. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés ismertetése
  5. 5.5. A Pénztár 2020. évi éves beszámolójának elfogadása
 6. A Magán Ág éves és hosszú távú pénzügyi tervének ismertetése, elfogadása
  1. 6.1. A 2021. július 1. - 2022. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv ismertetése
  2. 6.2. A 2022-2024. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv ismertetése
  3. 6.3. Az Ellenőrző Bizottság éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos jelentésének ismertetése és elfogadása
  4. 6.4. Az éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés, valamint az aktuáriusi értékelés ismertetése
  5. 6.5. A 2021. július 1. - 2022. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
  6. 6.6. A 2022-2024. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv elfogadása
 7. A 10/2020. (2020.09.15) számú Küldöttközgyűlési határozat hatályon kívül helyezése
 8. Személyi kérdések: vezető tisztségviselő lemondásának tudomásul vétele, vezető tisztségviselő megválasztása
 9. Az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Pénztár új könyvvizsgálójának megválasztása
 10. Egyebek

A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők regisztrációja 09:30 órakor kezdődik és a Küldöttközgyűlés kezdetét megelőző 5. percben – 09:55 órakor - zárul le. Az ezen időpontot követően érkezett küldöttek (pótküldöttek) a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2021. május 26. napján 10:15 órakor kerül megtartásra.

A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.


A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2021. május 20. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Nyrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet értelmében a küldöttközgyűlésen a pénztártagok tanácskozási joggal való részvétele, azaz a nyilvánosság kizárt [3.§ (4) bekezdés].

Budapest, 2021. május 10.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


ONLINE TÉRBEN (WEBEX) TARTOTT KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az MKB Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének megtartására online térben, elektronikusan kerül sor.

A Pénztár legfőbb szervének ilyen módon lefolytatott tanácskozása és döntéshozatala valós idejűnek minősül.

Meghívók és technikai segédlet

A Pénztár a küldötteket és pótküldötteket, illetve meghívottakat nyilvántartott elektronikus levelezési címükön keresztül hív meg az ülésre, egyben jelen tájékoztatót és a küldöttközgyűlési platformra mutató linket, valamint felhasználói tájékoztatásokat) is megküldve számukra. A Pénztár emellett a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében a küldöttközgyűlés előtt legalább két nappal a platform tesztelésére külön meghívót küld, melyet igény szerint vehetnek igénybe a címzettek.

Részvétel

A küldöttközgyűlésen a pénztártagok tanácskozási joggal való részvétele, azaz a nyilvánosság a fent hivatkozott 502/2020 Kormányrendelet alapján kizárt [3.§ (4)].

Az ülés

Az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával tartott ülés esetén az ülés összehívására és dokumentálására a rendes ülés szabályai az irányadóak.

A Pénztár elektronikus hírközlő eszköz (pl. Webex, Teams, Zoom) használata esetén, az online térben is biztosítja a küldöttközgyűlés tagjainak azonosítását, valamint a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt, azaz azt is, hogy valamennyi résztvevő egyidejűleg hallja és/vagy lássa (láthassa) egymást. A 2021. május 26-i ülés platformja: Webex.

Regisztráció

A résztvevő küldöttek (pótküldöttek) azonosítását a Pénztár egyedileg generált és a zárt, titkos kommunikációt biztosító pénztári Tagi Portálon, vagy – Tárhely regisztráció hiányban - SMS útján közölt, egyedi, min 6 karakteres jelszóval végzi. A jelszó helyes bemondása, vagy a platformon való begépelése helyettesíti a személyi okmányok bemutatását. Személyi okmány bemutatására abban az esetben kerül sor, ha az egyedi jelszó tévesen vagy nem kerül megadásra az érintett részéről. Utóbbi esetben az érintett tudomásul veszi, hogy okmányai felmutatását az adminisztrációt végző személy(ek)en kívül a küldöttközgyűlésen résztvevő és aktív online kapcsolatban álló személyek is láthatják. A jelszó megadása mellett a regisztrációhoz szükséges az érintett nevének bemondása is, illetve szükség szerint a Pénztár más, általa ismert adatok megadását is kérheti. A regisztrációt a Pénztár alkalmazottai folytatják le az ülést közvetlenül megelőzően online formában, fő szabályként az ülésre használt platformon, chat szolgáltatáson, web kamerán és az alkalmazásban futó mikrofonon keresztül.

A küldöttközgyűlésen jelenléti ív helyett a jelenléti adatokat és azonosítás tényét a jegyzőkönyv tartalmazza.

Szavazás

A szavazásra jogosultak számát az igénybe vett elektronikus hírközlő eszköz lehetőségeit figyelembe véve a használt platform útján állapítja meg a Pénztár.

Fentiekhez szükséges lehet, hogy a résztvevők, legalább a regisztráció (és az esetleges kézfeltartással végzendő szavazás idejére) web kamerájukat bekapcsolják, magukat felismerhetően láttassák.

A szavazásra jogosultak szavazhatnak látható kézfeltartással (ha web kamerájuk bekapcsolt állapotban van), telefonon vagy a webes alkalmazáson keresztül történő szóbeli közléssel (támogatom/nem támogatom, igen/nem, tartózkodom), vagy az ülésen dedikált e célra használt és számukra elérhetővé tett digitális platformon (alkalmazás beépített „poll” rendszerei, chat funkciója, vagy külső alkalmazás útján) elektronikus szavazással.

A szavazás lefolytatása az ülésezésre használt platformon belül (Webex) történik.

Technikai segítségként kérjük küldötteinket, hogy, részvételi szándékukat – ha van rá módjuk - legkésőbb 2021.05.21 napjáig előzetesen is jelezzék a Nyugdíjpénztár részére e-mailben, egyben ügyelve arra is, hogy a Pénztár nyilvántartásába leadott e-mail címüket szükség szerint frissítsék.


Budapest, 2021. május 10.


2021.04.30

Meghívó 2021. június 10-i online munkáltatói ügyféltalálkozóra

Tisztelt Munkáltató Partnerünk!

Meghívjuk a 2021.06. 10-i online munkáltatói ügyfél-találkozónkra.

 • Hatékony vállalati stratégiák, portfólió építés, újdonságok lehetőségei
 • Juttatások és adózásuk a veszélyhelyzeten innen és túl
 • Eredményes dolgozói ösztönözés és lojalitás növelés
 • Munkavállalók egészségvédelemének és nyugdíjas anyagi biztonságának támogatása | Az MKB Nyugdíjpénztár és MKB-Pannónia Egészségpénztár munkáltatói juttatások előnyei
RÉSZLETES PROGRAM

Csatlakozzon Hozzánk június 10-én! Élő közvetítésünkben nem csupán a fenti – sokakat foglalkoztató - témákról beszélnek felkért szakértőink, hanem további hasznos, érdekes információt is megtudhat!

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

REGISZTRÁCIÓ

Tisztelettel,

az MKB Nyugdíjpénztár vezetése és dolgozói

Budapest, 2021.04.30.


2021.04.29

Tagi Portál technikai leállás 2021.05.03-án 16:30-tól

Tisztelt Pénztártagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy MKB Nyugdíjpénztár Tagi Portál személyes tárhelye 2021. május 3-án (hétfőn) 16:30-tól várhatóan 20:30-ig átmenetileg nem lesz elérhető verzióváltás miatt. A rendszer előtte és utána zavartalanul működik és használható.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!


Frissítés | 2021.05.03.

Köszönjük türelmüket, Tagi Portál ismét elérhető.


Tisztelettel,

az MKB Nyugdíjpénztár vezetése és dolgozói

Budapest, 2021.04.29.


2021.04.23

ISMÉTELT PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tisztelt Pénztártagjaink,

Az MKB Nyugdíjpénztár jelenlegi könyvvizsgálójának mandátuma lejár, ezért a Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága a könyvvizsgálói feladatok ellátására ezúton ismételt nyilvános pályázatot ír ki a 2021-2025. gazdasági évekre vonatkozóan.

Az ismételt pályázat feltételeiről a részletek az itt feltöltött dokumentumban olvashatók: Ismételt pályázati kiírás


Tisztelettel,

az MKB Nyugdíjpénztár vezetése és dolgozói

Budapest, 2021.04.23.


2021.03.11

Ügyintézéshez válassza elektronikus csatornáinkat!

Tisztelt Pénztártagjaink,

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pénztárunk személyes ügyfélszolgálata Magyarország Kormányának hatályos rendelete értelmében nyitva tart.

Kérjük ennek ellenére Tagjainkat, a járványügyi helyzetre tekintettel a személyes egyeztetés helyett válasszák az elektronikus csatornáinkat, illetve a Tagi Portál Személyes tárhely elektronikus ügyintézési lehetőségét!

CALL CENTER: 06 / 1 268 7001

Email: ugyfel@mkbnyp.hu

TAGJAINK ONLINE IS BEKÜLDHETIK A PÉNZTÁRI ÜGYINTÉZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKAT, HITELES ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL!

A papír alapú dokumentum benyújtás helyett az ingyenes, egyszerű és gyors, teljesen elektronikus "AVDH" e-aláírás, ami ügyfélkapuval rendelkező Tagjaink számára bármikor és internetkapcsolattal bárhonnan elérhető.

További részletek itt olvashatóak: Hiteles e-aláírás tájékoztató


PAPÍRMENTES ÜGYINTÉZÉS? E-ÜGYINTÉZÉSRE REGISZTRÁLT TAGJAINKNAK MÁR SZÉLES KÖRBEN ELÉRHETŐ!

Regisztráljon Ön is e-ügyintézésre, töltse ki Személyes Tárhelyén keresztül a nyomtatványt és töltse fel az AVDH hitelesítéssel ellátott felhatalmazó nyilatkozatot a dokumentum feltöltés menüpont alatt, a nyomtatott példány megküldése nélkül.

Elektronikus ügyintézéssel rendelkező tagjainknak megnyílik a lehetőség, hogy nyugdíjpénztári ügyeit online, biztonságosan intézhesse a Személyes Tárhelyen keresztül. Nyomtatvány kitöltése nélkül Személyes Tárhelyén keresztül könnyen és gyorsan adatváltozását bejelentheti, portfolió váltási igényét rögzíthet, tagi kölcsön igényét benyújthatja. Egyéb pénztári nyomtatványai AVDH hitelesítéssel ellátva Tárhelyén keresztül feltölthető.


Érdekel az e-ügyintézés!

Önkéntes ágazat / Pénztártagoknak / Személyes tárhely


Pénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseiket örömmel várjuk elérhetőségeink bármelyikén, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Nagyon köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Egészséges mindennapokat kívánunk!


Tisztelettel,

az MKB Nyugdíjpénztár vezetése és dolgozói

Budapest, 2021.03.10.


2021.03.11

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az MKB Nyugdíjpénztár jelenlegi könyvvizsgálójának mandátuma lejár, ezért a Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága a könyvvizsgálói feladatok ellátására ezúton nyilvános pályázatot ír ki a 2021-2025. gazdasági évekre vonatkozóan.

A pályázat feltételeiről a részletek az itt feltöltött dokumentumban olvashatók: Pályázati kiírás

Budapest, 2021. március 11.

MKB Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága


2021.02.11

Automatizálja megtakarításai és nyerjen!

Nem csupán a 20%-os, akár 150.000 forint adókedvezmény miatt éri meg növelni a pénztári megtakarásokat. Pénztártagjaink most értékes nyereményeket is hazavihetnek!

Regisztráljon játékunkba, ha még nem tette iratkozzon fel hírlevelünkre, fizessen be nyugdíjpénztári számlájára 2021. február 10-től 2021.július 30-ig havonta legalább 25.000 forintot vagy összesen minimum 150.000 forintot, hogy esélyes legyen fődíjunkra, a 150.000 forint értékű ajándékkártyára!

Nem kell mást tennie, mint regisztrálni promóciós játékunkba, feliratkozni hírlevelünkre és befizetéseivel gyarapítani saját megtakarítását az MKB Nyugdíjpénztárban.

Promóciós játékunk 2021. február 10-től 2021. július 30-ig tart. Részletek a promocio.mkbnyp.hu oldalon.

SZERETNÉK NYERNI!

MKB Nyugdíjpénztár


2021.01.12

Tájékoztatás e-mail cím és adatváltozás bejelentésről

Tisztelt Pénztártagjaink!

Felhívjuk @upcmail e-mail címet használó érintett Tagjaink figyelmét, hogy információink szerint a UPC Webmail és e-mail szolgáltatás, így a @upcmail.hu e-mail fiókok megszűnnek és 2021. március 2-től az ezekre a címekre bonyolított levelezések már nem lesznek elérhetőek.

Kérjük, hogy a zavartalan pénztári ügyintézés érdekében legkésőbb márciustól pénztári ügyintéshez használjanak egy másik meglévő vagy újonnan létrehozott e-mail fiókot.

Új e-mail cím bejelentéséhez

 • vagy adja le az adatváltozás bejelentő nyomtatványt hiteles elektronikus aláírással ellátva az ugyfel@mkbnyp.hu címre, esetleg eredeti papír alapú formában az 1820 Budapest postacímre beküldve,
 • vagy regisztráljon elektronikus ügyintézésre már az új e-mail címét megadva kapcsolattartásra, hogy a későbbiekben a Tagi Portál nyomtatvány kitöltő menüjében e-ügyintéző Tagjaink számára egyszerűen leadható adatmódosítás bejelentő űrlap segítségével néhány kattintással papírmentesen módosíthassa rendszerünkben adatait.

Köszönjük együttműködését,

MKB Nyugdíjpénztár


2020.12.23

Promóciós játékunk lezárult

Az „Év végi készülődés a nyugodt jövőért” elnevezésű promóciós játékunk 2020.12.23-án lezárult. A 25 darab 5.000 forintos Rossmann ajándékkártya, a 3 db forintos gyógy-masszázs budapesti gyógyfürdőkben beváltható utalvány és a fődíj a 2 fő részére szóló luxuséttermi vacsora sorsolása a Részvételi Szabályzat alapján 2021.01.14-én lesz. A nyerteseket e-mailben értesítjük. Promóciós játékkal kapcsolatos kérdéseket a promocio@mkbnyp.hu címre várjuk.

Köszönjük a promóciós játékunkban résztvevő Tagjainknak, hogy velünk tartottak.

MKB Nyugdíjpénztár


2020.12.21

Tájékoztató a 2020.12.16-i Küldöttközgyűlésről

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Küldöttközgyűlése a veszélyhelyzetre tekintettel a vonatkozó jogszabálynak megfelelően online megtartásra került.

A Küldöttközgyűlés a Pénztár által előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozóan az Igazgatótanács írásbeli előterjesztésének megfelelően elfogadta:

 • a Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésről és azok megállapításairól szóló Ellenőrző Bizottsági beszámolót.
 • a Pénztár Befektetési Politikája 2021. január 1. napjával módosul.
 • a Pénztár Magán Ági Válaszható Portfólió Rendszer Szabályzata 2021. január 1. napjával módosul.
 • az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Önkéntes ága 2021. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2021-2023 évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Önkéntes ága 2021. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2021-2023 évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • a Pénztár aktuáriusának a Pénztár Önkéntes ága 2021. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2021-2023 évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló értékelését.
 • az Igazgatótanács előterjesztése szerint a Pénztár Önkéntes ág 2021. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2021-2023 évekre vonatkozó pénzügyi tervét.
 • az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2021. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2021-2023 évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2021. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2021-2023 évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • a Pénztár aktuáriusának a Pénztár Magán ága 2021. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2021-2023 évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló értékelését.
 • az Igazgatótanács előterjesztése szerint a Pénztár Magán ág 2021. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2021-2023 évekre vonatkozó pénzügyi tervét.
 • hatályon kívül helyezte a 40/2020. (06.05.) IT határozatot.
 • jóváhagyja az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB Bank Nyrt. közötti védjegyhasználati megállapodás megkötését azzal, hogy tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötésének további feltétel az MKB Bank Nyrt. Vezetői Bizottságának támogató döntése.
 • dr. Csapó András Igazgatótanács tag 2020. december 31. napjával történt lemondását.
 • titkos szavazással megválasztotta Beöthy Pétert az MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa tagjává 2021. január 1. napjával kezdődő hatállyal valamennyi Igazgatótanács tag mandátumának lejártáig, azaz 2022. október 31. napjáig terjedő időre.
 • dr. Szterényi Sándor Ellenőrző Bizottsági tag 2020. december 31. napjával történt lemondását.
 • titkos szavazással megválasztja Dzsubák Attilát az MKB Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága tagjává 2021. január 1. napjával kezdődő hatállyal valamennyi Ellenőrző Bizottsági tag mandátumának lejártáig, azaz 2022. október 31. napjáig terjedő időre.

Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Budapest, 2020.12.21.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


2020.12.16

Fél órás technikai leállás 2020.12.16-án

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napon 2020. 12. 16.-án (szerdán) 20:00-tól 20:30-ig az MKB Nyugdíjpénztár honlapján a Személyes tárhely ( Tagi Portál) szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető, fél órás technikai leállás lesz verzióváltás miatt. A rendszer előtte és utána zavartalanul működik és használható.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Budapest, 2020. 12. 16.

MKB Nyugdíjpénztár


2020.12.07

Tájékoztató a 2020. decemberi és 2021. januári nyitvatartásról és az azonosításról

Tisztelt Pénztártagjaink!

Tájékoztatjuk, hogy az Ünnepekre tekintettel Pénztárunk év végi nyitvatartási rendje az alábbiak szerint módosul.

 • 2020. december 12. szombat - pénteki munkarend szerint:
  • személyes ügyfélszolgálat: 09:00 - 15:00 óráig
  • telefonos ügyfélszolgálat: 08:00 – 15:00 óráig
 • 2020. december 24 – 27. között: Zárva
 • 2020. december 28-30.: normál nyitvatartási rend szerint
  • személyes ügyfélszolgálat: 09:00 - 15:00 óráig
  • telefonos ügyfélszolgálat: 08:00 – 16:00 óráig
 • 2020. december 31. csütörtök:
  • személyes ügyfélszolgálat: 09:00 - 12:00 óráig
  • telefonos ügyfélszolgálat: 08:00 – 12:00 óráig
 • 2021. január 1. (péntek): Zárva

Fizessen be még az idén: 20 % adójóváírásra lehet jogosult!

Az év végi befizetését is teljesítheti átutalással, postai úton, csekken vagy bármely MKB Bankfiókban készpénzbefizetéssel is. Ne feledje:

 • az adókedvezmény igénybevételének alapjául kizárólag a 2020. december 31-ig a Pénztár bankszámlaszámára beérkezett befizetések szolgálnak. Részletekről itt tájékozódhat.

Önkéntes Ágazat számlaszáma: MKB Bank 10300002-20381501-00003285

Kérjük, hogy a közleményben tüntesse fel nevét és pénztártagi azonosítóját.

Online, bankkártyával fizetek be!

Hogyan tájékozódhat és mi az Ön teendője?

Aktuális egyenlegét a (1) 268 7001-es telefonszámon a nap 24 órájában lekérdezheti.

Számlaegyenlegét és egyéb adatait bármikor megtekintheti Személyes tárhelyében(Tagi Portálján), ahol javasoljuk, ellenőrizze nyilvántartott személyes adatait és átvilágítási szintjét is. Amennyiben az Ön átvilágítási szint megjelölése „nem átvilágított ” kérjük töltse ki a következő linken letölthető „Átvilágítási adatlap” nyomtatványt, és juttassa el Pénztárunkba (Postacím: MKB Nyugdíjpénztár, 1821 Budapest) aláírva, az érvényes személyazonosító okmánya mindkét oldalának és a lakcímkártyája lakcímet tartalmazó oldalának másolatával együtt postai úton, vagy adja le személyesen valamely MKB bankfiókba vagy a Pénztár Ügyfélszolgálatán (XIII. Budapest, Dévai utca 23.).

A Pmt. szerinti azonosítás szabályairól részletesen a Pénztárunk honlapján, itt tájékozódhat: „Önkéntes ágazat / Pénztártagoknak/ Átvilágítás”.

Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Ünnepeket kívánunk!

Budapest, 2020.12.07

MKB Nyugdíjpénztár


2020.12.02

Meghívó 2020. december 9.-i online munkáltatói ügyféltalálkozóra

Tisztelt Munkáltató Partnerünk!

Meghívjuk online munkáltatói ügyféltalálkozónkra.

Minden, amit a hatékony munkavállalói ösztönzésről 2020 végén tudni érdemes

 • Hatékony vállalati stratégiák, portfólió építés, újdonságok lehetőségei
 • 2021 év adókörnyezete
 • Eredményes dolgozói ösztönözés és lojalitás növelés
 • Munkavállalók egészségvédelemének és nyugdíjas anyagi biztonságának támogatása | Az MKB Nyugdíjpénztár és MKB-Pannónia Egészségpénztár munkáltatói juttatások előnyei
Programról részletesen

Csatlakozzon Hozzánk december 9-én! Élő közvetítésünkben nem csupán a fenti – sokakat foglalkoztató - témákról beszélnek felkért szakértőink, hanem további hasznos, érdekes információt is megtudhat!

Az előadások itt tekinthetők meg:

Közvetítés

MKB Nyugdíjpénztár

Budapest, 2020. 12. 02.


2020.12.02

Év végi visszaszámlálás a pénztári adókedvezmények tárgyévi kihasználásához

Tisztelt Pénztártagjaink!

Év vége közeledtével újra fókuszba került az önkéntes pénztári számlákhoz kapcsolódó 20%, akár 150.000 forintos adókedvezmény kihasználása. Optimalizálja nyugdíjpénztári befizetéseit most!

Játsszon és nyerjen befizetéseivel! Promóciós játékunkban 100.000 forintos fődíjunk mellett értékes különdíj és 25 db Rossmann ajándékkártya várja a nyerteseket. Játsszon velünk!

A részvételhez regisztráljon, iratkozzon fel hírlevelünkre és fizessen be nyugdíjpénztári számlájára legkésőbb 2020. december 23-ig.

Befizetéseit online bankkártyával a www.mkbnyp.hu oldalon, vagy az MKB Nyugdíjpénztár bankszámlájára átutalva, illetve bankfiókban befizetve is teljesítheti.

MKB Nyugdíjpénztár - Önkéntes Ágazat számlaszáma:

10300002-20381501-00003285

Kérjük, hogy a közleményben tüntesse fel nevét és pénztártagi azonosítóját.

Online, bankkártyával fizetek be!

Az online bankkártyás befizetés minimum T+2 munkanapon teljesül a Pénztár bankszámláján!

Tervezzen időben, ne hagyja az utolsó pillanatra a befizetést!

Ha szeretne részt venni promóciós játékunkban érdemes még karácsony előtt (12.23. előtt) elindítania befizetését, de főszabály szerint minden, a Pénztár bankszámlájára december 31-ig beérkezett összeg a tárgyévi adókedvezmény igénybevételének alapja lehet.

Kérjük, minden esetben számoljon a befizetések eltérő, akár több napos beérkezési idejével a Pénztár számlájára, hogy az idei évre szánt megtakarítása a tárgyévi adókedvezmény kihasználásához ne csússzon át a következő évre.

Legkésőbbi, javasolt befizetési határidők:

 • Banki átutalás elindítása esetén: 2020.december 30.
  Fontos: a beazonosításhoz nevét és Tagi azonosítóját mindig tüntesse fel az átutalás közleményében.

  Bankszámlaszámunk: MKB Bank: 10300002-20381501-00003285
 • MKB bankfióki befizetéssel: 2020. december 30.
  Fontos: a beazonosításhoz nevét, és Tagi azonosítóját mindig tüntesse fel az átutalás közleményében.
  Bankszámlaszámunk: MKB Bank: 10300002-20381501-00003285
 • Holnapunkról indított online bankkártyás befizetéssel: 2020. december 28.
 • Csekkes befizetéssel 2020.december 28.
  Fontos: a beazonosításhoz nevét és Tagi azonosítóját mindig tüntesse fel a csekken.

Számlaegyenlegét, egyéb adatait a Tagi Portálon bármikor megtekintheti, ahol ellenőrizheti, aktuális egyenlegét is.

Az adókedvezményről

Adókedvezmény a mindenkori személyi jövedelemadóból érvényesíthető. Az adókedvezményre jogosító tételeket összevontan, valamennyi önkéntes (pl. egészségpénztár) pénztárba történő befizetéssel együttesen kell figyelembe venni, maximális összege 150 ezer forint. Az elérhető visszatérítést most még minden további félretett forinttal növelheti, 750.000 Ft-os befizetéssel pedig akár a teljes kedvezmény is az Öné lehet.

Adókedvezményre jogosító befizetésnek minősülhet a Pénztár számlájára december 31-ig beérkezett és jóváírt:

 • egyéni befizetések összegének 20%-a,
 • a munkáltató hozzájárulás és/vagy adomány pénztárba utalt* összegének 20%-a
  (*a decemberi tagdíjbefizetések jellemzően januárban kerülnek munkáltatói átutalásra)

Fontos tudni, hogy az Ön számára elérhető 2020. évi adókedvezményt a 2021. évben esedékes személyi jövedelemadó bevallásakor tudja érvényesíteni.

Pénztárunk az szja visszaigényléshez 2020. évi befizetései alapján készített adóigazolást legkésőbb 2021. február 15-ig – elektronikus ügyintézők számára a tárhely útján, e-ügyintézéssel nem élő Tagjainknak postai úton – küldi meg.

Fektessen a jövőbe!

Érdemes lépnie és az év végi adóoptimalizáló befizetés mellett állandó átutalással, vagy a honlapunkon elérhető online bankkártyás befizetéssel rendszeresen takarékoskodnia. Automatizálja befizetését és ne feledje: hosszútávra tervezni bizonytalan időkben a legfontosabb! Ha lehetősége van ezt a kiadást vállalni, kérjük, növelje nyugdíjpénztári a megtakarítást, és alapozza meg ezáltal is jövőjét!

Befizetek most online!

Jó egészséget, Békés Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk Önnek és szeretteinek!

MKB Nyugdíjpénztár


2020.11.30

Küldöttközgyűlési meghívó

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy

A PÉNZTÁR 2020. DECEMBER 16. NAPJÁN 15:30 ÓRAKOR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉST TART.

A KÖZGYŰLÉS ONLINE TÉRBEN ELEKTRONIKUSAN KERÜL MEGRENDEZÉSRE.

Az online platform eléréséhez, az oda történő bejelentkezéshez és a felület használatához a Pénztár a Küldöttközgyűlés előtt honlapján értesítést tesz közzé és küldöttei (pótküldöttei) számára segédletet is küld.

A Küldöttközgyűlés napirendje:

 1. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól
 2. Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Pénztár Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
 3. Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ága 2021. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2021 – 2023. évekre vonatkozó pénzügyi tervének, valamint magán ága 2021. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2021 – 2023. évekre vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervének, továbbá a pénzügyi tervekre vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés elfogadása, könyvvizsgálói jelentés és aktuáriusi záradék ismertetése.
 4. A 40/2020. (06.05.) IT határozat és az MNB H-JÉ-IV-B-47/2020. határozat 5. pontjának ismertetése, valamint a 40/2020. (06.05.) IT határozat hatályon kívül helyezése
 5. Előterjesztés az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB Bank Nyrt. közötti névhasználati szerződéshez kapcsolódó védjegyhasználati megállapodásról
 6. Személyi kérdések (vezető tisztségviselő lemondása, vezető tisztségviselő választása)
 7. Egyebek

A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők regisztrációja 14:45 órakor kezdődik és a Küldöttközgyűlés kezdetét megelőző 5. percben – 15:25 órakor - zárul le. Az ezen időpontot követően érkezett küldöttek (pótküldöttek) a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2020. december 16. napján 15:45 órakor kerül megtartásra. A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2020. december 11. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Nyrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet értelmében a küldöttközgyűlésen a pénztártagok tanácskozási joggal való részvétele, azaz a nyilvánosság kizárt [3.§ (4) bekezdés].

Budapest, 2020. november 30.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

2020. december 16. napján online térben (webex) tartott küldöttközgyűlésének lebonyolításáról

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az MKB Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének megtartására online térben, elektronikusan kerül sor.

A Pénztár legfőbb szervének ilyen módon lefolytatott tanácskozása és döntéshozatala valós idejűnek minősül.

Meghívók és technikai segédlet

A Pénztár a küldötteket és pótküldötteket, illetve meghívottakat nyilvántartott elektronikus levelezési címükön keresztül hív meg az ülésre, egyben jelen tájékoztatót és a küldöttközgyűlési platformra mutató linket, valamint felhasználói tájékoztatásokat) is megküldve számukra. A Pénztár emellett a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében a küldöttközgyűlés előtt legalább két nappal a platform tesztelésére külön meghívót küld, melyet igény szerint vehetnek igénybe a címzettek.

Részvétel

A küldöttközgyűlésen a pénztártagok tanácskozási joggal való részvétele, azaz a nyilvánosság a fent hivatkozott 502/2020 Kormányrendelet alapján kizárt [3.§ (4)].

Az ülés

Az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával tartott ülés esetén az ülés összehívására és dokumentálására a rendes ülés szabályai az irányadóak.

A Pénztár elektronikus hírközlő eszköz (pl. Webex, Teams, Zoom) használata esetén, az online térben is biztosítja a küldöttközgyűlés tagjainak azonosítását, valamint a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt, azaz azt is, hogy valamennyi résztvevő egyidejűleg hallja és/vagy lássa (láthassa) egymást. A 2020.december 16.-i ülés platformja: Webex.

Regisztráció

A résztvevő küldöttek (pótküldöttek) azonosítását a Pénztár egyedileg generált és a zárt, titkos kommunikációt biztosító pénztári Tagi Portálon, vagy – Tárhely regisztráció hiányban - SMS útján közölt, egyedi, min 6 karakteres jelszóval végzi. A jelszó helyes bemondása, vagy a platformon való begépelése helyettesíti a személyi okmányok bemutatását. Személyi okmány bemutatására abban az esetben kerül sor, ha az egyedi jelszó tévesen vagy nem kerül megadásra az érintett részéről. Utóbbi esetben az érintett tudomásul veszi, hogy okmányai felmutatását az adminisztrációt végző személy(ek)en kívül a küldöttközgyűlésen résztvevő és aktív online kapcsolatban álló személyek is láthatják. A jelszó megadása mellett a regisztrációhoz szükséges az érintett nevének bemondása is, illetve szükség szerint a Pénztár más, általa ismert adatok megadását is kérheti. A regisztrációt a Pénztár alkalmazottai folytatják le az ülést közvetlenül megelőzően online formában, fő szabályként az ülésre használt platformon, chat szolgáltatáson, web kamerán és az alkalmazásban futó mikrofonon keresztül.

A küldöttközgyűlésen jelenléti ív helyett a jelenléti adatokat és azonosítás tényét a jegyzőkönyv tartalmazza.

Szavazás

A szavazásra jogosultak számát az igénybe vett elektronikus hírközlő eszköz lehetőségeit figyelembe véve a használt platform útján állapítja meg a Pénztár.

Fentiekhez szükséges lehet, hogy a résztvevők, legalább a regisztráció (és az esetleges kézfeltartással végzendő szavazás idejére) web kamerájukat bekapcsolják, magukat felismerhetően láttassák.

A szavazásra jogosultak szavazhatnak látható kézfeltartással (ha web kamerájuk bekapcsolt állapotban van), telefonon vagy a webes alkalmazáson keresztül történő szóbeli közléssel (támogatom/nem támogatom, igen/nem, tartózkodom), vagy az ülésen dedikált e célra használt és számukra elérhetővé tett digitális platformon (alkalmazás beépített „poll” rendszerei, chat funkciója, vagy külső alkalmazás útján) elektronikus szavazással.

A szavazás lefolytatása az ülésezésre használt platformon belül (Webex) történik.

Technikai segítségként kérjük küldötteinket, hogy, részvételi szándékukat – ha van rá módjuk - legkésőbb 2020.12.13. napjáig előzetesen is jelezzék a Nyugdíjpénztár részére e-mailben, egyben ügyelve arra is, hogy a Pénztár nyilvántartásába leadott e-mail címüket szükség szerint frissítsék.

Budapest, 2020. november 30.


2020.11.13

Nyerjen az év végi készülődéssel!

Takarékoskodó tagjaink nem csupán a jövő tavasszal egyéni számlára kérhető és azonnal elkölthető 20%, akár 150.000 forintos adókedvezmény összegét maximalizálhatják, hanem most értékes nyereményeket is hazavihetnek.

Ne maradjon ki! Aktívan takarékoskodó pénztártagként befizetésének mértékétől függően részt vehet a 25 darab 5.000 forintos Rossmann ajándékkártya, a 3 db 25.000 forintos gyógy-masszázs budapesti gyógyfürdőkben beváltható utalvány és a fődíj a 2 fő részére szóló luxuséttermi vacsora sorsolásán is.

Nem kell mást tennie, mint regisztrálni promóciós játékunkba, pozitív marketing nyilatkozatot tenni befizetéseivel gyarapítani saját megtakarítását az MKB Nyugdíjpénztárban.

Promóciós játékunk 2020. november 10-től 2020. december 23-ig tart. Részletek a promocio.mkbnyp.hu oldalon.

SZERETNÉK NYERNI

Tisztelettel

MKB Nyugdíjpénztár


2020.11.11

Tájékoztató a személyes és a telefonos ügyfélszolgálatunk járványügyi védekezés érdekében megváltozott nyitvatartásáról | Rövidített nyitva tartás csütörtöki napokon 8-18 óráig.

Tisztelt Pénztártagjaink!

A járvány terjedésének lassítása érdekében, összhangban a kormányzati intézkedésekkel a Pénztár személyes és telefonos ügyfélszolgálata 2020. november 12-től a csütörtöki napokon 8-18 óra között áll ügyfeleink rendelkezésére.

Habár ügyfélfogadásunk zavartalan, kérjük Tagjainkat, biztonsági okokból, a személyes egyeztetés elhalasztására.

Kérjük amennyiben van rá módjuk, ügyintézéshez válasszák az elektronikus csatornáinkat, illetve a Tagi Portál (Személyes tárhely) elektronikus ügyintézési lehetőségét, vagy hívják telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06(1)268 7001 számon. Email-címünk: ugyfel@mkbnyp.hu

Amennyiben nem rendelkeznek még Elektronikus ügyintézés szolgáltatással, igényléséhez kérjük, keresse fel weboldalunkon az alábbi menüpontot: Pénztártagoknak / Elektronikus ügyintézés. E-ügyintézéssel számos esetben tud papírmentesen, online ügyeket intézni. Néhány kattintással tölthet ki űrlapokat, vagy egyszerűen tölthet fel hiteles e-aláírással ellátott nyomtatványokat.

Tagjaink ügyintézését segítendő ezen kívül Pénztárunk dokumentumokat, nyomtatványokat és érintésmentes iratleadásra szolgáló gyűjtőt helyezett ki a személyes ügyfélfogadási helyszín előterében a XIII. kerület, Dévai u. 23. alatt. Kérjük, használják bizalommal.

Pénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseiket örömmel várjuk elérhetőségeink bármelyikén, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Nagyon köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

MKB Nyugdíjpénztár


2020.10.08

Átmeneti technikai hiba

Tisztelt Pénztártagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy MKB Nyugdíjpénztár ügyfél kiszolgálást biztosító ügyviteli rendszer elérés átmeneti hibából adódóan a telefonos ügyfélkiszolgálási szolgáltatás technikai okok miatt átmenetileg akadozhat.

A hiba elhárításaig kérjük, használják az MKB Nyugdijpénztár Tagi Portált ügyintézésre, ahol a legfontosabb funkciók zavartalanul üzemelnek, és ahol több között lehetőség van egyenleg-lekérdezésre, elérhető a dokumentumtár és az elektronikusan hitelesen aláírt nyomtatványok feltöltésére alkalmas menü is.

Köszönjük szíves megértésüket. Az esetleges kellemetlenségért szíves elnézést kérjük.

MKB Nyugdíjpénztár

Frissítés | 2020.10.09.

Köszönjük türelmüket, a fent jelzett átmeneti hiba elhárult.


2020.10.06

Árfolyamok lekérdezése szolgáltatás karbantartása

Tisztelt Pénztártagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy karbantartás miatt 2020.10.10-én (szombat) 12 órától 2020.10.11-én (vasárnap) várhatóan 24 óráig nem lesz elérhető honlapunkon az Önkéntes Ágazat és Magán Ágazat Árfolyamok lekérdezése szolgáltatás.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

MKB Nyugdíjpénztár


2020.10.01

Nyereményjátékunk lezárult

A „Legfontosabb az egészség” elnevezésű promóciós játékunk 2020.09.30-án lezárult. A játék során tagjaink között számos Garantált Nyereményt osztottunk ki. Nyereményükhöz még egyszer gratulálunk! A 140 db 5.000 Ft-os Rossmann ajándékkártya sorsolása a Részvételi Szabályzat alapján 2020.10.21-én lesz. A nyerteseket e-mailben értesítjük. Promóciós játékkal kapcsolatos kérdéseket a promocio@mkbnyp.hu címre várjuk.

Köszönjük a promóciós játékunkban résztvevő tagjainknak, hogy velünk tartottak.

MKB Nyugdíjpénztár


2020.09.16

Tájékoztató a 2020.09.15-i Küldöttközgyűlésről

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Küldöttközgyűlése a vészhelyzet megszűnését követően összehívásra és megtartásra került.

A 2020. szeptember 15-én tartott Küldöttközgyűlés napirendjére tűzte a Pénztár Igazgatótanácsa által a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdésében szereplő speciális felhatalmazás alapján írásbeli szavazáson ülés tartása nélküli döntéshozatali eljárásban, 2020. június 5. napján meghozott döntéseit.

A Küldöttközgyűlés a Pénztár által előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozóan az Igazgatótanács írásbeli előterjesztésének megfelelően elfogadta:

 • A tartalékok közötti átcsoportosításra vonatkozó előterjesztést, amely alapján:
  • a Pénztár Önkéntes Ága tartalékai közötti alapátcsoportosításokat 2019. december 31-i hatállyal;
  • a Pénztár Magán Ága tartalékai közötti alapátcsoportosításokat 2019. december 31-i hatállyal.
 • Az Igazgatótanács 2019. üzleti évre vonatkozó beszámolóját.
 • A Pénztár 2019. üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját, ennek részeként a Magán ág és az Önkéntes ág mérleg- és eredménykimutatását, a magán ági és önkéntes ági kiegészítő mellékleteket, a magán ági és önkéntes ági biztosításmatematikai statisztikai jelentéseket, magán ág aktuáriusi értékelését, a nyugdíjpénztár mindkét ágára vonatkozó aktuáriusi jelentését, az önkéntes és magán ági független könyvvizsgálói jelentés tervezeteket, a Pénztár egyesített mérlegét és eredménykimutatását, az üzleti jelentést, az egyesített éves beszámoló független könyvvizsgálói jelentését.
  • A magánpénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 20 527 733 ezer Ft
  • Az önkéntes pénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 140 543 972 ezer Ft
  • A Pénztár egyesített, összesített mérlegfőösszege: 161 071 705 ezer Ft

  • A Pénztár fedezeti tartaléka
   magán ág 20 209 978 ezer Ft
   önkéntes ág 135 598 987 ezer Ft

   A Pénztár likviditási tartaléka
   magán ág 46 572 ezer Ft
   önkéntes ág 903 060 ezer Ft

   Saját tőke a működési céltartalékkal együtt
   magán ág 36 822 ezer Ft
   önkéntes ág 1 637 424 ezer Ft


 • Az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár 2019. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.
 • Megállapította a Pénztár igazgatótanácsi tagjai, ellenőrző bizottsági tagjai (vezető tisztségviselői) és a Pénztárakra vonatkozó jogszabályok szerinti vezető állású munkavállalói ügyvezetési, illetve ellenőrzési tevékenységének megfelelőségét a 2019. évi üzleti évre vonatkozóan az éves beszámoló kapcsán rendelkezésre álló tények és adatok alapján, ezért részükre az ügyvezetési, illetve ellenőrzési tevékenységből eredő kötelezettségek megszegésére alapozott kártérítési felelősség alóli felmentést megadta.
 • A Küldöttközgyűlés tudomásul vette a Pénztárnál lefolytatott átfogó felügyeleti vizsgálat lezárásáról szóló MNB H-JÉ-IV-B-47/2020. számú határozatot.
 • Az Igazgatótanács tájékoztatóját a Pénztár módosított Befektetési Politikájáról, és Magán Ági Válaszható Portfólió Rendszer Szabályzatáról, amelyek az Igazgatótanács 2020. szeptember 7. napján meghozott határozataival 2020. október 1. napján lépnek hatályba.
 • A Pénztár Alapszabályának módosítását 2020. szeptember 20. napjával történő hatálybalépéssel: Alapszabály
 • Az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB Bank Nyrt. közötti névhasználati szerződés 3. számú módosítását.
 • A Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésről és azok megállapításairól szóló Ellenőrző Bizottsági beszámolót.
 • Az Ellenőrző Bizottságnak, könyvvizsgálójának, aktuáriusának a Pénztár Magán ága 2020. július 1. - 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése szerint a Pénztár Magán ága 2020. július 1. - 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi tervét.
 • Az Ellenőrző Bizottságnak, könyvvizsgálójának, aktuáriusának a Pénztár Magán ága 2021-2023. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése szerint a Pénztár Magán ága 2021-2023. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervét.

Budapest, 2020.09.16.

MKB Nyugdíjpénztár


2020.08.28

Küldöttközgyűlési meghívó

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy a Pénztár 2020. szeptember 15. napján 10.00 órakor Küldöttközgyűlést tart, amely a Budapest XIII. Kassák L. u. 18. IV. emeleti konferenciateremben kerül megrendezésre.

A Küldöttközgyűlés napirendje:

I. A 102/2020. (IV.10.) sz. Kormányrendelet 5. § (7) bekezdése alapján a veszélyhelyzet megszűnésére tekintettel az Igazgatótanács 2020. június 5-én Küldöttközgyűlési hatáskörben - a Pénztár 2019. pénzügyi év zárása tárgyában - hozott határozataival kapcsolatos Küldöttközgyűlési napirendi pontok

 • 1. A tartalékok közötti átcsoportosítás elfogadása
 • 2. A 2019. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása 2.1. Az Igazgatótanács 2019. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése, elfogadása
  2.2. A Pénztár 2019. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és az aktuáriusi értékelés és jelentés ismertetése, elfogadása
  2.3. A Pénztár 2019. évi éves beszámolójára vonatkozó Ellenőrző Bizottsági jelentés ismertetése és elfogadása
  2.4. A Pénztár 2019. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés tudomásul vétele
  2.5. A Pénztár 2019. évi éves beszámolójának elfogadása

II. További Küldöttközgyűlési napirendi pontok

 • 3. Az MNB H-JÉ-IV-B-47/2020. számú határozatának ismertetése
 • 4. Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
 • 5. Az Igazgatótanács javaslata alapján az Alapszabály módosításának elfogadása
 • 6. Az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB Bank Nyrt. által megkötendő Névhasználati szerződés jóváhagyása
 • 7. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól
 • 8. A Magán Ág éves és hosszú távú pénzügyi tervének ismertetése, elfogadása
  8.1. A 2020. július 1. - 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv ismertetése
  8.2. A 2021-2023. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv ismertetése
  8.3. Az Ellenőrző Bizottság éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos jelentésének ismertetése és elfogadása
  8.4. Az éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés, valamint az aktuáriusi értékelés ismertetése
  8.5. A 2020. július 1. - 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
  8.6. A 2021-2023. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv elfogadása
 • 9. Egyebek

A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők helyszíni regisztrációja 09.15 órakor kezdődik és a Küldöttközgyűlés kezdetét megelőző 5. percben – 09.55 órakor - zárul le. Az ezen időpontot követően érkezett küldöttek (pótküldöttek) a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2020. szeptember 15. napján 10.15 órakor kerül megtartásra.

A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2020. szeptember 09. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Nyrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


2020.07.16

Töltse fel pénztári számláját és nyerjen!

Ne maradjon ki! Az idei vakáció alatt is aktívan takarékoskodó tagjaink között 700.000 forint összértékben sorsolunk ki Rossmann Ajándékkártyákat. Sőt, egyéni pénztári befizetéseiért most akár covid-19 gyorstesztet is kaphat ajándékba.

Nyerje meg 5.000 Ft értékű Rossmann ajándékkártyáink egyikét!

Növelje pénztári számláját a Szabályzatban meghatározott mértékű egyéni befizetéssel 2020.09.30-ig és megnyerheti a 140 db 5.000 Ft-os Rossmann Ajándékkártya egyikét!

 1. Fizessen be pénztári számlájára a Részvételi Szabályzatban meghatározott minimum összegben 2020.07.16 és 2020.09.30. között.
 2. Iratkozzon fel pénztári hírlevelünkre, ha még nem tette meg akkor töltse ki a Nyugdíjpénztár adatkezelési nyilatkozatát és küldje vissza.
 3. Regisztráljon a www.mkbpenztarak.hu oldalon a nyugdíjpénztár, vagy akár (külön-külön kitöltve az űrlapot) a nyugdíjpénztár és az egészségpénztár Pénztár játékára is.

Növelje esélyét! Ha a sorsoláshoz elvárt egyéni befizetés tetszőlegese többszörösét fizeti be pénztári számlájára a promóciós időszakban, az esélye is többszörös lesz! Vagyis az elvárt összeg háromszorosának befizetése esetén például háromszor kerül be a sorsolási adatbázisba, így esélyesebb megnyerni a 140 db 5.000 Ft értékű Rossmann Ajándékkártya egyikét!

Garantált Nyeremény | COVID-19 gyorsteszt

Fizessen be nyugdíjpénztári számlájára 2020.09.30-ig összesen legalább 500 ezer forintot és megajándékozzuk egy covid-19 gyorsteszttel!

Ne feledje, a Garantált Nyereményre jogosító befizetésével többszörös eséllyel vesz részt a 140 db 5.000 Ft értékű Rossmann ajándékkártya sorsolásán is!

Nyerni szeretnék

Jelen tájékoztatás nem teljeskörű. Részletekért keresse fel a www.mkbpenztarak.hu oldalon található Részvételi Szabályzatot.

Vigyázzunk egymásra nyáron is! Ne maradjon ki az idei nyár pénztári akciójából!

Frissítés: 2020.08.11.
A 2020.07.16-án publikált hírben korábban tévesen azt közöltük, hogy a promóció kezdő napja 2020.07.06. Valóban a promóciós időszak kezdő dátuma, a Részvételi Szabályzat szerint 2020.07.16.


2020.06.23

Éljen a lehetőséggel: küldje be online a dokumentumokat hiteles elektronikus aláírással!

Tisztelt Pénztártagunk!

Válassza a papír alapú dokumentum benyújtás helyett az ingyenes, egyszerű és gyors, teljesen elektronikus "AVDH" e-aláírást, ami ügyfélkapuval rendelkező Tagjaink számára bármikor és bárhonnan elérhető, ahol van internetkapcsolat.

Hiteles e-aláírás ügyfélkapuval, ingyenesen lépésről-lépésre

 1. Töltse ki az ügyintézéshez szükséges pénztári nyomtatványt
 2. Keresse fel a www.magyarorszag.hu weboldalt böngészőjéből
 3. Kattintson a bal oldali szürke sávban a pajzs ikonra, vagy közvetlenül a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes linkre kattintva navigáljon a dokumentum hitelesítéséhez
 4. Jelentkezzen be a KAÜ segítségével ügyfélkapun keresztül, vagy e-személyivel
 5. Válassza ki, adja a felülethez az aláírásra váró dokumentumot.
 6. Az oldalon válassza a „Hiteles PDF” formát (ezt alapértelmezettként kínálja fel az oldal).
 7. Az ÁSZF elfogadása után a "Feltöltés" gombra kattintva töltse fel a korábban kitöltött pénztári dokumentumot, vagy nyilatkozatot (mindig a kész, kitöltött pl. PDF, vagy Word fájlt hitelesítse).
 8. Adja meg email címét, melyre a hitelesített dokumentumot fogadni tudja.
 9. A Pénztárba küldendő hitelesített PDF fájl dokumentumot és Személyes Tárhelyén keresztül töltse fel a „Tagi nyomtatványok/Dokumentumfeltöltés” menüpontban. Amennyiben még nem regisztrált Személyes Tárhelybe megteheti most, amelyről bővebben tájékozódhat az Önkéntes ágazat / Pénztártagoknak / Személyes tárhely menüpontban.
 10. Belépés esetén a Belépési nyilatkozatot Hitelesített aláírással „AVDH Bélyegzővel” ellátott e-mailben küldje el Pénztárunknak az mailto:ugyfel@mkbnyp.huugyfel@mkbnyp.hu e-mail címre.

A kész dokumentumot NE a felületen keresztül elérhető linkként küldje el! A link küldését nem tudjuk elfogadni. Kérjük minden esetben a letöltött dokumentumot töltse fel Személyes Tárhelyén vagy belépési szándék esetében csatolja leveléhez.

A hitelesen aláírt dokumentumon egy pecsét és „AVDH Bélyegző” felirat jelenik meg a jobb felső sarokban.

Elektronikus aláírással bármely – nyomtatott formában aláírással, vagy akár tanú hitelesítéssel ellátott - nyilatkozatot benyújthat Pénztárunkhoz, mivel ezen dokumentumok az eredetiben aláírttal azonosnak számítanak.

Az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) elektronikus aláírással nem szükséges két tanú előtt nyilatkoznia azon esetben sem, ahol ezt a papír alapú nyilatkozatok esetén a szabályok előírják (pl. elektronikus ügyintézésre jelentkezés, haláleseti kedvezményezett jelölése). Az AVDH nyilatkozat tehát “tanúzás” nélkül is hiteles, mivel teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül. Az elektronikus aláírás kezdeményezéséről a részletes útmutató tájékoztatót és videót az alábbi linkekre kattintva megtekintheti:

Hiteles e-aláírás ügyfélkapuval tájékoztató

Hiteles e-aláírás ügyfélkapuval útmutató videó

Javasoljuk az AVDH e-aláírás használatát, mivel azt pl. a Pénzmosás elleni törvény által előírt személyes találkozást is megkövetelő ügyfélazonosítás-eseteit, illetve az ügyfél-azonosítás során megkövetelt okmánymásolatok beküldését kivéve bármely ügyintézés során tudja használni.

Ha még nincs kormányzati ügyfélkapuja, azt személyesen igényelheti pl. Okmányirodában, Kormányablakban, vagy e-személyivel elektronikusan.

Amennyiben Ön nem az AVDH megoldását preferálja, mert más hiteles elektronikus aláírással rendelkezik (pl. Netlock, Eszemélyi, Esigno stb.) természetesen ezek használatával is dokumentumait elektronikusan hiteles aláírásával láthatja el.

MKB Nyugdíjpénztár


2020.06.17

Tájékoztató a Pénztár 2019. évi éves beszámolójának Igazgatótanács általi elfogadásáról és egyéb, küldöttközgyűlési hatáskörben eljárva meghozott döntésekről

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa tájékoztatja a Pénztár Tagjait, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a 102/2020 (IV. 10.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdésében szereplő speciális felhatalmazás alapján, ülés tartása nélküli döntéshozatali eljárásban, 2020. június 5. napján döntött az alábbi, a 2019. pénzügyi év zárásához szükséges – a Küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozó – napirendi pontokban:

 1. A tartalékok közötti átcsoportosítás elfogadása
 2. A 2019. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása
 3. A Pénztár 2019. évi éves beszámolójára vonatkozó Ellenőrző Bizottsági jelentés elfogadása

Az Igazgatótanács az Alapszabály XVII. 5. pontja szerinti ülés tartása nélküli határozathozatali eljárás keretében 7 szavazattal rendelkező tagjától a megadott határidőig beérkezett 7 igen szavazattal az írásbeli előterjesztének megfelelően elfogadta:

 • A tartalékok közötti átcsoportosításra vonatkozó előterjesztést, amely alapján:
  • a) a Pénztár Önkéntes Ága tartalékai közötti alapátcsoportosításokat 2019. december 31-i hatállyal;
  • b) a Pénztár Magán Ága tartalékai közötti alapátcsoportosításokat 2019. december 31-i hatállyal.
 • Az Igazgatótanács 2019. üzleti évre vonatkozó beszámolóját.
 • A Pénztár 2019. üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját, ennek részeként a Magán ág és az Önkéntes ág mérleg- és eredménykimutatását, a magán ági és önkéntes ági kiegészítő mellékleteket, a magán ági és önkéntes ági biztosításmatematikai statisztikai jelentéseket, magán ág aktuáriusi értékelését, a nyugdíjpénztár mindkét ágára vonatkozó aktuáriusi jelentését, az önkéntes és magán ági független könyvvizsgálói jelentés tervezeteket, a Pénztár egyesített mérlegét és eredménykimutatását, az üzleti jelentést, az egyesített éves beszámoló független könyvvizsgálói jelentés tervezetét.
  • A magánpénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 20 527 733 ezer Ft
  • Az önkéntes pénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 140 543 972 ezer Ft
  • A Pénztár egyesített, összesített mérlegfőösszege: 161 071 705 ezer Ft
  • A Pénztár fedezeti tartaléka
   • magán ág 20 209 978 ezer Ft
   • önkéntes ág 135 598 987 ezer Ft
  • A Pénztár likviditási tartaléka
   • magán ág 46 572 ezer Ft
   • önkéntes ág 903 060 ezer Ft
  • Saját tőke a működési céltartalékkal együtt
   • magán ág 36 822 ezer Ft
   • önkéntes ág 1 637 424 ezer Ft
 • Az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár 2019. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tagokat, hogy az Igazgatótanács köteles a fenti Kormányrendelet felhatalmazása alapján meghozott döntéseit a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli Küldöttközgyűlés napirendjére tűzni.

Budapest, 2020.06.17.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


2020.06.09

Személyes ügyfélszolgálatunk 2020. június 15. napjától ismét nyitva tart

Tisztelt Pénztártagjaink!

A kijárási korlátozások enyhítésével Pénztárunk személyes ügyfélszolgálata 2020. június 15. napjától ismét nyitva tart és fogadja Tagjainkat.

Köszönjük szíves türelmüket és megértésüket!

Telefonos ügyfélszolgálatunk továbbra is minden hétköznap várja a hívásokat.

Elektronikus csatornáink, illetve a Személyes tárhely elektronikus ügyintézési lehetősége változatlanul 0-24 órán át fogadja leveleiket, segíti tájékozódásukat. Amennyiben nem rendelkeznek még Elektronikus ügyintézés szolgáltatással, igényléséhez kérjük, keressék fel weboldalunkon az alábbi menüpontot: Pénztártagoknak / Elektronikus ügyintézés.

Ügyintézés során javasolt óvintézkedések. Vigyázzunk egymásra!

Az ügyfélfogadás biztonsága és Tagjaink, valamint a munkavállalók egészség megőrzése érdekében a személyes ügyintézés során Pénztárunk az alábbi óvintézkedéseket várja és javasolja:

 • az ügyféltérbe belépő ügyfelek és velük kapcsolatba kerülő pénztári kollégák számára egyaránt kötelező az orrot és szájat takaró maszk viselése
 • belépés előtt kérjük használja a kihelyezett kézfertőtlenítőt,
 • kérjük, hogy az ügyféltérben egy ügyintéző mellett egyszerre csak egy ügyfél tartózkodjon (kísérő ne tartózkodjon az ügyféllel az ügyféltérben),
 • esetlegesen várakozó ügyfelek számára egymástól legalább 1,5 méter védőtávolság tartása javasolt az ügyféltéren kívül.

Tagjaink ügyintézését segítendő ezen kívül Pénztárunk dokumentumokat, nyomtatványokat és érintésmentes iratleadásra szolgáló gyűjtőt helyezett ki az ügyintézés támogatása érdekében. Kérjük, használják bizalommal.

Szintén tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábban bevezetett késleltetett (levél-karantén jellegű) küldemény feldolgozást, mely mellett eddig is változatlan rendben történt a feldolgozás, Pénztárunk 2020. június 15. napjától szintén megszünteti.

Friss híreinket keressék honlapunkon, illetve azokról Személyes tárhelyük útján is rendszeresen tájékoztatjuk Önöket!

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

MKB Nyugdíjpénztár


2020.05.11

Tájékoztató az időközi Küldöttválasztás eredményéről

Tisztelt Pénztártagjaink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Pénztár Igazgatótanácsa által a Közép-Magyarország Régió választókörzetében kitűzött időközi küldöttválasztás eredményéről, amelyet a 2020. május 8. napjáig meghosszabbított határidőn belül írásban beérkezett szavazatok alapján a Pénztár Igazgatótanácsa állapított meg..

A Pénztár Küldöttválasztó gyűlésén sikeresen megválasztásra került az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat Közép-Magyarországi Régió adott körzetének Küldöttje, illetve Pótküldöttje:

 • 1 fő küldött: Dr. Póka Dávid
 • 1 fő pótküldött: Benedek Edit.

Tájékoztatjuk Tisztelt Pénztártagjainkat, hogy az Önöket képviselő Küldött és Pótküldött nevéről, elérhetőségéről a Személyes tárhelyen is tájékozódhatnak, illetve telefonon és e-mailben Ügyfélszolgálatunkon is érdeklődhetnek.

Gratulálunk a Küldöttnek és Pótküldöttnek, munkájukhoz sok sikert kívánunk!

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


2020.04.28

Figyelemfelhívás írásbeli küldöttválasztásra a Közép-Magyarország Régió választókörzetben

Tisztelt Pénztártagjaink!

Felhívjuk ismételten az érintett Tagok szíves figyelmét - a korábbi tájékoztatásunk szerint az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazatában (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) a Közép-Magyarország Régió választókörzetében időközi küldöttválasztás került kiírásra.

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesítése szerint – a koronavírus járvány okozta helyzetben - a Pénztár önkéntes ágazatának Közép-Magyarországi Régiója megüresedett küldöttválasztó körzetéhez tartozó Tagjai számára a Pénztár a küldöttválasztást írásbeli szavazás útján tartja meg.

A Közép-Magyarországi Régió körzetéhez tartozó, választásra jogosult Pénztártagokat a szavazással kapcsolatban külön értesítettük.

Az írásbeli küldöttválasztás szabályairól, azzal kapcsolatos teendőkről a választásra jogosult Tagok a Pénztár által írásban megküldött értesítésekben részletesen tájékozódhatnak.

További kérdések esetén a Pénztár elérhetőségein készséggel állunk rendelkezésére.

Szíves aktív közreműködését a küldöttválasztásban előre is köszönjük!

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


2020.04.20

Tájékoztatás a tagi kölcsönök törlesztési haladékáról

Tisztelt Pénztártagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Kormány 2020. március 19-én elrendelte a hiteltörlesztési moratóriumot, amely alapján 2020. december 31-ig átmenetileg felfüggesztette a hitelek törlesztő részleteinek visszafizetési kötelezettségét. A rendelkezés érint minden 2020. március 18-ig folyósított és ezen időpontot követően a moratórium idején lejáró Tagi kölcsön szerződést.

Pénztárunk a fentieknek megfelelően automatikusan felfüggesztette a lejáró Tagi kölcsönszerződésekben érintettek törlesztési kötelezettségét. A moratóriummal érintett tagi kölcsönök törlesztését az eredeti lejáratnál későbbi - várhatóan 2021. január hónapban, vagy kormányzati döntéstől függően más - dátummal kell majd teljesíteni.

Tagi kölcsönnel rendelkező tagjainkat a kölcsön lejárata előtt külön levélben tájékoztatjuk a moratórium miatti felfüggesztésről és a tagi kölcsönüket érintő részletes információkról.

A legfontosabb tudnivalók,hogy

 • A Pénztártagoknak a moratórium ideje alatt lehetősége van átmenetileg felfüggeszteni a lejáró tagi kölcsönük végtörlesztését.
 • A végtörlesztés határideje a Kormány által meghozott rendelet szerint kitolódik.
 • A tagi kölcsönök a moratórium ideje alatt késedelmi kamatmentesek.
 • A szóban forgó tőke tartozásokat a lejárat után, a moratórium végéig terheli a szerződés szerinti ügyleti kamat(mindenkori alapkamat +5 százalék).

A kölcsön visszafizetése idejére felhalmozódott kamatok megfizetése kapcsán a moratóriumra irányadó határidő lejárta előtt érintett tagjaink számára a vonatkozó jogi helyzetnek aktuálisan megfelelő részletes tájékoztatást adunk majd.

Hiteltörlesztési lehetőségek a moratórium idején

A rendelet lehetőséget biztosít arra is az érintett ügyfeleknek, hogy változatlan feltételekkel teljesítsék a tagi kölcsön visszafizetését. Az eredeti lejárat szerinti végtörlesztés esetén a felfüggesztés idején is fennálló kamatfizetési kötelezettség a moratórium idejére nem tolódik ki. A kölcsön ebben az esetben külön írásbeli nyilatkozat alapján a szerződés szerinti kamattal végtörleszthető.

A törlesztés módja a moratórium idején

 • Amennyiben esedékes tartozása befizetése mellett dönt, és erről nyilatkozik, módjában áll a kölcsöntartozást adómentesen a Pénztár tagi kölcsön-törlesztési bankszámlaszámára vagy csekk útján megfizetni,. Mindemellett egyéni számlájának terhére is kérheti - a jogszabály szerinti adófizetési kötelezettség megfizetése mellett- a végtörlesztést
 • A moratórium alatti végtörlesztéshez szükséges nyilatkozatot a lejárat Tagi kölcsönnel rendelkező Pénztártagoknak a tájékoztató levél mellékleteként a Pénztár megküldi. Lehetősége van emellett, a tagi kölcsön futamideje, illetve a moratórium teljes ideje alatt - ha ezzel még nem élt korábban - egy alkalommal akár előtörleszteni is.

További információért keresse az Ügyfélszolgálatunk kollégáit e-mailen az ugyfel@mkbnyp.hu címen vagy telefonon a +361 268 7001-es számon.

Tisztelettel,

az MKB Nyugdíjpénztár vezetése és munkatársai


2020.04.17

HIRDETMÉNY ÍRÁSBELI KÜLDÖTTVÁLASZTÁSRÓL

Tisztelt Pénztártagjaink!

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes ágazatának Közép-Magyarországi régiója megüresedett küldöttválasztó körzetéhez tartozó tagjait, hogy a Pénztár a 2020. április 30. napjára kitűzött küldöttválasztást írásbeli szavazás útján tartja meg.

A koronavírus járvány okozta helyzetben a Pénztár felelősen, a mindenkor hatályos jogszabályoknak és egészségügyi előírásoknak megfelelően jár el, így a küldöttválasztásra is biztonságos kereteket kíván teremteni.

2020. április 16. napján a Pénztár Igazgatótanácsa a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) számú Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a korábban a Pénztár telephelyére 2020. április 30. napjára kitűzött küldöttválasztó gyűlés írásbeli lebonyolításáról határozott. Az írásbeli küldöttválasztás szabályairól a választásra jogosult tagokat a Pénztár írásban értesíti. A választás eredményét a beérkezett szavazatok alapján a Pénztár Igazgatótanácsa 2020. május 8-án állapítja meg.

A küldöttválasztáshoz kapcsolódó írásos dokumentumok elérhetőek a Pénztár https://www.mkbnyp.hu/nyp_hirek.html honlapján is, valamint 2020. április 9. napjától az MKB Bank Nyrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Tisztelettel,

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


2020.04.09

Küldöttválasztó gyűlés meghívó Közép-Magyarországi körzet Tagjai számára

Tisztelt Pénztártagjaink!

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes ágazat Közép-Magyarországi régiós körzet adott küldöttválasztó tagjait, hogy a Pénztár küldöttválasztó gyűlést tart az alábbiak szerint:

Napirend: Önkéntes ágazat Közép-Magyarországi régió adott küldött választókörzetének küldött és pótküldött megválasztása

Helyszín: MKB Pénztárak tárgyalója - Budapest, XIII. kerület, Dévai utca 23. IV. emelet 424

Időpont: 2020. április 30-án - küldöttválasztó gyűlés 9.00 óra,
határozatképtelenség esetén megismételt küldöttválasztó gyűlés 9.15 óra

A megismételt küldöttválasztó gyűlés az eredeti napirendi pont tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

További információk az MKB Nyugdíjpénztár honlapján (www.mkbnyp.hu) elérhetők! Kérjük a Tisztelt Pénztártagokat, hogy a küldöttválasztó gyűlés pontos kezdése érdekében 15 perccel előbb szíveskedjenek a regisztrációnál jelentkezni.

A koronavírus járvány okozta helyzetben a Pénztár felelősen, a mindenkori hatályos jogszabályoknak és egészségügyi előírásoknak megfelelően jár el és a küldöttválasztó gyűlést kizárólag abban az esetben és úgy tartja meg, amikor és amilyen módon arra az érvényben lévő járványügyi előírások lehetőséget engednek.

A Tagok egészségének megőrzése érdekében, amennyiben a COVID-19 fertőzés tömeges megbetegedést okozó járvány megelőzése, valamint következményeinek elhárítása okán a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben, valamint a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzet és az ahhoz kapcsolódó valamennyi korlátozás 2020. április 15. napján hatályos, a küldöttválasztás 2020. április 30-án írásban (elektronikus és / vagy postai úton történő szavazás útján) kerül megtartásra.

Ha lehetőség lesz a küldöttválasztó gyűlés megtartására a tervezett időpontban, úgy fokozottan javasolt a Tagok számára annak megfontolása, hogy személyes részvétel helyett meghatalmazott útján képviseltessék magukat. Egy meghatalmazott több Tagot is képviselhet, ezáltal is csökkenthető a fertőzés veszélye.

A küldöttválasztó gyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2020. április 9. napjától az MKB Bank Nyrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Tisztelettel,

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


Tájékoztató a pénztári hozamról és szolgáltatásokról járványügyi helyzetben

Tisztelt Pénztártagjaink!

Az elmúlt hetekben a COVID-19, közismertebb nevén a koronavírus járvány komoly hatást gyakorolt életünk minden területére, így a minket körülvevő globális és hazai gazdaságra, ezen belül pedig a nyugdíjpénztári elszámolóegységek árfolyamára is.

Kérjük, azonban, hogy ne a rövid távú hírek alapján ítéljék meg nyugdíj-megtakarításukat, mivel az MKB Nyugdíjpénztári megtakarítás egy hosszú távú befektetés, amely adókedvezménnyel és hosszú távú hozamokkal gyarapítja a vagyont. A kötelező várakozási idő letelte utáni, nem nyugdíjcélú kifizetés igénylése a hozam feletti tőkerész adózási kötelezettségével jár, így javasoljuk, hogy csak nagyon gondos mérlegelés mellett, szükség esetén éljenek a kifizetéssel. A nyugdíj előtti tőkekivonása Pénztártagok számára így nem csupán a jelenleg csak elméleti veszteséget teszi valóssá, hanem adófizetési kötelezettséggel is jár.

Mi történik a gazdaságban és hogyan hat ez a pénztári vagyonra?

A világ tőkepiacain a vírus terjedésének megakadályozása érdekében bevezetett sokszor drasztikus intézkedések hatására komoly visszaesést tapasztalhattak és akár 10%-ot meghaladó mínuszokat mértek a szakértők. A gazdaság egyes területei például a turisztika és a szórakoztatóipar leállt, sok gyár, szolgáltató pedig leállásra kényszerült. A gazdaság lefékezett. A tavalyi kiváló hozamkörnyezet is megszenvedi és eséssel kíséri az ideiglenes gazdaságkorlátozó eseményeket. Mindezt a pénztári portfóliós árfolyamok is tükrözik.

A legfontosabb tudnivalók minderről, hogy

 • A kormányok gazdaságélénkítő lépésekkel is igyekeznek a járvány miatti negatív piaci hatásokat mérsékelni
 • Nagyon fontos különbség ugyanakkor a korábbi gazdasági válságokhoz képest, hogy habár a kialakuló gazdasági problémák sokrétűek, jelenleg nem a gazdaság strukturális problémái okozzák a visszaesést, hanem a járvány.
 • Az IMF véleménye szerint az idei évben recesszió lesz a világgazdaságban, de jövőre újra növekvő GDP-t láthatunk, vagyis a válság nem mélyül el.
 • Az egyéni számlán látott, napi elszámolóegység árfolyam alapján kimutatott vagyon csökkenése tehát egy pillanatnyi helyzetet mutat,ami az árfolyamok kedvező alakulása esetén csökkenő megtakarítást mutat, de egy válság végeztével az árfolyam emelkedésével visszatérülhet (erre jó példa a 2008-2009-es pénzügyi-gazdasági válság, ami a most kialakulóval ellentétben ráadásul mély és elhúzódó volt, de 10-20%-os veszteségek térültek meg már 2009-re).
 • Aki tehát a pillanatnyi negatív árfolyam-környezetben „feltöri” megtakarítását és a rövidtávú kedvezőtlen hozamokra alapozva kifizetést kér, a nyugdíj-vagyona felvételéig csak elméleti veszteségét valóssá teszi, realizálja. Az így elszenvedett veszteség már nem térülhet meg.
 • Óvatosan és kifejezetten megfontoltan érdemes élni összességében a – Pénztárunknál negyedéves fordulókra elérhető - portfólióváltás lehetőségével is, mert
  • egy alacsonyabb kockázati szintű portfólióra váltás szintén realizálja a veszteséget, ráadásul egy alacsonyabb kockázatú portfóliónak a jövőbeli hozamtermelő potenciálja is alacsonyabb, vagyis a mostani veszteség ott nehezebben fog megtérülni
  • egy magasabb kockázati szintű portfólióra váltás esetén a jó időzítés a fő kérdés.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak hozam eredményét kizárólag 10 és 15 éves távlatban érdemes vizsgálni, ezért az időszakos negatív hozam nem jelent önmagában problémát. Egy-egy rosszabb hozamú év visszaesését a tapasztalatok alapján hosszabb távon kiegyenlítették az átlag feletti esztendők. Ezt mutatják az MKB Nyugdíjpénztár 10 és 15 éves átlagos nettó hozamrátái, melyből látható, hogy Pénztárunk az inflációt bőven meghaladóan teljesített és hosszú távon magas hozamokkal gyarapította a Pénztártagok nyugdíjcélú megtakarítását.

Szükség esetén a Nyugdíjpénztár természetesen tud anyagi segítséget nyújtani, az aktív években is kihasználható szolgáltatási lehetőségeivel.Jelenleg a sokak számára bizonytalan anyagi kilátások idején például már 3 év tagság után Tagi kölcsön igényelhető a nyugdíj megtakarításra felhalmozott egyenleg 30%-áig, emellett az önkéntes nyugdíjpénztári egyenleg 50%-áig, banki hitel fedezeteként leköthető, zárolható.

Az egyéni befizetés, vagy munkáltatói hozzájárulásként az egyéni számlára befizetett összegek után változatlanul 20%, akár évi 150.000 forint Szja-kedvezményre az egészségpénztári és nyugdíjpénztári Tagok a Tekintettel arra, hogy a pénztárak teljesítményét hosszú távon szinte kivétel nélkül a pozitív hozamok jellemzik, bízunk abban, hogy az idei esztendőt beárnyékoló negatív hatások az említett hosszú távon megfordulnak.

Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról, ide kattintva is olvashat.

Felmerülő kérdés esetén Ügyfélszolgálatunk kollégái készséggel állnak rendelkezésére e-mailen az ugyfel@mkbnyp.hu címen vagy telefonon a +361 268 7001-es számon, illetve szabadon informálódhat és intézhet ügyeket Személyes tárhelyén keresztül is.

Amennyiben még nem rendelkezne Elektronikus ügyintézés szolgáltatással, igényléséhez kérjük, keresse fel weboldalunkon az alábbi menüpontot: Önkéntes ágazat / Pénztártagoknak / Személyes tárhely / Elektronikus ügyintézés.

Tisztelettel,

MKB Nyugdíjpénztár vezetése és munkatársai


Munkáltatói tájékoztató a pénztári intézkedésekről, szolgáltatásokról járványügyi helyzetben

Tisztelt Munkáltató Partnerünk!

Pénztárunk átszervezett munkarendben, - óvintézkedésként átmenetileg szüneteltetve a személyes ügyfélfogadást - de változatlan és folyamatos szolgáltatással áll Pénztártagjai és Munkáltató Partnerei rendelkezésére.

A Pénztári operatív működést illető Önöket is érintő változás, hogy Pénztárunknál a fertőzés elkerülése, és terjedésének lassítása érdekében is szükségszerű óvintézkedésként 2020.03.16-tól minden bejövő postai küldeményt 5 napra „karanténba” helyezünk. Ez azt jelenti, hogy a napi bejövő posta feldolgozását Kollégáink kizárólag 5 nappal eltolva kezdik meg, akkor is szigorú higiéniai előírások és biztonsági intézkedések betartásával. Természetesen 5 nap elteltével változatlan rendben történik a beérkező dokumentumok feldolgozása.

Mindezek miatt is kérjük, hogy éljen Munkáltatói Portálunk lehetőségeivel.

Regisztráljon már ma, ha korábban nem tette meg!

Lehetőség szerint a közös biztonságunk érdekében kerülje a papíralapú, postai tagdíjfelosztási listák megküldését, de ha mégis ezzel élne, az esetleges lassabb ügyintézés kapcsán ezúton kérjük szíves türelmét, megértését, illetve elektronikus csatornánk választását és használatát. Amennyiben még nem tette, regisztráljon ide kattintva Munkáltatói Portálunkra már ma, és élvezze az elektronikus ügyintézés előnyeit! Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról, ide kattintva is olvashat:

Munkáltatói Portálunk felhasználójaként a megszokott elektronikus csatornáink választásával és használatával, az Önök számára az ügyintézés változatlan, továbbra is élvezheti az elektronikus ügyintézés előnyeit!

Kérjük, ha módjában áll, ajánlja munkavállalói számára is a kényelmes és biztonságos Elektronikus ügyintézést.

Friss híreinket elérheti honlapunkon, illetve azokról Pénztártagjaink Személyes tárhelyük útján is rendszeresen tájékozódhatnak! Kérjük, ha módjában áll, éljen vele és ajánlja munkavállalói számára is a kényelmes és biztonságos elektronikus ügyintézést.

Esetleges kérdéseivel forduljon bizalommal Danczák Balázs értékesítési manager kollégánkhoz, aki a danczak.balazs@mkbnyp.hu emailcímen várja megkereséseiket.

Köszönjük megértésüket!

Egészséges mindennapokat kívánunk ebben a nem könnyű helyzetben is!

Tisztelettel,

MKB Nyugdíjpénztár vezetése és munkatársai


Koronavírus miatti pénztári intézkedések

Tisztelt Tagjaink!

Az MKB Nyugdíjpénztár a hazai járványügyi védekezés részeként 2020.03.13. napjától az alábbi intézkedéseket vezette be:

 • Személyes ügyfélszolgálatunk átmenetileg szünetel.
 • Munkatársaink elsősorban elektronikus úton várják megkereséseiket. Köszönettel várjuk elektronikus leveleiket, illetve javasoljuk, hogy éljenek a Személyes tárhely elektronikus ügyintézési lehetőségével, amit weboldalunkon keresztül igényelhetnek.
 • Levélküldeményeiket beérkezés után - karantén jelleggel - elkülönítjük, feldolgozásukat késleltetve kezdjük meg.
 • Folyamatosan vizsgáljuk az ügyviteli lehetőségek egyszerűsítésének megoldásait.
 • A befizetések könyvelésének és a szolgáltatások kifizetésének zavartalansága érdekében a munkát kollégáink részben távmunkában, lehetőségeink szerint zavartalanul folytatják.

A Pénztár letölthető tájékoztatóját ezen a linken érhetik el.

Friss híreinket keressék honlapunkon, illetve azokról Személyes tárhelyük útján is rendszeresen tájékoztatjuk Önöket!

Köszönjük megértésüket!

Egészséges mindennapokat kívánunk ebben a nem könnyű helyzetben is!

Tisztelettel,

MKB Nyugdíjpénztár vezetése és munkatársai


Tájékoztató személyes ügyfélszolgálatunk járványügyi védekezés érdekében megváltozott nyitvatartásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

A fertőzésveszély csökkentése érdekében a mai naptól a Pénztár személyes ügyfélszolgálata visszavonásig zárva tart, valamint az irodaépületekben is tilos külső partnerek fogadása. A vírusszezon sokaknál okoz kellemetlen tüneteket. Ebben az időszakban fontos, hogy fokozottabban figyeljünk egymásra, hiszen személyes találkozások során könnyebben elkaphatjuk, továbbadhatjuk a fertőzést. Pénztárunk mindent megtesz munkavállalói és pénztártagjai, ügyfelei egészségének a védelmében.

Kérjük Tagjainkat, biztonsági okokból, a személyes egyeztetés elhalasztására és hogy helyette hívják a telefonos ügyfélszolgálatunkat, vagy válasszák az elektronikus csatornáinkat, illetve a Személyes tárhely elektronikus ügyintézési lehetőségét!

CALL CENTER: 06 / 1 268 7001

Email: ugyfel@mkbnyp.hu

Amennyiben nem rendelkeznek még Elektronikus ügyintézés szolgáltatással, igényléséhez kérjük, keresse fel weboldalunkon az alábbi menüpontot:Önkéntes ágazat / Pénztártagoknak / Személyes tárhely

Pénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseiket örömmel várjuk elérhetőségeink bármelyikén, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Nagyon köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Egészséges mindennapokat és jó munkát kívánunk!


Hasznos oldalak a koronavírussal összefüggésben:

Budapest, 2020. március 13.

MKB Nyugdíjpénztár


Hirdetmény időközi küldöttválasztásról

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a 2019. december 12-én elfogadott Alapszabálynak és a 2019. május 22-én elfogadott Választási Szabályzatnak megfelelően az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazatában a megüresedett küldötti és pótküldötti tisztségre vonatkozóan az alábbiak szerint

küldöttválasztás kiírására kerül sor.

Betöltésre váró pozíció(k): 1 küldött, 1 pótküldött

Érintett régió: Közép-Magyarország

A küldöttválasztásban közvetlenül érintett Pénztártagok postai úton, elektronikusan, vagy személyes tárhelyükön keresztül kiértesítésre kerülnek.

A küldöttválasztást megelőzően az Igazgatótanács 3 tagú jelölőbizottságot választott, melynek tagjai:

 • Patakiné dr. Gramantik Ildikó
 • Bertalan Dóra
 • Szatmáry Kristóf

A pénztártagoknak 2020. március 11-től – március 23-ig van lehetősége a Választási Szabályzatban felsorolt követelményeknek megfelelő küldött-jelöltek és pótküldött-jelöltek állítására.

Jelöléseiket írásban várjuk köszönettel tértivevényes levélben a Pénztár levelezési címére (1821 Budapest) vagy telephelyére (1134 Budapest, Dévai utca 23.); a kézbesítést hitelt érdemlően visszaigazoló faxon az 06 1 268 7002 számra, vagy elektronikus levélben a jelolobizottsag@mkbnyp.hu címre.

A jelölőbizottság a hozzá határidőben beérkezett küldöttjelöltekre és a pótküldött-jelöltekre vonatkozó javaslatokat feldolgozza, a jelöltekkel felveszi a kapcsolatot és előzetesen nyilatkoztatja őket, hogy a küldötti, pótküldötti tisztséget megválasztásuk esetén vállalják-e. Az igenlő válaszok alapján a küldöttjelölteket, pótküldött-jelölteket a választókerületre vonatkozóan abc-rendben összegzi. Ezt követően a bizottság jelölti listát készít (külön a küldöttjelöltek és külön a pótküldött jelöltek vonatkozásában), melyben minden küldöttjelölt neve mellett feltünteti az illető pótküldött-jelöltjét is, és azt legkésőbb 2020. március 27. napig továbbítja az Igazgatótanács részére.

A küldöttválasztással kapcsolatos hírekről folyamatosan tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat.

További kérdések esetén az ugyfel@mkbnyp.hu e-mail címen állunk szíves rendelkezésükre.

Budapest, 2020. március 10.

MKB Nyugdíjpénztár


Teljes Költség Mutató

Tisztelt Pénztártagjaink!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy annak érdekében, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításával kapcsolatos költségekről átfogó képet adjunk, Pénztárunk is kiszámolta az önkéntes nyugdíjpénztári Teljes Költség Mutatót (TKMNYP). Kapcsolódó tájékoztatónkat és az aktuális mutatószámokat megtekintheti ide kattintva, illetve a jövőben mindenkor elérheti honlapunkon ezen a linken.

Budapest, 2020. február 27.

MKB Nyugdíjpénztár


Tájékoztató az egyszerűsített azonosítás szabályainak változásáról

Felhívjuk Tisztelt új belépőink és Pénztártagjaink figyelmét, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban röviden: Pmt.) 2020. január 10. napjával módosult. A jogszabály egyik legjelentősebb, a Pénztárat leginkább érintő változása, hogy az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás szabályai módosultak.

A változás következtében új tagsági jogviszony létesítésekor a Pénztár köteles az egyszerűsített azonosítás keretében is a személyazonosító okiratok másolatát - a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében - beszerezni. További kötelezettség a kiemelt közszereplői jelleg meghatározásával kapcsolatos eljárások elvégzése, vagyis elsődlegesen a tag kiemelt közszereplői minőségéről való nyilatkoztatása.

A Pénztárnak lehetősége van arra, hogy a tag személyes megjelenése hiányában a tag által postai úton küldött okiratmásolatok és nyilatkozatok alapján végezze el az ügyfél azonosítást.

A Pmt. módosítás hatályba lépését megelőzően belépett tagok vonatkozásában, amennyiben az ügyfél-azonosító adatokban változás kerül átvezetésre, kockázatérzékenységi megközelítés alapján szükséges lehet az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése. Erről az érintett tagokat külön tájékoztatjuk.

Kérjük új belépőink és tagjaink közreműködését, hogy a jogszabályi ügyfél-átvilágítási kötelezettségeknek a Pénztár eleget tudjon tenni.


Tájékoztatás a 2020.január 1-jétől hatályba lépő Alapszabály változásairól

Tisztelt Pénztártagunk!

Tájékoztatjuk a 2020. január 1-én hatályba lépő Alapszabály legfőbb módosításairól.

Az Alapszabály értelmében 2020. január 1-t követően:

 • Az egységes tagdíj mértéke 6.000 Ft/hó, amelyből átlagosan 5.612 Ft kerül a tag egyéni számlájára.
 • Új tagi belépés esetén – ide nem értve a más pénztárból való átlépőket - a tagsági jogviszony létesítésekoraz első egységes 6.000 Ft havi tagdíj megfizetéséből, a Pénztár egyszeri 4.000,- Ft-ot a működési tartalék javára ír jóvá.
 • Az ezt meghaladó befizetések tartalékok közötti felosztása, 2020. január 1-jétől az alábbiak szerint meghatározott arányokban történik:
Valamennyi jogcímen befizetett éves tagdíj A fedezeti tartalékba kerül a befizetés Működési tartalékba kerül a befizetés Likviditási tartalékba kerül a befizetés
10 000 Ft-ig 90,1%-a 9,8%-a 0,1%-a
10.001 - 150.000 Ft 94,1%-a 5,8%-a 0,1%-a
150.001 - 300.000 Ft 95,1%-a 4,8%-a 0,1%-a
300.001 - 500.000 Ft 97,1%-a 2,8%-a 0,1%-a
500.001 Ft-tól 98,5%-a 1,4%-a 0,1%-a

Tábla: Az egyéni számlára (a fedezeti tartalékra), a működési, valamint a likviditási tartalékra kerülő összeg mértéke a befizetés %-ában.

Fontos információ:

 • Az egységes tagdíj és az azon felüli tagdíjbefizetés -tartalékok közötti felosztást követően - fedezeti tartalékra jutó része az egyéni számlára kerül, növelve nyugdíjcélú megtakarítását.
 • A Pénztár csak és kizárólag az Alapszabályában meghatározott működési és likviditási költséget vonja le az egyéni számlavezetésért, azaz a sávos rendszerű levonás alapján - a befizetési sávok elérésekor - az érvényesített költségek mértéke csökken.

Egyéni számlájára Ön és a munkáltató egyaránt teljesíthet tagdíjbefizetést, amelyek után változatlanul 20% adókedvezmény vehető igénybe.

A Pénztártagságot érintő aktuális szabályozásokról, valamint a 2020. január 1-jétől hatályba lépő változásokról, teljes körűen tájékozódhat a következő linkre kattintva: MKB Nyugdíjpénztár Alapszabály


Befizetési határidők, használja ki a 20% adókedvezményt

Tisztelt Pénztártagunk!

Idén is kihasználhatja a 20% adókedvezményt!

Fizessen be még most pénztári számlájára!

Befizetését teljesítheti átutalással, postai úton csekken vagy bármely MKB Bankfiókban készpénzbefizetéssel is. Ne feledje, hogy az adókedvezmény igénybevételének alapjául kizárólag a 2019. december 31-ig a Pénztár bankszámlaszámára beérkezett befizetések szolgálnak, ezért kérjük, vegye figyelembe az alábbi határidőket:

 • banki átutalás indítása: december 30
  Bankszámlaszám: MKB Bank 10300002-20381501-00003285
 • Online bankkártyás vagy postai csekken történő befizetés: december 18.
 • MKB bankfiókban történő befizetés: december 31. (a bankfiókok rövidített nyitva tartással működnek.)

Számlaegyenlegét és egyéb adatait Személyes tárhelyén bármikor megtekintheti, aktuális egyenlegét a (1) 268 7001-es telefonszámon a nap 24 órájában lekérdezheti.

Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

MKB Nyugdíjpénztár


Tájékoztató a 2019. december 12-i Küldöttközgyűlésről

A Küldöttközgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

 • Elfogadta a Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésről és azok megállapításairól szóló ellenőrző bizottsági beszámolót.
 • Megszavazta a Pénztár Alapszabályának módosítását az Igazgatótanács előterjesztése szerint azzal, hogy a módosítások 2020. január 1. napján lépnek hatályba.
 • Az Igazgatótanács által előterjesztett, az Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta
 • Felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzatát a Felügyelet részére engedélyezés céljából megküldje azzal, hogy a Szabályzat a Felügyelet engedélyének kézhezvétele napján lép hatályba.
 • Elfogadta a Pénztár Igazgatótanácsának tájékoztatóját az Igazgatótanács által elfogadott Befektetési Politika és Magán Ági Válaszható Portfólió Rendszer Szabályzat módosításaira vonatkozóan.
 • Egyhangúan megszavazta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Önkéntes ága 2020. évre vonatkozó, negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Önkéntes ága 2020. évre vonatkozó, negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Egyhangúan megszavazta, hogy az Igazgatótanács előterjesztése szerint elfogadja a Pénztár Önkéntes ága 2020. évre vonatkozó, negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó pénzügyi tervét.
 • Elfogadta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2020. évre vonatkozó, negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó, hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2020. évre vonatkozó, negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó, hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése szerint elfogadta a Pénztár Magán ága 2020. évre vonatkozó, negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó, hosszú távú pénzügyi tervét.
 • Elfogadta az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB Bank Nyrt. között létrejött névhasználati szerződés módosítását.

A Pénztár weboldalán a mindenkor hatályos szabályzatok elérhetőek el aktuálisan.

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk Önnek és Családjának!

Budapest, 2019.12.17.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


Tájékoztató a 2019. decemberi és 2020. januári nyitvatartási rendről

Tisztelt Pénztártagunk!

Tájékoztatjuk, hogy az Ünnepekre tekintettel Pénztárunk év végi nyitvatartási rendje az alábbiak szerint módosul.

 • 2019. december 7. szombat
  • személyes ügyfélszolgálat: 09:00 - 12:00 óráig
  • telefonos ügyfélszolgálat: 08:00 – 12:00 óráig
 • 2019. december 14. szombat
  • személyes ügyfélszolgálat: 09:00 - 12:00 óráig
  • telefonos ügyfélszolgálat: 08:00 – 12:00 óráig
 • 2019. december 24 – 27. között: Zárva
 • 2019. december 30. hétfő: normál nyitvatartási rend szerint
 • 2019. december 31. kedd:
  • személyes ügyfélszolgálat: 09:00 - 12:00 óráig
  • telefonos ügyfélszolgálat: 08:00 – 12:00 óráig
 • 2020. január 1. (szerda): Zárva

Befizetési határidők

Használja ki a 20 % adókedvezmény lehetőségét! Befizetését teljesítheti átutalással, postai úton vagy bármely MKB Bankfiókban készpénzbefizetéssel is. Ne feledje, hogy az adókedvezmény igénybevételének alapjául kizárólag a 2019. december 31-ig a Pénztár bankszámlaszámára beérkezett befizetések szolgálnak, ezért kérjük, vegye figyelembe az alábbi határidőket:

 • banki átutalás indítása: december 30.
 • online bankkártyás vagy postai csekken történő befizetés: december 18.
 • MKB bankfiókban történő befizetés: december 31. (a bankfiókok rövidített nyitva tartással működnek.

Számlaegyenlegét és egyéb adatait Személyes tárhelyén bármikor megtekintheti, aktuális egyenlegét a (1) 268 7001-es telefonszámon a nap 24 órájában lekérdezheti.

Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Budapest, 2019.12.06.

MKB Nyugdíjpénztár


Megéri a Pénztár híreit követni: most Öné lehet akár az egyik Media Markt Ajándékkártya is

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Miért érdemes? A jövőben elsőként értesül a Pénztártagságával kapcsolatos aktualitásainkról és kedvezményes ajánlatainkról.

Most még nyerhet is! A marketing adatkezelési hozzájárulás 2019. november 27 és 2020. január 31-i időszak közötti kitöltésével és mielőbb történő visszaküldésével részt vesz promóciónk sorsolásán 2020. február 28-án, ahol megnyerheti a 10 db 20.000 Ft-os Media Markt Ajándékkártya egyikét.

Érdekli a lehetőség? Éljen vele, töltse ki, e-mail-es megkereséshez „igen” válasz megadásával fejezze ki hozzájárulását az itt található: „Elektronikus ügyintézés és adatkezelési nyilatkozat” nyomtatványon, majd küldje be az MKB-Pannónia Egészségpénztár 1821 Budapest címre vagy adja le személyesen bármely MKB bankfiókban vagy a Pénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai utca 23.)!

A Promócióval kapcsolatban részletes tájékoztatást és a részvételi feltételeket, az alábbi linkekre kattintva ismerheti meg:


Felmerülő kérdéseket a promocio@mkbnyp.hu címre várjuk.

Budapest, 2019.11.28.

MKB Nyugdíjpénztár


ÚJDONSÁG: bővültek az Elektronikus ügyintézés funkciói

Tisztelt Pénztártagjaink!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy idén több kényelmi funkcióval bővült a szolgáltatás. Elektronikus ügyintézőként lépjen be a Személyes tárhelyébe és fedezze fel az új kényelmi lehetőségeket.

Újdonság! Kényelmesen, gyorsan elektronikusan:

 • Tagi kölcsön igénylés mostantól már online is elérhető, papírmentesen a Személyes tárhelyén keresztül a Pénztárba küldhető. Az aktív években is kihasználható szolgáltatás szükség esetén nagy segítséget jelenthet, amely 3 év tagság megléte esetén alacsony kamattal igényelhető összeg, a számlaegyenleg 30%-ig.
 • 10 éves várakozási határidő elérését követő kifizetések is igényelhetőek.
 • Nyugdíjszolgáltatás igény bejelentése az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után, vagy a jogszabály szerint az egyéb meghatározott ellátásokra.

A korábban elérhető kényelmi funkcióink pedig továbbra is segítik a pénztári ügyek gyors és hatékony intézését: megtekinthetők a Pénztártagsággal kapcsolatos információk, egyszerűen nyomon követhető a megtakarításának gyarapodása, valamint a tagsággal összefüggő levelei egy helyen nyilvántarthatók és bármikor könnyen visszakereshetőek.

Jó hír: az adminisztrációs teendők számos részét, mint például az adatmódosítást, portfólióváltást, tagi kölcsön igénylést és akár bankkártyával történő egyéni befizetést is intézhet elektronikus ügyintézéssel.

Ön még nem használja? Regisztráljon a Személyes Tárhelyén! Éljen az elektronikus ügyintézés előnyével: a következő linkre kattintva letölthető „Elektronikus ügyintézés és adatkezelési nyilatkozat” nyomtatványt töltse ki és az „igen” választ jelölje meg. Ezt követően az eredetiben aláírt nyomtatványt szükséges beküldeni postai úton az MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest címre, vagy leadhatja a Pénztár Ügyfélszolgálatán a 1134 Budapest, Dévai utca 23 szám alatt, vagy bármely MKB bankfiókban.

Budapest, 2019.november 26.

MKB Nyugdíjpénztár


M E G H Í V Ó

Tisztelt Pénztártagjaink!

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy a Pénztár 2019. december 12. napján 12 órakor Küldöttközgyűlést tart, amely a Budapest XIII. Kassák L. u. 18. IV. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

A Küldöttközgyűlés napirendje:

 1. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól
 2. Az Igazgatótanács javaslata alapján az Alapszabály módosításának elfogadása
 3. Az Igazgatótanács javaslata a Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítására
 4. Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Pénztár Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
 5. Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ága 2020. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó pénzügyi tervének, valamint magán ága 2020 évre vonatkozó negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervének, továbbá a pénzügyi tervekre vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés elfogadása, könyvvizsgálói jelentés és aktuáriusi záradék ismertetése.
 6. Az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB Bank Nyrt. közötti névhasználati szerződés jóváhagyása
 7. Személyi kérdések
 8. Egyebek

A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők helyszíni regisztrációja 11.15 órakor kezdődik és a Küldöttközgyűlés kezdetét megelőző 5. percben - 11.55 órakor - zárul le. Az ezen időpontot követően érkezett küldöttek (pótküldöttek) a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2019. december 12. napján 12.15 órakor kerül megtartásra.
A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.
A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2019. december 6. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők

Budapest, 2019.november 26.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


Ne feledje: az ügyfél-átvilágítás határideje 2019. október 31

Tisztelt Pénztártagjaink!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt.) 79.§ (1) bekezdésének megfelelően a Pmt. által előírt kötelező adategyeztetést 2019. október 31. napjáig kell teljesíteni.

Ismételten felhívjuk Tisztelt Pénztártagjaink figyelmét, hogy szükség esetén ne feledje megtenni az adategyeztetést a fenti határidő lejártáig.

A törvény értelmében a Pénztár ezt követően köteles az üzleti megbízás teljesítését megtagadni az adott ügyfél vonatkozásában, ha nem sikerült a Pmt. 4. fejezete szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedéseket megtennie, illetve az ügyfél-átvilágítás eredményei nem állnak teljeskörűen a Pénztár rendelkezésére.

A módosult Pmt. 79.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Pénztár az adategyeztetésben érintett ügyfeleit írásban értesítette. Aktuális átvilágítási státuszukról, kötelezettségeikről a Tagok a Személyes tárhelyen, vagy a megküldött postai levélből tájékozódhatnak, valamint arról a Pénztár ügyfélszolgálatán és egyéb elérhetőségein keresztül is kérhetnek tájékoztatást.

Budapest, 2019.október 21.

MKB Nyugdíjpénztár


Személyes tárhely karbantartás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy karbantartás miatt várhatóan 2019.10.15-én 21:00 óra és 2019.10.16-án 01:00 óra között nem lesz elérhető honlapunkon a Személyes tárhely bejelentkezés.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

MKB Nyugdíjpénztár


Tájékoztató a 2019. augusztus havi nyitvatartási rendről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztusban – tekintettel a naptár szerinti munkarendtől való eltérésre - ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

2019.augusztus 10. (szombat - munkanap): SZÜNETEL a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat

2019. augusztus 19-20. (hétfő - kedd): munkaszüneti napok, nincs ügyfélszolgálat

Számlájának egyenlegét és egyéb adatait Személyes tárhelyén bármikor megtekintheti, aktuális egyenlegét a (1) 268 7001-es telefonszámon a nap 24 órájában lekérdezheti.

MKB Nyugdíjpénztár


Tájékoztatás az ügyvezető igazgatói pályázat eredményéről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat és Munkáltató Partnereinket, hogy az MKB Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatói munkakörére kiírt pályázatot az Igazgatótanács eredményesnek nyilvánította. A Pénztár ügyvezető igazgatói munkakörének ellátására Lukács-Szalkay Petra került megbízásra 2019. július 16-tól munkaviszony keretében.

Budapest, 2019. július 19.

MKB Nyugdíjpénztár


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az MKB Nyugdíjpénztár pályázatot ír ki a 2019. július 16-tól betölthető "ügyvezető igazgató" feladatainak ellátására.

Részletek az itt feltöltött dokumentumban olvashatók: Pályázati kiírás

Budapest, 2019. július 3.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


Tájékoztató ügyfél-átvilágítási kötelezettségről

Tisztelt Pénztártagunk!

A Pénztár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt.) 79.§ (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatja Tisztelt Tagjait, hogy a Pmt. által előírt kötelező adategyeztetés határideje meghosszabbodott, az 2019. október 31. napjára módosult. A Pénztár ezt követően köteles az üzleti megbízás teljesítését megtagadni az adott ügyfél vonatkozásában, ha nem sikerült a Pmt. 4. fejezete szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedéseket megtennie a Pénztárnak, illetve az ügyfél-átvilágítás eredményei nem állnak teljeskörűen a Pénztár rendelkezésére.

A módosult Pmt. 79.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Pénztár az adategyeztetésben érintett ügyfeleit írásban értesítette. Aktuális átvilágítási státuszukról, kötelezettségeikről a Tagok a személyes tárhelyen, vagy a megküldött postai levélből tájékozódhatnak, valamint arról a Pénztár ügyfélszolgálatán és egyéb elérhetőségein keresztül is kérhetnek tájékoztatást.

Budapest, 2019.06.28.

MKB Nyugdíjpénztár


Tájékoztató a 2019. május 29-i Küldöttközgyűlésről

A Küldöttközgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

 • Az Alapszabály módosítása: A Küldöttközgyűlés megszavazta a Pénztár Alapszabályánakmódosítását az előterjesztés szerint, mely 2019. június 1-jén lép hatályba.
 • Elfogadta a Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésről és azok megállapításairól szóló ellenőrző bizottsági beszámolót.
 • A Küldöttközgyűlés elfogadta a Pénztár Igazgatótanácsának tájékoztatóját az Igazgatótanács által elfogadott Befektetési Politika és Magán Ági Válaszható Portfólió Rendszer Szabályzat módosításaira vonatkozóan.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése alapján az abban ismertetett indoklás szerint elfogadta a Pénztár Önkéntes és Magán Ága tartalékai közötti alapátcsoportosításokat 2018. december 31-i hatállyal.
 • A Küldöttközgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatása alapján tudomásul vette a Pénztár Magán Ága tartalékai közötti alapátcsoportosítást, könyvelési elszámolást 2018. december 31-i hatállyal.
 • Az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadta az Igazgatótanács 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját.
 • Elfogadta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár 2018. évi éves beszámolójával kapcsolatos jelentését.
 • Tudomásul vette az MKB Nyugdíjpénztár könyvvizsgálójának a Pénztár 2018. évi éves beszámolójára (önkéntes, magán, egyesített, összesített) vonatkozó jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadta a Pénztár 2018. évi éves beszámolóját, ennek részeként a Magán ág és az Önkéntes ág mérlegét és eredménykimutatását, a magán ági és önkéntes ági biztosításmatematikai statisztikai jelentéseket, a magán és önkéntes ági kiegészítő mellékletet, a Pénztár egyesített mérlegét és eredménykimutatását, és az üzleti jelentést az alábbi adatokkal:
  • a magánpénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege:    19 093 963 ezer Ft, 
  • az önkéntes pénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege:  134 057 005 ezer Ft, 
  • a Pénztár egyesített, összesített mérlegfőösszege:               153 150 968 ezer Ft 
   • a Pénztár fedezeti tartaléka
    • magán ág 18 820 792 ezer Ft   
    • önkéntes ág 129 383 632 ezer Ft
   • a Pénztár likviditási tartaléka
    • magán ág 60 197 ezer Ft
    • önkéntes ág 883 734 ezer Ft
   • saját tőke a működési céltartalékkal együtt
    • magán ág 32 837 ezer Ft
    • önkéntes ág 1 548 729  ezer Ft
 • Megállapította a Pénztár igazgatótanácsi tagjai, ellenőrző bizottsági tagjai és a pénztári törvény szerinti vezető állású munkavállalói ügyvezetési, illetve ellenőrzési tevékenységének megfelelőségét a 2018. évi üzleti évre vonatkozóan az éves beszámoló kapcsán rendelkezésre álló tények és adatok alapján, ezért részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti kártérítési felelősség alóli felmentvényt megadta.
 • Elfogadta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2019. július 1. - 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2019. július 1. - 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése szerint elfogadta a Pénztár Magán ága 2019. július 1. - 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi tervét.
 • Elfogadta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2020-2022. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2020-2022. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése szerint elfogadja a Pénztár Magán ága 2020-2022. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervét
 • A Küldöttközgyűlés tudomásul vette a KPMG könyvvizsgáló személyében történő változást, hogy Henye István könyvvizsgáló megbízatása lejárt, ezért könyvvizsgálói tisztsége megszűnt.

A Küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság javaslata szerint a KPMG Hungária Kft-n belül a könyvvizsgálatért felelős természetes személyként Agócs Gábor könyvvizsgálót megválasztja, , aki 2000. október 6. óta tagja a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának és aki pénzügyi intézményi, pénztári,  befektetési vállalkozási, valamint IFRS minősítéssel rendelkezik.

Budapest, 2019.06.03.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


M E G H Í V Ó

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy a

Pénztár 2019. május 29. napján 15.00 órakor Küldöttközgyűlést tart, amely a

Budapest XIII. Kassák L. u. 18. IV. emeleti konferenciateremben

kerül megrendezésre.

A Küldöttközgyűlés napirendje:

 1. Az Igazgatótanács javaslata alapján az Alapszabály módosításának elfogadása
 2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól
 3. Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
 4. Az Igazgatótanács javaslata alapján a tartalékok közötti átcsoportosítás elfogadása
 5. A 2018. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása
  • Az Igazgatótanács 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése, elfogadása
  • A Pénztár 2018. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és az aktuáriusi értékelés ismertetése
  • A Pénztár 2018. évi éves beszámolójára vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés ismertetése és elfogadása
  • A Pénztár 2018. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés ismertetése
  • A Pénztár 2018. évi éves beszámolójának elfogadása
 6. A Magán Ág éves és hosszú távú pénzügyi tervének ismertetése, elfogadása
  • A 2019. július 1. - 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv ismertetése
  • A 2020-2022. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv ismertetése
  • Az Ellenőrző Bizottság éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos jelentésének ismertetése és elfogadása
  • Az éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés, valamint az aktuáriusi értékelés ismertetése
  • A 2019. július 1. - 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
  • A 2020-2022. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv elfogadása
 7. Személyi kérdések: vezető tisztségviselő lemondásának tudomásul vétele, vezető tisztségviselő megválasztása
 8. Az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a (KPMG) könyvvizsgáló társaságon belüli  könyvvizsgáló természetes személy felmentése és új személy választása
 9. Egyebek

A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők helyszíni regisztrációja 14.15 órakor kezdődik és a Küldöttközgyűlés kezdetét megelőző 5. percben – 14.55 órakor - zárul le. Az ezen időpontot követően érkezett küldöttek (pótküldöttek) a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2019. május 29. napján 15.15 órakor kerül megtartásra.

A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2019. május 24. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Budapest, 2019. május 13.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


Tervezett informatikai rendszer karbantartása miatt funkciókiesés várható 2019.05.10-én 17:00 órától 2019.05.13-án 01:00 óráig

Tisztelt Ügyfelünk!

Tervezett karbantartás következtében előreláthatóan 2019.05.10-e (péntek) 17:00 óra és 2019.05.13-a (vasárnap) 01:00 óra között nem lesz elérhető honlapunkon a Személyes tárhely bejelentkezés, az egyenleg lekérdezés és az online bankkártyás befizetés funkciók.

Informatikai rendszereinket az Önök magasabb szintű kiszolgálása érdekében fejlesztjük, ezért kérjük megértésüket és köszönjük türelmüket!

Budapest, 2019. május 8.

MKB Nyugdíjpénztár


Az informatikai rendszer karbantartási munkálatai miatt funkciókiesés várható 2019.02.02-án 08:00 órától 2019.02.03-án 13:00 óráig

Tisztelt Ügyfelünk!

Karbantartás miatt várhatóan 2019.02.02-án 08:00 óra és 2019.02.03-án 13:00 óra között nem lesz elérhető honlapunkon a Személyes tárhely bejelentkezés, egyenleg lekérdezés funkció.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2019. január 31.

MKB Nyugdíjpénztár


Rövidített banki nyitva tartás december 28-án

Tisztelt Pénztártagjaink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. december 28-án (pénteken) az MKB Bankfiókok rövidített nyitva tartással működnek, így aznap 12 óráig állnak az ügyfelek rendelkezésére.

A belföldi (GIRO) utalások (egyedi és csoportos) benyújtási határnapjai:

 • a feldolgozás alaki és tartalmi feltételeinek megfelelő, pénzügyi fedezettel rendelkező egyedi, illetve csoportos átutalási megbízások – a kedvezményezettek bankszámláin jóváírásként megjelenítésre kerülő megbízások – 2018. évi teljesítésre történő átvételének határideje, fiókhálózatban 2018. december 28. (péntek) 12:00 óra, elektronikus csatornákon 14:00 óra;
 • a Bank a megbízásokat a kondíciós listában meghatározott végső benyújtási határidő szerint fogadja be, a fenti határidő után beérkező megbízásokat 2019-ben tudja teljesíteni

Ne hagyja az utolsó pillanatra egyéni befizetését!

Az egyéni befizetés után járó 20% adókedvezmény igénybevétele érdekében vegye figyelembe a fenti határidőket. Utaláskor ne felejtse el feltüntetni nevét, tagi azonosítóját vagy adóazonosító jelét!

Eredményes Új Évet kívánunk Önnek és családjának!

MKB Nyugdíjpénztár


Tájékoztató a 2018. december 19-i Küldöttközgyűlésről

A Küldöttközgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

 • A Küldöttközgyűlés egyhangúan elfogadta az Ellenőrző Bizottság beszámolóját az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről.
 • Az Alapszabály módosítása: A Küldöttközgyűlés megszavazta a Pénztár Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerint, azzal, hogy a III.9. pont módosítása 2019. március 1. napján, míg a XXIV.3. pont módosítása 2019. január 1-i hatállyal lépjen hatályba.
 • A Küldöttközgyűlés tudomásul vette az Igazgatótanács tájékoztatóját az MKB Nyugdíjpénztár Befektetési Politikájáról valamint a Pénztár Vagyonkezelési szerződésének módosításáról.
 • A Küldöttközgyűlés tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Önkéntes ága és a Pénztár Magán ága 2019. évre vonatkozó negyedéves bontású és a 2019. – 2021. évekre vonatkozó éves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • A Küldöttközgyűlés elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését és az Igazgatótanács előterjesztését a Pénztár Önkéntes ága és a Magán ága 2019. évre vonatkozó negyedéves bontású és a 2019. – 2021. évekre vonatkozó pénzügyi terveiről.
 • Küldöttközgyűlés elfogadta Fekete Antal úr és dr. Forrai Mihály úr Igazgatótanácsi tagi tisztségéről 2018.december 31-i hatállyal történt lemondását.

Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Budapest, 2018.12.21.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


Ne feledje: idén is érdemes kihasználni a 20 % - os adóvisszaigénylés lehetőségét!

Optimális megoldás a nyugdíjcélú megtakarításra

Változatlanul előnyös lehetőség a pénztári egyéni befizetése után járó 20% adókedvezmény igénybevétele. Pénztártagjaink jogosultak egy évben akár 150.000 Ft-os - 750.000 Ft egyéni befizetés esetén - adójóváírásra az önkéntes Nyugdíjpénztári és Egészség- és Önsegélyező Pénztári tagként.  

Befizetés az alábbi számlaszámra teljesíthető: 

MKB Bank Zrt. 10300002-20381501-00003285 

Kérjük, a közlemény rovatban nevét és adóazonosító jelét feltüntetni.

FONTOS: Felhívjuk Pénztártagjaink figyelmét, hogy a 2018. évi adóoptimalizálás céljából, a Pénztár bankszámlájára 2018. december 28-ig beérkező összegek vehetők figyelembe. 

Javasoljuk, gondoskodjon időben a befizetésekről: vegye figyelembe, hogy december 28-án a bankfiókok rövidített nyitva tartással működnek, valamint a nem MKB Bankból indított utalások több óra alatt érkezik be. 

Gondtalan nyugdíjas életet szeretne?

Ideális lehetőség a nyugdíjpénztári tagság.

A megszokott életszínvonalának fenntartását segíti - nyugdíjba vonulását követően - a nyugdíjpénztárban felhalmozott vagyon, amely jelentősen növelhető az adójóváírások és az adómentes hozamok által. 

Az aktív években is támogatást jelenthet! A megtakarítás szükség esetén fedezetet is biztosít, terhére igényelhető:

 • Tagi kölcsön az egyenleg 30%-áig, 3 év tagság után,
 • Tagi lekötés 10 év tagság, illetve nyugdíjazás, nyugdíjkorhatár elérésekor az egyenleg 50%-áig.

Figyelje üzeneteit: küldésre került a Pénztár év végi tájékoztató levele, melyben Pénztártagjaink a jelenlegi egyenlegét és a Pénztár előnyeit és szolgáltatásait ismertetjük. Azon Tagok részére, akik nem regisztráltak Elektronikus ügyintézésre postai úton kézbesítettük. A kényelmi Elektronikus ügyintézés szolgáltatást választók Személyes tárhelyükben az Értesítések menüpontban tekinthetik meg, itt:
Személyes tárhely.

Gondoskodjon jövőjéről a Nyugdíjpénztárban: éljen az Önnek is járó 20%-os adókedvezménnyel, amelyre az egyéni befizetés által válik jogosulttá!

Budapest, 2018. december 7.

Jó egészséget kívánunk!

MKB Nyugdíjpénztár


KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy a

Pénztár 2018. december 19. napján 11.30 órakor Küldöttközgyűlést tart, amely a

Budapest XIII. Kassák L. u. 18. IV. emeleti konferencia teremben

kerül megrendezésre.

A Küldöttközgyűlés napirendje:

 • 1. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól
 • 2. Az Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására
 • 3. Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Vagyonkezelési szerződés módosításáról
 • 4. Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ága 2019. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2019 – 2021. évekre vonatkozó pénzügyi tervének, valamint magán ága 2019 évre vonatkozó negyedéves bontású és 2019 – 2021. évekre vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervének, továbbá a pénzügyi tervekre vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés elfogadása, könyvvizsgálói jelentés és aktuáriusi záradék ismertetése.
 • 5. Személyi kérdések
 • 6. Egyebek

A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők helyszíni regisztrációja 10.45 órakor kezdődik és a Küldöttközgyűlés kezdetét megelőző 5. percben – 11.25 órakor - zárul le. Az ezen időpontot követően érkezett küldöttek (pótküldöttek) a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2018. december 19. napján 11.45 órakor kerül megtartásra.

A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2018. december 14. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Budapest, 2018. december 3.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


Pénztártagként csökkentse karácsonyi költségeit az MKB Plazával!

Takarékoskodni az ünnepek alatt? Pénztártagként az MKB Plazával mindez könnyedén lehetséges. Csökkentse velünk ünnepi kiadásait!

Minden elektronikus ügyintézésre regisztrált minden Pénztártag megajándékozásra kerül, a promóció ideje alatt az alábbi exkluzív kedvezményeket vehetik igénybe:

 • 40%-os Philips online kupon válogatott termékekre, melyek a www.philips.hu/shop oldalon online vásárlás esetén érhetők el
 • 25%-os Scholl kedvezmény a teljes árú Scholl, Clarks, Fly Flot lábbelikre a készlet erejéig
 • 25%-os kedvezmény a Dimenzió Egészségközpont egyes vizsgálatainak árából
 • ajándék MindenTuDorka társasjáték 5000 forint feletti vásárlás esetén a Játéksziget üzleteiben vagy webáruházában.

A kedvezményre jogosultak köre:

 • E-ügyintézőként már korábban regisztrált Ügyfelek,
 • Pénztártagok, akik a kedvezményes időszakban térnek át elektronikus ügyintézésre: amely az Elektronikus ügyintézésre bejelentkezés nyomtatványon igényelhető. A dokumentumokat a kitöltést követően a Pénztárba szükséges eljuttatni - postai úton történő beküldéssel vagy az ügyfélszolgálaton vagy országosan az MKB Bank fiókhálózatban történő leadással tehető meg.
 • minden új belépő Pénztártag, akik promóció ideje alatt, azaz 2018. december 1-je és 2019. január 31-e között kitölti és eljuttatja a belépési nyilatkozatot, és egyúttal bejelentkezik az elektronikus ügyintézésre is, amelynek nyomtatványa a következő linken érhető el: Belépési nyilatkozat

Mi az E-ügyintézés?

Az Elektronikus ügyintézés a Személyes tárhelyen keresztül történő, gyors, kényelmes információ-csere a Pénztártag és a Pénztár között, melyről bővebben ide kattintva tájékozódhat: E-ügyintézés

Figyelem: A kedvezményre jogosító kuponok csak a Személyes tárhelyen bejelentkezést követően e-ügyintézésre külön regisztrált Pénztártagok részére érhetők el a felületre történő belépést követően! További részletek: Személyes tárhely/Tagi törzsadatok vagy Személyes tárhely/Egyéni számlaadatok menüpontokban.

MKB Plaza: ahová megéri tartozni!

Szeretné élvezni a továbbiakban is az MKB Plaza nyújtotta választékos kedvezményeiket?

Ne késlekedjen, csatlakozzon most a www.mkbplaza.hu oldalon, a regisztrációhoz szükséges MKB Plaza kódját megtalálja a Személyes tárhelyében.

Az MKB Plaza az MKB Pénzügyi Csoport ügyfelei számára létrehozott kedvezményprogram, amelyben a részt vevő szolgáltatók akciós kuponajánlatokkal, rendezvénylehetőségekkel és izgalmas meglepetésekkel várják a tagokat. Az MKB Plaza tagjai olyan termékekhez és szolgáltatásokhoz is hozzájuthatnak, amelyeket sehol máshol nem érhetnek el.

Budapest, 2018. december 3.

MKB Nyugdíjpénztár


Tájékoztató a 2018. decemberi és 2019. januári nyitvatartási rendről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. decemberében és 2019. január elején – az ünnepek miatti hivatalos naptári munkarendtől való eltérésre tekintettel – ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

 • 2018. december 01. (szombat - munkanap): ZÁRVA - SZÜNETEL a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat
 • 2018. december 3 - 7. (h - p): normál nyitvatartási rend szerint
 • 2018. december 10 - 14. (h - p): normál nyitvatartási rend szerint
 • 2018. december 15. (szombat - munkanap): ZÁRVA - SZÜNETEL a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat
 • 2018. december 17 - 21. (h - p): normál nyitvatartási rend szerint
 • 2018. december 22 – 26.: ZÁRVA - munkaszüneti napok, nincs ügyfélszolgálat
 • 2018. december 27 - 28. (cs - p): normál nyitvatartási rend szerint
 • 2018. december 29 - 31.: ZÁRVA - munkaszüneti napok, nincs ügyfélszolgálat
 • 2018. január 1.: ZÁRVA - munkaszüneti nap, nincs ügyfélszolgálat
 • 2019. január 2-től normál nyitvatartási rend szerint

FONTOS: Használja ki a 20 % - os adókedvezmény lehetőségét!

Befizetését teljesítheti csekkel, átutalással vagy közvetlenül az MKB Bankfiókokban készpénzbefizetéssel is. Ne feledje, hogy kizárólag a 2018. december 31-ig a Pénztár bankszámlaszámára beérkezett összegek számítanak 2018. évi teljesítésnek. Kérjük, vegye figyelembe hogy december 28-án a bankfiókok rövidített nyitvatartással működnek. Tekintettel arra is, hogy az MKB Bankon kívülről indított utalás esetén az utalás jóváírása nem azonnal történik meg, ezért az utalás időpontjától függően előfordulhat, hogy az összeg december 28-án már nem kerül jóváírásra.

Számlájának egyenlegét és egyéb adatait Személyes tárhelyén bármikor megtekintheti, aktuális egyenlegét a (1) 268 7001-es telefonszámon a nap 24 órájában lekérdezheti.

Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Budapest, 2018. november 30.

MKB Nyugdíjpénztár


TÁJÉKOZTATÓ 2019. ÉVI ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI ADÓZÁSRÓL

Az érdeklődés középpontjában jelenleg a jövő évi cafetéria-változások állnak. 2018. november 13-án elfogadásra kerültek az adótörvények pénztárakat is érintő, 2019. évre vonatkozó módosításai.

A béren felüli juttatásokra, a Cafetéria elemekre vonatkozó szabályozás jelentősen szűkíti a munkáltató által kedvezményesen adható juttatások körét, de a megszűnő juttatások helyett továbbra is választhatóak kedvező juttatási formák:

 • Munkáltatói hozzájárulás: adózása átalakul, a bérjövedelemhez hasonló bruttó juttatás lesz, de az egyén 20%-os egyéni adókedvezményt vehet majd igénybe, így ennek figyelembevételével a terhek növekedése nem jelentős.
 • Adomány: a differenciált és kedvező juttatási lehetőség a bérjövedelemhez hasonló bruttó juttatás lesz, de továbbra is alkalmazható.
 • Célzott pénztári szolgáltatás: kedvező adózási forma, a nyugdíjpénztárban is kizárólag az adómentes nyugdíjszolgáltatás érdekében szervezhető.

A 2019-es évben a munkáltatók dolgozóik iránti felelősségvállalása elsősorban az önkéntes pénztári juttatások formáinak és összegeinek megtartásával, lehetőségeik szerinti bővítésével nyilvánulhat meg.

FONTOS! A tagi egyéni befizetések 20%-os kedvezménye és az igénybevételük feltételei nem változnak, a jogcímek pedig a munkáltatói hozzájárulás miatti visszaigényléssel bővülnek.

A további részletekről tájékoztatónkban olvashat.

Budapest, 2018. november 28.

MKB Nyugdíjpénztár


Ügyfélszolgálatunk nyitvatartási rendje októberben és novemberben

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. október és november hónapokban – az ünnepek miatti hivatalos naptári munkarendtől való eltérésre tekintettel – a telefonos és személyes ügyfélszolgálatunk az alábbiak szerint áll szíves rendelkezésükre:

 • okt. 8-12. (h-p): normál nyitva tartás
 • okt. 13. (szombat - munkanap): SZÜNETEL a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat
 • okt. 22-23 (h-k): munkaszüneti napok, nincs ügyfélszolgálat
 • okt. 24-26 (sz-p): normál nyitva tartás
 • nov. 1-2. (cs-p): munkaszüneti napok, nincs ügyfélszolgálat
 • nov. 10. (szombat - munkanap): SZÜNETEL a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat

Számlájának egyenlegét és egyéb adatait Személyes tárhelyén bármikor megtekintheti, aktuális egyenlegét a (1) 268 7001-es telefonszámon a nap 24 órájában lekérdezheti.

Budapest, 2018. november 28.

MKB Nyugdíjpénztár


RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS az MKB Bank Zrt. informatikai rendszer átállása kapcsán

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2018. június 30. és július 4. napja között számlavezető Bankunk, az MKB Bank Zrt. korszerűbb, ügyfélközpontúbb informatikai rendszert vezet be. Az átállás időszakában beérkező Pénztártagi és Munkáltatói befizetések feldolgozását a Pénztár legkorábban 2018. július 6-án tudja megkezdeni, 2018.június 29-i banki nappal érkező befizetések feldolgozása legkorábban 2018. július 05-én tud elindulni. Kifizetéseket a Pénztár 2018. július 2 – 5. között nem tud teljesíteni.

Felhívjuk szíves figyelmét Munkáltatóként, hogy 2018. június 27-ig előre gondoskodjon az átutalásról, abban az esetben, ha a Munkavállalói számára a hónap elején rendszeresen ad béren felüli juttatást és szeretné, hogy még a banki leállás előtt megkezdődjön a feldolgozása.

Az MKB Bank Zrt. informatikai átállásáról és a megújuló szolgáltatásokról a Bank honlapján a www.mkb.hu/megujulas aloldalon, az MKB TeleBankár számain és az országos MKB Bankfiókhálózatban tájékozódhat.

Köszönjük megértésüket!

Budapest, 2018. június 21.

MKB Nyugdíjpénztár


Tájékoztató a 2018.május 30-i Küldöttközgyűlésről

A Küldöttközgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

 • Az Alapszabály módosítása: A Küldöttközgyűlés megszavazta a Pénztár Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerint, mely 2018. június 1-jén lép hatályba.
 • Elfogadta az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ági Választható Portfolió Rendszer Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy a Szabályzat a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti engedélyének Pénztár általi kézhezvétele napján lép hatályba.
 • Tudomásul vette az Igazgatótanácsnak tájékoztatását az MKB Nyugdíjpénztár Befektetési Politikája és a Pénztár Magán Ági Választható Portfolió Rendszer Szabályzata módosításáról azzal, hogy
  • a.) a Pénztár módosított Befektetési Politikája  2018. július 1. napján hatályba lép , a módosított és  a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata a Felügyelet engedélyének kézhezvétele napján lép hatályba.
  • b.) a Pénztár Magán Ági Választható Portfolió Rendszer Szabályzata módosítását 2018. július 1-i hatályba lépéssel 
 • Elfogadta a Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésről és azok megállapításairól szóló ellenőrző bizottsági beszámolót.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése alapján az abban ismertetett indoklás szerint elfogadta a Pénztár Önkéntes és Magán Ága tartalékai közötti alapátcsoportosításokat 2017. december 31-i hatállyal.
 • A Küldöttközgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatása alapján tudomásul vette a Pénztár Magán Ága tartalékai közötti alapátcsoportosítást, könyvelési elszámolást 2017. december 31-i hatállyal.
 • Az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadta az Igazgatótanács 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját.
 • Elfogadta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár 2017. évi éves beszámolójával kapcsolatos jelentését.
 • Tudomásul vette az MKB Nyugdíjpénztár könyvvizsgálójának a Pénztár 2017. évi éves beszámolójára (önkéntes, magán, egyesített, összesített) vonatkozó jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadta a Pénztár 2017. évi éves beszámolóját, ennek részeként a Magán ág és az Önkéntes ág mérlegét és eredménykimutatását, a magán ági és önkéntes ági biztosításmatematikai statisztikai jelentéseket, a magán és önkéntes ági kiegészítő mellékletet, a Pénztár egyesített mérlegét és eredménykimutatását, és az üzleti jelentést az alábbi adatokkal:
 • a magánpénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 19 880 563 ezer Ft,
 • az önkéntes pénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 135 014 497 ezer Ft,
 • a Pénztár egyesített, összesített mérlegfőösszege: 154 895 060 ezer Ft
 • a Pénztár fedezeti tartaléka
  • magán ág 19 420 178 ezer Ft   
  • önkéntes ág 129 947 483 ezer Ft
 • a Pénztár likviditási tartaléka
  • magán ág 70 330 ezer Ft
  • önkéntes ág 874 364 ezer Ft
 • saját tőke a működési céltartalékkal együtt
  • magán ág 33 493 ezer Ft
  • önkéntes ág 1 457 254 ezer Ft
 • Megállapította a Pénztár igazgatótanácsi tagjai, ellenőrző bizottsági tagjai és a pénztári törvény szerinti vezető állású munkavállalói ügyvezetési, illetve ellenőrzési tevékenységének megfelelőségét a 2017. évi üzleti évre vonatkozóan az éves beszámoló kapcsán rendelkezésre álló tények és adatok alapján, ezért részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti kártérítési felelősség alóli felmentvényt megadta.
 • Elfogadta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2018. július 1. - 2019. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2018. július 1. - 2019. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése szerint elfogadta a Pénztár Magán ága 2018. július 1. - 2019. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi tervét.
 • Elfogadta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2019-2021. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2019-2021. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése szerint elfogadja a Pénztár Magán ága 2019-2021. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervét
 • Küldöttközgyűlés elfogadja Veisz Ákos úr Igazgatótanácsi tagi tisztségéről 2018.május 31-i hatállyal történt lemondását.
 • Egyhangúan megválasztotta dr Csapó Andrást az MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa tagjává 2018. június 1-i hatállyal valamennyi Igazgatótanácsi tag mandátumának lejártáig, azaz 2022. 10. 31. napjáig terjedő időre
 • Budapest, 2018. május 31.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  GDPR megfeleléssel kapcsolatos tájékoztató

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendelete (rövid nevén GDPR) 2018. május 25. napjától alkalmazandó. Pénztárunk eddig is a mindenkori jogszabályoknak figyelembevételével, az adatvédelmi követelmények betartásával kezelte az Ön személyes adatait, ezzel együtt a későbbiekben is minden hasonló célú jogszabályt teljes körűen kíván alkalmazni.

  Célunk továbbra is, hogy biztosítsuk a GDPR alapján Önt megillető jogokat és a nagyobb kontrollt személyes adatainak kezelése felett. A Pénztár 2018. május 25. napjától hatályos - a GDPR követelményei szerint felülvizsgált és aktualizált - adatkezelési tájékoztatóját itt érheti el: Adatkezelési tájékoztató

  Az érintetti jogok gyakorlásához a személyes adatokkal kapcsolatos igénybejelentő nyomtatvány itt tölthető le: Adatkezeléssel kapcsolatos kérelem

  Ha az adatvédelmi tájékoztatóval, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése, vagy észrevétele merülne fel, kérem keressen minket az adatvedelem@mkbnyp.hu e-mail címen, vagy bármely ügyfelek részére rendelkezésre bocsátott elérhetőségünkön.

  Budapest, 2018.05.25

  Üdvözlettel:

  MKB Nyugdíjpénztár


  MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy a Pénztár 2018. május 30. napján 10.00 órakor Küldöttközgyűlést tart, amely a Budapest XIII. Dévai utca 23. IV. emelet 424. tárgyalóban kerül megrendezésre.

  A Küldöttközgyűlés napirendje:

  • 1. Az Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására
  • 2. Az Igazgatótanács javaslata a Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítására
  • 3. Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Pénztár Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
  • 4. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól
  • 5. Az Igazgatótanács javaslata a tartalékok közötti átcsoportosításra
  • 6. A 2017. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása
   • 6.1 Az Igazgatótanács 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése, elfogadása
   • 6.2 A Pénztár 2017. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és az aktuáriusi értékelés ismertetése
   • 6.3 A Pénztár 2017. évi éves beszámolójára vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés ismertetése és elfogadása
   • 6.4 A Pénztár 2017. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés ismertetése
   • 6.5 A Pénztár 2017. évi éves beszámolójának elfogadása
  • 7. A Magán Ág éves és hosszú távú pénzügyi tervének ismertetése, elfogadása
   • 7.1 A 2018. július 1. - 2019. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv ismertetése
   • 7.2 A 2019-2021. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv ismertetése
   • 7.3 Az Ellenőrző Bizottság éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos jelentésének ismertetése és elfogadása
   • 7.4 Az éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés, valamint az aktuáriusi értékelés ismertetése
   • 7.5 A 2018. július 1. - 2019. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
   • 7.6 A 2019-2021. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv elfogadása
  • 8. Személyi kérdések: vezető tisztségviselő lemondásának tudomásul vétele, vezető tisztségviselő megválasztása
  • 9. Egyebek

  A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2018. május 30. napján 10.15 órakor kerül megtartásra.

  A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők helyszíni regisztrációja 9.15 órakor kezdődik és a Küldöttközgyűlés kezdetét megelőző 5. percben – 9.55 órakor - zárul le. Az ezen időpontot követően érkezett küldöttek (pótküldöttek) a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

  A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

  A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

  A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2018. május 25. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  Budapest, 2018. május 14.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztató a 2018. április – május havi nyitvatartási rendről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy áprilisban és májusban – tekintettel a naptár szerinti munkarendtől való eltérésre - ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

  2018. április 21-én (szombat): személyesen: ZÁRVA telefonon: SZÜNETEL

  2018. április 28-30-ig (sz-v-h): személyesen: ZÁRVA telefonon: SZÜNETEL

  2018. május 1-jén (kedd): személyesen: ZÁRVA telefonon: SZÜNETEL

  2018. május 21-én (hétfő) személyesen: ZÁRVA telefonon: SZÜNETEL


  Számlájának egyenlegét, forgalmát a Személyes tárhelyen változatlanul megtekintheti.

  Budapest, 2018. április 13.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Weboldalunkon a Személyes tárhely karbantartási feladatok miatt nem lesz elérhető 2018.04.13-án 21:00-24:00-ig

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Karbantartás feladatok miatt nem lesz elérhető a Személyes tárhely 2018.04.13-án 21:00-24:00-ig.

  Budapest, 2018. április 12.

  Köszönjük megértését

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató a 2018. március havi nyitvatartási rendről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy márciusban – tekintettel a naptár szerinti munkarendtől való eltérésre - ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

  2018. március 10-én (szombat): 9-15 óra

  2018. március 15-én (csütörtök): ZÁRVA

  2018. március 16-án (péntek): ZÁRVA

  Számlájának egyenlegét a Személyes tárhelyen változatlanul megtekintheti.

  Budapest, 2018. március 7.

  MKB Nyugdíjpénztár


  MKB Plaza kedvezmények nyugdíjpénztári Tagjainknak is!

  Tisztelt Pénztártagunk!

  Köszönjük Önnek, hogy pénztártagjaink között tudhatjuk. Hűségéért cserébe, most rendkívüli lehetőségként számos kedvezményben részesülhet. Használja ki Ön is a kedvező ajánlatot, mellyel a vásárlásai során pénzt takaríthat meg.

  Szeretne Ön is mindennapokat megkönnyítő különleges kedvezményeket kapni?

  Csatlakozzon az MKB Klub továbbfejlesztett programjához, az MKB Plazához! Amennyiben már regisztrált az MKB Klubba, nincs más teendője, mint élvezni a partnereink által nyújtott kedvezményeket a megújult honlapra belépve: www.mkbplaza.hu.

  Legyen egy egyszerű regisztrációval plázatag, és rengeteg alkalommal praktikus árengedményekhez juthat.

  A hűségprogramban való részvétel díjmentes, csupán egy egyszerű regisztrációhoz kötött:

  • Részletes információkért kattintson ide: MKB Plaza tájékoztató.
  • Az Önkéntes Ág tagjaként a regisztrációhoz szükséges MKB Plaza kódja megtalálható a Tagi törzsadatok almenüpontban, ide kattintva:

  SZEMÉLYES tárhelyében.

  • A Magán Ág tagjaként a regisztrációhoz szükséges MKB Plaza kódja megtalálható a 2018. február hóban postázott számlaértesítő mellékleteként megküldött tájékoztató levél első oldalán, illetve tájékozódhat az ügyfélszolgálaton a személyes beazonosítást követően.
  • Regisztrálni tud a mkbplaza.hu honlapon az MKB Plaza kódjával, ide kattintva: MKB Plaza

  Ahol nemcsak azt tudhatja meg, hogyan regisztrálhat hűségprogramunkba, hanem azt is, hogyan élhet az igényeinek leginkább megfelelő, kedvezményes ajánlatok bármelyikével, többek között a divat, egészség, játék, fürdő, olvasnivaló, lakberendezés, szállás, vendéglátás, továbbképzés, gépkocsivásárlás területén.

  Miért előnyős Önnek is az MKB Plaza tagjává válni?

  • Mert egész évben elérhető partneri ajánlatok és fix összegű vagy százalékos kedvezmények várják.
  • Mert zártkörű termékbemutatókon, partnereseményeken vehet részt.
  • Mert érdekes és értékes információkat kap partnereinktől, partnereinkről.
  • Mert olyan termékekhez és szolgáltatásokhoz juthat hozzá, amelyek sehol máshol nem elérhetőek.

  Éljen a kedvezményes lehetőséggel, csatlakozzon Ön is az MKB Plaza tagjai közé!

  Budapest, 2018. február 26.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató a 2017.december 20-i Küldöttközgyűlésről

  A Küldöttközgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

  • Az Alapszabály módosítása: A Küldöttközgyűlés megszavazta a Pénztár Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerint, mely 2018. január 1-i nappal lép hatályba.
  • A Küldöttközgyűlés tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Önkéntes ága és a Pénztár Magán ága 2018. évre vonatkozó negyedéves bontású és a 2018. – 2020. évekre vonatkozó éves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
  • A Küldöttközgyűlés elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését és az Igazgatótanács előterjesztését a Pénztár Önkéntes ága és a Magán ága 2018. évre vonatkozó negyedéves bontású és a 2018. – 2020. évekre vonatkozó pénzügyi terveiről.

  Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

  Budapest, 2017.12.22.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztató a 2017. decemberi és 2018. januári nyitvatartási rendről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. decemberében és 2018. január elején ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

  • 2017. december 22-én (péntek): személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-15 óra
  • 2017. december 23-26-ig: ZÁRVA
  • 2017. december 27-én (szerda): személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-16 óra
  • 2017. december 28-án (csütörtök):személyesen: 8-18 óra; telefonon: 8-20 óra
  • 2017. december 29-én (péntek): személyesen: 9-12 óra; telefonon: 8-12 óra
  • 2017. december 30-31-ig: ZÁRVA
  • 2018. január 1-jén: ZÁRVA
  • 2018. január 2-től normál munkarend szerint.

  FONTOS: Befizetését teljesítheti csekkel, átutalással vagy közvetlenül az MKB Bankfiókokban készpénzfizetéssel is. Fontos tudnivaló, hogy kizárólag a 2017. december 31-ig a Pénztár bankszámlájára beérkezett összegek számítanak 2017. évi befizetésnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy december 29-én a bankfiókok rövidített nyitvatartással működnek, valamint, hogy az MKB Bankon kívűlről indított utalás esetén az utalás jóváírása nem azonnal történik, így az utalás időpontjától függően előfordulhat, hogy az összeg december 29-én már nem kerül jóváírásra. Tájékoztatjuk, hogy az MKB Bankban december 29-én a papír alapon történő utalás a fiókok rövidített nyitvatartása szerint 12:00 óráig tehető meg, az elektronikus utalás befogadási határideje 16:30 óra. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus utalás befogadási ideje bankonként eltérő, így más Bankból történő utalás esetén, kérjük a 2017. évi sikeres átutalás érdekében előzetesen bizonyosodjon meg a saját Bankja a befogadási határidejéről.

  Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

  Budapest, 2017.12.22.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Növelje nyugdíjcélú megtakarítását 20% adójóváírással: éljen az egyéni befizetés lehetőségével!

  Gondoskodjon idén is a nyugdíjas évekre előre!

  Ön változatlanul minden pénztári egyéni befizetése után jogosult 20% adóvisszaigénylésre. Az önkéntes pénztárakba - Nyugdíjpénztár és Egészség- és Önsegélyező Pénztár - összesen egy évben akár 150.000 Ft-ot is megtakaríthat adójából, amit 750.000 Ft egyéni befizetéssel érhet el.

   

  Befizetését az alábbi számlaszámra teljesítheti: MKB 10300002-20381501-00003285 neve és adóazonosító jele feltüntetésével.

   

  FONTOS: Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag a pénztár bankszámlájára 2017. december 29-ig beérkezett összegek számítanak ez évi teljesítésnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy december 29-én a bankfiókok rövidített nyitva tartással működnek, valamint, hogy a nem MKB Bankból indított utalás esetén az utalás pár óra alatt érkezik be. 

   

  Ne feledje: Az adójóváírások és az adómentes hozamok jelentősen gyarapítják a nyugdíjpénztári számláját. Mi több megtakarítása biztonságot jelent az aktív években is a váratlan helyzetekben, a terhére igényelhető:

  • Tagi kölcsön az egyenleg 30%-áig, 3 év tagság után,
  • Tagi lekötés 10 év tagság, illetve nyugdíjazás, nyugdíjkorhatár elérésekor az egyenleg 50%-áig.

   

  TIPP: Aktuális egyenlegét és megtakarítása gyarapodását - az idén bevezetett kényelmi Elektronikus ügyintézés szolgáltatásunk segítségével -, bármikor, egyszerűen ellenőrizheti itt: Személyes tárhelyen.

   

  Ne késlekedjen: Használja ki Ön is a nyugdíjpénztári öngondoskodásban rejlő lehetőségeket, fizessen be a pénztárba egyénileg és éljen az Önnek is járó 20% adókedvezménnyel!

   

  Jó egészséget kívánunk!

  Budapest, 2017. december 12.


  MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy a Pénztár 2017. december 20. napján 11.00 órakor Küldöttközgyűlést tart, amely a Budapest XIII. Kassák L. u. 18. IV. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

  A Küldöttközgyűlés napirendje:

  • Javaslat az MKB Nyugdíjpénztár Alapszabályának módosítására
  • Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ága 2018. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2018 – 2020. évekre vonatkozó pénzügyi tervének, valamint magán ága 2018. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2018 – 2020. évekre vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervének, továbbá a pénzügyi tervekre vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés elfogadása, könyvvizsgálói jelentés és aktuáriusi záradék ismertetése.
  • Egyebek

  A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2017. december 20. napján 11.15 órakor kerül megtartásra.

  A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők helyszíni regisztrációja 10.15 órakor kezdődik és a Küldöttközgyűlés kezdetét megelőző 5. percben – 10.55 órakor - zárul le. Az ezen időpontot követően érkezett küldöttek (pótküldöttek) a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

  A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

  A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

  A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2017. december 15..napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  Budapest, 2017. december 4.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztatás az ügyvezető igazgatói pályázat eredményéről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat és Munkáltató Partnereinket, hogy az MKB Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatói munkakörére kiírt pályázatot az Igazgatótanács eredményesnek nyilvánította.

  A Pénztár ügyvezető igazgatói munkakörének ellátására Csorba Nikoletta került megbízásra 2017. november 21-től munkaviszony keretében.

  Budapest, 2017. november 23.

  MKB Nyugdíjpénztár


  PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Az MKB Nyugdíjpénztár pályázatot ír ki a 2017. november 21-től betölthető "ügyvezető igazgató" feladatainak ellátására.

  Részletek az itt feltöltött dokumentumban olvashatók: Pályázati kiírás

  Budapest, 2017. november 10.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztató a 2017. október 10-i Küldöttközgyűlésről

  A Küldöttközgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések és tájékoztatások tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

  • Tudomásul vette a Befektetési Politika módosítását az Igazgatótanács tájékoztatója alapján.
  • Elfogadták az Igazgatótanácsi tagok és ellenőrzési bizottsági tagok lemondását tisztségükről, 2017. november 1-jei hatállyal új vezető tisztségviselők kerültek megválasztásra. A lemondó tagok és az új tisztségviselők tiszteletdíja, illetve a megbízásuk 2022. október 31-ig tartó, 5 évre terjedő időszakra egyhangúan megszavazásra került.

  A testületek tagjainak névsorát aktuálisan a mandátumnak megfelelően itt tekinthetik meg.

  Budapest, 2017. október 11.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Weboldalunkon a Személyes tárhely karbantartási feladatok miatt nem lesz elérhető 2017.10.08-án 21:00-24:00-ig, valamint 2017.10.14-én 10:00-tól 2017.10.15-én 12:00-ig

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Karbantartás feladatok miatt nem lesz elérhető a Személyes tárhely 2017.10.08-án 21:00-24:00-ig, valamint 2017.10.14-én 10:00-tól 2017.10.15-én 12:00-ig.

  Budapest, 2017. október 6.

  Köszönjük megértését

  MKB Nyugdíjpénztár


  KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy
  a Pénztár 2017. október 10. napján 16.00 órakor küldöttközgyűlést tart,
  amely a Budapest XIII. Kassák Lajos utca 18. IV. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

  Napirend:

  • Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika módosításáról
  • Személyi kérdések: vezető tisztségviselők lemondásának tudomásul vétele, a Pénztár vezető tisztségviselőinek megválasztása, vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása
  • Egyebek

  A küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2017. október 10-én 16.15 órakor kerül megtartásra.

  A megismételt küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes. A küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

  Budapest, 2017.09.22.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Jó hír: új funkció bevezetése az Elektronikus ügyintézésben

  Tisztelt Pénztártagjaink!

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy tovább bővült az azonnali online adatmódosítás lehetőséggel az Elektronikus ügyintézés szolgáltatás: az adatok változása már elektronikusan is helyesbíthető, így nem kell a Postán sorban állni többé.

  Kinek ajánljuk? Minden Pénztártagunknak, aki szereti

  • a naprakész tájékozódást és figyelemmel kísérni megtakarításának gyarapodását;
  • azonnal és egyszerűen módosítani adatait változás esetén;
  • a tagsággal összefüggő leveleit elektronikusan megkapni:
   • az adóigazolásokat,
   • számlaértesítőket,
   • elszámoló leveleket,
   • írásos visszaigazolásokat a bejelentett igényeinek folyamatáról (így ellenőrizhetőek a kérelmeinek aktuális állapota),
   • nyugdíjpénztári megkereséseket;
  • a tagsággal kapcsolatos dokumentumokat egy helyen nyilvántartani, időnként visszakeresni, és szükség esetén akár kinyomtatni;
  • a fontos információkat rögtön megtekinteni;
  • előnyben részesíteni a környezetbarát megoldásokat;
  • a gyors, egyszerű nyilvántartás és ügyintézés kényelmi lehetőségeit kihasználni.

  Intézze ügyeit és kövesse megtakarítása gyarapodását otthonról, kényelmesen!

  Felkeltette figyelmét az Elektronikus ügyintézés lehetősége?

  Néhány perc alatt részesülhet előnyeiben, mindössze két lépést követően használhatóvá válik szolgáltatásunk:

  1. Regisztráció a Személyes tárhelybe az első lépés, melyhez szükséges előkészíteni a pénztártagi azonosítót, amely a tagsági okiraton vagy egy korábbi számlakivonaton található.

  2. Az elektronikus szolgáltatás használatához, második lépésként kitöltendő egy nyomtatvány: Elektronikus ügyintézés és adatkezelési nyilatkozat
  Az aláírt, tanúkkal ellátott nyomtatványt eredeti példányban szükséges eljuttatni postai úton, vagy leadható személyesen Ügyfélszolgálatunkon (XIII. Budapest, Dévai u.23.), illetve bármelyik MKB bankfiókban.

  Bővebb információk a részletekről - ahol egyúttal a regisztráció is megtehető és a nyomtatvány is letölthető -, ide kattintva: Tájékoztató anyag

  Ismerje meg és részesüljön Ön is a Nyugdíjpénztár komfortos elektronikus ügyintézés szolgáltatásában.

  Köszönjük bizalmukat!

  Budapest, 2017.09.01.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató a 2017. augusztus 17-i és augusztus 18-i Küldöttválasztó gyűlésekről

  A Pénztár Küldöttválasztó gyűlésein sikeresen megválasztásra kerültek az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazatának és a Magán ágazatának a Küldöttei illetve Pótküldöttei, az alábbiak szerint:

  Önkéntes ágazat (2017. augusztus 17.):

  • Közép-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet : 15 Küldött – 15 Pótküldött
  • Nyugat-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 6 Küldött – 4 Pótküldött
  • Kelet-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 8 Küldött – 6 Pótküldött
  • Közlekedési Központok munkáltatói küldöttválasztó körzet: 1 Küldött – 1 Pótküldött

  Magán ágazat (2017. augusztus 17.):

  • Magán küldöttválasztó körzet: 2 Küldött – 2 Pótküldött

  A Küldöttek és Pótküldöttek neveiről, elérhetőségéről és egyéb információkról a tájékoztató a Pénztár Küldötteiről anyagban olvashat, illetve telefonon és e-mailben az Ügyfélszolgálatunkon informálódhat.

  Gratulálunk a Küldötteknek és Pótküldötteknek, munkájukhoz sok sikert kívánunk!

  Budapest, 2017.08.21.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉS MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár Pénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár tagjait, hogy a Pénztár küldöttválasztó gyűlést tart az alábbiak szerint:

  Napirend: Küldött(ek) és pótküldött(ek) megválasztása

  Helyszín: MKB Bank Budapest XIII., Dévai utca 23. IV. emeleti 424-számú tárgyaló terem.

  Időpont: Önkéntes Ágazat 2017. augusztus 17.(csütörtök)

                 Magán Ágazat 2017. augusztus 18.(péntek);

  Önkéntes ágazat (2017. augusztus 17.):

  • Közép-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet 9:00 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 9:15 óra
  • Nyugat-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet 9:45 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 10:00 óra
  • Kelet-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet 10:30 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 10:45 óra
  • Közlekedési Központok munkáltatói küldöttválasztó körzet 11:15 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 11:30 óra

  Magán Ágazat (2017. augusztus 18.)

  • Magán küldöttválasztó körzet 9:00 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 9:15 óra,

  A megismételt küldöttválasztó gyűlés az eredeti napirendi pont tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

  A küldöttválasztó gyűlések napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2017. augusztus 14. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  A közgyűléseken megszokott, illetve használt meghatalmazások a küldöttválasztásra nem érvényesek, helyette új meghatalmazási forma került kidolgozásra. Abban az esetben, ha szeretne meghatalmazottakat küldeni a küldöttválasztásra, az érvényes új meghatalmazással kapcsolatban kérjük, forduljon Hévizi Emese MKB Nyugdíjpénztár Ügyvezető igazgató hölgyhöz (telefon: 36 1 268 7191).

  Budapest, 2017.08.01.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Weboldalunkon a Személyes tárhely karbantartási feladatok miatt nem lesz elérhető 2017.07.25-én 22:00 órától éjjel 2:00 óráig

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Karbantartás feladatok miatt nem lesz elérhető a Személyes tárhely 2017.07.25-én 22:00 órától éjjel 2:00 óráig.

  Budapest, 2017. július 24.

  Köszönjük megértését

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztatás fogyatékkal élők számára

  Az MKB Nyugdíjpénztár elkötelezett a fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségének, kényelmének megteremtése mellett a pénztári szolgáltatások igénybevétele terén. Kiemelten fokozott figyelmet fordít a személyes ügyintézés során – a lehetőségeihez mérten -, hogy az érdekeit korlátozottan képviselni képes fogyasztók, így a fogyatékkal élők is, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó információkról a teljes körű tájékoztatást megkapják.

  Ennek elengedhetetlen részeként a Pénztár a belépési nyilatkozat, szerződéskötés, nyomtatványok kitöltése, szolgáltatások igénybevétele esetén a fogyasztó fogyatékosságának - látássérült, hallássérült – megfelelően egyedi szaktanácsadási módszer szerint jár el. Gondos odafigyeléssel az egyéni élethelyzetének megfelelően megoldást kínál a szolgáltatás módjaiban, az igénybevételhez szükséges teljes körű tájékoztatás megadásának lehetőségeiben. Egyedileg kialakítva, az érintettekkel együttműködve törekszik a személyes igényeknek leginkább megfelelő megoldások megtalálására. Különös tekintettel arra, hogy lehetőség szerint semmilyen többlet erőfeszítést ne jelentsen az ügyintézés a nem fogyatékkal élő ügyfelekhez képest.

  A fogyatékkal élő személyek pénzügyi szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének elősegítése érdekében a következő lehetőségek biztosítottak, a 22/2016. (VI.29.) számú, a hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról szóló NGM rendelettel összhangban:

  Forduljon az ügyfélszolgálathoz bizalommal és jelezze, ha a pénztár szolgáltatásainak igénybevételéhez bármilyen speciális ügyintézés szükséges az Ön számára, hogy az ügyintéző igényének megfelelően külön gondossággal járhasson el és megtalálja a legideálisabb megoldást!

  Budapest, 2017. július 4.

  MKB Nyugdíjpénztár


  A Pénztár idei évtől áttér a küldöttválasztási rendszerre
  Küldöttválasztási rendszer az MKB Nyugdíjpénztárban

  Ezúton tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy a 2017. május 25-én elfogadott Alapszabály értelmében Pénztárunk idén áttér a korábbi Közgyűlésről a Küldöttgyűlési rendszerre. A Választási Szabályzatot az Igazgatótanács 2017. június 15-én elfogadta, melynek hatályos szövege itt található.

  A szabályzat szerint a küldöttválasztó ágazatok és azon belül a küldöttválasztó körzetek kialakításánál alapelv a Pénztárnál működő két ágazat elkülönülése. A küldöttválasztás során a következő arányban választanak küldötteket, illetve pótküldötteket a Pénztár munkájának segítésére:

  • önkéntes ágazat (az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ágazatának tagjaival) 30 küldött és 30 pótküldött,
  • magán ágazat (az MKB Nyugdíjpénztár Magán Ágazatának tagjaival) 2 küldött és 2 pótküldött.

  Az Alapszabályban foglaltakkal egyezően amennyiben a pénztártag egyidejűleg mindkét ágazat tagja, úgy a kettős tagsága alapján mindkét küldöttválasztó ágazatban jogosult választásra.

  Az Önkéntes Ágazatban az első alapelv szerint egy munkáltatói küldöttválasztó körzet került kijelölésre és a hozzátartozó küldötti, pótküldötti létszám a következő:

  • Közlekedési Központok munkáltatói küldöttválasztó körzet: 1 küldött, 1 pótküldött (amely magába foglalja az alábbi munkáltatóknál foglalkoztatott pénztártagokat: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Észak-nyugat Magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt., Közép-kelet Magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Közép-nyugat Magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt., Volánbusz Zrt.)

  Az Önkéntes Ágazatban a második alapelv szerint a területi elhelyezkedés alapján három küldöttválasztó körzet került kijelölésre és a hozzájuk tartozó küldötti, pótküldötti létszám a következő:

  • Közép-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 15 küldött, 15 pótküldött (amely magában foglalja Budapest főváros és Pest megye területén lakóhellyel (pénztári nyilvántartásban rögzített állandó lakcímmel) rendelkező tagokat);
  • Nyugat-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 6 küldött, 6 pótküldött (amely magában foglalja Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye területén lakóhellyel (pénztári nyilvántartásban rögzített állandó lakcímmel) rendelkező tagokat);
  • Kelet-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 8 küldött, 8 pótküldött (amely magában foglalja Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén lakóhellyel (pénztári nyilvántartásban rögzített állandó lakcímmel) rendelkező tagokat).

  A Magán Ágazatban egy küldöttválasztó körzet került meghatározásra, melynek küldötti, pótküldötti létszáma a következő: 2 küldött és 2 pótküldött.

  A küldöttválasztást megelőzően az Igazgatótanács 3 tagú jelölő bizottságot választott, melynek tagjai:

  • Patakiné dr. Gramantik Ildikó
  • Sebestyén-Bertalan Dóra
  • Szatmáry Kristóf

  A pénztártagok részéről 2017. június 28-tól 2017. július 12-ig terjedő időszakban lehetősége van a Választási Szabályzatban felsorolt követelményeknek megfelelő küldöttjelöltek és részükre pótküldött-jelöltek állítására:

  • tértivevényes levélben írásban a Pénztár levelezési címére (1821 Budapest) vagy címére (1134 Budapest, Dévai utca 23.),
  • a kézbesítést hitelt érdemlően visszaigazolt faxon az alábbi fax számra: 06 1 268 7002,
  • elektronikus levélben a jelolobizottsag@mkbnyp.hu címen az érintett tagozat és küldöttválasztó körzet megjelölésével.

  A jelölő bizottság a hozzá határidőben beérkezett küldöttjelöltekre és a pótküldött-jelöltekre vonatkozó javaslatokat feldolgozza, a jelöltekkel felveszi a kapcsolatot és előzetesen nyilatkoztatja őket, hogy a küldötti, pótküldötti tisztséget megválasztásuk esetén vállalják-e. Az igenlő válaszok alapján a küldöttjelölteket, pótküldött-jelölteket választókerületenkénti bontásban összegzi, választókerületenként abc sorrendben - külön a küldöttjelöltek és külön a pótküldött-jelöltek vonatkozásában - jelölti listát készít, melyben a küldöttjelölt neve mellett közvetlenül feltünteti annak pótküldött-jelöltjét, és azt legkésőbb a küldöttválasztás évének a július 14. napig továbbítja az Igazgatótanács részére.

  A küldöttválasztással kapcsolatos hírekről folyamatosan tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat.

  További kérdések esetén az ugyfel@mkbnyp.hu e-mail címen állunk szíves rendelkezésükre.

  Budapest, 2017. június 26.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Újdonság: bővült a komfortos Elektronikus ügyintézés szolgáltatásunk

  Tisztelt Pénztártagjaink!

  Örömmel értesítjük az "Elektronikus ügyintézést" már használó Tagjainkat, hogy szolgáltatásunk további új funkcióval egészült ki!

  Már nem csak a rendszerünkben tárolt adatait ellenőrizheti, vagy megtakarítása gyarapodását kísérheti figyelemmel Személyes tárhelyében. Elektronikus ügyintézést választóként a tagsággal összefüggő leveleit - adóigazolás, számlaértesítő, elszámoló levelek, nyugdíjpénztári megkeresések – is mind ide kapja. Azonnal élvezheti az előnyét, csak az "Elektronikus ügyintézés és adatkezelési nyilatkozatot" kell kitöltenie, és visszaküldeni a Pénztár számára. Természetesen, ha a nyomtatványt már korábban kitöltötte, az új kényelmi funkciók az Ön számára elérhetőek!

  Ön még nem ismeri az új szolgáltatásunkat?

  Pénztártagjaink megelégedését szolgálva bevezettük a "Személyes tárhely" funkciót kiegészítve a folyamatosan bővülő kényelmi "Elektronikus ügyintézés" lehetőségével!

  Az MKB Nyugdíjpénztár új elektronikus ügyintézési rendszere jelentősen segíti azon Pénztártagok életét, akik szeretnek mindent átláthatóan egy helyen nyilvántartani és hamarosan akár online is intézhetik ügyeiket.

  Mit nyújt a Személyes tárhely?

  Gyorsan átnézheti a rendszerünkben tárolt adatait, folyamatosan figyelemmel kísérheti a megtakarítása gyarapodását, éves számlatörténetét, portfolióját.

  Ön még nem élt ezzel a lehetőséggel?

  Tegye meg most, csak néhány percet vesz igénybe és rövid idő múlva már használhatja is: Regisztráljon Személyes tárhelyébe a weboldalunkon! A tudnivalókról olvassa el a rövid tájékoztatót.

  Érdekli az Elektronikus ügyintézés szolgáltatás is?

  Amiben több: Élvezheti az egyszerű ügyintézés és a gyors információáramlás előnyeit.

  • A fontos információkról azonnal értesül
  • Az adóigazolását és a számlakivonatát a személyes tárhelyben elektronikus iratként kapja meg:
   • bármikor megtekintheti,
   • egy helyen rendszerezve nyilvántartható lesz, így évek múltán is megtalálhatja, visszakeresheti,
   • megszűnnek a postai küldeményekkel járó hátrányok, mint pl. késedelmes vagy hiányos kézbesítés.
  • Bármikor ellenőrizheti adatait és a megtakarításának növekedését.
  • Írásos visszaigazolásokban értesül, bejelentett igényeinek folyamatáról, ellenőrizheti kérelmei alakulását.
  • Pénztártagjaink kényelméhez igazodva folyamatosan bővítjük a szolgáltatást, hamarosan további ügyintézési lehetőségek is elérhetőek lesznek:
   • Adatainak változását elektronikusan kitöltheti, beküldheti, mellőzve a postai sorban állást.

  Ön is szeretné kihasználni az Elektronikus ügyintézés előnyeit?

  A praktikus, könnyen kezelhető, egyszerű megoldások híveként, mindössze két lépésben az Ön számára is elérhetővé válik a szolgáltatásunk:

  1. Regisztráljon Személyes tárhelyébe honlapunkon.

  2. Töltse ki az Elektronikus ügyintézés és adatkezelési nyilatkozatot.
  Az aláírt tanúkkal ellátott nyomtatványt eredeti példányban küldje postai úton, vagy adja le személyesen Ügyfélszolgálatunkon (XIII. Budapest, Dévai u.23.), illetve országosan bármelyik MKB bankfiókban.

  Használja ki a Személyes tárhelyének előnyeit!

  Köszönjük bizalmukat!

  Budapest, 2017. június 23.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Weboldalunkon a Személyes tárhely karbantartási feladatok miatt nem lesz elérhető 2017.06.22-én 20:00-22:00 között

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Karbantartás feladatok miatt nem lesz elérhető a Személyes tárhely 2017.06.22-én 20:00 órától 22:00 óráig.

  Budapest, 2017. június 21.

  Köszönjük megértését

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató a 2017. május 25-i Közgyűlésről

  A Közgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

  • Az Alapszabály módosítása: A Közgyűlés elfogadta a Pénztár Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerint, mely 2017. május 25-i hatállyal lép hatályba, a teljes szöveg itt található.
  • A Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítása: A Közgyűlés elfogadta a Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítását. A Szabályzat a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti engedélyének Pénztár általi történő kézhezvételének napján lép hatályba.
  • Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Pénztár Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról: A közgyűlés tudomásul vette az MKB Nyugdíjpénztár Befektetési politika és Magán Ági Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának módosításáról szóló Igazgatótanácsi tájékoztatót. A Magán Ági Választható Portfolió Rendszer Szabályzata hatályba lépett, a Szabályzat itt található. A Befektetési Politika az MNB Önkéntes Ági Választható Portfolió Rendszer Szabályzat felügyeleti engedélyét követően lép hatályba.
  • Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről: A közgyűlés egyhangúan elfogadta a beszámolót.
  • Az Igazgatótanács javaslata a tartalékok közötti átcsoportosításra: Az átcsoportosításra a pénztár szokásos működésének részeként, az éves mérlegkészítéshez kapcsolódóan került sor. A Közgyűlés az előterjesztett átcsoportosítási javaslatot tudomásul vette, illetve elfogadta.
  • A 2016. évi számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló ismertetése, elfogadása:
   • a magánpénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 18 788 564 ezer Ft,
   • az önkéntes pénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 124 047 084 ezer Ft,
   • a Pénztár egyesített, összesített mérlegfőösszege: 142 835 648 ezer Ft
   • a Pénztár fedezeti tartaléka 137 983 549 ezer Ft
   • a Pénztár likviditási tartaléka 952 257 ezer Ft
   • saját tőke a működési céltartalékkal együtt 1 347 876 ezer Ft.
  • A Magán Ág éves és hosszú távú pénzügyi tervének ismertetése, elfogadása: A Közgyűlés elfogadta a Magán Ág 2017. július 1. - 2018. június 30-a közötti időszakra szóló rövid és a 2018.-2020. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervét, és tudomásul vette a könyvvizsgálói jelentést.

  Budapest, 2017. május 26.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Weboldalunkon a Személyes tárhely karbantartási feladatok miatt nem lesz elérhető 2017.05.26-án 12:00-24:00 között

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Karbantartás feladatok miatt nem lesz elérhető a Személyes tárhely 2017.05.26-án 12:00 órától 24:00 óráig.

  Budapest, 2017. május 24.

  Köszönjük megértését

  MKB Nyugdíjpénztár


  KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait, hogy a Pénztár 2017. május 25. napján 9.00 órakor közgyűlést tart, amely a Budapest XIII. Dévai utca 23. VI. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

  Napirend:

  • Az Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására
  • Az Igazgatótanács javaslata a Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítására
  • Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Pénztár Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
  • Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól.
  • Az Igazgatótanács javaslata a tartalékok közötti átcsoportosításra
  • A 2016. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása
   • 6.1. Az Igazgatótanács 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése, elfogadása
   • 6.2. A Pénztár 2016. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és az aktuáriusi értékelés ismertetése
   • 6.3. A Pénztár 2016. évi éves beszámolójára vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés ismertetése és elfogadása
   • 6.4. A Pénztár 2016. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés ismertetése
   • 6.5. A Pénztár 2016. évi éves beszámolójának elfogadása
  • 7. A Magán Ág éves és hosszú távú pénzügyi tervének ismertetése, elfogadása
   • 7.1. A 2017. július 1. - 2018. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv ismertetése
   • 7.2. A 2018-2020. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv ismertetése
   • 7.3. Az Ellenőrző Bizottság éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos jelentésének ismertetése és elfogadása
   • 7.4. Az éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés ismertetése
   • 7.5. A 2017. július 1. - 2018. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
   • 7.6. A 2018-2020. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv elfogadása
  • Egyebek

  A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2017. május 25-én 09.15 órakor kerül megtartásra.

  A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

  A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2017. május 19. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai utca 23. földszint) ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  A Közgyűlésen a Pénztár Alapszabálya szerint az Önkéntes Ág és a Magán Ág pénztártagjai, akadályoztatás esetén a közgyűlésen leadott teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján a pénztártagok képviselői szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt. Nem lehet meghatalmazott a Pénztár Igazgatótanácsának, Ellenőrző Bizottságának tagja, a Pénztár ügyvezetője és helyettes ügyvezetője.

  Budapest, 2017. május 9.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Továbbra is jó választás az MKB Nyugdíjpénztár

  Ismét nagyon jó évet zárt az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ága. 2016-ban is mindegyik portfólióban magasan meghaladta az inflációt a hozam, és a tagság 92%-ának 6% feletti hozamot írhattunk jóvá, miközben az átlagos infláció mindössze 0,4% volt.

  Összehasonlításul az alábbiakban közöljük a tárgyévi hozamráták mellett a 10 és a 15 éves hozamrátát is

  (Pénztárunk eredményei az MNB honlapján (http://www.mnb.hu/felugyelet) - a többi pénztár eredményeit bemutató összehasonlító táblákon is megtekinthetők)

  Portfólió

  Referencia hozamráta

  Éves
  2016

  10 éves
  2007-2016

  15 éves
  2002-2016

  Kiszámítható

  0,81
  3,88
  5,79

  Klasszikus

  1,75
  4,08
  5,92

  Kiegyensúlyozott

  7,38
  6,28
  7,41

  Növekedési

  6,88
  5,81
  7,10

  Portfólió

  Nettó hozamráta

  Éves
  2016

  10 éves
  2007-2016

  15 éves
  2002-2016

  Kiszámítható

  0,84
  3,85
  5,68

  Klasszikus

  4,02
  4,65
  6,22

  Kiegyensúlyozott

  6,80
  6,35
  7,37

  Növekedési

  6,82
  6,05
  7,17

  Portfólió

  Bruttó hozamráta

  Éves
  2016

  10 éves
  2007-2016

  15 éves
  2002-2016

  Kiszámítható

  0,84
  4,06
  6,05

  Klasszikus

  4,49
  5,22
  6,84

  Kiegyensúlyozott

  7,37
  6,98
  8,03

  Növekedési

  7,32
  6,63
  7,79

  A számítás alapját a 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

  Kiemelkedő eredménynek tartjuk, hogy 2016-ban a magán ágban is ismételten a banki betétek után járó kamatokat, és az inflációt meghaladó jelentős mértékű értéknövekedést könyvelhettek el tagjaink.

  Portfólió

  Tárgyévi nettó hozamráta 2016

  10 naptári év átlagos nettó hozamrátája (2007-2016)

  Vagyonnövekedési mutató (2007-2016)

  pénztár

  referencia

  pénztár

  referencia

  pénztár

  Klasszikus

  4,27

  1,79

  4,61

  3,62

  4,78

  Kiegyensúlyozott

  8,03

  7,38

  6,50

  6,20

  7,59

  Növekedési

  9,04

  8,12

  6,55

  6,55

  7,70

  A hozamráta számításának alapját a 282/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

  Egyre többen élnek az egyéni befizetés lehetőségével is. Az ő számukra nem csak a hozammal növekszik a megtakarítási számlájuk, hanem egyéni befizetéseik után további 20% adókedvezménnyel is számolhatnak.

  Számoljon velünk továbbra is! Használja hozzá segítségként befizetési kalkulátorunkat: kattintson ide

  Gondoljon a holnapra: a béren kívüli juttatási elemek közül válassza az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást, válassza az MKB Nyugdíjpénztárt! Javasoljuk továbbá, hogy fizessen be egyénileg is: a kedvező hozamok mellett egy évben akár plusz 150.000 Ft adókedvezménnyel is (750.000 Ft befizetése esetén) növekedhet a nyugdíjpénztári megtakarítása!

  Budapest, 2017. március 8.

  MKB Nyugdíjpénztár


  A weboldal karbantartási munkái miatt az árfolyamok lekérdezése 2017.02.24-én 23:00-23:30-ig nem lesz elérhető

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Karbantartás miatt 2017.02.25-én 23:00 órától 23:30 óráig nem lesz elérhető honlapunkon az árfolyamok lekérdezése funkció, valamint a www.mkbnypportal.hu Személyes tárhely.

  Budapest, 2017. február 24.

  Köszönjük megértésüket

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület tagjai részére

  Tisztelt Dimenzió Kölcsönös Biztosító Egyesületi Tagok!

  A biztosítási tevékenységről szóló törvény módosítása alapján – az önkéntes pénztári törvény hatálybalépése előtt alakult – kölcsönös biztosító egyesület tagjai 2016. július 1-től átléphetnek önkéntes nyugdíjpénztárba.

  Az MKB Nyugdíjpénztár, mint az egyik legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztár, már több mint húsz éve segíti tagjait az öngondoskodásban. Fontos számunkra a jövő, a pénztártagjaink befektetéseinek biztonsága és a kiemelkedő hozam. Felelős vagyonkezeléssel, szolgáltatásaink fejlesztésével hosszú távú célkitűzésünk továbbra is az, hogy tagjainkat minél jobban segítsük a nyugdíjas éveik anyagi biztonságának megteremtésében.

  Miért érdemes az MKB Nyugdíjpénztárt választani?

  • Alacsony költségek:
   • Pénztárunkban a tagdíj 4.000,- Ft havonta, melyből 3.727 Ft a tag megtakarítását növeli.
   • Új belépők esetében a belépési díj 4.000 Ft, átlépők esetében nincsen belépési díj. A Dimenzió Egyesületből átlépők esetében nem merül fel a belépési díj!
   • A sávosan csökkenő felosztásnak köszönhetően minél magasabb összeg kerül a pénztártag egyéni számlájára, annál kevesebb a működési és likviditási költségre a levonás.
  • A befizetések élethelyzethez alakíthatók, esetleges felfüggesztés esetén a hozam továbbra is jóváírásra kerül.
  • Kedvező hozamok
  • Választható portfóliók
  • 20 éves szakmai múlt, régi elkötelezett szakértő gárdával.
  • Gyors, rugalmas ügyintézés, egyénre szabott tanácsadással.

  Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Dimenzió Egyesületi Tagokat, hogy az MKB Nyugdíjpénztárba a következő módon léphetnek át:

  1.) Amennyiben jelenleg még nem tagja az MKB Nyugdíjpénztárnak

  Belépését és egyben az egyesületből történő átlépését a Belépési nyilatkozat kitöltésével és Pénztárunkba küldésével kezdeményezheti. A nyilatkozat 5. pontjában jelölje az átlépési szándékát. (Az átadó nyugdíjpénztárhoz a Dimenzió Egyesület nevét kell beírni.)

  A kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat 1 eredeti példányát kérjük, hogy juttassa el pénztárunkba (postacím: MKB Nyugdíjpénztár, 1821 Budapest, vagy személyesen leadható bármely MKB Bankfiókban, vagy ügyfélszolgálatunkon a 1134 Budapest, Dévai u. 23-ban).

  A belépési nyilatkozat záradékolását követően az MKB Nyugdíjpénztár kezdeményezi az átléptetést az átadó biztosító egyesületnél.

  2.) Ha már tagja az MKB Nyugdíjpénztárnak

  Amennyiben már tagja az MKB Nyugdíjpénztárnak, úgy az Átlépési nyilatkozat beküldésével kezdeményezheti a Dimenzió Egyesületből a megtakarításának átirányítását. (Az átadó nyugdíjpénztárhoz a Dimenzió Egyesület nevét kell beírni.)

  A kitöltött és aláírt átlépési nyilatkozat 1 eredeti példányát kérjük, hogy juttassa el pénztárunkba (postacím: MKB Nyugdíjpénztár, 1821 Budapest, vagy személyesen leadható bármely MKB Bankfiókban, vagy ügyfélszolgálatunkon a 1134 Budapest, Dévai u. 23-ban).

  Az átlépési nyilatkozat kézhezvételét követően az MKB Nyugdíjpénztár kezdeményezi megtakarításának átirányítását az átadó biztosító egyesületnél. A vagyon átvételekor sem merül fel belépési díj.

  Bízunk benne, hogy hamarosan az MKB Nyugdíjpénztár tagjai sorában köszönthetjük Önöket!

  Kérdések esetén az ugyfel@mkbnyp.hu e-mail címen, vagy a (1) 268-7001-es számon állunk rendelkezésükre.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Egyéni befizetés – december 30-ig fizessen be!

  Amennyiben a mai napon (december 30.) beérkezik a Pénztárba az egyéni befizetése, még élhet az idei évben járó 20%-os adókedvezménnyel.

  Növelje még az idén nyugdíjcélú megtakarítását, és már az év elején igényelje vissza az egyéni befizetése után járó 20% adókedvezményt, akár 150 ezer forint összegben!

  FONTOS! Tekintettel arra, hogy kizárólag a pénztár bankszámlájára 2016. december 30-ig beérkezett összegek számítanak ez évi teljesítésnek, javasoljuk éljen inkább a KÉSZPÉNZES BEFIZETÉS lehetőségével valamely MKB Bankfiókokban. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2016. december 30-án (pénteken) a bank fiókjai rövidített (12:00 óráig) nyitva tartással működnek. (MKB Bankon keresztül indított utalás esetén is javasolt a fenti időpont betartása.)

  Befizetését az MKB 10300002-20381501-00003285 számlaszámra teljesítheti a neve és pénztártagi azonosítója vagy adóazonosító jele feltüntetésével.

  Jó egészséget és Boldog Újévet kívánunk!

  Budapest, 2016.12.30.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató a 2016.december 16-i Közgyűlésről

  A Közgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

  • Az Alapszabály módosítása: A Közgyűlés megszavazta a Pénztár Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerint, mely 2016. december 16-i nappal lép hatályba.
  • A Közgyűlés tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Önkéntes ága és a Pénztár Magán ága 2017. évre vonatkozó negyedéves bontású és a 2017. – 2019. évekre vonatkozó éves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
  • A Közgyűlés elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését és az Igazgatótanács előterjesztését a Pénztár Önkéntes ága és a Magán ága 2017. évre vonatkozó negyedéves bontású és a 2017. – 2019. évekre vonatkozó pénzügyi terveiről.
  • Vezető tisztségviselők választása, díjazásának megállapítása, illetve vezető tisztségviselők lemondásának tudomásul vétele: A Közgyűlés elfogadta dr. Fekete Zoltán, az Igazgatótanács elnökének és Nagy Viktória, Pethő Zsolt igazgatótanácsi tagok lemondását tisztségükről, és Szatmáry Kristóf személyében új tagot választottak az Igazgatótanácsba. A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökévé megválasztotta Szatmáry Kristófot 2016. december 16-i hatállyal. Elnöki mandátuma a többi igazgatótanácsi tag mandátumával együtt 2017. december 31-ig tart. A közgyűlés meghatározta az IT és EB tagok és az elnökök tiszteletdíját és egyéb elszámolható költségeit. A testületek tagjainak névsorát itt tekinthetik meg.

  Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

  Budapest, 2016.12.21.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Fizessen be egyénileg a pénztárba és növelje nyugdíjcélú megtakarítását adókedvezménnyel!

  Növelje nyugdíjcélú megtakarítását adókedvezménnyel!

  Fizessen be a pénztárba egyénileg és éljen az egyéni befizetés után járó 20% adókedvezmény lehetőségével!

  Befizetését az alábbi számlaszámra teljesítheti: MKB 10300002-20381501-00003285, neve, pénztártagi azonosítója (vagy adóazonosító jele) feltüntetésével.

  FONTOS: Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag a pénztár bankszámlájára 2016. december 30-ig beérkezett összegek számítanak ez évi teljesítésnek. Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy december 30-án a bankfiókok rövidített nyitva tartással működnek, valamint, hogy a nem MKB Bankból indított utalás esetén az utalás pár óra alatt érkezik be. Mindezek figyelembevételével javasoljuk, hogy utalását/befizetését lehetőség szerint december 29-ig indítsa el.

  Az önkéntes pénztárakba (Nyugdíjpénztár és Egészség- és Önsegélyező Pénztár) összesen egy évben akár 150.000 Ft-ot is megtakaríthat adójából, amit 750.000 Ft egyéni befizetéssel érhet el.

  Ne feledje: az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás jó lehetőség a nyugdíjas évek jobb életszínvonalának megvalósításához! A nyugdíjpénztári megtakarítás a kamatadómentes hozam mellett az adókedvezménnyel látványosan növelhető.

  Budapest, 2016.12.16.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató 2016. decemberi és 2017. januári nyitvatartási rendről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016 decemberében és 2017. január elején az ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

  • 2016. december 23-án (péntek): személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-15 óra
  • 2016. december 24-26-ig: ZÁRVA
  • 2016. december 27-én (kedd): személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-16 óra
  • 2016. december 28-án (szerda): személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-16 óra
  • 2016. december 29-én (csütörtök):személyesen: 8-18 óra; telefonon: 8-20 óra
  • 2016. december 30-án (péntek): személyesen: 9-12 óra; telefonon: 8-12 óra
  • 2016. december 31-én: ZÁRVA
  • 2017. január 1-jén: ZÁRVA
  • 2017. január 2-től normál munkarend szerint.

  FONTOS: Befizetését teljesítheti csekkel, átutalással vagy közvetlenül az MKB Bankfiókokban készpénzfizetéssel is. Fontos tudnivaló, hogy kizárólag a 2016. december 31-ig a Pénztár bankszámlájára beérkezett összegek számítanak 2016. évi befizetésnek.

  Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

  Budapest, 2016.12.08.

  MKB Nyugdíjpénztár


  KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait, hogy a Pénztár 2016. december 16. napján 9.00 órakor közgyűlést tart, amely a Budapest XIII. Dévai utca 23. VI. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

  Napirend:

  • Javaslat az MKB Nyugdíjpénztár Alapszabályának módosítására
  • Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ága 2017. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2017 – 2019. évekre vonatkozó pénzügyi tervének, valamint magán ága 2017. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2017 – 2019. évekre vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervének, továbbá a pénzügyi tervekre vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés elfogadása, könyvvizsgálói jelentés és aktuáriusi záradék ismertetése.
  • Személyi kérdések (vezető tisztségviselők lemondásának tudomásul vétele, vezető tisztségviselők választása, vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása)
  • Egyebek

  A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2016. december 16-án 9.30 órakor kerül megtartásra.

  A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

  A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2016. december 9. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai utca 23. földszint) ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  A Közgyűlésen a Pénztár Alapszabálya szerint az Önkéntes Ág és a Magán Ág pénztártagjai, akadályoztatás esetén a tag közgyűlésen leadott teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazása alapján annak képviselője szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt. Nem lehet meghatalmazott a Pénztár Igazgatótanácsának, Ellenőrző Bizottságának tagja, a Pénztár ügyvezetője és helyettes ügyvezetője.


  Budapest, 2016.11.29.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztatás közgyűlési meghívó megjelenés változásáról

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, Munkáltatói Partnereinket, hogy a Pénztár közgyűlési hirdetménye 2016. november 29-i megjelenéssel a Magyar Idők napilapban került meghirdetésre, tekintettel a Népszabadság kiadásának felfüggesztésére.


  Budapest, 2016.11.29.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztatás az ügyvezető igazgatói pályázat eredményéről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, Munkáltatói Partnereinket, hogy az Igazgatótanács a Pénztár ügyvezető igazgatói munkakörére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánította és Hévízi Emesét 2016. október 16. naptól munkaviszony keretében a Pénztár ügyvezető igazgatói munkakörének ellátására megbízta.


  Budapest, 2016.10.20.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató 2016. október és november havi nyitvatartási rendről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy októberben és novemberben – tekintettel a naptár szerinti munkarendtől való eltérésre - ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

  2016. október 15-én (szombat): 9-15 óra

  2016. október 31-én (hétfő): ZÁRVA

  2016. november 1-jén (kedd): ZÁRVA


  Budapest, 2016.10.14.

  MKB Nyugdíjpénztár


  PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Az MKB Nyugdíjpénztár pályázatot ír ki a 2016. október 15-től betölthető „ügyvezető igazgató" feladatainak ellátására

  Részletek az alábbi dokumentumban olvashatók: Pályázati kiírás


  Budapest, 2016.09.14.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztató az ügyvezető igazgató pályázat eredeményéről

  Az MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa döntésével az ügyvezető igazgatói feladatok ellátására 2016. június 20-án kiírt nyílt pályázatot eredménytelenné nyilvánította azzal, hogy az Alapszabály XVII.4. b) pontja alapján 90 napon belül új nyílt pályázatot ír ki. Az Igazgatótanács egyúttal Dr. Kardkovács Kolos ügyvezető határozott időtartamú munkaviszonyát 2016. október 15. napjáig meghosszabította és megbízta az ügyvezetői feladatok ellátásával.

  Budapest, 2016.07.08.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Részt vettünk a jubileumi országos MKB Professzori Klub rendezvényen

  Immár negyedik alkalommal tartott az MKB Bank országos rendezvényt Domonyvölgyben, a Lázár Lovasparkban 2016. június 5-én, mely egyúttal jubileumi alkalom is: 10 éves lett az MKB Professzori Klub.

  Az MKB Professzori Klubnak mára közel 1300 tagja van, a magyarországi egyetemi tanárok több mint 70 százaléka. Az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár, az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB SZÉP Kártya is támogatta az esemény sikerét: pénztári megtakarítási tippekkel vártuk az érdeklődőket, valamint szolgáltató partnereink színesítették a programkínálatot többféle szűrővizsgálattal, termékbemutatókkal, szolgáltatói kedvezményekkel.

  A részletekről olvassa el rövid beszámolónkat.

  Budapest, 2016.06.27.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Átlépési tájékoztató kölcsönös biztosító egyesület tagjai részére

  Tisztelt Egyesületi Tagok!

  A biztosítási tevékenységről szóló törvény módosítása alapján – az önkéntes pénztári törvény hatálybalépése előtt alakult – kölcsönös biztosító egyesület tagjai 2016. július 1-től átléphetnek önkéntes nyugdíjpénztárba.

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Egyesületi Tagokat, hogy az MKB Nyugdíjpénztárba a következő módon léphetnek át:

  1.) Amennyiben jelenleg nem tagja az MKB Nyugdíjpénztárnak

  Belépését és egyben az egyesületből történő átlépését a Belépési nyilatkozat kitöltésével és Pénztárunkba küldésével kezdeményezheti. A nyilatkozat 5. pontjában jelölje az átlépési szándékát. (Az átadó nyugdíjpénztárhoz az egyesület nevét kell beírni.)

  A kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat 1 eredeti példányát kérjük, hogy juttassa el pénztárunkba (postacím: MKB Nyugdíjpénztár, 1821 Budapest, vagy személyesen leadható bármely MKB Bankfiókban, vagy ügyfélszolgálatunkon a 1134 Budapest, Dévai u. 23-ban).

  A belépési nyilatkozat záradékolását követően az MKB Nyugdíjpénztár kezdeményezi az átléptetést az átadó biztosító egyesületnél.

  2.) Ha már tagja az MKB Nyugdíjpénztárnak

  Amennyiben már tagja az MKB Nyugdíjpénztárnak, úgy az Átlépési nyilatkozat beküldésével kezdeményezheti az egyesületből a megtakarításának átirányítását. (Az átadó nyugdíjpénztárhoz az egyesület nevét kell beírni.)

  A kitöltött és aláírt átlépési nyilatkozat 1 eredeti példányát kérjük, hogy juttassa el pénztárunkba (postacím: MKB Nyugdíjpénztár, 1821 Budapest, vagy személyesen leadható bármely MKB Bankfiókban, vagy ügyfélszolgálatunkon a 1134 Budapest, Dévai u. 23-ban).

  Az átlépési nyilatkozat kézhezvételét követően az MKB Nyugdíjpénztár kezdeményezi megtakarításának átirányítását az átadó biztosító egyesületnél.

  Budapest, 2016.06.22.

  MKB Nyugdíjpénztár


  PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Az MKB Nyugdíjpénztár pályázatot ír ki a 2016. július 16-tól betölthető "ügyvezető igazgató" feladatainak ellátására

  Részletek az alábbi dokumentumban olvashatók: Pályázati kiírás


  Budapest, 2016.06.20.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztató a 2016. május 30-i Közgyűlésről

  A Közgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:


  • Az Alapszabály módosítása
   • A Közgyűlés elfogadta a Pénztár Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerint, mely 2016. június 1-i hatállyal lép hatályba, a teljes szöveg itt található.

  • A Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítása
   • A Közgyűlés elfogadta a Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítását. A Szabályzat a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti engedélyének Pénztár általi történő kézhezvételét követő napon lép hatályba.

  • Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Pénztár Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
   • Elfogadásra került a Befektetési Politika módosítása. A közgyűlés tudomásul vette az MKB Nyugdíjpénztár Magán Ágazata Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának módosításáról szóló Igazgatótanácsi tájékoztatót. A Szabályzatok (önkéntes és magán Választható portfoliós rendszer) a Befektetési politika MNB általi jóváhagyását követően lépnek hatályba.

  • Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről
   • A közgyűlés egyhangúan elfogadta a beszámolót.

  • Az Ellenőrző Bizottság javaslata nyílt pályázat alapján a könyvvizsgáló társaság és a könyvvizsgáló természetes személy megválasztására:
   • A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság javaslatára könyvvizsgáló társaságként a 2016-2020-as gazdasági évre megválasztotta a KPMG Hungária Kft-t.

  • Az Igazgatótanács javaslata a tartalékok közötti átcsoportosításra:
   • Az átcsoportosításra a pénztár szokásos működésének részeként, az éves mérlegkészítéshez kapcsolódóan került sor. A Közgyűlés az előterjesztett átcsoportosítási javaslatot elfogadta.

  • A 2015. évi számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló ismertetése, elfogadása:
   • Elfogadásra került a Pénztár 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolója, mérlege, eredménykimutatása, kiegészítő melléklete, üzleti jelentése, könyvvizsgálói jelentése. A beszámoló főbb adatai:
    • a magánpénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 17 565 131 ezer Ft
    • az önkéntes pénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 115 204 979 ezer Ft,
    • a Pénztár egyesített, összesített mérlegfőösszege: 132 770 110 ezer Ft
    • a Pénztár fedezeti tartaléka 129 108 409 ezer Ft
    • a Pénztár likviditási tartaléka 965 663 ezer Ft
    • saját tőke a működési céltartalékkal együtt 1 205 824 ezer Ft.
   • A részletes dokumentumok megtekinthetők az alábbi linkeken:
   • Önkéntes ágazat közzétételei
   • Magán ágazat közzétételei

  • A Magán Ág éves és hosszú távú pénzügyi tervének ismertetése, elfogadása:
   • A Közgyűlés elfogadta a Magán Ág 2016. július 1. - 2017. június 30-a közötti időszakra szóló rövid és a 2017.-2019. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervét, és tudomásul vette a könyvvizsgálói jelentést.

  • Vezető tisztségviselők választása, díjazásának megállapítása, illetve vezető tisztségviselők lemondásának tudomásul vétele:
   • A tagok elfogadták igazgatótanácsi tagok és ellenőrzési bizottsági tag lemondását tisztségükről, a megüresedett helyekre 2016. június 1-jei hatállyal új tagokat választottak. Az új tisztségviselők a jelenlegi tisztségviselőkkel egyező díjszabásban részesülnek, megbízatásuk 2017. december 31-ig tart. A testületek tagjainak névsorát itt tekinthetik meg.

  Budapest, 2016.06.01.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait, hogy a
  Pénztár 2016. május 30. napján 9.30 órakor közgyűlést tart,
  amely a Budapest XIII. Dévai utca 23. VI. emeleti konferencia teremben
  kerül megrendezésre.

  Napirend:

  • Az Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására
  • Az Igazgatótanács javaslata a Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítására
  • Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Pénztár Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
  • Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről
  • Az Ellenőrző Bizottság javaslata nyílt pályázat alapján a könyvvizsgáló társaság és a könyvvizsgáló természetes személy megválasztására
  • Az Igazgatótanács javaslata a tartalékok közötti átcsoportosításra
  • A 2015. évi számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló ismertetése, elfogadása
   • Az Igazgatótanács 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése, elfogadása
   • Mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés ismertetése
   • Az Ellenőrző Bizottság számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóval kapcsolatos jelentésének ismertetése
   • Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
   • A 2015. évi számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló elfogadása
  • A Magán Ág éves és hosszú távú pénzügyi tervének ismertetése, elfogadása
   • A 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv ismertetése
   • A 2017-2019. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv ismertetése
   • Az Ellenőrző Bizottság éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos jelentésének ismertetése
   • Az éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés ismertetése
   • Az éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos aktuáriusi záradékának ismertetése
   • A 2016. július 1. - 2017. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
   • A 2017-2019. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv elfogadása
  • Az Igazgatótanács javaslata vezető tisztségviselők választására, díjazásának megállapítására, illetve vezető tisztségviselők lemondásának tudomásul vételére
  • Egyebek

  A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2016. május 30-án 10.00 órakor kerül megtartásra.

  A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

  A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2016. május 23. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai utca 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  A Közgyűlésen a Pénztár Alapszabálya szerint az Önkéntes Ág és a Magán Ág pénztártagjai, akadályoztatása esetén a közgyűlésen leadott teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján annak képviselői szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt. Nem lehet meghatalmazott a Pénztár Igazgatótanácsának, Ellenőrző Bizottságának tagja, a Pénztár ügyvezetője és helyettes ügyvezetője.

  Budapest, 2016.05.13.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Ismét kedvező hozamok a pénztárban!

  TOVÁBBRA IS JÓ VÁLASZTÁS AZ MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR

  Ismét nagyon jó évet zárt az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ága. Mindegyik portfólióban magasan meghaladta az inflációt a hozam, és a tagság 92%-ának 5% feletti hozamot írhattunk jóvá, miközben az átlagos infláció negatív volt.

  Összehasonlításul az alábbiakban közöljük a tárgyévi hozamráták mellett a 10 és a 15 éves hozamrátát is: (Pénztárunk eredményei az MNB honlapján a többi pénztár eredményeit bemutató összehasonlító táblákon is megtekinthetők)

  MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ág hozamrátai (%)

  Portfólió

  Nettó hozamráta

  Éves
  2015

  10 éves
  2006-2015

  15 éves
  2001-2015

  Kiszámítható

  1,56
  4,47
  6,20

  Klasszikus

  3,49
  4,95
  6,52

  Kiegyensúlyozott

  5,17
  6,37
  7,48

  Növekedési

  5,54
  6,07
  7,27

  A számítás alapját a 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

  MKB Nyugdíjpénztár magán ág nettó hozamrátái (%)

  Portfólió

  Tárgyévi nettó hozamráta 2015

  10 naptári év átlagos nettó hozamrátája (2006-2015)

  Vagyonnövekedési mutató (2006-2015)

  pénztár

  referencia

  pénztár

  referencia

  pénztár

  Klasszikus

  3,33

  2,23

  4,88

  4,23

  4,99

  Kiegyensúlyozott

  5,05

  4,25

  6,40

  6,25

  7,48

  Növekedési

  5,61

  4,18

  6,35

  6,53

  7,42

  A hozamráta számításának alapját a 282/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

  Egyre többen élnek az egyéni befizetés lehetőségével is. Az ő számukra nem csak a hozammal növekszik a megtakarítási számlájuk, hanem tavalyi befizetéseik után további 20% adójóváírással is számolhatnak. Számoljon velünk továbbra is! Használja hozzá segítségként befizetési kalkulátorunkat.

  Gondoljon a holnapra is: a béren kívüli juttatási elemek közül válassza az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást, válassza az MKB Nyugdíjpénztárt!

  Javasoljuk továbbá, hogy fizessen be egyénileg is: a kedvező hozamok mellett egy évben akár plusz 150.000 Ft adókedvezménnyel is (750.000 Ft befizetése esetén) növekedhet a nyugdíjpénztári megtakarítása!

  Budapest, 2016.03.01.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató a 2016. február 5-i Közgyűlésről

  A Közgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések és tájékoztatások tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

  • 1. Személyi kérdések, vagyonkezelési eredmények (tájékoztatások):
   • a. A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatótanács tájékoztatóját a Pénztár ügyvezetőjének nyílt pályázat útján történő kiválasztásának eredményéről.
   • b. A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatótanács tájékoztatóját a Pénztár befektetési vezetőjének személyéről.
   • c. A Közgyűlés tudomásul vette a Pénztár vagyonkezelési tevékenységének 2015. évi eredményéről szóló vagyonkezelői tájékoztatót.
  • 2. A Közgyűlés elfogadta a Pénztár Alapszabályának módosítását azzal, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2016. február 8-i hatállyal lép hatályba.
  • 3. A résztvevők jóváhagyták az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ágazata Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának módosítását azzal, hogy a Szabályzat a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti engedélyének Pénztár általi kézhezvételét követő napon lép hatályba.
  • 4. A Közgyűlés tudomásul vette a Befektetési Politika módosítását azzal, hogy a Befektetési Politika módosítása a Pénztár Önkéntes Ágazata Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

  Budapest, 2016.02.08.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztató a vagyonkezelői pályázat eredményéről

  Az MKB Nyugdíjpénztár (Pénztár) több, mint 20 éve működő nyugdíjmegtakarítási intézmény, amely 2015. december 31-én 88 ezer önkéntes pénztári taggal rendelkezett. A Pénztár tagjai magas átlagbefizetést teljesítenek. A Pénztár önkéntes ágában válaszható portfoliós, elszámoló egységes rendszer működik. A Pénztár biztonságos működését az MKB Bank Zrt., mint számlavezető és vagyonkezelő, illetőleg az OTP Bank Zrt., mint letétkezelő segíti.

  Az MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa úgy határozott, hogy a Pénztár vagyonkezelési tevékenységébe más vagyonkezelőt is be kíván vonni, ezzel is elősegítve, hogy a Pénztár vagyonkezelői között kialakuló versenyhelyzet a pénztártagok megtakarításainak értékét növelje a várhatóan kedvezőbb hozamok révén. Ezért az Igazgatótanács a Pénztár vagyona egy részének kezelésére nyílt pályázatot írt ki és a pályázat elbírálására Bíráló Bizottságot hozott létre.

  A pályázatra négy alapkezelő nyújtott be ajánlatot, amelyek mindegyike érvényes és érdemi elbírálásra alkalmas volt.

  Az MKB Nyugdíjpénztár vagyonának egy részére kiírt nyílt, egyfordulós vagyonkezelési pályázatot a kiírásban szereplő határidőre és módon a Bíráló Bizottság elbírálta, és javaslatát az Igazgatótanács elé terjesztette. Az Igazgatótanács a Bíráló Bizottság javaslata alapján döntésével a pályázatot lezárta és a négy pályázó közül nyertes pályázóként a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt-t választotta ki.

  A Pannónia CIG Alapkezelő tőkeerős magyar tulajdonosok által működtetett portfóliókezelési szolgáltató, amely több, mint 160 milliárd forint vagyont kezel intézményi ügyfelek részére. Ennek több, mint felét az önkéntes nyugdíjpénztárak részére kezelt vagyon teszi ki, de az ügyfelek között több egészségpénztár, önsegélyező pénztár, kisebb intézmények és biztosító társaság is szerepel, valamint saját kezelésű befektetési alapokat is kínál.

  A Pénztár sikeres együttműködést vár az új vagyonkezelővel, amely elősegítheti a pénztártagok nyugdíj célú megtakarításainak további értéknövekedését.

  A Pénztár Igazgatótanácsa ezúton szeretné megköszönni az ajánlatot benyújtó portfoliókezelők színvonalas munkáját és minden pályázónak sok sikert kíván a jövőben is!

  Budapest, 2016.02.01.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  FELHÍVÁS

  Az MKB Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) Igazgatótanácsa a Pénztár Önkéntes Ága befektetett eszközei egy részét portfóliókezelésbe kívánja adni.

  A portfóliókezelő kiválasztására vonatkozó kiírás legkésőbb 2016. január 25-én 16.00 óráig a Pénztár ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai utca 23.) vehető át ügyfélszolgálati időben, kizárólag személyesen, átvételi elismervény ellenében.

  Budapest, 2016.01.22.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait, hogy a Pénztár közgyűlést tart
  2016. február 5. napján 9.30 órakor, mely a Budapest XIII. Dévai u. 23. VI. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

  Napirend:

  • 1. Az Igazgatótanács tájékoztatója:
   • a. A Pénztár ügyvezetőjének nyílt pályázat útján történő kiválasztásának eredményéről;
   • b. A Pénztár befektetési vezetőjének személyéről;
   • c. A Pénztár vagyonkezelési tevékenységének 2015. évi eredményeiről;
  • 2. Az Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására;
  • 3. Az Igazgatótanács javaslata a Pénztár önkéntes ágazatának Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítására;
  • 4. Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika módosításáról.

  A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2016. február 5-én 10 óra 00 perckor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

  A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2016. február 1. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  A Közgyűlésen a Pénztár Alapszabálya szerint az Önkéntes Ág és a Magán Ág pénztártagjai, akadályoztatása esetén a közgyűlésen leadott teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján annak képviselői szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt. Nem lehet meghatalmazott a Pénztár Igazgatótanácsának, Ellenőrző Bizottságának tagja, a pénztár ügyvezetője és helyettes ügyvezetője.

  Budapest, 2016.01.21.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztató 2015. decemberi és 2016. januári nyitvatartási rendről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. decemberében és 2016. január elején az ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

  • 2015. december 12-én (szombaton) személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-15 óra
  • 2015. december 23-án (szerdán) személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-16 óra
  • 2015. december 24-27 -ig: ZÁRVA
  • 2015. december 28-án (hétfőn) személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-16 óra
  • 2015. december 29-én (kedd) személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-16 óra
  • 2015. december 30-án (szerda) személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-16 óra
  • 2015. december 31-én (csütörtökön) személyesen: 9-12 óra; telefonon: 8-12 óra
  • 2016. január 1-3-ig: ZÁRVA
  • 2016. január 4-től normál munkarend szerint

  FONTOS: Évvégi befizetését teljesítheti csekkel, átutalással vagy közvetlenül az MKB Bankfiókokban készpénzfizetéssel is. Fontos tudnivaló, hogy kizárólag a 2015. december 31-ig a Pénztár bankszámlájára beérkezett összegek számítanak 2015. évi befizetésnek.

  Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

  Budapest, 2015.12.10.

  MKB Nyugdíjpénztár


  December: Az adó-visszaigényléssel gyarapíthatja megtakarítását

  Megdolgozott érte, befizette az szja-át, most visszaigényelhet belőle, és ez a nyugdíj kiegészítés harmadát is adhatja.

  Év végéig használhatja ki az állam által biztosított lehetőséget: a pénztárba egyénileg befizetett összeg 20%-a után személyi jövedelemadót igényelhet vissza. Nyugdíjpénztárába átutalt befizetésével is élhet a maximális kedvezménnyel: 750 ezer Ft befizetése után 150 ezer Ft személyi jövedelemadó kedvezményt kaphat vissza a pénztári számlájára.

  Fontos:

  • A kedvezmény nincs jövedelemkorláthoz és életkorhoz kötve, de feltétele, hogy a pénztártagnak legyen befizetett, másra igénybe nem vett személyi jövedelemadója, amiből az adójóváírás igénybe vehető.
  • Az adójóváírás teljes összege (levonás nélkül) az egyéni számlájára kerül, a visszautalt adókedvezmény az Ön megtakarítását növeli. Befizetés-kalkulátorunk segítségével pontosan kiszámolhatja a befizetései után járó plusz lehetőséget.
  • Ne feledje: az adott évben ki nem használt adókedvezmény a következő évben, pótlólag már nem vehető igénybe.
  • Befizetéseit az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes számlájára teljesítheti:
   MKB 10300002-20381501-00003285
   Kérjük, hogy a közleményben tüntesse fel nevét, pénztártagi azonosítóját vagy adóazonosító jelét.

  TIPP: Ha idén nyugdíjba vonul, érdemes befizetnie be a nyugdíjpénztári számlájára, hogy ne vesszen el a visszaigényelhető személyi jövedelemadó kedvezmény.

  Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag a pénztár bankszámlájára 2015. december 31-ig beérkezett összegek számítanak ez évi teljesítésnek. Kérjük, ne hagyja az utolsó pillanatra a befizetést!

  Figyelem: Előbbi tájékoztatónk nem teljes körű az adózási feltételek tekintetében, lényeges egyéb körülményeket is szükséges pontosan ismerni. (pl. a munkáltatói hozzájárulás után nincs lehetőség adókedvezmény igénybevételére, a több pénztárba történt egyéni befizetés és más kedvezményes jogcímek után a számított kedvezményt együttesen kell megállapítani és az nem haladhatja meg a 150 ezer Ft-ot, a várakozási idő lejártát követően történő kilépett tag nem igényelhet vissza kedvezményt, nyugdíjazás kapcsán történő szolgáltatás Egyösszegű kifizetés esetében vagy Járadék esetében az adókedvezmény a Pénztártag részére visszajár stb.).

  Javasoljuk a kapcsolódó adózási információk áttanulmányozását.

  Köszönjük tagjaink bizalmát!

  Budapest, 2015.12.08.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Pályázati felhívás könyvvizsgálói feladatok ellátására

  Az MKB Nyugdíjpénztár 2015. szeptember 30-án 87 ezer önkéntes, 4 ezer magánnyugdíjpénztári taggal rendelkezik. A Pénztár tagjai magas átlagbefizetést teljesítenek, ennek megfelelően a Pénztár vagyona közel 130 Mrd Ft. A Pénztár mindkét ágában válaszható portfoliós, elszámoló egységes rendszer működik. A Pénztár biztonságos működését az MKB Bank Zrt. szakmai kontrollja is segíti.

  A Nyugdíjpénztár jelenlegi könyvvizsgálójának mandátuma lejár, ezért a Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága a könyvvizsgálói feladatok ellátására ezúton nyilvános pályázatot ír ki a 2016-2020. gazdasági évekre vonatkozóan.

  A könyvvizsgáló feladata az önkéntes nyugdíjpénztári ággal kapcsolatban: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben (Öpt.), az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendeletben, valamint az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben a könyvvizsgálóra vonatkozó feladatok ellátása.

  A könyvvizsgáló feladata a magánnyugdíjpénztári ággal kapcsolatban: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, a magánnyugdíjról és a magánpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényben (Mpt.), a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendeletben, a magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. rendeletben a könyvvizsgálóra vonatkozó feladatok ellátása.

  A pozíció betöltéséhez szükséges feltételek: érvényes könyvvizsgálói engedély, kamarai bejegyzés, pénztári minősítés, valamint magánnyugdíjpénztári és önkéntes nyugdíjpénztári területen szerzett könyvvizsgálói tapasztalat, önkéntes- és magánnyugdíjpénztári ágazat könyvvizsgálói feladatainak együttes vállalása.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 15. 12 óra

  A megbízás időtartama: 2016. január 1-től a 2020-as gazdasági évet lezáró közgyűlés időpontjáig

  A pályázat benyújtható:

  • postai úton: MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38.
  • A pályázatot lezárt borítékban 2 magyar nyelvű példányban papír alapon kell benyújtani, 1 példányt "EREDETI" megjelöléssel kell ellátni, amely irányadó változatként szolgál, valamint 1 pld-t CD-n szkennelve pdf. formátumban. A pályázatok beérkezéséről személyes leadás esetén az MKB Nyugdíjpénztár átvételi elismervényt állít ki, postai úton történő benyújtásnál tértivevénnyel kérjük feladni.

   A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiak bemutatását:

   • Önkéntes- és magánnyugdíjpénztári referenciák;
   • az önkéntes- és a magánnyugdíjpénztári ágazat ismerete;
   • könyvvizsgálói munkaprogram, standard-ek;
   • díjazás;
   • * a könyvvizsgálói képesítést igazoló dokumentumok és engedélyek, minősítések másolata;
   • * a vonatkozó jogszabályok, és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Etikai szabályzata szerinti összeférhetetlenségre és kizáró okra vonatkozó nyilatkozat;
   • felelősség biztosításra vonatkozó nyilatkozat vagy igazolás.

   Érvénytelen a pályázat, ha

   • azt a határidő lejárta után nyújtották be,
   • a c - g pontokban előírt kötelezően benyújtandó dokumentumok valamelyike hiányzik,
   • nem mindkét pénztári ágazat könyvvizsgálói feladatainak ellátására szól.

   A pályázat eredményéről az MKB Nyugdíjpénztár a nyertes pályázót értesíti. A nyertes pályázót: az MKB Nyugdíjpénztár Közgyűlése várhatóan a következő közgyűlésen választja meg könyvvizsgálónak, s ezt követően kerül sor szerződéskötésre.

   A pályázati anyagokat az Ellenőrző Bizottság titkos iratként kezeli, kívülálló harmadik személy részére nem szolgáltatható ki.

   Az MKB Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse, és új pályázatot írjon ki. A pályázat benyújtásával a pályázó elfogadja a jelen felhívásban foglalt valamennyi feltételt.

   Jelen felhívással kapcsolatban további információkat Mezei Katalin ad a 268-8330-as telefonszámon.

   Budapest, 2015. november 27.

   MKB Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága

   * Az e - f pontok vonatkozásában könyvvizsgáló társaság pályázata esetén az Öpt. 64/A.§ (1)-(4) bekezdése és az Mpt.46.§ (1)-(5) bekezdése szerint a könyvvizsgálatért személyében is felelős természetes személy megfelelő dokumentumai.


   Változatlan szolgáltatási lehetőségek az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ágában

   Tévesen jelent meg több helyen az internetes sajtóban, hogy az önkéntes nyugdíjpénztáraknál kötelezővé fogják tenni a járadékszolgáltatást, az egyösszegű felvétel lehetősége pedig később megszűnne. Erről szó sincs.

   A legtöbb pénztár, így az MKB Nyugdíjpénztár is hosszú évek óta lehetőséget biztosít járadék nyújtására, azonban ez semmiképp sem jelent korlátot a tagok számára a szolgáltatás konkrét formájának meghatározásában. Magyarán továbbra is nyitva áll a lehetőség egyösszegű szolgáltatás kérésére is, melyre az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége külön közleményben hívja fel a figyelmet.

   A félreértést az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény országgyűlési vita előtt álló módosító javaslatának helytelen értelmezése okozta. A tervezetben ugyanis az szerepel, hogy az ezer főnél nagyobb taglétszámú önkéntes nyugdíjpénztáraknak többfajta járadékszolgáltatásra kell lehetőséget teremteniük tagjaik számára. Míg tehát eddig a járadékszolgáltatás egy opció volt, – az említett törvénymódosítást követően – kötelezettség lesz az ezer főnél nagyobb taglétszámú önkéntes nyugdíjpénztáraknál a járadék nyújtásának felajánlása a tagok számára.

   A változás tehát ebben áll, és ez a módosítás - mint pénztári feladat - üdvözlendő, hiszen a tagság érdekét szolgálja. Az MKB Nyugdíjpénztárban már 1999-óta választható szolgáltatási forma a járadékszolgáltatás: a szolgáltatást igénylő nyomtatványon a járadékkal kezdődik a lehetőségek felsorolása a szolgáltatásra vonatkozó igény résznél, és az egyösszegű szolgáltatással fejeződik be. Nálunk tehát a törvénymódosítás nem okoz változást a tagok életében.

   Budapest, 2015. november 24.

   MKB Nyugdíjpénztár


   A weboldal karbantartási munkái miatt az árfolyamok lekérdezése november 14-15-ei hétvégén nem lesz elérhető

   Tisztelt Ügyfeleink!

   Karbantartás miatt 2015.11.14-én 11:00 órától másnap 13:00 óráig nem lesz elérhető honlapunkon az árfolyamok lekérdezése funkció.

   Budapest, 2015. november 11.

   Köszönjük megértésüket

   MKB Nyugdíjpénztár


   Már 20 éve segít az MKB Nyugdíjpénztár az öngondoskodásban, a nyugdíjas évek minél jobb színvonalának megteremtéséért

   Az MKB Nyugdíjpénztár húsz évvel ezelőtt, 1995. november 2-án alakult meg. Pénztárunk úttörő szerepet töltött be az önkéntes nyugdíjpénztárak között, hiszen az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény kihirdetése után két évvel megkezdett működést követően hamarosan az egyik legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztárrá nőttük ki magunkat.

   Az MKB Első Országos Nyugdíjpénztár néven indult pénztárunkba az alakulást követő években több önkéntes kassza is beolvadt, így:

   • 1999-ben a Tölgy, a Promóció, a Bónusz Nyugdíjpénztár
   • 2000-ben az Országos Közlekedési, a Pedagógus, az Építők és a Patrónus Nyugdíjpénztár
   • 2003-ban az MNB Nyugdíjpénztár
   • 2004-ben az Erdészeti és Faipari Dolgozók Nyugdíjpénztára
   • 2006-ban pedig az Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjpénztára és a Biztonság Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjai

   sorakoztak fel az MKB Nyugdíjpénztár mögé.

   Az MKB Nyugdíjpénztár két évtizedes sikertörténetének kulcstényezői: bizalom, együttműködés, a gazdasági és pénzügyi élet változásaihoz történő alkalmazkodás, és mindenekelőtt a pénztártagok hűségének megőrzése a vagyon felelős és eredményes kezelésével és gyarapításával.

   A számok magukért beszélnek: az elmúlt húsz évben 175 ezer tag fordult meg a pénztárunkban, összesen 72,2 milliárd forint munkáltatói hozzájárulás folyt be a vállalatoktól a munkavállalók részére. Ezt tagjaink 46,4 milliárd forint egyéni befizetéssel egészítették ki az öngondoskodás jegyében, aminek alapján több mint 5 milliárd forint adójóváírásban részesülhettek. Figyelemre méltó, hogy az egyéni számlákon a megtakarítások után felosztott hozam – a maga 77,7 milliárd forintos összegével – meghaladta a munkáltatói hozzájárulásokat.

   Pénztártagjaink a húsz év alatt összesen 109,4 milliárd forint kifizetését kérték. Ennek felét, 53,7 milliárd forintot egyösszegű nyugdíjszolgáltatásként utaltunk ki részükre, a tízéves tagság után, de még a nyugdíjba vonulás előtt pedig 66 milliárd forint kifizetésére került sor: egyik fele hozamként, a másik fele tőkeként.

   Az MKB Nyugdíjpénztár a kezdetektől konzervatív befektetési politikát folytat. Tagjaink immár öt éve négyféle befektetési portfólió közül választhatnak és ekkor vezettük be az elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszert, amellyel napi szinten nyomon követhetők a megtakarítások.

   Pénztárunk jelenleg 87 ezer fős taglétszámú, tagjaink 112 milliárd forint vagyonnal rendelkeznek. Célunk továbbra is: az optimális megoldás biztosítása a nyugdíjas évek jövedelmének kiegészítéséhez.

   Az önkéntes nyugdíjpénztári megoldás nagy előnye, hogy mindamellett, hogy alacsony és átlátható költségekkel dolgozunk, a befektetéseket felelős vagyonkezelő hajtja végre, ezzel a tagoknak nem kell külön foglalkoznia. Példaként említenénk, hogy a tavalyi évben tagjainknak 90 százalékát tömörítő kiegyensúlyozott portfólióban 10 százalék feletti volt a hozam, és ezekben a befektetési csomagokban a tízéves átlagos nettó hozamráta és a vagyonnövekedési mutató egyaránt meghaladta a 7 százalékot.

   Az öngondoskodás egyre inkább elengedhetetlen a nyugdíjas évek anyagi színvonalának fenntartásához a folyamatosan változó gazdasági környezetben. Az önkéntes pénztárak az egyedüli intézmények, ahol az egyéni befizetés kiegészíthető a munkahely támogatásával és az állam mindkettőt adókedvezménnyel támogatja, így az önkéntes nyugdíjpénztár ideális megoldás mindazoknak, akik hosszú távú nyugdíjcélú megtakarításra és tudatos öngondoskodásra törekednek.

   Az MKB Nyugdíjpénztár célkitűzése továbbra is, hogy tagjainak aktív években felhalmozott megtakarításai minél nagyobb mértékben segítsék majd a nyugdíjas éveik anyagi biztonságát.

   Ezúton is köszönjük valamennyi Pénztártagunk bizalmát!

   Budapest, 2015. november 2.

   MKB Nyugdíjpénztár


   Tájékoztató a 2015. október 26-i közgyűlésről

   A közgyűlésen az alábbiakat vitatták, illetve szavazták meg a résztvevő tagok:

   • Alapszabályban történt változások:
    • A gazdasági élet változásai és az öngondoskodás erősítése érdekében a havi tagdíj 4 000 Ft-ra emelkedik 2016. január 1-i hatállyal. (Alapszabály III.3. pont). Ennek megfelelően a belépési díj is 4.000 Ft-ra változik. A befizetések felosztásában változás nem történt.
    • Elfogadásra került, hogy a korábbi hét-kilenc fős helyett ezentúl hét-tizenegy fős Igazgatótanács segítse az MKB Nyugdíjpénztár hatékony és sikeres működését. (Alapszabály XVII.2. pont). Az Alapszabály egyéb pontjaiban változás nem történt.
   • Személyi kérdések:
    • Az igazgatótanács új tagjainak megválasztották dr. Csapó Andrást, dr. Fekete Zoltánt, Nagy Viktóriát, Patakiné dr. Gramantik Ildikót, Sándor Benedeket és Varga Bertalant.
    • A Közgyűlés döntése értelmében a júliusban elhunyt dr. Uzonyi Tamás igazgatótanács elnök posztját 2015. október 26-tól dr. Fekete Zoltán úr tölti be.
    • Az Ellenőrző Bizottság októberben lemondott tagja helyére Veisz Ákos úr került megválasztásra.
    • A tisztségviselők díjazásában nem történt változás.
   • Elfogadásra került az Ellenőrző Bizottság beszámolója az előző közgyűlés óta végzett helyszíni vizsgálatokról.
   • A közgyűlés jóváhagyta az Igazgatótanács tájékoztatását a Magán Ág helyzetéről. A jelenlévőket tájékoztatták, hogy az április óta előírt 70%-os tagdíjfizetési arányt teljesítette a Pénztár minden hónapban. Kiemelésre került azonban, hogy a Magán Ág jelenlegi működése a korábbi működési tartalékokból lehetséges csak, így továbbra is kérik a tagságot a tagdíjon felül az adomány nyújtására.
   • A résztvevők elfogadták a Magán Ág 2016. évre vonatkozó éves és a 2016 – 2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervét és az Ellenőrző Bizottság jelentését.
   • A közgyűlésen résztvevőket tájékoztatták az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ágának 20 éves működéséről, ahol kiemelésre került, hogy több önkéntes nyugdíjpénztár beolvadásával (pl. MNB Nyugdíjpénztár, Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjpénztára, Országos Közlekedési Nyugdíjpénztár és Pedagógus Nyugdíjpénztár), valamint a kedvező feltételeknek és a hatékony tagszervezésnek köszönhetően hamar jelentős nyugdíjpénztárrá nőtte ki magát az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ága.

   Budapest, 2015. október 26.

   MKB Nyugdíjpénztár


   KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

   Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa és Ellenőrző Bizottsága értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait, hogy a Pénztár közgyűlést tart 2015. október 26. napján 13 órakor, mely a Budapest XIII. Dévai u. 23. VI. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

   A Közgyűlés napirendje:

   • 1. Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására
   • 2. Személyi kérdések (vezető tisztségviselők választása, díjazásuk megállapítása)
   • 3. A Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól szóló ellenőrző bizottsági beszámoló elfogadása
   • 4. Az Igazgatótanács tájékoztatása a Magán Ág helyzetéről
   • 5. Az MKB Nyugdíjpénztár Magán Ága 2016. évre vonatkozó éves pénzügyi tervének és a 2016 - 2020 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervének valamint az Ellenőrző Bizottság pénzügyi tervekre vonatkozó jelentésének elfogadása, továbbá a könyvvizsgáló pénzügyi tervekre vonatkozó véleményének ismertetése
   • 6. Tájékoztató az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ága megalakulása óta eltelt 20 év fontosabb eredményeiről
   • 7. Egyéb kérdések

   A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2015. október 26-án 13 óra 15 perckor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

   A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2015. október 21. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

   Budapest, 2015. október 6.

   MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa és Ellenőrző Bizottsága


   Tájékoztató 2015. augusztusi nyitvatartási rendről

   Tisztelt Ügyfeleink!

   Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztusban – tekintettel a naptár szerinti munkarendtől való eltérésre - ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

   2015. augusztus 8-án (szombat) 9-15 óra

   2015. augusztus 20-án (csütörtök): ZÁRVA

   2015. augusztus 21-én (péntek): ZÁRVA

    

   Budapest, 2015. augusztus 7.

   MKB Nyugdíjpénztár   Módosult az önkéntes pénztári törvény

   Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV törvény elfogadásával az Országgyűlés két új ponttal egészítette ki az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI-os törvényt.

   Az új előírások szerint a pénztár a közlésétől számított öt évig köteles a honlapján közzétenni a rá vonatkozó felügyeleti határozatok rendelkező részét. (A vonatkozó határozatok itt tekinthetők meg)

   A pénztár a módosított jogszabály szerint jogosult ugyan a határozatok indokolását is közzétenni, a pénztári és üzleti titkok védelme érdekében azonban ezzel a lehetőséggel –amennyiben az MNB honlapján az indoklás nem lett közzétéve- nem kíván élni. Az érdeklődő pénztártagok viszont előzetes bejelentkezés alapján megtekinthetik a dokumentumokat az ügyfélszolgálaton, ügyfélfogadási időben.

   Budapest, 2015. június 30.

   MKB Nyugdíjpénztár


   Módosult a magánpénztári törvény

   Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV törvény elfogadásával az Országgyűlés két új ponttal egészítette ki a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII-es törvényt.

   Az új előírások szerint a pénztár a közlésétől számított öt évig köteles a honlapján közzétenni a rá vonatkozó felügyeleti határozatok rendelkező részét. (A vonatkozó határozatok itt tekinthetők meg)

   A pénztár a módosított jogszabály szerint jogosult ugyan a határozatok indokolását is közzétenni, a pénztári és üzleti titkok védelme érdekében azonban ezzel a lehetőséggel –amennyiben az MNB honlapján az indoklás nem lett közzétéve-nem kíván élni. Az érdeklődő pénztártagok viszont előzetes bejelentkezés alapján megtekinthetik a dokumentumokat az ügyfélszolgálaton, ügyfélfogadási időben.

   Budapest, 2015. június 30.

   MKB Nyugdíjpénztár


   Elindult megújult weblapunk

   Örömmel értesítjük Önöket, hogy elindítottuk megújult weblapunkat.

   Budapest, 2015. június 25.

   MKB Nyugdíjpénztár


   Tájékoztató a 2015. május 28-i közgyűlésről

   A közgyűlésen az alábbiakat vitatták meg a tagok:

   • tartalékok közötti átcsoportosítás:
    • erre a pénztár szokásos működésének részeként, alapvetően technikai jelleggel került sor;
   • az bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről:
   • az igazgatótanács tájékoztatása a magánág helyzetéről:
    • a közgyűlés elfogadta a beszámolót, amelyben többek között az alábbiak szerepeltek:
     • a tagdíjfizetők aránya - hónapról hónapra növekedve - a jogszabályban előírt mérés első két hónapjára, áprilisra és májusra elérte a minimális követelményként előírt 70%-ot;
     • a végelszámolás elkerülése érdekében a pénztárnak minden hónapban el kell érnie ezt a határt, ezért az áprilisi és a májusi 73%-os tényadat a megmaradás szükséges, de nem elégséges feltétele;
     • továbbra is fontos, hogy a tagság fizetési hajlandósága megmaradjon;
     • tekintettel arra, hogy a működéshez a tagdíj nem elégséges, a pénztár arra kéri tagjait, hogy működési célú adománnyal is segítsék a működést;
     • a pénztár saját maga nem nyújt nyugdíjszolgáltatást, hanem biztosítóktól kíván szolgáltatást vásárolni tagjai számára;
   • a 2014-es üzleti évre vonatkozó igazgatótanácsi beszámoló elfogadása, a beszámolóra vonatkozó ellenőrző bizottsági, illetőleg könyvvizsgálói jelentés ismertetése, a beszámoló elfogadása:
    • a közgyűlés elfogadta a beszámolót, az MKB Nyugdíjpénztár 2014-es mérlegének főbb adatait az alábbiak szerint állapította meg:
     • a magánpénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege 18.488 m Ft, míg az önkéntes pénztári ágé 110.675 m Ft;
     • az MKB Nyugdíjpénztár egyesített, összesített beszámolójának főbb mérlegadatai:
      • mérlegfőösszeg 129.163 m Ft;
      • fedezeti tartalék 124.470m Ft;
      • likviditási tartalék 985 m Ft;
      • saját tőke a működési céltartalékkal együtt 1.093 m Ft;
      • függő befizetések hozamának céltartaléka 2 e Ft.
    • az önkéntes ág 2014-es beszámolóját itt tekintheti meg honlapunkon, a magánágé pedig itt olvasható;
   • az éves és a hosszú távú pénzügyi tervek, valamint a rájuk vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés és könyvvizsgálói vélemény ismertetése, a 2015. július 1. - 2016. június 30. közötti időszakra vonatkozó, valamint a 2015-2017-re szóló hosszú távú pénzügyi terv elfogadása:
    • a közgyűlés elfogadta a pénztár éves és hosszú távú terveit;
   • az alapszabály módosítása:
   • az igazgatótanács javaslata az önkéntes ág elszámolóegység alapú választható portfóliós rendszer szabályzatának módosítására:
    • ebben most nem történt változás, a 2015. március 12-én elfogadott és 2015. július 1-jén hatályba lépő szabályzat
     itt található
   • tájékoztató a pénztár befektetési politikájáról:
    • az önkéntes és magánnyugdíjpénztári ág 2015-ös, illetve 2016-2017-re szóló befektetési politikájában nem történt változtatás, a pénztár a jövőben is hosszú távra vonatkozó, konzervatív befektetés politikát kíván folytatni;
   • vezető tisztségviselők választása, díjazása:
    • a tisztségviselők összetételében és díjazásában nem történt változás.

   Budapest, 2015. június 2.

   MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


   MEGHÍVÓ

   Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait, hogy a Pénztár közgyűlést tart

   2015. május 28. napján 10 órakor, mely a

   Budapest, XIII. Dévai u. 23. VI. emeleti konferencia termében

   kerül megrendezésre.

   A Közgyűlés napirendje:

   1. Tartalékok közötti átcsoportosítás

   2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről

   3. Az Igazgatótanács tájékoztatása a Magán Ág helyzetéről

   4. A 2014. üzleti évre vonatkozó igazgatótanácsi beszámoló elfogadása

   5. A 2014. évi éves beszámoló és a rá vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés, könyvvizsgálói jelentés ismertetése

   6. A 2014. évi éves beszámoló elfogadása

   7. Az éves és a hosszú távú pénzügyi tervek, valamint a rájuk vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés és könyvvizsgálói vélemény ismertetése

   8. A 2015. július 1. - 2016. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása

   9. A 2015-2017. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv elfogadása

   10. Az Alapszabály módosítása

   11. Az Igazgatótanács javaslata az Önkéntes Ág Elszámolóegység Alapú Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata módosítására

   12. Tájékoztató a Pénztár befektetési politikájáról

   13. Vezető tisztségviselők választása, díjazása.

   14. Egyéb kérdések

   A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2015. május 28-án 10 óra 15 perckor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

   A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2015. május 23. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

   Budapest, 2015. április 10.

   MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa
   Tájékoztató az MKB Nyugdíjpénztár 2015. március 12-i közgyűléséről

   Az MKB Nyugdíjpénztár 2015. március 12-én megtartott közgyűlésén az igazgatótanács ismertette a 2014 tavaszán lefolytatott átfogó felügyeleti vizsgálat lezárásaként született H-JÉ-IV-B-2/2015 számú határozatot, továbbá tájékoztatást nyújtott a határozat végrehajtásának megkezdéséről.

   A közgyűlés jóváhagyólag vette tudomásul, hogy az MKB Nyugdíjpénztár nem érintett a BudaCash Brókerház, a DRB Bankcsoport, a QUAESTOR Financial HruriraKft, valamint a Hungária Értékpapír Zrt. ismertté vált pénzügyi eseményeiben. Az igazgatótanács kitért arra, is hogy az MKB Nyugdíjpénztár

   • soha nem tartott fenn kapcsolatot ezekkel a pénzügyi szolgáltatókkal;
   • nem birtokol olyan értékpapírt, amelyet a jelzett pénzügyi szolgáltatók bocsátottak ki;
   • soha nem vezetett számlát a DRB bankcsoporthoz tartozó pénzintézeteknél;
   • hosszú távú konzervatív befektetési politikájában - amely legutóbb 2014-ben eredményezett jelentős reálhozamot - mindig a biztonság volt és marad a legfontosabb szempont.

   A közgyűlés tudomásul vette a magánág választható portfóliós rendszer szabályzatának alapvetően technikai jellegű módosítását. Ennek kapcsán elfogadta azt is, hogy ez a változás érdemi elmozdulást nem okoz a magánág befektetési politikájában: az változatlan befektetési stratégiájával folytatja működését.

   Az igazgatótanács arról is beszámolt, hogy hagyományos és elektronikus levélben hívta fel a tagok figyelmét, hogy - jogszabályváltozások miatt - a magánág csak akkor tud működni a jövőben, ha tagság legalább 70 százaléka befizeti a kötelező tagdíjat. Mivel a nyugdíjpénztár számára nem egyértelmű, hogyan kell számításba venni a havi befizetések mérésénél a teljes éves tagdíj egyösszegű befizetését, továbbra is a tagdíjak havi fizetését kéri tagjaitól. Ez év januárjában a magánág tagságának 43 százaléka, februárban pedig már 51 százaléka fizetett tagdíjat. Mivel az e-mailben történt megkeresésre többen jelezték vissza azt, hogy tagdíjat fognak fizetni áprilistól, a pénztár bízik abban, hogy az elvárt határidőre a fizetők aránya el fogja érni a 70 százalékot. Az egyszerűbb kapcsolattartás jegyében a pénztár az eddigieknél gyakrabban és elektronikusan úton küld tájékoztatást mindazon tagjainak, akik megadják az elektronikus levélcímüket.

   A nyugdíjpénztár januárban - a vonatkozó törvényi háttér decemberi módosításával összhangban - készítette el magánágának szolgáltatási szabályzatát, amelyet benyújtott engedélyezésre a felügyeleti szervként eljáró MNB-hez. Az igazgatótanács a jegybanktól február 13-án kapott észrevételeknek megfelelően módosította a szabályzatot, és azt március 10-én újbóli engedélyezésre küldte be az MNB-hez. A közgyűlésen elhangzott, hogy a magánnyugdíjpénztári járadékszolgáltatást a pénztár csak a szabályzat felügyeleti jóváhagyását követően kezdheti meg.

   Az elmúlt időszakban több átlépési és TB-be való visszalépési kérelem érkezett a pénztárhoz. A visszalépőkkel kapcsolatos kifizetési kötelezettségének a pénztár csak úgy tud megfelelni határidőre, ha a reálhozam számítás metodikájában, módszerében - egyéb útmutatás hiányában - saját hatáskörben pontosító döntést hoz. Ezért a pénztár úgy döntött, hogy a hozamgarantált tőke összegének meghatározó képletébe beilleszti az önkéntes alapon befizetett tagdíjat. A reálhozam számítás során az utolsó havi inflációs adat helyett - csakúgy, mint 2011-ben - most is az azt megelőző havi inflációs rátát veszi figyelembe. Abban az esetben, ha egy visszalépő pénztártag tagi múltjában bizonyos adatok nem szerezhetőek be (a tag korábbi pénztára már végelszámolt stb.), a beérkezett pénzt az akkori átadás napjával történt tagdíjbefizetésként veszi figyelembe a reálhozam számításnál, igazodva a PSZÁF 6/2010-es állásfoglalásához.

   A közgyűlés megvitatta az áttérés lehetőséget a küldött közgyűlési rendszerre, és úgy döntött: az MKB Nyugdíjpénztár továbbra is - a minden tag számára szavazati jogot biztosító - közgyűlési formában működik tovább.

   A felügyeleti észrevételek alapján a pénztár módosította a tagi lekötéssel és tagi kölcsönnel kapcsolatos pénztári gyakorlatot. Ennek megfelelően a jövőben a tagi lekötés rendezése (törlése, érvényesítése) nélkül is lehetőség lesz a nyugdíjszolgáltatás igénybevételére, a tagi lekötés miatt zárolt összeg feletti számlaegyenleg erejéig. A felügyeleti visszajelzés alapján tagi kölcsönnel rendelkezők számára is elérhetővé válnak a pénztártagság megszűnésével nem járó kifizetések. A 10 éves, nem kilépő elszámolás igénylésére a tagi kölcsön miatt zárolt összeg (tagi kölcsön összegének, valamint a tagi kölcsön éves futamidejére járó kamat, továbbá a jogszabály által biztosított 180 napos hosszabbítási időre jutó kamat) feletti számlaegyenleg erejéig van mód. A 10 éves, teljes összegű, nem kilépő elszámolás a tag kérésére tagi kölcsön érvényesítéssel is teljesíthető.

   A felügyeleti észrevételek alapján a nyugdíjpénztár pontosította az alapszabályát, beleértve a tagi kölcsönt felvevők számára biztosított új lehetőséget is. Az alapszabály-változás március 16-án lép hatályba, viszont a tagi kölcsönre vonatkozó módosítások - mivel ezek a pénztár nyilvántartó rendszerének módosítását, újraprogramozását igénylik - csak 2015. július 1-jétől hatályosak.

   A közgyűlés megtárgyalta az önkéntes ág elszámoló egység alapú választható portfóliós rendszer szabályzatának módosítását. Erre azért került sor, mert a fennmaradó tagi kölcsön tartozás melletti kifizetési kérelem (a várakozási idő leteltét követő, nem kilépő elszámolások esetében) a pénztár szerint automatikus portfólióváltást kell kezdeményezzen az elszámoláshoz kapcsolódóan annak érdekében, hogy mérsékelhető legyen az árfolyamkockázat. A változásokat tartalmazó új szabályzatra a pénztár engedélyt fog kérni a felügyelettől, és az csak ennek megérkezése után léphet hatályba. A szabályzatban szereplő módosítások nem érintik érdemben a pénztár befektetési politikáját: az önkéntes ág is változatlan befektetési stratégiájával folytatja működését.

   A közgyűlés tudomásul vette az igazgatótanács két tagjának januárban történt lemondását, új tisztségviselők választására azonban ezúttal nem került sor.

   Budapest, 2015. március 12.

   MKB Nyugdíjpénztár   MEGHÍVÓ

   Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait, hogy

   a Pénztár közgyűlést tart 2015. március 12. napján 10 órakor,

   mely a Budapest, XIII. Dévai u. 23. VI. emeleti konferencia termében kerül megrendezésre.

   A Közgyűlés napirendje:

   1. Az Magyar Nemzeti Bank által az MKB Nyugdíjpénztárnál lefolytatott átfogó felügyeleti vizsgálat során hozott határozat ismertetése
   2. A Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól szóló ellenőrző bizottsági beszámoló elfogadása
   3. Az Igazgatótanács tájékoztatása a Magán Ág választható portfoliós szabályzatának módosításáról
   4. Az Igazgatótanács tájékoztatása a Magán Ág helyzetéről
   5. Az Igazgatótanács javaslata alapján a küldöttközgyűlési rendszerre való áttérés megvitatása
   6. Az Igazgatótanács tájékoztatása a tagi lekötéssel és a tagi kölcsönnel kapcsolatos pénztári gyakorlat tervezett módosításáról
   7. Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására
   8. Az Igazgatótanács javaslata az Önkéntes Ág Elszámolóegység Alapú Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata módosítására
   9. Személyi kérdések (vezető tisztségviselők lemondása, választása)
   10. Egyéb kérdések

   A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2015. március 12-én 10 óra 15 perckor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

   A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2015. március 6. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

   Budapest, 2015. február 21.

   MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa   A tagság 92 %-nál 10%-os hozam az Önkéntes Ágban

   TOVÁBBRA IS JÓ VÁLASZTÁS AZ MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR

   Ismét nagyon jó évet zárt az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ága. Mindegyik portfólióban magasan meghaladta az inflációt a hozam, és a tagság 92,6 %-ának 10% feletti hozamot írhattunk jóvá.

   A kiegyensúlyozott portfólió - melyben a tagság közel 90 %-a van - összesen 10,34 % hozamot realizált. A növekedési portfólióban az eredmény 10,02 % volt.

   Összehasonlításul az alábbiakban közöljük a tárgyévi hozamráták mellett a 10 éves hozamrátát, valamint a vagyonnövekedési mutatót is:

   Megnevezés Hozamok alakulása
   Tárgyévi nettó hozamráta
   (2014)
   10 naptári év átlagos nettó hozamrátája
   (2005-2014)
   Vagyonnövekedési mutató
   (2005-2014)
   Kiszámítható portfólió 2,63% 5,54% 5,47%
   Klasszikus portfólió 4,74% 5,82% 5,94%
   Kiegyensúlyozott portfólió 10,34% 7,08% 7,35%
   Növekedési portfólió 10,02% 6,74% 6,82%
   Infláció -0,20% 4,16% -

   A nettó hozamráta számítás, a 10 éves vagyonnövekedési mutató számításának alapját a 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

   Egyre többen élnek az egyéni befizetés lehetőségével is. Az ő számukra nem csak a hozammal növekszik a megtakarítási számlájuk, hanem tavalyi befizetéseik után további 20% adójóváírással is számolhatnak.

   Számoljon velünk továbbra is! Használja hozzá segítségként befizetési kalkulátorunkat : kattintson ide
   Gondoljon a holnapra: a béren kívüli juttatási elemek közül válassza az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást, válassza az MKB Nyugdíjpénztárt! Javasoljuk továbbá, hogy fizessen be egyénileg is: a kedvező hozamok mellett egy évben akár plusz 150.000 Ft adókedvezménnyel is (750.000 Ft befizetése esetén) növekedhet a nyugdíjpénztári megtakarítása!

   Budapest, 2015. február 12.

   MKB Nyugdíjpénztár


   Tájékoztató az MKB Nyugdíjpénztár 2014.12.29-i Közgyűléséről

   Az MKB Nyugdíjpénztár 2014. december 29-én megtartott Közgyűlésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:

   Döntés a Pénztár Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről

   A Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól szóló ellenőrző bizottsági beszámoló elfogadása

   Az Igazgatótanács tájékoztatása a Pénztár Befektetési politikájáról

   Az Igazgatótanács tájékoztatása a Magán Ág helyzetéről

   Az MKB Nyugdíjpénztár Magán Ága 2015. évre vonatkozó éves pénzügyi tervének és a 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervének valamint az Ellenőrző Bizottság pénzügyi tervekre vonatkozó jelentésének elfogadása, továbbá a könyvvizsgáló pénzügyi tervekre vonatkozó véleményének ismertetése

   Az Igazgatótanács javaslata az Önkéntes Ág Elszámolóegység Alapú Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata módosítására

   Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására

   Személyi kérdések (vezető tisztségviselők választása, díjazásuk megállapítása)

   Egyéb kérdések

   A napirendi pontok tárgyalása során a Közgyűlés elfogadta az MKB Nyugdíjpénztárnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését azzal, hogy a Pénztárra, annak szervezetére, működésére, tagjaira az Alapszabályában foglaltakon kívül illetve azzal összhangban elsődlegesen - az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) 1.§ alapján - az Öpt, valamint - a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) 2.§ alapján - az Mpt. és az azokhoz kapcsolódó kormányrendeletek, mint a pénztárakra vonatkozó speciális jogszabályok az irányadók.

   Az Ellenőrző Bizottság ismertette véleményét a közgyűlés elé beterjesztett anyagokról, továbbá számot adott arról, hogy a megelőző közgyűlés óta milyen helyszíni vizsgálatot végzett az Ellenőrző Bizottság.

   A Pénztár önkéntes és magánnyugdíjpénztári ágának 2015. évi befektetési politikájában -a 2014. évihez képest- nem lesz érdemi változás. A jövőben is hosszú távú konzervatív befektetés politikát kíván folytatni a Pénztár.

   A Közgyűlés ismételten megállapította, hogy a Pénztár Magán Ágának hosszú távú működése csak a tagság tagdíj- és működési célú adomány fizetési hajlandóságának jelentős növelésével alapozható meg. Abban az esetben, ha a tagdíjfizetők aránya -összhangban a Parlament által 2014. december 15-én elfogadott magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó törvényi változásokkal - eléri a 70 %-ot és növekszik a működési adomány mértéke is, a Pénztár működő képessége - változatlan külső feltételek mellett- 2019. év végéig fenntartható. E peremfeltételek mellett a Közgyűlés elfogadta a Pénztár Magánágának 2015. évi éves és 2015.- 2019 évekre vonatkozó hosszú távú tervét. (A magánnyugdíjpénztári törvény változásának legfontosabb elemeiről szóló tájékoztatónkat itt olvashatja)

   A Pénztár Önkéntes Ág Elszámolóegység Alapú Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatában csak pontosítások történtek, érdemi változtatásra nem került sor. Az eszközcsoportok sem módosultak érdemben, csak a megnevezésüknél a jogszabályi definíciókat, sorrendet alkalmaztuk. A benchmark, a befektetési politika ugyanaz maradt. A jelenlegi szabályzat marad érvényben, amíg a módosított szabályzat alkalmazását az MNB engedélyezi.

   A Pénztár Alapszabályában most sem történt érdemi módosítás. A végrehajtott változások pontosítások, valamint a bekövetkezett jogszabály módosítások átvezetése. A 2015.01.01-től érvényes Alapszabály teljes szövegét itt találja.

   A Közgyűlés 2015. január 1. - 2017. december 31. közötti időszakra az Ellenőrző Bizottság tagjának választotta meg Steininger Zsolt urat.

   Budapest, 2014. december 30.

   MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa