Tájékoztató az egyszerűsített azonosítás szabályainak változásáról

Felhívjuk Tisztelt új belépőink és Pénztártagjaink figyelmét, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban röviden: Pmt.) 2020. január 10. napjával módosult. A jogszabály egyik legjelentősebb, a Pénztárat leginkább érintő változása, hogy az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás szabályai módosultak.

A változás következtében új tagsági jogviszony létesítésekor a Pénztár köteles az egyszerűsített azonosítás keretében is a személyazonosító okiratok másolatát - a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében - beszerezni. További kötelezettség a kiemelt közszereplői jelleg meghatározásával kapcsolatos eljárások elvégzése, vagyis elsődlegesen a tag kiemelt közszereplői minőségéről való nyilatkoztatása.

A Pénztárnak lehetősége van arra, hogy a tag személyes megjelenése hiányában a tag által postai úton küldött okiratmásolatok és nyilatkozatok alapján végezze el az ügyfél azonosítást.

A Pmt. módosítás hatályba lépését megelőzően belépett tagok vonatkozásában, amennyiben az ügyfél-azonosító adatokban változás kerül átvezetésre, kockázatérzékenységi megközelítés alapján szükséges lehet az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése. Erről az érintett tagokat külön tájékoztatjuk.

Kérjük új belépőink és tagjaink közreműködését, hogy a jogszabályi ügyfél-átvilágítási kötelezettségeknek a Pénztár eleget tudjon tenni.


Tájékoztatás a 2020.január 1-jétől hatályba lépő Alapszabály változásairól

Tisztelt Pénztártagunk!

Tájékoztatjuk a 2020. január 1-én hatályba lépő Alapszabály legfőbb módosításairól.

Az Alapszabály értelmében 2020. január 1-t követően:

 • Az egységes tagdíj mértéke 6.000 Ft/hó, amelyből átlagosan 5.612 Ft kerül a tag egyéni számlájára.
 • Új tagi belépés esetén – ide nem értve a más pénztárból való átlépőket - a tagsági jogviszony létesítésekoraz első egységes 6.000 Ft havi tagdíj megfizetéséből, a Pénztár egyszeri 4.000,- Ft-ot a működési tartalék javára ír jóvá.
 • Az ezt meghaladó befizetések tartalékok közötti felosztása, 2020. január 1-jétől az alábbiak szerint meghatározott arányokban történik:
Valamennyi jogcímen befizetett éves tagdíj A fedezeti tartalékba kerül a befizetés Működési tartalékba kerül a befizetés Likviditási tartalékba kerül a befizetés
10 000 Ft-ig 90,1%-a 9,8%-a 0,1%-a
10.001 - 150.000 Ft 94,1%-a 5,8%-a 0,1%-a
150.001 - 300.000 Ft 95,1%-a 4,8%-a 0,1%-a
300.001 - 500.000 Ft 97,1%-a 2,8%-a 0,1%-a
500.001 Ft-tól 98,5%-a 1,4%-a 0,1%-a

Tábla: Az egyéni számlára (a fedezeti tartalékra), a működési, valamint a likviditási tartalékra kerülő összeg mértéke a befizetés %-ában.

Fontos információ:

 • Az egységes tagdíj és az azon felüli tagdíjbefizetés -tartalékok közötti felosztást követően - fedezeti tartalékra jutó része az egyéni számlára kerül, növelve nyugdíjcélú megtakarítását.
 • A Pénztár csak és kizárólag az Alapszabályában meghatározott működési és likviditási költséget vonja le az egyéni számlavezetésért, azaz a sávos rendszerű levonás alapján - a befizetési sávok elérésekor - az érvényesített költségek mértéke csökken.

Egyéni számlájára Ön és a munkáltató egyaránt teljesíthet tagdíjbefizetést, amelyek után változatlanul 20% adókedvezmény vehető igénybe.

A Pénztártagságot érintő aktuális szabályozásokról, valamint a 2020. január 1-jétől hatályba lépő változásokról, teljes körűen tájékozódhat a következő linkre kattintva: MKB Nyugdíjpénztár Alapszabály


Befizetési határidők, használja ki a 20% adókedvezményt

Tisztelt Pénztártagunk!

Idén is kihasználhatja a 20% adókedvezményt!

Fizessen be még most pénztári számlájára!

Befizetését teljesítheti átutalással, postai úton csekken vagy bármely MKB Bankfiókban készpénzbefizetéssel is. Ne feledje, hogy az adókedvezmény igénybevételének alapjául kizárólag a 2019. december 31-ig a Pénztár bankszámlaszámára beérkezett befizetések szolgálnak, ezért kérjük, vegye figyelembe az alábbi határidőket:

 • banki átutalás indítása: december 30
  Bankszámlaszám: MKB Bank 10300002-20381501-00003285
 • Online bankkártyás vagy postai csekken történő befizetés: december 18.
 • MKB bankfiókban történő befizetés: december 31. (a bankfiókok rövidített nyitva tartással működnek.)

Számlaegyenlegét és egyéb adatait Személyes tárhelyén bármikor megtekintheti, aktuális egyenlegét a (1) 268 7001-es telefonszámon a nap 24 órájában lekérdezheti.

Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

MKB Nyugdíjpénztár


Tájékoztató a 2019. december 12-i Küldöttközgyűlésről

A Küldöttközgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

 • Elfogadta a Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésről és azok megállapításairól szóló ellenőrző bizottsági beszámolót.
 • Megszavazta a Pénztár Alapszabályának módosítását az Igazgatótanács előterjesztése szerint azzal, hogy a módosítások 2020. január 1. napján lépnek hatályba.
 • Az Igazgatótanács által előterjesztett, az Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta
 • Felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzatát a Felügyelet részére engedélyezés céljából megküldje azzal, hogy a Szabályzat a Felügyelet engedélyének kézhezvétele napján lép hatályba.
 • Elfogadta a Pénztár Igazgatótanácsának tájékoztatóját az Igazgatótanács által elfogadott Befektetési Politika és Magán Ági Válaszható Portfólió Rendszer Szabályzat módosításaira vonatkozóan.
 • Egyhangúan megszavazta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Önkéntes ága 2020. évre vonatkozó, negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Önkéntes ága 2020. évre vonatkozó, negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Egyhangúan megszavazta, hogy az Igazgatótanács előterjesztése szerint elfogadja a Pénztár Önkéntes ága 2020. évre vonatkozó, negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó pénzügyi tervét.
 • Elfogadta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2020. évre vonatkozó, negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó, hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2020. évre vonatkozó, negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó, hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése szerint elfogadta a Pénztár Magán ága 2020. évre vonatkozó, negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó, hosszú távú pénzügyi tervét.
 • Elfogadta az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB Bank Nyrt. között létrejött névhasználati szerződés módosítását.

A Pénztár weboldalán a mindenkor hatályos szabályzatok elérhetőek el aktuálisan.

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk Önnek és Családjának!

Budapest, 2019.12.17.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


Tájékoztató a 2019. decemberi és 2020. januári nyitvatartási rendről

Tisztelt Pénztártagunk!

Tájékoztatjuk, hogy az Ünnepekre tekintettel Pénztárunk év végi nyitvatartási rendje az alábbiak szerint módosul.

 • 2019. december 7. szombat
  • személyes ügyfélszolgálat: 09:00 - 12:00 óráig
  • telefonos ügyfélszolgálat: 08:00 – 12:00 óráig
 • 2019. december 14. szombat
  • személyes ügyfélszolgálat: 09:00 - 12:00 óráig
  • telefonos ügyfélszolgálat: 08:00 – 12:00 óráig
 • 2019. december 24 – 27. között: Zárva
 • 2019. december 30. hétfő: normál nyitvatartási rend szerint
 • 2019. december 31. kedd:
  • személyes ügyfélszolgálat: 09:00 - 12:00 óráig
  • telefonos ügyfélszolgálat: 08:00 – 12:00 óráig
 • 2020. január 1. (szerda): Zárva

Befizetési határidők

Használja ki a 20 % adókedvezmény lehetőségét! Befizetését teljesítheti átutalással, postai úton vagy bármely MKB Bankfiókban készpénzbefizetéssel is. Ne feledje, hogy az adókedvezmény igénybevételének alapjául kizárólag a 2019. december 31-ig a Pénztár bankszámlaszámára beérkezett befizetések szolgálnak, ezért kérjük, vegye figyelembe az alábbi határidőket:

 • banki átutalás indítása: december 30.
 • online bankkártyás vagy postai csekken történő befizetés: december 18.
 • MKB bankfiókban történő befizetés: december 31. (a bankfiókok rövidített nyitva tartással működnek.

Számlaegyenlegét és egyéb adatait Személyes tárhelyén bármikor megtekintheti, aktuális egyenlegét a (1) 268 7001-es telefonszámon a nap 24 órájában lekérdezheti.

Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Budapest, 2019.12.06.

MKB Nyugdíjpénztár


Megéri a Pénztár híreit követni: most Öné lehet akár az egyik Media Markt Ajándékkártya is

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Miért érdemes? A jövőben elsőként értesül a Pénztártagságával kapcsolatos aktualitásainkról és kedvezményes ajánlatainkról.

Most még nyerhet is! A marketing adatkezelési hozzájárulás 2019. november 27 és 2020. január 31-i időszak közötti kitöltésével és mielőbb történő visszaküldésével részt vesz promóciónk sorsolásán 2020. február 28-án, ahol megnyerheti a 10 db 20.000 Ft-os Media Markt Ajándékkártya egyikét.

Érdekli a lehetőség? Éljen vele, töltse ki, e-mail-es megkereséshez „igen” válasz megadásával fejezze ki hozzájárulását az itt található: „Elektronikus ügyintézés és adatkezelési nyilatkozat” nyomtatványon, majd küldje be az MKB-Pannónia Egészségpénztár 1821 Budapest címre vagy adja le személyesen bármely MKB bankfiókban vagy a Pénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai utca 23.)!

A Promócióval kapcsolatban részletes tájékoztatást és a részvételi feltételeket, az alábbi linkekre kattintva ismerheti meg:


Felmerülő kérdéseket a promocio@mkbnyp.hu címre várjuk.

Budapest, 2019.11.28.

MKB Nyugdíjpénztár


ÚJDONSÁG: bővültek az Elektronikus ügyintézés funkciói

Tisztelt Pénztártagjaink!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy idén több kényelmi funkcióval bővült a szolgáltatás. Elektronikus ügyintézőként lépjen be a Személyes tárhelyébe és fedezze fel az új kényelmi lehetőségeket.

Újdonság! Kényelmesen, gyorsan elektronikusan:

 • Tagi kölcsön igénylés mostantól már online is elérhető, papírmentesen a Személyes tárhelyén keresztül a Pénztárba küldhető. Az aktív években is kihasználható szolgáltatás szükség esetén nagy segítséget jelenthet, amely 3 év tagság megléte esetén alacsony kamattal igényelhető összeg, a számlaegyenleg 30%-ig.
 • 10 éves várakozási határidő elérését követő kifizetések is igényelhetőek.
 • Nyugdíjszolgáltatás igény bejelentése az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után, vagy a jogszabály szerint az egyéb meghatározott ellátásokra.

A korábban elérhető kényelmi funkcióink pedig továbbra is segítik a pénztári ügyek gyors és hatékony intézését: megtekinthetők a Pénztártagsággal kapcsolatos információk, egyszerűen nyomon követhető a megtakarításának gyarapodása, valamint a tagsággal összefüggő levelei egy helyen nyilvántarthatók és bármikor könnyen visszakereshetőek.

Jó hír: az adminisztrációs teendők számos részét, mint például az adatmódosítást, portfólióváltást, tagi kölcsön igénylést és akár bankkártyával történő egyéni befizetést is intézhet elektronikus ügyintézéssel.

Ön még nem használja? Regisztráljon a Személyes Tárhelyén! Éljen az elektronikus ügyintézés előnyével: a következő linkre kattintva letölthető „Elektronikus ügyintézés és adatkezelési nyilatkozat” nyomtatványt töltse ki és az „igen” választ jelölje meg. Ezt követően az eredetiben aláírt nyomtatványt szükséges beküldeni postai úton az MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest címre, vagy leadhatja a Pénztár Ügyfélszolgálatán a 1134 Budapest, Dévai utca 23 szám alatt, vagy bármely MKB bankfiókban.

Budapest, 2019.november 26.

MKB Nyugdíjpénztár


M E G H Í V Ó

Tisztelt Pénztártagjaink!

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy a Pénztár 2019. december 12. napján 12 órakor Küldöttközgyűlést tart, amely a Budapest XIII. Kassák L. u. 18. IV. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

A Küldöttközgyűlés napirendje:

 1. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól
 2. Az Igazgatótanács javaslata alapján az Alapszabály módosításának elfogadása
 3. Az Igazgatótanács javaslata a Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítására
 4. Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Pénztár Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
 5. Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ága 2020. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó pénzügyi tervének, valamint magán ága 2020 évre vonatkozó negyedéves bontású és 2020 – 2022. évekre vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervének, továbbá a pénzügyi tervekre vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés elfogadása, könyvvizsgálói jelentés és aktuáriusi záradék ismertetése.
 6. Az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB Bank Nyrt. közötti névhasználati szerződés jóváhagyása
 7. Személyi kérdések
 8. Egyebek

A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők helyszíni regisztrációja 11.15 órakor kezdődik és a Küldöttközgyűlés kezdetét megelőző 5. percben - 11.55 órakor - zárul le. Az ezen időpontot követően érkezett küldöttek (pótküldöttek) a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2019. december 12. napján 12.15 órakor kerül megtartásra.
A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.
A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2019. december 6. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők

Budapest, 2019.november 26.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


Ne feledje: az ügyfél-átvilágítás határideje 2019. október 31

Tisztelt Pénztártagjaink!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt.) 79.§ (1) bekezdésének megfelelően a Pmt. által előírt kötelező adategyeztetést 2019. október 31. napjáig kell teljesíteni.

Ismételten felhívjuk Tisztelt Pénztártagjaink figyelmét, hogy szükség esetén ne feledje megtenni az adategyeztetést a fenti határidő lejártáig.

A törvény értelmében a Pénztár ezt követően köteles az üzleti megbízás teljesítését megtagadni az adott ügyfél vonatkozásában, ha nem sikerült a Pmt. 4. fejezete szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedéseket megtennie, illetve az ügyfél-átvilágítás eredményei nem állnak teljeskörűen a Pénztár rendelkezésére.

A módosult Pmt. 79.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Pénztár az adategyeztetésben érintett ügyfeleit írásban értesítette. Aktuális átvilágítási státuszukról, kötelezettségeikről a Tagok a Személyes tárhelyen, vagy a megküldött postai levélből tájékozódhatnak, valamint arról a Pénztár ügyfélszolgálatán és egyéb elérhetőségein keresztül is kérhetnek tájékoztatást.

Budapest, 2019.október 21.

MKB Nyugdíjpénztár


Személyes tárhely karbantartás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy karbantartás miatt várhatóan 2019.10.15-én 21:00 óra és 2019.10.16-án 01:00 óra között nem lesz elérhető honlapunkon a Személyes tárhely bejelentkezés.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

MKB Nyugdíjpénztár


Tájékoztató a 2019. augusztus havi nyitvatartási rendről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztusban – tekintettel a naptár szerinti munkarendtől való eltérésre - ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

2019.augusztus 10. (szombat - munkanap): SZÜNETEL a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat

2019. augusztus 19-20. (hétfő - kedd): munkaszüneti napok, nincs ügyfélszolgálat

Számlájának egyenlegét és egyéb adatait Személyes tárhelyén bármikor megtekintheti, aktuális egyenlegét a (1) 268 7001-es telefonszámon a nap 24 órájában lekérdezheti.

MKB Nyugdíjpénztár


Tájékoztatás az ügyvezető igazgatói pályázat eredményéről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat és Munkáltató Partnereinket, hogy az MKB Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatói munkakörére kiírt pályázatot az Igazgatótanács eredményesnek nyilvánította. A Pénztár ügyvezető igazgatói munkakörének ellátására Lukács-Szalkay Petra került megbízásra 2019. július 16-tól munkaviszony keretében.

Budapest, 2019. július 19.

MKB Nyugdíjpénztár


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az MKB Nyugdíjpénztár pályázatot ír ki a 2019. július 16-tól betölthető "ügyvezető igazgató" feladatainak ellátására.

Részletek az itt feltöltött dokumentumban olvashatók: Pályázati kiírás

Budapest, 2019. július 3.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


Tájékoztató ügyfél-átvilágítási kötelezettségről

Tisztelt Pénztártagunk!

A Pénztár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt.) 79.§ (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatja Tisztelt Tagjait, hogy a Pmt. által előírt kötelező adategyeztetés határideje meghosszabbodott, az 2019. október 31. napjára módosult. A Pénztár ezt követően köteles az üzleti megbízás teljesítését megtagadni az adott ügyfél vonatkozásában, ha nem sikerült a Pmt. 4. fejezete szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedéseket megtennie a Pénztárnak, illetve az ügyfél-átvilágítás eredményei nem állnak teljeskörűen a Pénztár rendelkezésére.

A módosult Pmt. 79.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Pénztár az adategyeztetésben érintett ügyfeleit írásban értesítette. Aktuális átvilágítási státuszukról, kötelezettségeikről a Tagok a személyes tárhelyen, vagy a megküldött postai levélből tájékozódhatnak, valamint arról a Pénztár ügyfélszolgálatán és egyéb elérhetőségein keresztül is kérhetnek tájékoztatást.

Budapest, 2019.06.28.

MKB Nyugdíjpénztár


Tájékoztató a 2019. május 29-i Küldöttközgyűlésről

A Küldöttközgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

 • Az Alapszabály módosítása: A Küldöttközgyűlés megszavazta a Pénztár Alapszabályánakmódosítását az előterjesztés szerint, mely 2019. június 1-jén lép hatályba.
 • Elfogadta a Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésről és azok megállapításairól szóló ellenőrző bizottsági beszámolót.
 • A Küldöttközgyűlés elfogadta a Pénztár Igazgatótanácsának tájékoztatóját az Igazgatótanács által elfogadott Befektetési Politika és Magán Ági Válaszható Portfólió Rendszer Szabályzat módosításaira vonatkozóan.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése alapján az abban ismertetett indoklás szerint elfogadta a Pénztár Önkéntes és Magán Ága tartalékai közötti alapátcsoportosításokat 2018. december 31-i hatállyal.
 • A Küldöttközgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatása alapján tudomásul vette a Pénztár Magán Ága tartalékai közötti alapátcsoportosítást, könyvelési elszámolást 2018. december 31-i hatállyal.
 • Az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadta az Igazgatótanács 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját.
 • Elfogadta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár 2018. évi éves beszámolójával kapcsolatos jelentését.
 • Tudomásul vette az MKB Nyugdíjpénztár könyvvizsgálójának a Pénztár 2018. évi éves beszámolójára (önkéntes, magán, egyesített, összesített) vonatkozó jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadta a Pénztár 2018. évi éves beszámolóját, ennek részeként a Magán ág és az Önkéntes ág mérlegét és eredménykimutatását, a magán ági és önkéntes ági biztosításmatematikai statisztikai jelentéseket, a magán és önkéntes ági kiegészítő mellékletet, a Pénztár egyesített mérlegét és eredménykimutatását, és az üzleti jelentést az alábbi adatokkal:
  • a magánpénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege:    19 093 963 ezer Ft, 
  • az önkéntes pénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege:  134 057 005 ezer Ft, 
  • a Pénztár egyesített, összesített mérlegfőösszege:               153 150 968 ezer Ft 
   • a Pénztár fedezeti tartaléka
    • magán ág 18 820 792 ezer Ft   
    • önkéntes ág 129 383 632 ezer Ft
   • a Pénztár likviditási tartaléka
    • magán ág 60 197 ezer Ft
    • önkéntes ág 883 734 ezer Ft
   • saját tőke a működési céltartalékkal együtt
    • magán ág 32 837 ezer Ft
    • önkéntes ág 1 548 729  ezer Ft
 • Megállapította a Pénztár igazgatótanácsi tagjai, ellenőrző bizottsági tagjai és a pénztári törvény szerinti vezető állású munkavállalói ügyvezetési, illetve ellenőrzési tevékenységének megfelelőségét a 2018. évi üzleti évre vonatkozóan az éves beszámoló kapcsán rendelkezésre álló tények és adatok alapján, ezért részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti kártérítési felelősség alóli felmentvényt megadta.
 • Elfogadta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2019. július 1. - 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2019. július 1. - 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése szerint elfogadta a Pénztár Magán ága 2019. július 1. - 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi tervét.
 • Elfogadta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2020-2022. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2020-2022. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése szerint elfogadja a Pénztár Magán ága 2020-2022. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervét
 • A Küldöttközgyűlés tudomásul vette a KPMG könyvvizsgáló személyében történő változást, hogy Henye István könyvvizsgáló megbízatása lejárt, ezért könyvvizsgálói tisztsége megszűnt.

A Küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság javaslata szerint a KPMG Hungária Kft-n belül a könyvvizsgálatért felelős természetes személyként Agócs Gábor könyvvizsgálót megválasztja, , aki 2000. október 6. óta tagja a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának és aki pénzügyi intézményi, pénztári,  befektetési vállalkozási, valamint IFRS minősítéssel rendelkezik.

Budapest, 2019.06.03.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


M E G H Í V Ó

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy a

Pénztár 2019. május 29. napján 15.00 órakor Küldöttközgyűlést tart, amely a

Budapest XIII. Kassák L. u. 18. IV. emeleti konferenciateremben

kerül megrendezésre.

A Küldöttközgyűlés napirendje:

 1. Az Igazgatótanács javaslata alapján az Alapszabály módosításának elfogadása
 2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól
 3. Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
 4. Az Igazgatótanács javaslata alapján a tartalékok közötti átcsoportosítás elfogadása
 5. A 2018. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása
  • Az Igazgatótanács 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése, elfogadása
  • A Pénztár 2018. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és az aktuáriusi értékelés ismertetése
  • A Pénztár 2018. évi éves beszámolójára vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés ismertetése és elfogadása
  • A Pénztár 2018. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés ismertetése
  • A Pénztár 2018. évi éves beszámolójának elfogadása
 6. A Magán Ág éves és hosszú távú pénzügyi tervének ismertetése, elfogadása
  • A 2019. július 1. - 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv ismertetése
  • A 2020-2022. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv ismertetése
  • Az Ellenőrző Bizottság éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos jelentésének ismertetése és elfogadása
  • Az éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés, valamint az aktuáriusi értékelés ismertetése
  • A 2019. július 1. - 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
  • A 2020-2022. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv elfogadása
 7. Személyi kérdések: vezető tisztségviselő lemondásának tudomásul vétele, vezető tisztségviselő megválasztása
 8. Az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a (KPMG) könyvvizsgáló társaságon belüli  könyvvizsgáló természetes személy felmentése és új személy választása
 9. Egyebek

A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők helyszíni regisztrációja 14.15 órakor kezdődik és a Küldöttközgyűlés kezdetét megelőző 5. percben – 14.55 órakor - zárul le. Az ezen időpontot követően érkezett küldöttek (pótküldöttek) a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2019. május 29. napján 15.15 órakor kerül megtartásra.

A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2019. május 24. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Budapest, 2019. május 13.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


Tervezett informatikai rendszer karbantartása miatt funkciókiesés várható 2019.05.10-én 17:00 órától 2019.05.13-án 01:00 óráig

Tisztelt Ügyfelünk!

Tervezett karbantartás következtében előreláthatóan 2019.05.10-e (péntek) 17:00 óra és 2019.05.13-a (vasárnap) 01:00 óra között nem lesz elérhető honlapunkon a Személyes tárhely bejelentkezés, az egyenleg lekérdezés és az online bankkártyás befizetés funkciók.

Informatikai rendszereinket az Önök magasabb szintű kiszolgálása érdekében fejlesztjük, ezért kérjük megértésüket és köszönjük türelmüket!

Budapest, 2019. május 8.

MKB Nyugdíjpénztár


Az informatikai rendszer karbantartási munkálatai miatt funkciókiesés várható 2019.02.02-án 08:00 órától 2019.02.03-án 13:00 óráig

Tisztelt Ügyfelünk!

Karbantartás miatt várhatóan 2019.02.02-án 08:00 óra és 2019.02.03-án 13:00 óra között nem lesz elérhető honlapunkon a Személyes tárhely bejelentkezés, egyenleg lekérdezés funkció.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2019. január 31.

MKB Nyugdíjpénztár


Rövidített banki nyitva tartás december 28-án

Tisztelt Pénztártagjaink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. december 28-án (pénteken) az MKB Bankfiókok rövidített nyitva tartással működnek, így aznap 12 óráig állnak az ügyfelek rendelkezésére.

A belföldi (GIRO) utalások (egyedi és csoportos) benyújtási határnapjai:

 • a feldolgozás alaki és tartalmi feltételeinek megfelelő, pénzügyi fedezettel rendelkező egyedi, illetve csoportos átutalási megbízások – a kedvezményezettek bankszámláin jóváírásként megjelenítésre kerülő megbízások – 2018. évi teljesítésre történő átvételének határideje, fiókhálózatban 2018. december 28. (péntek) 12:00 óra, elektronikus csatornákon 14:00 óra;
 • a Bank a megbízásokat a kondíciós listában meghatározott végső benyújtási határidő szerint fogadja be, a fenti határidő után beérkező megbízásokat 2019-ben tudja teljesíteni

Ne hagyja az utolsó pillanatra egyéni befizetését!

Az egyéni befizetés után járó 20% adókedvezmény igénybevétele érdekében vegye figyelembe a fenti határidőket. Utaláskor ne felejtse el feltüntetni nevét, tagi azonosítóját vagy adóazonosító jelét!

Eredményes Új Évet kívánunk Önnek és családjának!

MKB Nyugdíjpénztár


Tájékoztató a 2018. december 19-i Küldöttközgyűlésről

A Küldöttközgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

 • A Küldöttközgyűlés egyhangúan elfogadta az Ellenőrző Bizottság beszámolóját az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről.
 • Az Alapszabály módosítása: A Küldöttközgyűlés megszavazta a Pénztár Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerint, azzal, hogy a III.9. pont módosítása 2019. március 1. napján, míg a XXIV.3. pont módosítása 2019. január 1-i hatállyal lépjen hatályba.
 • A Küldöttközgyűlés tudomásul vette az Igazgatótanács tájékoztatóját az MKB Nyugdíjpénztár Befektetési Politikájáról valamint a Pénztár Vagyonkezelési szerződésének módosításáról.
 • A Küldöttközgyűlés tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Önkéntes ága és a Pénztár Magán ága 2019. évre vonatkozó negyedéves bontású és a 2019. – 2021. évekre vonatkozó éves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • A Küldöttközgyűlés elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését és az Igazgatótanács előterjesztését a Pénztár Önkéntes ága és a Magán ága 2019. évre vonatkozó negyedéves bontású és a 2019. – 2021. évekre vonatkozó pénzügyi terveiről.
 • Küldöttközgyűlés elfogadta Fekete Antal úr és dr. Forrai Mihály úr Igazgatótanácsi tagi tisztségéről 2018.december 31-i hatállyal történt lemondását.

Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Budapest, 2018.12.21.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


Ne feledje: idén is érdemes kihasználni a 20 % - os adóvisszaigénylés lehetőségét!

Optimális megoldás a nyugdíjcélú megtakarításra

Változatlanul előnyös lehetőség a pénztári egyéni befizetése után járó 20% adókedvezmény igénybevétele. Pénztártagjaink jogosultak egy évben akár 150.000 Ft-os - 750.000 Ft egyéni befizetés esetén - adójóváírásra az önkéntes Nyugdíjpénztári és Egészség- és Önsegélyező Pénztári tagként.  

Befizetés az alábbi számlaszámra teljesíthető: 

MKB Bank Zrt. 10300002-20381501-00003285 

Kérjük, a közlemény rovatban nevét és adóazonosító jelét feltüntetni.

FONTOS: Felhívjuk Pénztártagjaink figyelmét, hogy a 2018. évi adóoptimalizálás céljából, a Pénztár bankszámlájára 2018. december 28-ig beérkező összegek vehetők figyelembe. 

Javasoljuk, gondoskodjon időben a befizetésekről: vegye figyelembe, hogy december 28-án a bankfiókok rövidített nyitva tartással működnek, valamint a nem MKB Bankból indított utalások több óra alatt érkezik be. 

Gondtalan nyugdíjas életet szeretne?

Ideális lehetőség a nyugdíjpénztári tagság.

A megszokott életszínvonalának fenntartását segíti - nyugdíjba vonulását követően - a nyugdíjpénztárban felhalmozott vagyon, amely jelentősen növelhető az adójóváírások és az adómentes hozamok által. 

Az aktív években is támogatást jelenthet! A megtakarítás szükség esetén fedezetet is biztosít, terhére igényelhető:

 • Tagi kölcsön az egyenleg 30%-áig, 3 év tagság után,
 • Tagi lekötés 10 év tagság, illetve nyugdíjazás, nyugdíjkorhatár elérésekor az egyenleg 50%-áig.

Figyelje üzeneteit: küldésre került a Pénztár év végi tájékoztató levele, melyben Pénztártagjaink a jelenlegi egyenlegét és a Pénztár előnyeit és szolgáltatásait ismertetjük. Azon Tagok részére, akik nem regisztráltak Elektronikus ügyintézésre postai úton kézbesítettük. A kényelmi Elektronikus ügyintézés szolgáltatást választók Személyes tárhelyükben az Értesítések menüpontban tekinthetik meg, itt:
Személyes tárhely.

Gondoskodjon jövőjéről a Nyugdíjpénztárban: éljen az Önnek is járó 20%-os adókedvezménnyel, amelyre az egyéni befizetés által válik jogosulttá!

Budapest, 2018. december 7.

Jó egészséget kívánunk!

MKB Nyugdíjpénztár


KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy a

Pénztár 2018. december 19. napján 11.30 órakor Küldöttközgyűlést tart, amely a

Budapest XIII. Kassák L. u. 18. IV. emeleti konferencia teremben

kerül megrendezésre.

A Küldöttközgyűlés napirendje:

 • 1. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól
 • 2. Az Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására
 • 3. Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Vagyonkezelési szerződés módosításáról
 • 4. Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ága 2019. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2019 – 2021. évekre vonatkozó pénzügyi tervének, valamint magán ága 2019 évre vonatkozó negyedéves bontású és 2019 – 2021. évekre vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervének, továbbá a pénzügyi tervekre vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés elfogadása, könyvvizsgálói jelentés és aktuáriusi záradék ismertetése.
 • 5. Személyi kérdések
 • 6. Egyebek

A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők helyszíni regisztrációja 10.45 órakor kezdődik és a Küldöttközgyűlés kezdetét megelőző 5. percben – 11.25 órakor - zárul le. Az ezen időpontot követően érkezett küldöttek (pótküldöttek) a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2018. december 19. napján 11.45 órakor kerül megtartásra.

A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2018. december 14. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Budapest, 2018. december 3.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


Pénztártagként csökkentse karácsonyi költségeit az MKB Plazával!

Takarékoskodni az ünnepek alatt? Pénztártagként az MKB Plazával mindez könnyedén lehetséges. Csökkentse velünk ünnepi kiadásait!

Minden elektronikus ügyintézésre regisztrált minden Pénztártag megajándékozásra kerül, a promóció ideje alatt az alábbi exkluzív kedvezményeket vehetik igénybe:

 • 40%-os Philips online kupon válogatott termékekre, melyek a www.philips.hu/shop oldalon online vásárlás esetén érhetők el
 • 25%-os Scholl kedvezmény a teljes árú Scholl, Clarks, Fly Flot lábbelikre a készlet erejéig
 • 25%-os kedvezmény a Dimenzió Egészségközpont egyes vizsgálatainak árából
 • ajándék MindenTuDorka társasjáték 5000 forint feletti vásárlás esetén a Játéksziget üzleteiben vagy webáruházában.

A kedvezményre jogosultak köre:

 • E-ügyintézőként már korábban regisztrált Ügyfelek,
 • Pénztártagok, akik a kedvezményes időszakban térnek át elektronikus ügyintézésre: amely az Elektronikus ügyintézésre bejelentkezés nyomtatványon igényelhető. A dokumentumokat a kitöltést követően a Pénztárba szükséges eljuttatni - postai úton történő beküldéssel vagy az ügyfélszolgálaton vagy országosan az MKB Bank fiókhálózatban történő leadással tehető meg.
 • minden új belépő Pénztártag, akik promóció ideje alatt, azaz 2018. december 1-je és 2019. január 31-e között kitölti és eljuttatja a belépési nyilatkozatot, és egyúttal bejelentkezik az elektronikus ügyintézésre is, amelynek nyomtatványa a következő linken érhető el: Belépési nyilatkozat

Mi az E-ügyintézés?

Az Elektronikus ügyintézés a Személyes tárhelyen keresztül történő, gyors, kényelmes információ-csere a Pénztártag és a Pénztár között, melyről bővebben ide kattintva tájékozódhat: E-ügyintézés

Figyelem: A kedvezményre jogosító kuponok csak a Személyes tárhelyen bejelentkezést követően e-ügyintézésre külön regisztrált Pénztártagok részére érhetők el a felületre történő belépést követően! További részletek: Személyes tárhely/Tagi törzsadatok vagy Személyes tárhely/Egyéni számlaadatok menüpontokban.

MKB Plaza: ahová megéri tartozni!

Szeretné élvezni a továbbiakban is az MKB Plaza nyújtotta választékos kedvezményeiket?

Ne késlekedjen, csatlakozzon most a www.mkbplaza.hu oldalon, a regisztrációhoz szükséges MKB Plaza kódját megtalálja a Személyes tárhelyében.

Az MKB Plaza az MKB Pénzügyi Csoport ügyfelei számára létrehozott kedvezményprogram, amelyben a részt vevő szolgáltatók akciós kuponajánlatokkal, rendezvénylehetőségekkel és izgalmas meglepetésekkel várják a tagokat. Az MKB Plaza tagjai olyan termékekhez és szolgáltatásokhoz is hozzájuthatnak, amelyeket sehol máshol nem érhetnek el.

Budapest, 2018. december 3.

MKB Nyugdíjpénztár


Tájékoztató a 2018. decemberi és 2019. januári nyitvatartási rendről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. decemberében és 2019. január elején – az ünnepek miatti hivatalos naptári munkarendtől való eltérésre tekintettel – ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

 • 2018. december 01. (szombat - munkanap): ZÁRVA - SZÜNETEL a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat
 • 2018. december 3 - 7. (h - p): normál nyitvatartási rend szerint
 • 2018. december 10 - 14. (h - p): normál nyitvatartási rend szerint
 • 2018. december 15. (szombat - munkanap): ZÁRVA - SZÜNETEL a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat
 • 2018. december 17 - 21. (h - p): normál nyitvatartási rend szerint
 • 2018. december 22 – 26.: ZÁRVA - munkaszüneti napok, nincs ügyfélszolgálat
 • 2018. december 27 - 28. (cs - p): normál nyitvatartási rend szerint
 • 2018. december 29 - 31.: ZÁRVA - munkaszüneti napok, nincs ügyfélszolgálat
 • 2018. január 1.: ZÁRVA - munkaszüneti nap, nincs ügyfélszolgálat
 • 2019. január 2-től normál nyitvatartási rend szerint

FONTOS: Használja ki a 20 % - os adókedvezmény lehetőségét!

Befizetését teljesítheti csekkel, átutalással vagy közvetlenül az MKB Bankfiókokban készpénzbefizetéssel is. Ne feledje, hogy kizárólag a 2018. december 31-ig a Pénztár bankszámlaszámára beérkezett összegek számítanak 2018. évi teljesítésnek. Kérjük, vegye figyelembe hogy december 28-án a bankfiókok rövidített nyitvatartással működnek. Tekintettel arra is, hogy az MKB Bankon kívülről indított utalás esetén az utalás jóváírása nem azonnal történik meg, ezért az utalás időpontjától függően előfordulhat, hogy az összeg december 28-án már nem kerül jóváírásra.

Számlájának egyenlegét és egyéb adatait Személyes tárhelyén bármikor megtekintheti, aktuális egyenlegét a (1) 268 7001-es telefonszámon a nap 24 órájában lekérdezheti.

Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Budapest, 2018. november 30.

MKB Nyugdíjpénztár


TÁJÉKOZTATÓ 2019. ÉVI ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI ADÓZÁSRÓL

Az érdeklődés középpontjában jelenleg a jövő évi cafetéria-változások állnak. 2018. november 13-án elfogadásra kerültek az adótörvények pénztárakat is érintő, 2019. évre vonatkozó módosításai.

A béren felüli juttatásokra, a Cafetéria elemekre vonatkozó szabályozás jelentősen szűkíti a munkáltató által kedvezményesen adható juttatások körét, de a megszűnő juttatások helyett továbbra is választhatóak kedvező juttatási formák:

 • Munkáltatói hozzájárulás: adózása átalakul, a bérjövedelemhez hasonló bruttó juttatás lesz, de az egyén 20%-os egyéni adókedvezményt vehet majd igénybe, így ennek figyelembevételével a terhek növekedése nem jelentős.
 • Adomány: a differenciált és kedvező juttatási lehetőség a bérjövedelemhez hasonló bruttó juttatás lesz, de továbbra is alkalmazható.
 • Célzott pénztári szolgáltatás: kedvező adózási forma, a nyugdíjpénztárban is kizárólag az adómentes nyugdíjszolgáltatás érdekében szervezhető.

A 2019-es évben a munkáltatók dolgozóik iránti felelősségvállalása elsősorban az önkéntes pénztári juttatások formáinak és összegeinek megtartásával, lehetőségeik szerinti bővítésével nyilvánulhat meg.

FONTOS! A tagi egyéni befizetések 20%-os kedvezménye és az igénybevételük feltételei nem változnak, a jogcímek pedig a munkáltatói hozzájárulás miatti visszaigényléssel bővülnek.

A további részletekről tájékoztatónkban olvashat.

Budapest, 2018. november 28.

MKB Nyugdíjpénztár


Ügyfélszolgálatunk nyitvatartási rendje októberben és novemberben

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. október és november hónapokban – az ünnepek miatti hivatalos naptári munkarendtől való eltérésre tekintettel – a telefonos és személyes ügyfélszolgálatunk az alábbiak szerint áll szíves rendelkezésükre:

 • okt. 8-12. (h-p): normál nyitva tartás
 • okt. 13. (szombat - munkanap): SZÜNETEL a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat
 • okt. 22-23 (h-k): munkaszüneti napok, nincs ügyfélszolgálat
 • okt. 24-26 (sz-p): normál nyitva tartás
 • nov. 1-2. (cs-p): munkaszüneti napok, nincs ügyfélszolgálat
 • nov. 10. (szombat - munkanap): SZÜNETEL a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat

Számlájának egyenlegét és egyéb adatait Személyes tárhelyén bármikor megtekintheti, aktuális egyenlegét a (1) 268 7001-es telefonszámon a nap 24 órájában lekérdezheti.

Budapest, 2018. november 28.

MKB Nyugdíjpénztár


RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS az MKB Bank Zrt. informatikai rendszer átállása kapcsán

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2018. június 30. és július 4. napja között számlavezető Bankunk, az MKB Bank Zrt. korszerűbb, ügyfélközpontúbb informatikai rendszert vezet be. Az átállás időszakában beérkező Pénztártagi és Munkáltatói befizetések feldolgozását a Pénztár legkorábban 2018. július 6-án tudja megkezdeni, 2018.június 29-i banki nappal érkező befizetések feldolgozása legkorábban 2018. július 05-én tud elindulni. Kifizetéseket a Pénztár 2018. július 2 – 5. között nem tud teljesíteni.

Felhívjuk szíves figyelmét Munkáltatóként, hogy 2018. június 27-ig előre gondoskodjon az átutalásról, abban az esetben, ha a Munkavállalói számára a hónap elején rendszeresen ad béren felüli juttatást és szeretné, hogy még a banki leállás előtt megkezdődjön a feldolgozása.

Az MKB Bank Zrt. informatikai átállásáról és a megújuló szolgáltatásokról a Bank honlapján a www.mkb.hu/megujulas aloldalon, az MKB TeleBankár számain és az országos MKB Bankfiókhálózatban tájékozódhat.

Köszönjük megértésüket!

Budapest, 2018. június 21.

MKB Nyugdíjpénztár


Tájékoztató a 2018.május 30-i Küldöttközgyűlésről

A Küldöttközgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

 • Az Alapszabály módosítása: A Küldöttközgyűlés megszavazta a Pénztár Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerint, mely 2018. június 1-jén lép hatályba.
 • Elfogadta az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ági Választható Portfolió Rendszer Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy a Szabályzat a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti engedélyének Pénztár általi kézhezvétele napján lép hatályba.
 • Tudomásul vette az Igazgatótanácsnak tájékoztatását az MKB Nyugdíjpénztár Befektetési Politikája és a Pénztár Magán Ági Választható Portfolió Rendszer Szabályzata módosításáról azzal, hogy
  • a.) a Pénztár módosított Befektetési Politikája  2018. július 1. napján hatályba lép , a módosított és  a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata a Felügyelet engedélyének kézhezvétele napján lép hatályba.
  • b.) a Pénztár Magán Ági Választható Portfolió Rendszer Szabályzata módosítását 2018. július 1-i hatályba lépéssel 
 • Elfogadta a Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésről és azok megállapításairól szóló ellenőrző bizottsági beszámolót.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése alapján az abban ismertetett indoklás szerint elfogadta a Pénztár Önkéntes és Magán Ága tartalékai közötti alapátcsoportosításokat 2017. december 31-i hatállyal.
 • A Küldöttközgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatása alapján tudomásul vette a Pénztár Magán Ága tartalékai közötti alapátcsoportosítást, könyvelési elszámolást 2017. december 31-i hatállyal.
 • Az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadta az Igazgatótanács 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját.
 • Elfogadta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár 2017. évi éves beszámolójával kapcsolatos jelentését.
 • Tudomásul vette az MKB Nyugdíjpénztár könyvvizsgálójának a Pénztár 2017. évi éves beszámolójára (önkéntes, magán, egyesített, összesített) vonatkozó jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadta a Pénztár 2017. évi éves beszámolóját, ennek részeként a Magán ág és az Önkéntes ág mérlegét és eredménykimutatását, a magán ági és önkéntes ági biztosításmatematikai statisztikai jelentéseket, a magán és önkéntes ági kiegészítő mellékletet, a Pénztár egyesített mérlegét és eredménykimutatását, és az üzleti jelentést az alábbi adatokkal:
 • a magánpénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 19 880 563 ezer Ft,
 • az önkéntes pénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 135 014 497 ezer Ft,
 • a Pénztár egyesített, összesített mérlegfőösszege: 154 895 060 ezer Ft
 • a Pénztár fedezeti tartaléka
  • magán ág 19 420 178 ezer Ft   
  • önkéntes ág 129 947 483 ezer Ft
 • a Pénztár likviditási tartaléka
  • magán ág 70 330 ezer Ft
  • önkéntes ág 874 364 ezer Ft
 • saját tőke a működési céltartalékkal együtt
  • magán ág 33 493 ezer Ft
  • önkéntes ág 1 457 254 ezer Ft
 • Megállapította a Pénztár igazgatótanácsi tagjai, ellenőrző bizottsági tagjai és a pénztári törvény szerinti vezető állású munkavállalói ügyvezetési, illetve ellenőrzési tevékenységének megfelelőségét a 2017. évi üzleti évre vonatkozóan az éves beszámoló kapcsán rendelkezésre álló tények és adatok alapján, ezért részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti kártérítési felelősség alóli felmentvényt megadta.
 • Elfogadta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2018. július 1. - 2019. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2018. július 1. - 2019. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése szerint elfogadta a Pénztár Magán ága 2018. július 1. - 2019. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi tervét.
 • Elfogadta az Ellenőrző Bizottságnak a Pénztár Magán ága 2019-2021. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Magán ága 2019-2021. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervéről szóló jelentését.
 • Az Igazgatótanács előterjesztése szerint elfogadja a Pénztár Magán ága 2019-2021. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervét
 • Küldöttközgyűlés elfogadja Veisz Ákos úr Igazgatótanácsi tagi tisztségéről 2018.május 31-i hatállyal történt lemondását.
 • Egyhangúan megválasztotta dr Csapó Andrást az MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa tagjává 2018. június 1-i hatállyal valamennyi Igazgatótanácsi tag mandátumának lejártáig, azaz 2022. 10. 31. napjáig terjedő időre
 • Budapest, 2018. május 31.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  GDPR megfeleléssel kapcsolatos tájékoztató

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendelete (rövid nevén GDPR) 2018. május 25. napjától alkalmazandó. Pénztárunk eddig is a mindenkori jogszabályoknak figyelembevételével, az adatvédelmi követelmények betartásával kezelte az Ön személyes adatait, ezzel együtt a későbbiekben is minden hasonló célú jogszabályt teljes körűen kíván alkalmazni.

  Célunk továbbra is, hogy biztosítsuk a GDPR alapján Önt megillető jogokat és a nagyobb kontrollt személyes adatainak kezelése felett. A Pénztár 2018. május 25. napjától hatályos - a GDPR követelményei szerint felülvizsgált és aktualizált - adatkezelési tájékoztatóját itt érheti el: Adatkezelési tájékoztató

  Az érintetti jogok gyakorlásához a személyes adatokkal kapcsolatos igénybejelentő nyomtatvány itt tölthető le: Adatkezeléssel kapcsolatos kérelem

  Ha az adatvédelmi tájékoztatóval, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése, vagy észrevétele merülne fel, kérem keressen minket az adatvedelem@mkbnyp.hu e-mail címen, vagy bármely ügyfelek részére rendelkezésre bocsátott elérhetőségünkön.

  Budapest, 2018.05.25

  Üdvözlettel:

  MKB Nyugdíjpénztár


  MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy a Pénztár 2018. május 30. napján 10.00 órakor Küldöttközgyűlést tart, amely a Budapest XIII. Dévai utca 23. IV. emelet 424. tárgyalóban kerül megrendezésre.

  A Küldöttközgyűlés napirendje:

  • 1. Az Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására
  • 2. Az Igazgatótanács javaslata a Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítására
  • 3. Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Pénztár Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
  • 4. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól
  • 5. Az Igazgatótanács javaslata a tartalékok közötti átcsoportosításra
  • 6. A 2017. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása
   • 6.1 Az Igazgatótanács 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése, elfogadása
   • 6.2 A Pénztár 2017. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és az aktuáriusi értékelés ismertetése
   • 6.3 A Pénztár 2017. évi éves beszámolójára vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés ismertetése és elfogadása
   • 6.4 A Pénztár 2017. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés ismertetése
   • 6.5 A Pénztár 2017. évi éves beszámolójának elfogadása
  • 7. A Magán Ág éves és hosszú távú pénzügyi tervének ismertetése, elfogadása
   • 7.1 A 2018. július 1. - 2019. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv ismertetése
   • 7.2 A 2019-2021. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv ismertetése
   • 7.3 Az Ellenőrző Bizottság éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos jelentésének ismertetése és elfogadása
   • 7.4 Az éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés, valamint az aktuáriusi értékelés ismertetése
   • 7.5 A 2018. július 1. - 2019. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
   • 7.6 A 2019-2021. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv elfogadása
  • 8. Személyi kérdések: vezető tisztségviselő lemondásának tudomásul vétele, vezető tisztségviselő megválasztása
  • 9. Egyebek

  A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2018. május 30. napján 10.15 órakor kerül megtartásra.

  A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők helyszíni regisztrációja 9.15 órakor kezdődik és a Küldöttközgyűlés kezdetét megelőző 5. percben – 9.55 órakor - zárul le. Az ezen időpontot követően érkezett küldöttek (pótküldöttek) a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

  A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

  A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

  A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2018. május 25. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  Budapest, 2018. május 14.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztató a 2018. április – május havi nyitvatartási rendről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy áprilisban és májusban – tekintettel a naptár szerinti munkarendtől való eltérésre - ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

  2018. április 21-én (szombat): személyesen: ZÁRVA telefonon: SZÜNETEL

  2018. április 28-30-ig (sz-v-h): személyesen: ZÁRVA telefonon: SZÜNETEL

  2018. május 1-jén (kedd): személyesen: ZÁRVA telefonon: SZÜNETEL

  2018. május 21-én (hétfő) személyesen: ZÁRVA telefonon: SZÜNETEL


  Számlájának egyenlegét, forgalmát a Személyes tárhelyen változatlanul megtekintheti.

  Budapest, 2018. április 13.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Weboldalunkon a Személyes tárhely karbantartási feladatok miatt nem lesz elérhető 2018.04.13-án 21:00-24:00-ig

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Karbantartás feladatok miatt nem lesz elérhető a Személyes tárhely 2018.04.13-án 21:00-24:00-ig.

  Budapest, 2018. április 12.

  Köszönjük megértését

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató a 2018. március havi nyitvatartási rendről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy márciusban – tekintettel a naptár szerinti munkarendtől való eltérésre - ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

  2018. március 10-én (szombat): 9-15 óra

  2018. március 15-én (csütörtök): ZÁRVA

  2018. március 16-án (péntek): ZÁRVA

  Számlájának egyenlegét a Személyes tárhelyen változatlanul megtekintheti.

  Budapest, 2018. március 7.

  MKB Nyugdíjpénztár


  MKB Plaza kedvezmények nyugdíjpénztári Tagjainknak is!

  Tisztelt Pénztártagunk!

  Köszönjük Önnek, hogy pénztártagjaink között tudhatjuk. Hűségéért cserébe, most rendkívüli lehetőségként számos kedvezményben részesülhet. Használja ki Ön is a kedvező ajánlatot, mellyel a vásárlásai során pénzt takaríthat meg.

  Szeretne Ön is mindennapokat megkönnyítő különleges kedvezményeket kapni?

  Csatlakozzon az MKB Klub továbbfejlesztett programjához, az MKB Plazához! Amennyiben már regisztrált az MKB Klubba, nincs más teendője, mint élvezni a partnereink által nyújtott kedvezményeket a megújult honlapra belépve: www.mkbplaza.hu.

  Legyen egy egyszerű regisztrációval plázatag, és rengeteg alkalommal praktikus árengedményekhez juthat.

  A hűségprogramban való részvétel díjmentes, csupán egy egyszerű regisztrációhoz kötött:

  • Részletes információkért kattintson ide: MKB Plaza tájékoztató.
  • Az Önkéntes Ág tagjaként a regisztrációhoz szükséges MKB Plaza kódja megtalálható a Tagi törzsadatok almenüpontban, ide kattintva:

  SZEMÉLYES tárhelyében.

  • A Magán Ág tagjaként a regisztrációhoz szükséges MKB Plaza kódja megtalálható a 2018. február hóban postázott számlaértesítő mellékleteként megküldött tájékoztató levél első oldalán, illetve tájékozódhat az ügyfélszolgálaton a személyes beazonosítást követően.
  • Regisztrálni tud a mkbplaza.hu honlapon az MKB Plaza kódjával, ide kattintva: MKB Plaza

  Ahol nemcsak azt tudhatja meg, hogyan regisztrálhat hűségprogramunkba, hanem azt is, hogyan élhet az igényeinek leginkább megfelelő, kedvezményes ajánlatok bármelyikével, többek között a divat, egészség, játék, fürdő, olvasnivaló, lakberendezés, szállás, vendéglátás, továbbképzés, gépkocsivásárlás területén.

  Miért előnyős Önnek is az MKB Plaza tagjává válni?

  • Mert egész évben elérhető partneri ajánlatok és fix összegű vagy százalékos kedvezmények várják.
  • Mert zártkörű termékbemutatókon, partnereseményeken vehet részt.
  • Mert érdekes és értékes információkat kap partnereinktől, partnereinkről.
  • Mert olyan termékekhez és szolgáltatásokhoz juthat hozzá, amelyek sehol máshol nem elérhetőek.

  Éljen a kedvezményes lehetőséggel, csatlakozzon Ön is az MKB Plaza tagjai közé!

  Budapest, 2018. február 26.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató a 2017.december 20-i Küldöttközgyűlésről

  A Küldöttközgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

  • Az Alapszabály módosítása: A Küldöttközgyűlés megszavazta a Pénztár Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerint, mely 2018. január 1-i nappal lép hatályba.
  • A Küldöttközgyűlés tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Önkéntes ága és a Pénztár Magán ága 2018. évre vonatkozó negyedéves bontású és a 2018. – 2020. évekre vonatkozó éves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
  • A Küldöttközgyűlés elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését és az Igazgatótanács előterjesztését a Pénztár Önkéntes ága és a Magán ága 2018. évre vonatkozó negyedéves bontású és a 2018. – 2020. évekre vonatkozó pénzügyi terveiről.

  Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

  Budapest, 2017.12.22.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztató a 2017. decemberi és 2018. januári nyitvatartási rendről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. decemberében és 2018. január elején ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

  • 2017. december 22-én (péntek): személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-15 óra
  • 2017. december 23-26-ig: ZÁRVA
  • 2017. december 27-én (szerda): személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-16 óra
  • 2017. december 28-án (csütörtök):személyesen: 8-18 óra; telefonon: 8-20 óra
  • 2017. december 29-én (péntek): személyesen: 9-12 óra; telefonon: 8-12 óra
  • 2017. december 30-31-ig: ZÁRVA
  • 2018. január 1-jén: ZÁRVA
  • 2018. január 2-től normál munkarend szerint.

  FONTOS: Befizetését teljesítheti csekkel, átutalással vagy közvetlenül az MKB Bankfiókokban készpénzfizetéssel is. Fontos tudnivaló, hogy kizárólag a 2017. december 31-ig a Pénztár bankszámlájára beérkezett összegek számítanak 2017. évi befizetésnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy december 29-én a bankfiókok rövidített nyitvatartással működnek, valamint, hogy az MKB Bankon kívűlről indított utalás esetén az utalás jóváírása nem azonnal történik, így az utalás időpontjától függően előfordulhat, hogy az összeg december 29-én már nem kerül jóváírásra. Tájékoztatjuk, hogy az MKB Bankban december 29-én a papír alapon történő utalás a fiókok rövidített nyitvatartása szerint 12:00 óráig tehető meg, az elektronikus utalás befogadási határideje 16:30 óra. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus utalás befogadási ideje bankonként eltérő, így más Bankból történő utalás esetén, kérjük a 2017. évi sikeres átutalás érdekében előzetesen bizonyosodjon meg a saját Bankja a befogadási határidejéről.

  Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

  Budapest, 2017.12.22.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Növelje nyugdíjcélú megtakarítását 20% adójóváírással: éljen az egyéni befizetés lehetőségével!

  Gondoskodjon idén is a nyugdíjas évekre előre!

  Ön változatlanul minden pénztári egyéni befizetése után jogosult 20% adóvisszaigénylésre. Az önkéntes pénztárakba - Nyugdíjpénztár és Egészség- és Önsegélyező Pénztár - összesen egy évben akár 150.000 Ft-ot is megtakaríthat adójából, amit 750.000 Ft egyéni befizetéssel érhet el.

   

  Befizetését az alábbi számlaszámra teljesítheti: MKB 10300002-20381501-00003285 neve és adóazonosító jele feltüntetésével.

   

  FONTOS: Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag a pénztár bankszámlájára 2017. december 29-ig beérkezett összegek számítanak ez évi teljesítésnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy december 29-én a bankfiókok rövidített nyitva tartással működnek, valamint, hogy a nem MKB Bankból indított utalás esetén az utalás pár óra alatt érkezik be. 

   

  Ne feledje: Az adójóváírások és az adómentes hozamok jelentősen gyarapítják a nyugdíjpénztári számláját. Mi több megtakarítása biztonságot jelent az aktív években is a váratlan helyzetekben, a terhére igényelhető:

  • Tagi kölcsön az egyenleg 30%-áig, 3 év tagság után,
  • Tagi lekötés 10 év tagság, illetve nyugdíjazás, nyugdíjkorhatár elérésekor az egyenleg 50%-áig.

   

  TIPP: Aktuális egyenlegét és megtakarítása gyarapodását - az idén bevezetett kényelmi Elektronikus ügyintézés szolgáltatásunk segítségével -, bármikor, egyszerűen ellenőrizheti itt: Személyes tárhelyen.

   

  Ne késlekedjen: Használja ki Ön is a nyugdíjpénztári öngondoskodásban rejlő lehetőségeket, fizessen be a pénztárba egyénileg és éljen az Önnek is járó 20% adókedvezménnyel!

   

  Jó egészséget kívánunk!

  Budapest, 2017. december 12.


  MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy a Pénztár 2017. december 20. napján 11.00 órakor Küldöttközgyűlést tart, amely a Budapest XIII. Kassák L. u. 18. IV. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

  A Küldöttközgyűlés napirendje:

  • Javaslat az MKB Nyugdíjpénztár Alapszabályának módosítására
  • Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ága 2018. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2018 – 2020. évekre vonatkozó pénzügyi tervének, valamint magán ága 2018. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2018 – 2020. évekre vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervének, továbbá a pénzügyi tervekre vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés elfogadása, könyvvizsgálói jelentés és aktuáriusi záradék ismertetése.
  • Egyebek

  A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2017. december 20. napján 11.15 órakor kerül megtartásra.

  A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők helyszíni regisztrációja 10.15 órakor kezdődik és a Küldöttközgyűlés kezdetét megelőző 5. percben – 10.55 órakor - zárul le. Az ezen időpontot követően érkezett küldöttek (pótküldöttek) a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

  A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

  A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

  A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2017. december 15..napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  Budapest, 2017. december 4.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztatás az ügyvezető igazgatói pályázat eredményéről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat és Munkáltató Partnereinket, hogy az MKB Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatói munkakörére kiírt pályázatot az Igazgatótanács eredményesnek nyilvánította.

  A Pénztár ügyvezető igazgatói munkakörének ellátására Csorba Nikoletta került megbízásra 2017. november 21-től munkaviszony keretében.

  Budapest, 2017. november 23.

  MKB Nyugdíjpénztár


  PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Az MKB Nyugdíjpénztár pályázatot ír ki a 2017. november 21-től betölthető "ügyvezető igazgató" feladatainak ellátására.

  Részletek az itt feltöltött dokumentumban olvashatók: Pályázati kiírás

  Budapest, 2017. november 10.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztató a 2017. október 10-i Küldöttközgyűlésről

  A Küldöttközgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések és tájékoztatások tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

  • Tudomásul vette a Befektetési Politika módosítását az Igazgatótanács tájékoztatója alapján.
  • Elfogadták az Igazgatótanácsi tagok és ellenőrzési bizottsági tagok lemondását tisztségükről, 2017. november 1-jei hatállyal új vezető tisztségviselők kerültek megválasztásra. A lemondó tagok és az új tisztségviselők tiszteletdíja, illetve a megbízásuk 2022. október 31-ig tartó, 5 évre terjedő időszakra egyhangúan megszavazásra került.

  A testületek tagjainak névsorát aktuálisan a mandátumnak megfelelően itt tekinthetik meg.

  Budapest, 2017. október 11.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Weboldalunkon a Személyes tárhely karbantartási feladatok miatt nem lesz elérhető 2017.10.08-án 21:00-24:00-ig, valamint 2017.10.14-én 10:00-tól 2017.10.15-én 12:00-ig

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Karbantartás feladatok miatt nem lesz elérhető a Személyes tárhely 2017.10.08-án 21:00-24:00-ig, valamint 2017.10.14-én 10:00-tól 2017.10.15-én 12:00-ig.

  Budapest, 2017. október 6.

  Köszönjük megértését

  MKB Nyugdíjpénztár


  KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy
  a Pénztár 2017. október 10. napján 16.00 órakor küldöttközgyűlést tart,
  amely a Budapest XIII. Kassák Lajos utca 18. IV. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

  Napirend:

  • Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika módosításáról
  • Személyi kérdések: vezető tisztségviselők lemondásának tudomásul vétele, a Pénztár vezető tisztségviselőinek megválasztása, vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása
  • Egyebek

  A küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2017. október 10-én 16.15 órakor kerül megtartásra.

  A megismételt küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes. A küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

  Budapest, 2017.09.22.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Jó hír: új funkció bevezetése az Elektronikus ügyintézésben

  Tisztelt Pénztártagjaink!

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy tovább bővült az azonnali online adatmódosítás lehetőséggel az Elektronikus ügyintézés szolgáltatás: az adatok változása már elektronikusan is helyesbíthető, így nem kell a Postán sorban állni többé.

  Kinek ajánljuk? Minden Pénztártagunknak, aki szereti

  • a naprakész tájékozódást és figyelemmel kísérni megtakarításának gyarapodását;
  • azonnal és egyszerűen módosítani adatait változás esetén;
  • a tagsággal összefüggő leveleit elektronikusan megkapni:
   • az adóigazolásokat,
   • számlaértesítőket,
   • elszámoló leveleket,
   • írásos visszaigazolásokat a bejelentett igényeinek folyamatáról (így ellenőrizhetőek a kérelmeinek aktuális állapota),
   • nyugdíjpénztári megkereséseket;
  • a tagsággal kapcsolatos dokumentumokat egy helyen nyilvántartani, időnként visszakeresni, és szükség esetén akár kinyomtatni;
  • a fontos információkat rögtön megtekinteni;
  • előnyben részesíteni a környezetbarát megoldásokat;
  • a gyors, egyszerű nyilvántartás és ügyintézés kényelmi lehetőségeit kihasználni.

  Intézze ügyeit és kövesse megtakarítása gyarapodását otthonról, kényelmesen!

  Felkeltette figyelmét az Elektronikus ügyintézés lehetősége?

  Néhány perc alatt részesülhet előnyeiben, mindössze két lépést követően használhatóvá válik szolgáltatásunk:

  1. Regisztráció a Személyes tárhelybe az első lépés, melyhez szükséges előkészíteni a pénztártagi azonosítót, amely a tagsági okiraton vagy egy korábbi számlakivonaton található.

  2. Az elektronikus szolgáltatás használatához, második lépésként kitöltendő egy nyomtatvány: Elektronikus ügyintézés és adatkezelési nyilatkozat
  Az aláírt, tanúkkal ellátott nyomtatványt eredeti példányban szükséges eljuttatni postai úton, vagy leadható személyesen Ügyfélszolgálatunkon (XIII. Budapest, Dévai u.23.), illetve bármelyik MKB bankfiókban.

  Bővebb információk a részletekről - ahol egyúttal a regisztráció is megtehető és a nyomtatvány is letölthető -, ide kattintva: Tájékoztató anyag

  Ismerje meg és részesüljön Ön is a Nyugdíjpénztár komfortos elektronikus ügyintézés szolgáltatásában.

  Köszönjük bizalmukat!

  Budapest, 2017.09.01.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató a 2017. augusztus 17-i és augusztus 18-i Küldöttválasztó gyűlésekről

  A Pénztár Küldöttválasztó gyűlésein sikeresen megválasztásra kerültek az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazatának és a Magán ágazatának a Küldöttei illetve Pótküldöttei, az alábbiak szerint:

  Önkéntes ágazat (2017. augusztus 17.):

  • Közép-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet : 15 Küldött – 15 Pótküldött
  • Nyugat-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 6 Küldött – 4 Pótküldött
  • Kelet-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 8 Küldött – 6 Pótküldött
  • Közlekedési Központok munkáltatói küldöttválasztó körzet: 1 Küldött – 1 Pótküldött

  Magán ágazat (2017. augusztus 17.):

  • Magán küldöttválasztó körzet: 2 Küldött – 2 Pótküldött

  A Küldöttek és Pótküldöttek neveiről, elérhetőségéről és egyéb információkról a tájékoztató a Pénztár Küldötteiről anyagban olvashat, illetve telefonon és e-mailben az Ügyfélszolgálatunkon informálódhat.

  Gratulálunk a Küldötteknek és Pótküldötteknek, munkájukhoz sok sikert kívánunk!

  Budapest, 2017.08.21.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉS MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár Pénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár tagjait, hogy a Pénztár küldöttválasztó gyűlést tart az alábbiak szerint:

  Napirend: Küldött(ek) és pótküldött(ek) megválasztása

  Helyszín: MKB Bank Budapest XIII., Dévai utca 23. IV. emeleti 424-számú tárgyaló terem.

  Időpont: Önkéntes Ágazat 2017. augusztus 17.(csütörtök)

                 Magán Ágazat 2017. augusztus 18.(péntek);

  Önkéntes ágazat (2017. augusztus 17.):

  • Közép-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet 9:00 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 9:15 óra
  • Nyugat-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet 9:45 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 10:00 óra
  • Kelet-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet 10:30 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 10:45 óra
  • Közlekedési Központok munkáltatói küldöttválasztó körzet 11:15 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 11:30 óra

  Magán Ágazat (2017. augusztus 18.)

  • Magán küldöttválasztó körzet 9:00 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 9:15 óra,

  A megismételt küldöttválasztó gyűlés az eredeti napirendi pont tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

  A küldöttválasztó gyűlések napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2017. augusztus 14. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  A közgyűléseken megszokott, illetve használt meghatalmazások a küldöttválasztásra nem érvényesek, helyette új meghatalmazási forma került kidolgozásra. Abban az esetben, ha szeretne meghatalmazottakat küldeni a küldöttválasztásra, az érvényes új meghatalmazással kapcsolatban kérjük, forduljon Hévizi Emese MKB Nyugdíjpénztár Ügyvezető igazgató hölgyhöz (telefon: 36 1 268 7191).

  Budapest, 2017.08.01.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Weboldalunkon a Személyes tárhely karbantartási feladatok miatt nem lesz elérhető 2017.07.25-én 22:00 órától éjjel 2:00 óráig

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Karbantartás feladatok miatt nem lesz elérhető a Személyes tárhely 2017.07.25-én 22:00 órától éjjel 2:00 óráig.

  Budapest, 2017. július 24.

  Köszönjük megértését

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztatás fogyatékkal élők számára

  Az MKB Nyugdíjpénztár elkötelezett a fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségének, kényelmének megteremtése mellett a pénztári szolgáltatások igénybevétele terén. Kiemelten fokozott figyelmet fordít a személyes ügyintézés során – a lehetőségeihez mérten -, hogy az érdekeit korlátozottan képviselni képes fogyasztók, így a fogyatékkal élők is, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó információkról a teljes körű tájékoztatást megkapják.

  Ennek elengedhetetlen részeként a Pénztár a belépési nyilatkozat, szerződéskötés, nyomtatványok kitöltése, szolgáltatások igénybevétele esetén a fogyasztó fogyatékosságának - látássérült, hallássérült – megfelelően egyedi szaktanácsadási módszer szerint jár el. Gondos odafigyeléssel az egyéni élethelyzetének megfelelően megoldást kínál a szolgáltatás módjaiban, az igénybevételhez szükséges teljes körű tájékoztatás megadásának lehetőségeiben. Egyedileg kialakítva, az érintettekkel együttműködve törekszik a személyes igényeknek leginkább megfelelő megoldások megtalálására. Különös tekintettel arra, hogy lehetőség szerint semmilyen többlet erőfeszítést ne jelentsen az ügyintézés a nem fogyatékkal élő ügyfelekhez képest.

  A fogyatékkal élő személyek pénzügyi szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének elősegítése érdekében a következő lehetőségek biztosítottak, a 22/2016. (VI.29.) számú, a hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról szóló NGM rendelettel összhangban:

  Forduljon az ügyfélszolgálathoz bizalommal és jelezze, ha a pénztár szolgáltatásainak igénybevételéhez bármilyen speciális ügyintézés szükséges az Ön számára, hogy az ügyintéző igényének megfelelően külön gondossággal járhasson el és megtalálja a legideálisabb megoldást!

  Budapest, 2017. július 4.

  MKB Nyugdíjpénztár


  A Pénztár idei évtől áttér a küldöttválasztási rendszerre
  Küldöttválasztási rendszer az MKB Nyugdíjpénztárban

  Ezúton tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy a 2017. május 25-én elfogadott Alapszabály értelmében Pénztárunk idén áttér a korábbi Közgyűlésről a Küldöttgyűlési rendszerre. A Választási Szabályzatot az Igazgatótanács 2017. június 15-én elfogadta, melynek hatályos szövege itt található.

  A szabályzat szerint a küldöttválasztó ágazatok és azon belül a küldöttválasztó körzetek kialakításánál alapelv a Pénztárnál működő két ágazat elkülönülése. A küldöttválasztás során a következő arányban választanak küldötteket, illetve pótküldötteket a Pénztár munkájának segítésére:

  • önkéntes ágazat (az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ágazatának tagjaival) 30 küldött és 30 pótküldött,
  • magán ágazat (az MKB Nyugdíjpénztár Magán Ágazatának tagjaival) 2 küldött és 2 pótküldött.

  Az Alapszabályban foglaltakkal egyezően amennyiben a pénztártag egyidejűleg mindkét ágazat tagja, úgy a kettős tagsága alapján mindkét küldöttválasztó ágazatban jogosult választásra.

  Az Önkéntes Ágazatban az első alapelv szerint egy munkáltatói küldöttválasztó körzet került kijelölésre és a hozzátartozó küldötti, pótküldötti létszám a következő:

  • Közlekedési Központok munkáltatói küldöttválasztó körzet: 1 küldött, 1 pótküldött (amely magába foglalja az alábbi munkáltatóknál foglalkoztatott pénztártagokat: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Észak-nyugat Magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt., Közép-kelet Magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Közép-nyugat Magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt., Volánbusz Zrt.)

  Az Önkéntes Ágazatban a második alapelv szerint a területi elhelyezkedés alapján három küldöttválasztó körzet került kijelölésre és a hozzájuk tartozó küldötti, pótküldötti létszám a következő:

  • Közép-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 15 küldött, 15 pótküldött (amely magában foglalja Budapest főváros és Pest megye területén lakóhellyel (pénztári nyilvántartásban rögzített állandó lakcímmel) rendelkező tagokat);
  • Nyugat-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 6 küldött, 6 pótküldött (amely magában foglalja Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye területén lakóhellyel (pénztári nyilvántartásban rögzített állandó lakcímmel) rendelkező tagokat);
  • Kelet-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 8 küldött, 8 pótküldött (amely magában foglalja Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén lakóhellyel (pénztári nyilvántartásban rögzített állandó lakcímmel) rendelkező tagokat).

  A Magán Ágazatban egy küldöttválasztó körzet került meghatározásra, melynek küldötti, pótküldötti létszáma a következő: 2 küldött és 2 pótküldött.

  A küldöttválasztást megelőzően az Igazgatótanács 3 tagú jelölő bizottságot választott, melynek tagjai:

  • Patakiné dr. Gramantik Ildikó
  • Sebestyén-Bertalan Dóra
  • Szatmáry Kristóf

  A pénztártagok részéről 2017. június 28-tól 2017. július 12-ig terjedő időszakban lehetősége van a Választási Szabályzatban felsorolt követelményeknek megfelelő küldöttjelöltek és részükre pótküldött-jelöltek állítására:

  • tértivevényes levélben írásban a Pénztár levelezési címére (1821 Budapest) vagy címére (1134 Budapest, Dévai utca 23.),
  • a kézbesítést hitelt érdemlően visszaigazolt faxon az alábbi fax számra: 06 1 268 7002,
  • elektronikus levélben a jelolobizottsag@mkbnyp.hu címen az érintett tagozat és küldöttválasztó körzet megjelölésével.

  A jelölő bizottság a hozzá határidőben beérkezett küldöttjelöltekre és a pótküldött-jelöltekre vonatkozó javaslatokat feldolgozza, a jelöltekkel felveszi a kapcsolatot és előzetesen nyilatkoztatja őket, hogy a küldötti, pótküldötti tisztséget megválasztásuk esetén vállalják-e. Az igenlő válaszok alapján a küldöttjelölteket, pótküldött-jelölteket választókerületenkénti bontásban összegzi, választókerületenként abc sorrendben - külön a küldöttjelöltek és külön a pótküldött-jelöltek vonatkozásában - jelölti listát készít, melyben a küldöttjelölt neve mellett közvetlenül feltünteti annak pótküldött-jelöltjét, és azt legkésőbb a küldöttválasztás évének a július 14. napig továbbítja az Igazgatótanács részére.

  A küldöttválasztással kapcsolatos hírekről folyamatosan tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat.

  További kérdések esetén az ugyfel@mkbnyp.hu e-mail címen állunk szíves rendelkezésükre.

  Budapest, 2017. június 26.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Újdonság: bővült a komfortos Elektronikus ügyintézés szolgáltatásunk

  Tisztelt Pénztártagjaink!

  Örömmel értesítjük az "Elektronikus ügyintézést" már használó Tagjainkat, hogy szolgáltatásunk további új funkcióval egészült ki!

  Már nem csak a rendszerünkben tárolt adatait ellenőrizheti, vagy megtakarítása gyarapodását kísérheti figyelemmel Személyes tárhelyében. Elektronikus ügyintézést választóként a tagsággal összefüggő leveleit - adóigazolás, számlaértesítő, elszámoló levelek, nyugdíjpénztári megkeresések – is mind ide kapja. Azonnal élvezheti az előnyét, csak az "Elektronikus ügyintézés és adatkezelési nyilatkozatot" kell kitöltenie, és visszaküldeni a Pénztár számára. Természetesen, ha a nyomtatványt már korábban kitöltötte, az új kényelmi funkciók az Ön számára elérhetőek!

  Ön még nem ismeri az új szolgáltatásunkat?

  Pénztártagjaink megelégedését szolgálva bevezettük a "Személyes tárhely" funkciót kiegészítve a folyamatosan bővülő kényelmi "Elektronikus ügyintézés" lehetőségével!

  Az MKB Nyugdíjpénztár új elektronikus ügyintézési rendszere jelentősen segíti azon Pénztártagok életét, akik szeretnek mindent átláthatóan egy helyen nyilvántartani és hamarosan akár online is intézhetik ügyeiket.

  Mit nyújt a Személyes tárhely?

  Gyorsan átnézheti a rendszerünkben tárolt adatait, folyamatosan figyelemmel kísérheti a megtakarítása gyarapodását, éves számlatörténetét, portfolióját.

  Ön még nem élt ezzel a lehetőséggel?

  Tegye meg most, csak néhány percet vesz igénybe és rövid idő múlva már használhatja is: Regisztráljon Személyes tárhelyébe a weboldalunkon! A tudnivalókról olvassa el a rövid tájékoztatót.

  Érdekli az Elektronikus ügyintézés szolgáltatás is?

  Amiben több: Élvezheti az egyszerű ügyintézés és a gyors információáramlás előnyeit.

  • A fontos információkról azonnal értesül
  • Az adóigazolását és a számlakivonatát a személyes tárhelyben elektronikus iratként kapja meg:
   • bármikor megtekintheti,
   • egy helyen rendszerezve nyilvántartható lesz, így évek múltán is megtalálhatja, visszakeresheti,
   • megszűnnek a postai küldeményekkel járó hátrányok, mint pl. késedelmes vagy hiányos kézbesítés.
  • Bármikor ellenőrizheti adatait és a megtakarításának növekedését.
  • Írásos visszaigazolásokban értesül, bejelentett igényeinek folyamatáról, ellenőrizheti kérelmei alakulását.
  • Pénztártagjaink kényelméhez igazodva folyamatosan bővítjük a szolgáltatást, hamarosan további ügyintézési lehetőségek is elérhetőek lesznek:
   • Adatainak változását elektronikusan kitöltheti, beküldheti, mellőzve a postai sorban állást.

  Ön is szeretné kihasználni az Elektronikus ügyintézés előnyeit?

  A praktikus, könnyen kezelhető, egyszerű megoldások híveként, mindössze két lépésben az Ön számára is elérhetővé válik a szolgáltatásunk:

  1. Regisztráljon Személyes tárhelyébe honlapunkon.

  2. Töltse ki az Elektronikus ügyintézés és adatkezelési nyilatkozatot.
  Az aláírt tanúkkal ellátott nyomtatványt eredeti példányban küldje postai úton, vagy adja le személyesen Ügyfélszolgálatunkon (XIII. Budapest, Dévai u.23.), illetve országosan bármelyik MKB bankfiókban.

  Használja ki a Személyes tárhelyének előnyeit!

  Köszönjük bizalmukat!

  Budapest, 2017. június 23.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Weboldalunkon a Személyes tárhely karbantartási feladatok miatt nem lesz elérhető 2017.06.22-én 20:00-22:00 között

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Karbantartás feladatok miatt nem lesz elérhető a Személyes tárhely 2017.06.22-én 20:00 órától 22:00 óráig.

  Budapest, 2017. június 21.

  Köszönjük megértését

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató a 2017. május 25-i Közgyűlésről

  A Közgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

  • Az Alapszabály módosítása: A Közgyűlés elfogadta a Pénztár Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerint, mely 2017. május 25-i hatállyal lép hatályba, a teljes szöveg itt található.
  • A Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítása: A Közgyűlés elfogadta a Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítását. A Szabályzat a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti engedélyének Pénztár általi történő kézhezvételének napján lép hatályba.
  • Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Pénztár Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról: A közgyűlés tudomásul vette az MKB Nyugdíjpénztár Befektetési politika és Magán Ági Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának módosításáról szóló Igazgatótanácsi tájékoztatót. A Magán Ági Választható Portfolió Rendszer Szabályzata hatályba lépett, a Szabályzat itt található. A Befektetési Politika az MNB Önkéntes Ági Választható Portfolió Rendszer Szabályzat felügyeleti engedélyét követően lép hatályba.
  • Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről: A közgyűlés egyhangúan elfogadta a beszámolót.
  • Az Igazgatótanács javaslata a tartalékok közötti átcsoportosításra: Az átcsoportosításra a pénztár szokásos működésének részeként, az éves mérlegkészítéshez kapcsolódóan került sor. A Közgyűlés az előterjesztett átcsoportosítási javaslatot tudomásul vette, illetve elfogadta.
  • A 2016. évi számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló ismertetése, elfogadása:
   • a magánpénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 18 788 564 ezer Ft,
   • az önkéntes pénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 124 047 084 ezer Ft,
   • a Pénztár egyesített, összesített mérlegfőösszege: 142 835 648 ezer Ft
   • a Pénztár fedezeti tartaléka 137 983 549 ezer Ft
   • a Pénztár likviditási tartaléka 952 257 ezer Ft
   • saját tőke a működési céltartalékkal együtt 1 347 876 ezer Ft.
  • A Magán Ág éves és hosszú távú pénzügyi tervének ismertetése, elfogadása: A Közgyűlés elfogadta a Magán Ág 2017. július 1. - 2018. június 30-a közötti időszakra szóló rövid és a 2018.-2020. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervét, és tudomásul vette a könyvvizsgálói jelentést.

  Budapest, 2017. május 26.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Weboldalunkon a Személyes tárhely karbantartási feladatok miatt nem lesz elérhető 2017.05.26-án 12:00-24:00 között

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Karbantartás feladatok miatt nem lesz elérhető a Személyes tárhely 2017.05.26-án 12:00 órától 24:00 óráig.

  Budapest, 2017. május 24.

  Köszönjük megértését

  MKB Nyugdíjpénztár


  KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait, hogy a Pénztár 2017. május 25. napján 9.00 órakor közgyűlést tart, amely a Budapest XIII. Dévai utca 23. VI. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

  Napirend:

  • Az Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására
  • Az Igazgatótanács javaslata a Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítására
  • Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Pénztár Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
  • Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól.
  • Az Igazgatótanács javaslata a tartalékok közötti átcsoportosításra
  • A 2016. évi éves beszámoló ismertetése, elfogadása
   • 6.1. Az Igazgatótanács 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése, elfogadása
   • 6.2. A Pénztár 2016. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és az aktuáriusi értékelés ismertetése
   • 6.3. A Pénztár 2016. évi éves beszámolójára vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés ismertetése és elfogadása
   • 6.4. A Pénztár 2016. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés ismertetése
   • 6.5. A Pénztár 2016. évi éves beszámolójának elfogadása
  • 7. A Magán Ág éves és hosszú távú pénzügyi tervének ismertetése, elfogadása
   • 7.1. A 2017. július 1. - 2018. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv ismertetése
   • 7.2. A 2018-2020. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv ismertetése
   • 7.3. Az Ellenőrző Bizottság éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos jelentésének ismertetése és elfogadása
   • 7.4. Az éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés ismertetése
   • 7.5. A 2017. július 1. - 2018. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
   • 7.6. A 2018-2020. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv elfogadása
  • Egyebek

  A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2017. május 25-én 09.15 órakor kerül megtartásra.

  A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

  A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2017. május 19. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai utca 23. földszint) ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  A Közgyűlésen a Pénztár Alapszabálya szerint az Önkéntes Ág és a Magán Ág pénztártagjai, akadályoztatás esetén a közgyűlésen leadott teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján a pénztártagok képviselői szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt. Nem lehet meghatalmazott a Pénztár Igazgatótanácsának, Ellenőrző Bizottságának tagja, a Pénztár ügyvezetője és helyettes ügyvezetője.

  Budapest, 2017. május 9.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Továbbra is jó választás az MKB Nyugdíjpénztár

  Ismét nagyon jó évet zárt az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ága. 2016-ban is mindegyik portfólióban magasan meghaladta az inflációt a hozam, és a tagság 92%-ának 6% feletti hozamot írhattunk jóvá, miközben az átlagos infláció mindössze 0,4% volt.

  Összehasonlításul az alábbiakban közöljük a tárgyévi hozamráták mellett a 10 és a 15 éves hozamrátát is

  (Pénztárunk eredményei az MNB honlapján (http://www.mnb.hu/felugyelet) - a többi pénztár eredményeit bemutató összehasonlító táblákon is megtekinthetők)

  Portfólió

  Referencia hozamráta

  Éves
  2016

  10 éves
  2007-2016

  15 éves
  2002-2016

  Kiszámítható

  0,81
  3,88
  5,79

  Klasszikus

  1,75
  4,08
  5,92

  Kiegyensúlyozott

  7,38
  6,28
  7,41

  Növekedési

  6,88
  5,81
  7,10

  Portfólió

  Nettó hozamráta

  Éves
  2016

  10 éves
  2007-2016

  15 éves
  2002-2016

  Kiszámítható

  0,84
  3,85
  5,68

  Klasszikus

  4,02
  4,65
  6,22

  Kiegyensúlyozott

  6,80
  6,35
  7,37

  Növekedési

  6,82
  6,05
  7,17

  Portfólió

  Bruttó hozamráta

  Éves
  2016

  10 éves
  2007-2016

  15 éves
  2002-2016

  Kiszámítható

  0,84
  4,06
  6,05

  Klasszikus

  4,49
  5,22
  6,84

  Kiegyensúlyozott

  7,37
  6,98
  8,03

  Növekedési

  7,32
  6,63
  7,79

  A számítás alapját a 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

  Kiemelkedő eredménynek tartjuk, hogy 2016-ban a magán ágban is ismételten a banki betétek után járó kamatokat, és az inflációt meghaladó jelentős mértékű értéknövekedést könyvelhettek el tagjaink.

  Portfólió

  Tárgyévi nettó hozamráta 2016

  10 naptári év átlagos nettó hozamrátája (2007-2016)

  Vagyonnövekedési mutató (2007-2016)

  pénztár

  referencia

  pénztár

  referencia

  pénztár

  Klasszikus

  4,27

  1,79

  4,61

  3,62

  4,78

  Kiegyensúlyozott

  8,03

  7,38

  6,50

  6,20

  7,59

  Növekedési

  9,04

  8,12

  6,55

  6,55

  7,70

  A hozamráta számításának alapját a 282/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

  Egyre többen élnek az egyéni befizetés lehetőségével is. Az ő számukra nem csak a hozammal növekszik a megtakarítási számlájuk, hanem egyéni befizetéseik után további 20% adókedvezménnyel is számolhatnak.

  Számoljon velünk továbbra is! Használja hozzá segítségként befizetési kalkulátorunkat: kattintson ide

  Gondoljon a holnapra: a béren kívüli juttatási elemek közül válassza az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást, válassza az MKB Nyugdíjpénztárt! Javasoljuk továbbá, hogy fizessen be egyénileg is: a kedvező hozamok mellett egy évben akár plusz 150.000 Ft adókedvezménnyel is (750.000 Ft befizetése esetén) növekedhet a nyugdíjpénztári megtakarítása!

  Budapest, 2017. március 8.

  MKB Nyugdíjpénztár


  A weboldal karbantartási munkái miatt az árfolyamok lekérdezése 2017.02.24-én 23:00-23:30-ig nem lesz elérhető

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Karbantartás miatt 2017.02.25-én 23:00 órától 23:30 óráig nem lesz elérhető honlapunkon az árfolyamok lekérdezése funkció, valamint a www.mkbnypportal.hu Személyes tárhely.

  Budapest, 2017. február 24.

  Köszönjük megértésüket

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület tagjai részére

  Tisztelt Dimenzió Kölcsönös Biztosító Egyesületi Tagok!

  A biztosítási tevékenységről szóló törvény módosítása alapján – az önkéntes pénztári törvény hatálybalépése előtt alakult – kölcsönös biztosító egyesület tagjai 2016. július 1-től átléphetnek önkéntes nyugdíjpénztárba.

  Az MKB Nyugdíjpénztár, mint az egyik legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztár, már több mint húsz éve segíti tagjait az öngondoskodásban. Fontos számunkra a jövő, a pénztártagjaink befektetéseinek biztonsága és a kiemelkedő hozam. Felelős vagyonkezeléssel, szolgáltatásaink fejlesztésével hosszú távú célkitűzésünk továbbra is az, hogy tagjainkat minél jobban segítsük a nyugdíjas éveik anyagi biztonságának megteremtésében.

  Miért érdemes az MKB Nyugdíjpénztárt választani?

  • Alacsony költségek:
   • Pénztárunkban a tagdíj 4.000,- Ft havonta, melyből 3.727 Ft a tag megtakarítását növeli.
   • Új belépők esetében a belépési díj 4.000 Ft, átlépők esetében nincsen belépési díj. A Dimenzió Egyesületből átlépők esetében nem merül fel a belépési díj!
   • A sávosan csökkenő felosztásnak köszönhetően minél magasabb összeg kerül a pénztártag egyéni számlájára, annál kevesebb a működési és likviditási költségre a levonás.
  • A befizetések élethelyzethez alakíthatók, esetleges felfüggesztés esetén a hozam továbbra is jóváírásra kerül.
  • Kedvező hozamok
  • Választható portfóliók
  • 20 éves szakmai múlt, régi elkötelezett szakértő gárdával.
  • Gyors, rugalmas ügyintézés, egyénre szabott tanácsadással.

  Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Dimenzió Egyesületi Tagokat, hogy az MKB Nyugdíjpénztárba a következő módon léphetnek át:

  1.) Amennyiben jelenleg még nem tagja az MKB Nyugdíjpénztárnak

  Belépését és egyben az egyesületből történő átlépését a Belépési nyilatkozat kitöltésével és Pénztárunkba küldésével kezdeményezheti. A nyilatkozat 5. pontjában jelölje az átlépési szándékát. (Az átadó nyugdíjpénztárhoz a Dimenzió Egyesület nevét kell beírni.)

  A kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat 1 eredeti példányát kérjük, hogy juttassa el pénztárunkba (postacím: MKB Nyugdíjpénztár, 1821 Budapest, vagy személyesen leadható bármely MKB Bankfiókban, vagy ügyfélszolgálatunkon a 1134 Budapest, Dévai u. 23-ban).

  A belépési nyilatkozat záradékolását követően az MKB Nyugdíjpénztár kezdeményezi az átléptetést az átadó biztosító egyesületnél.

  2.) Ha már tagja az MKB Nyugdíjpénztárnak

  Amennyiben már tagja az MKB Nyugdíjpénztárnak, úgy az Átlépési nyilatkozat beküldésével kezdeményezheti a Dimenzió Egyesületből a megtakarításának átirányítását. (Az átadó nyugdíjpénztárhoz a Dimenzió Egyesület nevét kell beírni.)

  A kitöltött és aláírt átlépési nyilatkozat 1 eredeti példányát kérjük, hogy juttassa el pénztárunkba (postacím: MKB Nyugdíjpénztár, 1821 Budapest, vagy személyesen leadható bármely MKB Bankfiókban, vagy ügyfélszolgálatunkon a 1134 Budapest, Dévai u. 23-ban).

  Az átlépési nyilatkozat kézhezvételét követően az MKB Nyugdíjpénztár kezdeményezi megtakarításának átirányítását az átadó biztosító egyesületnél. A vagyon átvételekor sem merül fel belépési díj.

  Bízunk benne, hogy hamarosan az MKB Nyugdíjpénztár tagjai sorában köszönthetjük Önöket!

  Kérdések esetén az ugyfel@mkbnyp.hu e-mail címen, vagy a (1) 268-7001-es számon állunk rendelkezésükre.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Egyéni befizetés – december 30-ig fizessen be!

  Amennyiben a mai napon (december 30.) beérkezik a Pénztárba az egyéni befizetése, még élhet az idei évben járó 20%-os adókedvezménnyel.

  Növelje még az idén nyugdíjcélú megtakarítását, és már az év elején igényelje vissza az egyéni befizetése után járó 20% adókedvezményt, akár 150 ezer forint összegben!

  FONTOS! Tekintettel arra, hogy kizárólag a pénztár bankszámlájára 2016. december 30-ig beérkezett összegek számítanak ez évi teljesítésnek, javasoljuk éljen inkább a KÉSZPÉNZES BEFIZETÉS lehetőségével valamely MKB Bankfiókokban. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2016. december 30-án (pénteken) a bank fiókjai rövidített (12:00 óráig) nyitva tartással működnek. (MKB Bankon keresztül indított utalás esetén is javasolt a fenti időpont betartása.)

  Befizetését az MKB 10300002-20381501-00003285 számlaszámra teljesítheti a neve és pénztártagi azonosítója vagy adóazonosító jele feltüntetésével.

  Jó egészséget és Boldog Újévet kívánunk!

  Budapest, 2016.12.30.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató a 2016.december 16-i Közgyűlésről

  A Közgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

  • Az Alapszabály módosítása: A Közgyűlés megszavazta a Pénztár Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerint, mely 2016. december 16-i nappal lép hatályba.
  • A Közgyűlés tudomásul vette a Pénztár könyvvizsgálójának a Pénztár Önkéntes ága és a Pénztár Magán ága 2017. évre vonatkozó negyedéves bontású és a 2017. – 2019. évekre vonatkozó éves pénzügyi tervéről szóló jelentését.
  • A Közgyűlés elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését és az Igazgatótanács előterjesztését a Pénztár Önkéntes ága és a Magán ága 2017. évre vonatkozó negyedéves bontású és a 2017. – 2019. évekre vonatkozó pénzügyi terveiről.
  • Vezető tisztségviselők választása, díjazásának megállapítása, illetve vezető tisztségviselők lemondásának tudomásul vétele: A Közgyűlés elfogadta dr. Fekete Zoltán, az Igazgatótanács elnökének és Nagy Viktória, Pethő Zsolt igazgatótanácsi tagok lemondását tisztségükről, és Szatmáry Kristóf személyében új tagot választottak az Igazgatótanácsba. A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökévé megválasztotta Szatmáry Kristófot 2016. december 16-i hatállyal. Elnöki mandátuma a többi igazgatótanácsi tag mandátumával együtt 2017. december 31-ig tart. A közgyűlés meghatározta az IT és EB tagok és az elnökök tiszteletdíját és egyéb elszámolható költségeit. A testületek tagjainak névsorát itt tekinthetik meg.

  Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

  Budapest, 2016.12.21.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Fizessen be egyénileg a pénztárba és növelje nyugdíjcélú megtakarítását adókedvezménnyel!

  Növelje nyugdíjcélú megtakarítását adókedvezménnyel!

  Fizessen be a pénztárba egyénileg és éljen az egyéni befizetés után járó 20% adókedvezmény lehetőségével!

  Befizetését az alábbi számlaszámra teljesítheti: MKB 10300002-20381501-00003285, neve, pénztártagi azonosítója (vagy adóazonosító jele) feltüntetésével.

  FONTOS: Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag a pénztár bankszámlájára 2016. december 30-ig beérkezett összegek számítanak ez évi teljesítésnek. Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy december 30-án a bankfiókok rövidített nyitva tartással működnek, valamint, hogy a nem MKB Bankból indított utalás esetén az utalás pár óra alatt érkezik be. Mindezek figyelembevételével javasoljuk, hogy utalását/befizetését lehetőség szerint december 29-ig indítsa el.

  Az önkéntes pénztárakba (Nyugdíjpénztár és Egészség- és Önsegélyező Pénztár) összesen egy évben akár 150.000 Ft-ot is megtakaríthat adójából, amit 750.000 Ft egyéni befizetéssel érhet el.

  Ne feledje: az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás jó lehetőség a nyugdíjas évek jobb életszínvonalának megvalósításához! A nyugdíjpénztári megtakarítás a kamatadómentes hozam mellett az adókedvezménnyel látványosan növelhető.

  Budapest, 2016.12.16.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató 2016. decemberi és 2017. januári nyitvatartási rendről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016 decemberében és 2017. január elején az ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

  • 2016. december 23-án (péntek): személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-15 óra
  • 2016. december 24-26-ig: ZÁRVA
  • 2016. december 27-én (kedd): személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-16 óra
  • 2016. december 28-án (szerda): személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-16 óra
  • 2016. december 29-én (csütörtök):személyesen: 8-18 óra; telefonon: 8-20 óra
  • 2016. december 30-án (péntek): személyesen: 9-12 óra; telefonon: 8-12 óra
  • 2016. december 31-én: ZÁRVA
  • 2017. január 1-jén: ZÁRVA
  • 2017. január 2-től normál munkarend szerint.

  FONTOS: Befizetését teljesítheti csekkel, átutalással vagy közvetlenül az MKB Bankfiókokban készpénzfizetéssel is. Fontos tudnivaló, hogy kizárólag a 2016. december 31-ig a Pénztár bankszámlájára beérkezett összegek számítanak 2016. évi befizetésnek.

  Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

  Budapest, 2016.12.08.

  MKB Nyugdíjpénztár


  KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait, hogy a Pénztár 2016. december 16. napján 9.00 órakor közgyűlést tart, amely a Budapest XIII. Dévai utca 23. VI. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

  Napirend:

  • Javaslat az MKB Nyugdíjpénztár Alapszabályának módosítására
  • Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ága 2017. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2017 – 2019. évekre vonatkozó pénzügyi tervének, valamint magán ága 2017. évre vonatkozó negyedéves bontású és 2017 – 2019. évekre vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervének, továbbá a pénzügyi tervekre vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés elfogadása, könyvvizsgálói jelentés és aktuáriusi záradék ismertetése.
  • Személyi kérdések (vezető tisztségviselők lemondásának tudomásul vétele, vezető tisztségviselők választása, vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása)
  • Egyebek

  A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2016. december 16-án 9.30 órakor kerül megtartásra.

  A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

  A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2016. december 9. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai utca 23. földszint) ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  A Közgyűlésen a Pénztár Alapszabálya szerint az Önkéntes Ág és a Magán Ág pénztártagjai, akadályoztatás esetén a tag közgyűlésen leadott teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazása alapján annak képviselője szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt. Nem lehet meghatalmazott a Pénztár Igazgatótanácsának, Ellenőrző Bizottságának tagja, a Pénztár ügyvezetője és helyettes ügyvezetője.


  Budapest, 2016.11.29.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztatás közgyűlési meghívó megjelenés változásáról

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, Munkáltatói Partnereinket, hogy a Pénztár közgyűlési hirdetménye 2016. november 29-i megjelenéssel a Magyar Idők napilapban került meghirdetésre, tekintettel a Népszabadság kiadásának felfüggesztésére.


  Budapest, 2016.11.29.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztatás az ügyvezető igazgatói pályázat eredményéről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, Munkáltatói Partnereinket, hogy az Igazgatótanács a Pénztár ügyvezető igazgatói munkakörére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánította és Hévízi Emesét 2016. október 16. naptól munkaviszony keretében a Pénztár ügyvezető igazgatói munkakörének ellátására megbízta.


  Budapest, 2016.10.20.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató 2016. október és november havi nyitvatartási rendről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy októberben és novemberben – tekintettel a naptár szerinti munkarendtől való eltérésre - ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

  2016. október 15-én (szombat): 9-15 óra

  2016. október 31-én (hétfő): ZÁRVA

  2016. november 1-jén (kedd): ZÁRVA


  Budapest, 2016.10.14.

  MKB Nyugdíjpénztár


  PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Az MKB Nyugdíjpénztár pályázatot ír ki a 2016. október 15-től betölthető „ügyvezető igazgató" feladatainak ellátására

  Részletek az alábbi dokumentumban olvashatók: Pályázati kiírás


  Budapest, 2016.09.14.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztató az ügyvezető igazgató pályázat eredeményéről

  Az MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa döntésével az ügyvezető igazgatói feladatok ellátására 2016. június 20-án kiírt nyílt pályázatot eredménytelenné nyilvánította azzal, hogy az Alapszabály XVII.4. b) pontja alapján 90 napon belül új nyílt pályázatot ír ki. Az Igazgatótanács egyúttal Dr. Kardkovács Kolos ügyvezető határozott időtartamú munkaviszonyát 2016. október 15. napjáig meghosszabította és megbízta az ügyvezetői feladatok ellátásával.

  Budapest, 2016.07.08.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Részt vettünk a jubileumi országos MKB Professzori Klub rendezvényen

  Immár negyedik alkalommal tartott az MKB Bank országos rendezvényt Domonyvölgyben, a Lázár Lovasparkban 2016. június 5-én, mely egyúttal jubileumi alkalom is: 10 éves lett az MKB Professzori Klub.

  Az MKB Professzori Klubnak mára közel 1300 tagja van, a magyarországi egyetemi tanárok több mint 70 százaléka. Az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár, az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB SZÉP Kártya is támogatta az esemény sikerét: pénztári megtakarítási tippekkel vártuk az érdeklődőket, valamint szolgáltató partnereink színesítették a programkínálatot többféle szűrővizsgálattal, termékbemutatókkal, szolgáltatói kedvezményekkel.

  A részletekről olvassa el rövid beszámolónkat.

  Budapest, 2016.06.27.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Átlépési tájékoztató kölcsönös biztosító egyesület tagjai részére

  Tisztelt Egyesületi Tagok!

  A biztosítási tevékenységről szóló törvény módosítása alapján – az önkéntes pénztári törvény hatálybalépése előtt alakult – kölcsönös biztosító egyesület tagjai 2016. július 1-től átléphetnek önkéntes nyugdíjpénztárba.

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Egyesületi Tagokat, hogy az MKB Nyugdíjpénztárba a következő módon léphetnek át:

  1.) Amennyiben jelenleg nem tagja az MKB Nyugdíjpénztárnak

  Belépését és egyben az egyesületből történő átlépését a Belépési nyilatkozat kitöltésével és Pénztárunkba küldésével kezdeményezheti. A nyilatkozat 5. pontjában jelölje az átlépési szándékát. (Az átadó nyugdíjpénztárhoz az egyesület nevét kell beírni.)

  A kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat 1 eredeti példányát kérjük, hogy juttassa el pénztárunkba (postacím: MKB Nyugdíjpénztár, 1821 Budapest, vagy személyesen leadható bármely MKB Bankfiókban, vagy ügyfélszolgálatunkon a 1134 Budapest, Dévai u. 23-ban).

  A belépési nyilatkozat záradékolását követően az MKB Nyugdíjpénztár kezdeményezi az átléptetést az átadó biztosító egyesületnél.

  2.) Ha már tagja az MKB Nyugdíjpénztárnak

  Amennyiben már tagja az MKB Nyugdíjpénztárnak, úgy az Átlépési nyilatkozat beküldésével kezdeményezheti az egyesületből a megtakarításának átirányítását. (Az átadó nyugdíjpénztárhoz az egyesület nevét kell beírni.)

  A kitöltött és aláírt átlépési nyilatkozat 1 eredeti példányát kérjük, hogy juttassa el pénztárunkba (postacím: MKB Nyugdíjpénztár, 1821 Budapest, vagy személyesen leadható bármely MKB Bankfiókban, vagy ügyfélszolgálatunkon a 1134 Budapest, Dévai u. 23-ban).

  Az átlépési nyilatkozat kézhezvételét követően az MKB Nyugdíjpénztár kezdeményezi megtakarításának átirányítását az átadó biztosító egyesületnél.

  Budapest, 2016.06.22.

  MKB Nyugdíjpénztár


  PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Az MKB Nyugdíjpénztár pályázatot ír ki a 2016. július 16-tól betölthető "ügyvezető igazgató" feladatainak ellátására

  Részletek az alábbi dokumentumban olvashatók: Pályázati kiírás


  Budapest, 2016.06.20.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztató a 2016. május 30-i Közgyűlésről

  A Közgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:


  • Az Alapszabály módosítása
   • A Közgyűlés elfogadta a Pénztár Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerint, mely 2016. június 1-i hatállyal lép hatályba, a teljes szöveg itt található.

  • A Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítása
   • A Közgyűlés elfogadta a Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítását. A Szabályzat a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti engedélyének Pénztár általi történő kézhezvételét követő napon lép hatályba.

  • Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Pénztár Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
   • Elfogadásra került a Befektetési Politika módosítása. A közgyűlés tudomásul vette az MKB Nyugdíjpénztár Magán Ágazata Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának módosításáról szóló Igazgatótanácsi tájékoztatót. A Szabályzatok (önkéntes és magán Választható portfoliós rendszer) a Befektetési politika MNB általi jóváhagyását követően lépnek hatályba.

  • Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről
   • A közgyűlés egyhangúan elfogadta a beszámolót.

  • Az Ellenőrző Bizottság javaslata nyílt pályázat alapján a könyvvizsgáló társaság és a könyvvizsgáló természetes személy megválasztására:
   • A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság javaslatára könyvvizsgáló társaságként a 2016-2020-as gazdasági évre megválasztotta a KPMG Hungária Kft-t.

  • Az Igazgatótanács javaslata a tartalékok közötti átcsoportosításra:
   • Az átcsoportosításra a pénztár szokásos működésének részeként, az éves mérlegkészítéshez kapcsolódóan került sor. A Közgyűlés az előterjesztett átcsoportosítási javaslatot elfogadta.

  • A 2015. évi számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló ismertetése, elfogadása:
   • Elfogadásra került a Pénztár 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolója, mérlege, eredménykimutatása, kiegészítő melléklete, üzleti jelentése, könyvvizsgálói jelentése. A beszámoló főbb adatai:
    • a magánpénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 17 565 131 ezer Ft
    • az önkéntes pénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege: 115 204 979 ezer Ft,
    • a Pénztár egyesített, összesített mérlegfőösszege: 132 770 110 ezer Ft
    • a Pénztár fedezeti tartaléka 129 108 409 ezer Ft
    • a Pénztár likviditási tartaléka 965 663 ezer Ft
    • saját tőke a működési céltartalékkal együtt 1 205 824 ezer Ft.
   • A részletes dokumentumok megtekinthetők az alábbi linkeken:
   • Önkéntes ágazat közzétételei
   • Magán ágazat közzétételei

  • A Magán Ág éves és hosszú távú pénzügyi tervének ismertetése, elfogadása:
   • A Közgyűlés elfogadta a Magán Ág 2016. július 1. - 2017. június 30-a közötti időszakra szóló rövid és a 2017.-2019. évekre szóló hosszú távú pénzügyi tervét, és tudomásul vette a könyvvizsgálói jelentést.

  • Vezető tisztségviselők választása, díjazásának megállapítása, illetve vezető tisztségviselők lemondásának tudomásul vétele:
   • A tagok elfogadták igazgatótanácsi tagok és ellenőrzési bizottsági tag lemondását tisztségükről, a megüresedett helyekre 2016. június 1-jei hatállyal új tagokat választottak. Az új tisztségviselők a jelenlegi tisztségviselőkkel egyező díjszabásban részesülnek, megbízatásuk 2017. december 31-ig tart. A testületek tagjainak névsorát itt tekinthetik meg.

  Budapest, 2016.06.01.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait, hogy a
  Pénztár 2016. május 30. napján 9.30 órakor közgyűlést tart,
  amely a Budapest XIII. Dévai utca 23. VI. emeleti konferencia teremben
  kerül megrendezésre.

  Napirend:

  • Az Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására
  • Az Igazgatótanács javaslata a Pénztár Önkéntes Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítására
  • Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika és a Pénztár Magán Ági Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosításáról
  • Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről
  • Az Ellenőrző Bizottság javaslata nyílt pályázat alapján a könyvvizsgáló társaság és a könyvvizsgáló természetes személy megválasztására
  • Az Igazgatótanács javaslata a tartalékok közötti átcsoportosításra
  • A 2015. évi számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló ismertetése, elfogadása
   • Az Igazgatótanács 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolójának ismertetése, elfogadása
   • Mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés ismertetése
   • Az Ellenőrző Bizottság számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóval kapcsolatos jelentésének ismertetése
   • Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
   • A 2015. évi számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló elfogadása
  • A Magán Ág éves és hosszú távú pénzügyi tervének ismertetése, elfogadása
   • A 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv ismertetése
   • A 2017-2019. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv ismertetése
   • Az Ellenőrző Bizottság éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos jelentésének ismertetése
   • Az éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés ismertetése
   • Az éves és a hosszú távú pénzügyi tervekkel kapcsolatos aktuáriusi záradékának ismertetése
   • A 2016. július 1. - 2017. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
   • A 2017-2019. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv elfogadása
  • Az Igazgatótanács javaslata vezető tisztségviselők választására, díjazásának megállapítására, illetve vezető tisztségviselők lemondásának tudomásul vételére
  • Egyebek

  A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2016. május 30-án 10.00 órakor kerül megtartásra.

  A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

  A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2016. május 23. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai utca 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  A Közgyűlésen a Pénztár Alapszabálya szerint az Önkéntes Ág és a Magán Ág pénztártagjai, akadályoztatása esetén a közgyűlésen leadott teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján annak képviselői szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt. Nem lehet meghatalmazott a Pénztár Igazgatótanácsának, Ellenőrző Bizottságának tagja, a Pénztár ügyvezetője és helyettes ügyvezetője.

  Budapest, 2016.05.13.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Ismét kedvező hozamok a pénztárban!

  TOVÁBBRA IS JÓ VÁLASZTÁS AZ MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR

  Ismét nagyon jó évet zárt az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ága. Mindegyik portfólióban magasan meghaladta az inflációt a hozam, és a tagság 92%-ának 5% feletti hozamot írhattunk jóvá, miközben az átlagos infláció negatív volt.

  Összehasonlításul az alábbiakban közöljük a tárgyévi hozamráták mellett a 10 és a 15 éves hozamrátát is: (Pénztárunk eredményei az MNB honlapján a többi pénztár eredményeit bemutató összehasonlító táblákon is megtekinthetők)

  MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ág hozamrátai (%)

  Portfólió

  Nettó hozamráta

  Éves
  2015

  10 éves
  2006-2015

  15 éves
  2001-2015

  Kiszámítható

  1,56
  4,47
  6,20

  Klasszikus

  3,49
  4,95
  6,52

  Kiegyensúlyozott

  5,17
  6,37
  7,48

  Növekedési

  5,54
  6,07
  7,27

  A számítás alapját a 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

  MKB Nyugdíjpénztár magán ág nettó hozamrátái (%)

  Portfólió

  Tárgyévi nettó hozamráta 2015

  10 naptári év átlagos nettó hozamrátája (2006-2015)

  Vagyonnövekedési mutató (2006-2015)

  pénztár

  referencia

  pénztár

  referencia

  pénztár

  Klasszikus

  3,33

  2,23

  4,88

  4,23

  4,99

  Kiegyensúlyozott

  5,05

  4,25

  6,40

  6,25

  7,48

  Növekedési

  5,61

  4,18

  6,35

  6,53

  7,42

  A hozamráta számításának alapját a 282/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

  Egyre többen élnek az egyéni befizetés lehetőségével is. Az ő számukra nem csak a hozammal növekszik a megtakarítási számlájuk, hanem tavalyi befizetéseik után további 20% adójóváírással is számolhatnak. Számoljon velünk továbbra is! Használja hozzá segítségként befizetési kalkulátorunkat.

  Gondoljon a holnapra is: a béren kívüli juttatási elemek közül válassza az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást, válassza az MKB Nyugdíjpénztárt!

  Javasoljuk továbbá, hogy fizessen be egyénileg is: a kedvező hozamok mellett egy évben akár plusz 150.000 Ft adókedvezménnyel is (750.000 Ft befizetése esetén) növekedhet a nyugdíjpénztári megtakarítása!

  Budapest, 2016.03.01.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató a 2016. február 5-i Közgyűlésről

  A Közgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések és tájékoztatások tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

  • 1. Személyi kérdések, vagyonkezelési eredmények (tájékoztatások):
   • a. A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatótanács tájékoztatóját a Pénztár ügyvezetőjének nyílt pályázat útján történő kiválasztásának eredményéről.
   • b. A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatótanács tájékoztatóját a Pénztár befektetési vezetőjének személyéről.
   • c. A Közgyűlés tudomásul vette a Pénztár vagyonkezelési tevékenységének 2015. évi eredményéről szóló vagyonkezelői tájékoztatót.
  • 2. A Közgyűlés elfogadta a Pénztár Alapszabályának módosítását azzal, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2016. február 8-i hatállyal lép hatályba.
  • 3. A résztvevők jóváhagyták az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ágazata Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának módosítását azzal, hogy a Szabályzat a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti engedélyének Pénztár általi kézhezvételét követő napon lép hatályba.
  • 4. A Közgyűlés tudomásul vette a Befektetési Politika módosítását azzal, hogy a Befektetési Politika módosítása a Pénztár Önkéntes Ágazata Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

  Budapest, 2016.02.08.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztató a vagyonkezelői pályázat eredményéről

  Az MKB Nyugdíjpénztár (Pénztár) több, mint 20 éve működő nyugdíjmegtakarítási intézmény, amely 2015. december 31-én 88 ezer önkéntes pénztári taggal rendelkezett. A Pénztár tagjai magas átlagbefizetést teljesítenek. A Pénztár önkéntes ágában válaszható portfoliós, elszámoló egységes rendszer működik. A Pénztár biztonságos működését az MKB Bank Zrt., mint számlavezető és vagyonkezelő, illetőleg az OTP Bank Zrt., mint letétkezelő segíti.

  Az MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa úgy határozott, hogy a Pénztár vagyonkezelési tevékenységébe más vagyonkezelőt is be kíván vonni, ezzel is elősegítve, hogy a Pénztár vagyonkezelői között kialakuló versenyhelyzet a pénztártagok megtakarításainak értékét növelje a várhatóan kedvezőbb hozamok révén. Ezért az Igazgatótanács a Pénztár vagyona egy részének kezelésére nyílt pályázatot írt ki és a pályázat elbírálására Bíráló Bizottságot hozott létre.

  A pályázatra négy alapkezelő nyújtott be ajánlatot, amelyek mindegyike érvényes és érdemi elbírálásra alkalmas volt.

  Az MKB Nyugdíjpénztár vagyonának egy részére kiírt nyílt, egyfordulós vagyonkezelési pályázatot a kiírásban szereplő határidőre és módon a Bíráló Bizottság elbírálta, és javaslatát az Igazgatótanács elé terjesztette. Az Igazgatótanács a Bíráló Bizottság javaslata alapján döntésével a pályázatot lezárta és a négy pályázó közül nyertes pályázóként a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt-t választotta ki.

  A Pannónia CIG Alapkezelő tőkeerős magyar tulajdonosok által működtetett portfóliókezelési szolgáltató, amely több, mint 160 milliárd forint vagyont kezel intézményi ügyfelek részére. Ennek több, mint felét az önkéntes nyugdíjpénztárak részére kezelt vagyon teszi ki, de az ügyfelek között több egészségpénztár, önsegélyező pénztár, kisebb intézmények és biztosító társaság is szerepel, valamint saját kezelésű befektetési alapokat is kínál.

  A Pénztár sikeres együttműködést vár az új vagyonkezelővel, amely elősegítheti a pénztártagok nyugdíj célú megtakarításainak további értéknövekedését.

  A Pénztár Igazgatótanácsa ezúton szeretné megköszönni az ajánlatot benyújtó portfoliókezelők színvonalas munkáját és minden pályázónak sok sikert kíván a jövőben is!

  Budapest, 2016.02.01.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  FELHÍVÁS

  Az MKB Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) Igazgatótanácsa a Pénztár Önkéntes Ága befektetett eszközei egy részét portfóliókezelésbe kívánja adni.

  A portfóliókezelő kiválasztására vonatkozó kiírás legkésőbb 2016. január 25-én 16.00 óráig a Pénztár ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai utca 23.) vehető át ügyfélszolgálati időben, kizárólag személyesen, átvételi elismervény ellenében.

  Budapest, 2016.01.22.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait, hogy a Pénztár közgyűlést tart
  2016. február 5. napján 9.30 órakor, mely a Budapest XIII. Dévai u. 23. VI. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

  Napirend:

  • 1. Az Igazgatótanács tájékoztatója:
   • a. A Pénztár ügyvezetőjének nyílt pályázat útján történő kiválasztásának eredményéről;
   • b. A Pénztár befektetési vezetőjének személyéről;
   • c. A Pénztár vagyonkezelési tevékenységének 2015. évi eredményeiről;
  • 2. Az Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására;
  • 3. Az Igazgatótanács javaslata a Pénztár önkéntes ágazatának Választható Portfólió Rendszer Szabályzata módosítására;
  • 4. Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika módosításáról.

  A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2016. február 5-én 10 óra 00 perckor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

  A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2016. február 1. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  A Közgyűlésen a Pénztár Alapszabálya szerint az Önkéntes Ág és a Magán Ág pénztártagjai, akadályoztatása esetén a közgyűlésen leadott teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján annak képviselői szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt. Nem lehet meghatalmazott a Pénztár Igazgatótanácsának, Ellenőrző Bizottságának tagja, a pénztár ügyvezetője és helyettes ügyvezetője.

  Budapest, 2016.01.21.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  Tájékoztató 2015. decemberi és 2016. januári nyitvatartási rendről

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. decemberében és 2016. január elején az ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

  • 2015. december 12-én (szombaton) személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-15 óra
  • 2015. december 23-án (szerdán) személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-16 óra
  • 2015. december 24-27 -ig: ZÁRVA
  • 2015. december 28-án (hétfőn) személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-16 óra
  • 2015. december 29-én (kedd) személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-16 óra
  • 2015. december 30-án (szerda) személyesen: 9-15 óra; telefonon: 8-16 óra
  • 2015. december 31-én (csütörtökön) személyesen: 9-12 óra; telefonon: 8-12 óra
  • 2016. január 1-3-ig: ZÁRVA
  • 2016. január 4-től normál munkarend szerint

  FONTOS: Évvégi befizetését teljesítheti csekkel, átutalással vagy közvetlenül az MKB Bankfiókokban készpénzfizetéssel is. Fontos tudnivaló, hogy kizárólag a 2015. december 31-ig a Pénztár bankszámlájára beérkezett összegek számítanak 2015. évi befizetésnek.

  Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

  Budapest, 2015.12.10.

  MKB Nyugdíjpénztár


  December: Az adó-visszaigényléssel gyarapíthatja megtakarítását

  Megdolgozott érte, befizette az szja-át, most visszaigényelhet belőle, és ez a nyugdíj kiegészítés harmadát is adhatja.

  Év végéig használhatja ki az állam által biztosított lehetőséget: a pénztárba egyénileg befizetett összeg 20%-a után személyi jövedelemadót igényelhet vissza. Nyugdíjpénztárába átutalt befizetésével is élhet a maximális kedvezménnyel: 750 ezer Ft befizetése után 150 ezer Ft személyi jövedelemadó kedvezményt kaphat vissza a pénztári számlájára.

  Fontos:

  • A kedvezmény nincs jövedelemkorláthoz és életkorhoz kötve, de feltétele, hogy a pénztártagnak legyen befizetett, másra igénybe nem vett személyi jövedelemadója, amiből az adójóváírás igénybe vehető.
  • Az adójóváírás teljes összege (levonás nélkül) az egyéni számlájára kerül, a visszautalt adókedvezmény az Ön megtakarítását növeli. Befizetés-kalkulátorunk segítségével pontosan kiszámolhatja a befizetései után járó plusz lehetőséget.
  • Ne feledje: az adott évben ki nem használt adókedvezmény a következő évben, pótlólag már nem vehető igénybe.
  • Befizetéseit az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes számlájára teljesítheti:
   MKB 10300002-20381501-00003285
   Kérjük, hogy a közleményben tüntesse fel nevét, pénztártagi azonosítóját vagy adóazonosító jelét.

  TIPP: Ha idén nyugdíjba vonul, érdemes befizetnie be a nyugdíjpénztári számlájára, hogy ne vesszen el a visszaigényelhető személyi jövedelemadó kedvezmény.

  Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag a pénztár bankszámlájára 2015. december 31-ig beérkezett összegek számítanak ez évi teljesítésnek. Kérjük, ne hagyja az utolsó pillanatra a befizetést!

  Figyelem: Előbbi tájékoztatónk nem teljes körű az adózási feltételek tekintetében, lényeges egyéb körülményeket is szükséges pontosan ismerni. (pl. a munkáltatói hozzájárulás után nincs lehetőség adókedvezmény igénybevételére, a több pénztárba történt egyéni befizetés és más kedvezményes jogcímek után a számított kedvezményt együttesen kell megállapítani és az nem haladhatja meg a 150 ezer Ft-ot, a várakozási idő lejártát követően történő kilépett tag nem igényelhet vissza kedvezményt, nyugdíjazás kapcsán történő szolgáltatás Egyösszegű kifizetés esetében vagy Járadék esetében az adókedvezmény a Pénztártag részére visszajár stb.).

  Javasoljuk a kapcsolódó adózási információk áttanulmányozását.

  Köszönjük tagjaink bizalmát!

  Budapest, 2015.12.08.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Pályázati felhívás könyvvizsgálói feladatok ellátására

  Az MKB Nyugdíjpénztár 2015. szeptember 30-án 87 ezer önkéntes, 4 ezer magánnyugdíjpénztári taggal rendelkezik. A Pénztár tagjai magas átlagbefizetést teljesítenek, ennek megfelelően a Pénztár vagyona közel 130 Mrd Ft. A Pénztár mindkét ágában válaszható portfoliós, elszámoló egységes rendszer működik. A Pénztár biztonságos működését az MKB Bank Zrt. szakmai kontrollja is segíti.

  A Nyugdíjpénztár jelenlegi könyvvizsgálójának mandátuma lejár, ezért a Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága a könyvvizsgálói feladatok ellátására ezúton nyilvános pályázatot ír ki a 2016-2020. gazdasági évekre vonatkozóan.

  A könyvvizsgáló feladata az önkéntes nyugdíjpénztári ággal kapcsolatban: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben (Öpt.), az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendeletben, valamint az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben a könyvvizsgálóra vonatkozó feladatok ellátása.

  A könyvvizsgáló feladata a magánnyugdíjpénztári ággal kapcsolatban: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, a magánnyugdíjról és a magánpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényben (Mpt.), a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendeletben, a magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. rendeletben a könyvvizsgálóra vonatkozó feladatok ellátása.

  A pozíció betöltéséhez szükséges feltételek: érvényes könyvvizsgálói engedély, kamarai bejegyzés, pénztári minősítés, valamint magánnyugdíjpénztári és önkéntes nyugdíjpénztári területen szerzett könyvvizsgálói tapasztalat, önkéntes- és magánnyugdíjpénztári ágazat könyvvizsgálói feladatainak együttes vállalása.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 15. 12 óra

  A megbízás időtartama: 2016. január 1-től a 2020-as gazdasági évet lezáró közgyűlés időpontjáig

  A pályázat benyújtható:

  • postai úton: MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38.
  • A pályázatot lezárt borítékban 2 magyar nyelvű példányban papír alapon kell benyújtani, 1 példányt "EREDETI" megjelöléssel kell ellátni, amely irányadó változatként szolgál, valamint 1 pld-t CD-n szkennelve pdf. formátumban. A pályázatok beérkezéséről személyes leadás esetén az MKB Nyugdíjpénztár átvételi elismervényt állít ki, postai úton történő benyújtásnál tértivevénnyel kérjük feladni.

   A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiak bemutatását:

   • Önkéntes- és magánnyugdíjpénztári referenciák;
   • az önkéntes- és a magánnyugdíjpénztári ágazat ismerete;
   • könyvvizsgálói munkaprogram, standard-ek;
   • díjazás;
   • * a könyvvizsgálói képesítést igazoló dokumentumok és engedélyek, minősítések másolata;
   • * a vonatkozó jogszabályok, és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Etikai szabályzata szerinti összeférhetetlenségre és kizáró okra vonatkozó nyilatkozat;
   • felelősség biztosításra vonatkozó nyilatkozat vagy igazolás.

   Érvénytelen a pályázat, ha

   • azt a határidő lejárta után nyújtották be,
   • a c - g pontokban előírt kötelezően benyújtandó dokumentumok valamelyike hiányzik,
   • nem mindkét pénztári ágazat könyvvizsgálói feladatainak ellátására szól.

   A pályázat eredményéről az MKB Nyugdíjpénztár a nyertes pályázót értesíti. A nyertes pályázót: az MKB Nyugdíjpénztár Közgyűlése várhatóan a következő közgyűlésen választja meg könyvvizsgálónak, s ezt követően kerül sor szerződéskötésre.

   A pályázati anyagokat az Ellenőrző Bizottság titkos iratként kezeli, kívülálló harmadik személy részére nem szolgáltatható ki.

   Az MKB Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse, és új pályázatot írjon ki. A pályázat benyújtásával a pályázó elfogadja a jelen felhívásban foglalt valamennyi feltételt.

   Jelen felhívással kapcsolatban további információkat Mezei Katalin ad a 268-8330-as telefonszámon.

   Budapest, 2015. november 27.

   MKB Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága

   * Az e - f pontok vonatkozásában könyvvizsgáló társaság pályázata esetén az Öpt. 64/A.§ (1)-(4) bekezdése és az Mpt.46.§ (1)-(5) bekezdése szerint a könyvvizsgálatért személyében is felelős természetes személy megfelelő dokumentumai.


   Változatlan szolgáltatási lehetőségek az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ágában

   Tévesen jelent meg több helyen az internetes sajtóban, hogy az önkéntes nyugdíjpénztáraknál kötelezővé fogják tenni a járadékszolgáltatást, az egyösszegű felvétel lehetősége pedig később megszűnne. Erről szó sincs.

   A legtöbb pénztár, így az MKB Nyugdíjpénztár is hosszú évek óta lehetőséget biztosít járadék nyújtására, azonban ez semmiképp sem jelent korlátot a tagok számára a szolgáltatás konkrét formájának meghatározásában. Magyarán továbbra is nyitva áll a lehetőség egyösszegű szolgáltatás kérésére is, melyre az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége külön közleményben hívja fel a figyelmet.

   A félreértést az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény országgyűlési vita előtt álló módosító javaslatának helytelen értelmezése okozta. A tervezetben ugyanis az szerepel, hogy az ezer főnél nagyobb taglétszámú önkéntes nyugdíjpénztáraknak többfajta járadékszolgáltatásra kell lehetőséget teremteniük tagjaik számára. Míg tehát eddig a járadékszolgáltatás egy opció volt, – az említett törvénymódosítást követően – kötelezettség lesz az ezer főnél nagyobb taglétszámú önkéntes nyugdíjpénztáraknál a járadék nyújtásának felajánlása a tagok számára.

   A változás tehát ebben áll, és ez a módosítás - mint pénztári feladat - üdvözlendő, hiszen a tagság érdekét szolgálja. Az MKB Nyugdíjpénztárban már 1999-óta választható szolgáltatási forma a járadékszolgáltatás: a szolgáltatást igénylő nyomtatványon a járadékkal kezdődik a lehetőségek felsorolása a szolgáltatásra vonatkozó igény résznél, és az egyösszegű szolgáltatással fejeződik be. Nálunk tehát a törvénymódosítás nem okoz változást a tagok életében.

   Budapest, 2015. november 24.

   MKB Nyugdíjpénztár


   A weboldal karbantartási munkái miatt az árfolyamok lekérdezése november 14-15-ei hétvégén nem lesz elérhető

   Tisztelt Ügyfeleink!

   Karbantartás miatt 2015.11.14-én 11:00 órától másnap 13:00 óráig nem lesz elérhető honlapunkon az árfolyamok lekérdezése funkció.

   Budapest, 2015. november 11.

   Köszönjük megértésüket

   MKB Nyugdíjpénztár


   Már 20 éve segít az MKB Nyugdíjpénztár az öngondoskodásban, a nyugdíjas évek minél jobb színvonalának megteremtéséért

   Az MKB Nyugdíjpénztár húsz évvel ezelőtt, 1995. november 2-án alakult meg. Pénztárunk úttörő szerepet töltött be az önkéntes nyugdíjpénztárak között, hiszen az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény kihirdetése után két évvel megkezdett működést követően hamarosan az egyik legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztárrá nőttük ki magunkat.

   Az MKB Első Országos Nyugdíjpénztár néven indult pénztárunkba az alakulást követő években több önkéntes kassza is beolvadt, így:

   • 1999-ben a Tölgy, a Promóció, a Bónusz Nyugdíjpénztár
   • 2000-ben az Országos Közlekedési, a Pedagógus, az Építők és a Patrónus Nyugdíjpénztár
   • 2003-ban az MNB Nyugdíjpénztár
   • 2004-ben az Erdészeti és Faipari Dolgozók Nyugdíjpénztára
   • 2006-ban pedig az Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjpénztára és a Biztonság Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjai

   sorakoztak fel az MKB Nyugdíjpénztár mögé.

   Az MKB Nyugdíjpénztár két évtizedes sikertörténetének kulcstényezői: bizalom, együttműködés, a gazdasági és pénzügyi élet változásaihoz történő alkalmazkodás, és mindenekelőtt a pénztártagok hűségének megőrzése a vagyon felelős és eredményes kezelésével és gyarapításával.

   A számok magukért beszélnek: az elmúlt húsz évben 175 ezer tag fordult meg a pénztárunkban, összesen 72,2 milliárd forint munkáltatói hozzájárulás folyt be a vállalatoktól a munkavállalók részére. Ezt tagjaink 46,4 milliárd forint egyéni befizetéssel egészítették ki az öngondoskodás jegyében, aminek alapján több mint 5 milliárd forint adójóváírásban részesülhettek. Figyelemre méltó, hogy az egyéni számlákon a megtakarítások után felosztott hozam – a maga 77,7 milliárd forintos összegével – meghaladta a munkáltatói hozzájárulásokat.

   Pénztártagjaink a húsz év alatt összesen 109,4 milliárd forint kifizetését kérték. Ennek felét, 53,7 milliárd forintot egyösszegű nyugdíjszolgáltatásként utaltunk ki részükre, a tízéves tagság után, de még a nyugdíjba vonulás előtt pedig 66 milliárd forint kifizetésére került sor: egyik fele hozamként, a másik fele tőkeként.

   Az MKB Nyugdíjpénztár a kezdetektől konzervatív befektetési politikát folytat. Tagjaink immár öt éve négyféle befektetési portfólió közül választhatnak és ekkor vezettük be az elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszert, amellyel napi szinten nyomon követhetők a megtakarítások.

   Pénztárunk jelenleg 87 ezer fős taglétszámú, tagjaink 112 milliárd forint vagyonnal rendelkeznek. Célunk továbbra is: az optimális megoldás biztosítása a nyugdíjas évek jövedelmének kiegészítéséhez.

   Az önkéntes nyugdíjpénztári megoldás nagy előnye, hogy mindamellett, hogy alacsony és átlátható költségekkel dolgozunk, a befektetéseket felelős vagyonkezelő hajtja végre, ezzel a tagoknak nem kell külön foglalkoznia. Példaként említenénk, hogy a tavalyi évben tagjainknak 90 százalékát tömörítő kiegyensúlyozott portfólióban 10 százalék feletti volt a hozam, és ezekben a befektetési csomagokban a tízéves átlagos nettó hozamráta és a vagyonnövekedési mutató egyaránt meghaladta a 7 százalékot.

   Az öngondoskodás egyre inkább elengedhetetlen a nyugdíjas évek anyagi színvonalának fenntartásához a folyamatosan változó gazdasági környezetben. Az önkéntes pénztárak az egyedüli intézmények, ahol az egyéni befizetés kiegészíthető a munkahely támogatásával és az állam mindkettőt adókedvezménnyel támogatja, így az önkéntes nyugdíjpénztár ideális megoldás mindazoknak, akik hosszú távú nyugdíjcélú megtakarításra és tudatos öngondoskodásra törekednek.

   Az MKB Nyugdíjpénztár célkitűzése továbbra is, hogy tagjainak aktív években felhalmozott megtakarításai minél nagyobb mértékben segítsék majd a nyugdíjas éveik anyagi biztonságát.

   Ezúton is köszönjük valamennyi Pénztártagunk bizalmát!

   Budapest, 2015. november 2.

   MKB Nyugdíjpénztár


   Tájékoztató a 2015. október 26-i közgyűlésről

   A közgyűlésen az alábbiakat vitatták, illetve szavazták meg a résztvevő tagok:

   • Alapszabályban történt változások:
    • A gazdasági élet változásai és az öngondoskodás erősítése érdekében a havi tagdíj 4 000 Ft-ra emelkedik 2016. január 1-i hatállyal. (Alapszabály III.3. pont). Ennek megfelelően a belépési díj is 4.000 Ft-ra változik. A befizetések felosztásában változás nem történt.
    • Elfogadásra került, hogy a korábbi hét-kilenc fős helyett ezentúl hét-tizenegy fős Igazgatótanács segítse az MKB Nyugdíjpénztár hatékony és sikeres működését. (Alapszabály XVII.2. pont). Az Alapszabály egyéb pontjaiban változás nem történt.
   • Személyi kérdések:
    • Az igazgatótanács új tagjainak megválasztották dr. Csapó Andrást, dr. Fekete Zoltánt, Nagy Viktóriát, Patakiné dr. Gramantik Ildikót, Sándor Benedeket és Varga Bertalant.
    • A Közgyűlés döntése értelmében a júliusban elhunyt dr. Uzonyi Tamás igazgatótanács elnök posztját 2015. október 26-tól dr. Fekete Zoltán úr tölti be.
    • Az Ellenőrző Bizottság októberben lemondott tagja helyére Veisz Ákos úr került megválasztásra.
    • A tisztségviselők díjazásában nem történt változás.
   • Elfogadásra került az Ellenőrző Bizottság beszámolója az előző közgyűlés óta végzett helyszíni vizsgálatokról.
   • A közgyűlés jóváhagyta az Igazgatótanács tájékoztatását a Magán Ág helyzetéről. A jelenlévőket tájékoztatták, hogy az április óta előírt 70%-os tagdíjfizetési arányt teljesítette a Pénztár minden hónapban. Kiemelésre került azonban, hogy a Magán Ág jelenlegi működése a korábbi működési tartalékokból lehetséges csak, így továbbra is kérik a tagságot a tagdíjon felül az adomány nyújtására.
   • A résztvevők elfogadták a Magán Ág 2016. évre vonatkozó éves és a 2016 – 2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervét és az Ellenőrző Bizottság jelentését.
   • A közgyűlésen résztvevőket tájékoztatták az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ágának 20 éves működéséről, ahol kiemelésre került, hogy több önkéntes nyugdíjpénztár beolvadásával (pl. MNB Nyugdíjpénztár, Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjpénztára, Országos Közlekedési Nyugdíjpénztár és Pedagógus Nyugdíjpénztár), valamint a kedvező feltételeknek és a hatékony tagszervezésnek köszönhetően hamar jelentős nyugdíjpénztárrá nőtte ki magát az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ága.

   Budapest, 2015. október 26.

   MKB Nyugdíjpénztár


   KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

   Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa és Ellenőrző Bizottsága értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait, hogy a Pénztár közgyűlést tart 2015. október 26. napján 13 órakor, mely a Budapest XIII. Dévai u. 23. VI. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

   A Közgyűlés napirendje:

   • 1. Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására
   • 2. Személyi kérdések (vezető tisztségviselők választása, díjazásuk megállapítása)
   • 3. A Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól szóló ellenőrző bizottsági beszámoló elfogadása
   • 4. Az Igazgatótanács tájékoztatása a Magán Ág helyzetéről
   • 5. Az MKB Nyugdíjpénztár Magán Ága 2016. évre vonatkozó éves pénzügyi tervének és a 2016 - 2020 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervének valamint az Ellenőrző Bizottság pénzügyi tervekre vonatkozó jelentésének elfogadása, továbbá a könyvvizsgáló pénzügyi tervekre vonatkozó véleményének ismertetése
   • 6. Tájékoztató az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ága megalakulása óta eltelt 20 év fontosabb eredményeiről
   • 7. Egyéb kérdések

   A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2015. október 26-án 13 óra 15 perckor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

   A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2015. október 21. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

   Budapest, 2015. október 6.

   MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa és Ellenőrző Bizottsága


   Tájékoztató 2015. augusztusi nyitvatartási rendről

   Tisztelt Ügyfeleink!

   Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztusban – tekintettel a naptár szerinti munkarendtől való eltérésre - ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási rend szerint áll szíves rendelkezésükre:

   2015. augusztus 8-án (szombat) 9-15 óra

   2015. augusztus 20-án (csütörtök): ZÁRVA

   2015. augusztus 21-én (péntek): ZÁRVA

    

   Budapest, 2015. augusztus 7.

   MKB Nyugdíjpénztár   Módosult az önkéntes pénztári törvény

   Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV törvény elfogadásával az Országgyűlés két új ponttal egészítette ki az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI-os törvényt.

   Az új előírások szerint a pénztár a közlésétől számított öt évig köteles a honlapján közzétenni a rá vonatkozó felügyeleti határozatok rendelkező részét. (A vonatkozó határozatok itt tekinthetők meg)

   A pénztár a módosított jogszabály szerint jogosult ugyan a határozatok indokolását is közzétenni, a pénztári és üzleti titkok védelme érdekében azonban ezzel a lehetőséggel –amennyiben az MNB honlapján az indoklás nem lett közzétéve- nem kíván élni. Az érdeklődő pénztártagok viszont előzetes bejelentkezés alapján megtekinthetik a dokumentumokat az ügyfélszolgálaton, ügyfélfogadási időben.

   Budapest, 2015. június 30.

   MKB Nyugdíjpénztár


   Módosult a magánpénztári törvény

   Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV törvény elfogadásával az Országgyűlés két új ponttal egészítette ki a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII-es törvényt.

   Az új előírások szerint a pénztár a közlésétől számított öt évig köteles a honlapján közzétenni a rá vonatkozó felügyeleti határozatok rendelkező részét. (A vonatkozó határozatok itt tekinthetők meg)

   A pénztár a módosított jogszabály szerint jogosult ugyan a határozatok indokolását is közzétenni, a pénztári és üzleti titkok védelme érdekében azonban ezzel a lehetőséggel –amennyiben az MNB honlapján az indoklás nem lett közzétéve-nem kíván élni. Az érdeklődő pénztártagok viszont előzetes bejelentkezés alapján megtekinthetik a dokumentumokat az ügyfélszolgálaton, ügyfélfogadási időben.

   Budapest, 2015. június 30.

   MKB Nyugdíjpénztár


   Elindult megújult weblapunk

   Örömmel értesítjük Önöket, hogy elindítottuk megújult weblapunkat.

   Budapest, 2015. június 25.

   MKB Nyugdíjpénztár


   Tájékoztató a 2015. május 28-i közgyűlésről

   A közgyűlésen az alábbiakat vitatták meg a tagok:

   • tartalékok közötti átcsoportosítás:
    • erre a pénztár szokásos működésének részeként, alapvetően technikai jelleggel került sor;
   • az bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről:
   • az igazgatótanács tájékoztatása a magánág helyzetéről:
    • a közgyűlés elfogadta a beszámolót, amelyben többek között az alábbiak szerepeltek:
     • a tagdíjfizetők aránya - hónapról hónapra növekedve - a jogszabályban előírt mérés első két hónapjára, áprilisra és májusra elérte a minimális követelményként előírt 70%-ot;
     • a végelszámolás elkerülése érdekében a pénztárnak minden hónapban el kell érnie ezt a határt, ezért az áprilisi és a májusi 73%-os tényadat a megmaradás szükséges, de nem elégséges feltétele;
     • továbbra is fontos, hogy a tagság fizetési hajlandósága megmaradjon;
     • tekintettel arra, hogy a működéshez a tagdíj nem elégséges, a pénztár arra kéri tagjait, hogy működési célú adománnyal is segítsék a működést;
     • a pénztár saját maga nem nyújt nyugdíjszolgáltatást, hanem biztosítóktól kíván szolgáltatást vásárolni tagjai számára;
   • a 2014-es üzleti évre vonatkozó igazgatótanácsi beszámoló elfogadása, a beszámolóra vonatkozó ellenőrző bizottsági, illetőleg könyvvizsgálói jelentés ismertetése, a beszámoló elfogadása:
    • a közgyűlés elfogadta a beszámolót, az MKB Nyugdíjpénztár 2014-es mérlegének főbb adatait az alábbiak szerint állapította meg:
     • a magánpénztári ág éves mérlegének mérlegfőösszege 18.488 m Ft, míg az önkéntes pénztári ágé 110.675 m Ft;
     • az MKB Nyugdíjpénztár egyesített, összesített beszámolójának főbb mérlegadatai:
      • mérlegfőösszeg 129.163 m Ft;
      • fedezeti tartalék 124.470m Ft;
      • likviditási tartalék 985 m Ft;
      • saját tőke a működési céltartalékkal együtt 1.093 m Ft;
      • függő befizetések hozamának céltartaléka 2 e Ft.
    • az önkéntes ág 2014-es beszámolóját itt tekintheti meg honlapunkon, a magánágé pedig itt olvasható;
   • az éves és a hosszú távú pénzügyi tervek, valamint a rájuk vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés és könyvvizsgálói vélemény ismertetése, a 2015. július 1. - 2016. június 30. közötti időszakra vonatkozó, valamint a 2015-2017-re szóló hosszú távú pénzügyi terv elfogadása:
    • a közgyűlés elfogadta a pénztár éves és hosszú távú terveit;
   • az alapszabály módosítása:
   • az igazgatótanács javaslata az önkéntes ág elszámolóegység alapú választható portfóliós rendszer szabályzatának módosítására:
    • ebben most nem történt változás, a 2015. március 12-én elfogadott és 2015. július 1-jén hatályba lépő szabályzat
     itt található
   • tájékoztató a pénztár befektetési politikájáról:
    • az önkéntes és magánnyugdíjpénztári ág 2015-ös, illetve 2016-2017-re szóló befektetési politikájában nem történt változtatás, a pénztár a jövőben is hosszú távra vonatkozó, konzervatív befektetés politikát kíván folytatni;
   • vezető tisztségviselők választása, díjazása:
    • a tisztségviselők összetételében és díjazásában nem történt változás.

   Budapest, 2015. június 2.

   MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


   MEGHÍVÓ

   Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait, hogy a Pénztár közgyűlést tart

   2015. május 28. napján 10 órakor, mely a

   Budapest, XIII. Dévai u. 23. VI. emeleti konferencia termében

   kerül megrendezésre.

   A Közgyűlés napirendje:

   1. Tartalékok közötti átcsoportosítás

   2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről

   3. Az Igazgatótanács tájékoztatása a Magán Ág helyzetéről

   4. A 2014. üzleti évre vonatkozó igazgatótanácsi beszámoló elfogadása

   5. A 2014. évi éves beszámoló és a rá vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés, könyvvizsgálói jelentés ismertetése

   6. A 2014. évi éves beszámoló elfogadása

   7. Az éves és a hosszú távú pénzügyi tervek, valamint a rájuk vonatkozó ellenőrző bizottsági jelentés és könyvvizsgálói vélemény ismertetése

   8. A 2015. július 1. - 2016. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása

   9. A 2015-2017. évekre szóló hosszú távú pénzügyi terv elfogadása

   10. Az Alapszabály módosítása

   11. Az Igazgatótanács javaslata az Önkéntes Ág Elszámolóegység Alapú Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata módosítására

   12. Tájékoztató a Pénztár befektetési politikájáról

   13. Vezető tisztségviselők választása, díjazása.

   14. Egyéb kérdések

   A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2015. május 28-án 10 óra 15 perckor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

   A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2015. május 23. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

   Budapest, 2015. április 10.

   MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa  Tájékoztató az MKB Nyugdíjpénztár 2015. március 12-i közgyűléséről

  Az MKB Nyugdíjpénztár 2015. március 12-én megtartott közgyűlésén az igazgatótanács ismertette a 2014 tavaszán lefolytatott átfogó felügyeleti vizsgálat lezárásaként született H-JÉ-IV-B-2/2015 számú határozatot, továbbá tájékoztatást nyújtott a határozat végrehajtásának megkezdéséről.

  A közgyűlés jóváhagyólag vette tudomásul, hogy az MKB Nyugdíjpénztár nem érintett a BudaCash Brókerház, a DRB Bankcsoport, a QUAESTOR Financial HruriraKft, valamint a Hungária Értékpapír Zrt. ismertté vált pénzügyi eseményeiben. Az igazgatótanács kitért arra, is hogy az MKB Nyugdíjpénztár

  • soha nem tartott fenn kapcsolatot ezekkel a pénzügyi szolgáltatókkal;
  • nem birtokol olyan értékpapírt, amelyet a jelzett pénzügyi szolgáltatók bocsátottak ki;
  • soha nem vezetett számlát a DRB bankcsoporthoz tartozó pénzintézeteknél;
  • hosszú távú konzervatív befektetési politikájában - amely legutóbb 2014-ben eredményezett jelentős reálhozamot - mindig a biztonság volt és marad a legfontosabb szempont.

  A közgyűlés tudomásul vette a magánág választható portfóliós rendszer szabályzatának alapvetően technikai jellegű módosítását. Ennek kapcsán elfogadta azt is, hogy ez a változás érdemi elmozdulást nem okoz a magánág befektetési politikájában: az változatlan befektetési stratégiájával folytatja működését.

  Az igazgatótanács arról is beszámolt, hogy hagyományos és elektronikus levélben hívta fel a tagok figyelmét, hogy - jogszabályváltozások miatt - a magánág csak akkor tud működni a jövőben, ha tagság legalább 70 százaléka befizeti a kötelező tagdíjat. Mivel a nyugdíjpénztár számára nem egyértelmű, hogyan kell számításba venni a havi befizetések mérésénél a teljes éves tagdíj egyösszegű befizetését, továbbra is a tagdíjak havi fizetését kéri tagjaitól. Ez év januárjában a magánág tagságának 43 százaléka, februárban pedig már 51 százaléka fizetett tagdíjat. Mivel az e-mailben történt megkeresésre többen jelezték vissza azt, hogy tagdíjat fognak fizetni áprilistól, a pénztár bízik abban, hogy az elvárt határidőre a fizetők aránya el fogja érni a 70 százalékot. Az egyszerűbb kapcsolattartás jegyében a pénztár az eddigieknél gyakrabban és elektronikusan úton küld tájékoztatást mindazon tagjainak, akik megadják az elektronikus levélcímüket.

  A nyugdíjpénztár januárban - a vonatkozó törvényi háttér decemberi módosításával összhangban - készítette el magánágának szolgáltatási szabályzatát, amelyet benyújtott engedélyezésre a felügyeleti szervként eljáró MNB-hez. Az igazgatótanács a jegybanktól február 13-án kapott észrevételeknek megfelelően módosította a szabályzatot, és azt március 10-én újbóli engedélyezésre küldte be az MNB-hez. A közgyűlésen elhangzott, hogy a magánnyugdíjpénztári járadékszolgáltatást a pénztár csak a szabályzat felügyeleti jóváhagyását követően kezdheti meg.

  Az elmúlt időszakban több átlépési és TB-be való visszalépési kérelem érkezett a pénztárhoz. A visszalépőkkel kapcsolatos kifizetési kötelezettségének a pénztár csak úgy tud megfelelni határidőre, ha a reálhozam számítás metodikájában, módszerében - egyéb útmutatás hiányában - saját hatáskörben pontosító döntést hoz. Ezért a pénztár úgy döntött, hogy a hozamgarantált tőke összegének meghatározó képletébe beilleszti az önkéntes alapon befizetett tagdíjat. A reálhozam számítás során az utolsó havi inflációs adat helyett - csakúgy, mint 2011-ben - most is az azt megelőző havi inflációs rátát veszi figyelembe. Abban az esetben, ha egy visszalépő pénztártag tagi múltjában bizonyos adatok nem szerezhetőek be (a tag korábbi pénztára már végelszámolt stb.), a beérkezett pénzt az akkori átadás napjával történt tagdíjbefizetésként veszi figyelembe a reálhozam számításnál, igazodva a PSZÁF 6/2010-es állásfoglalásához.

  A közgyűlés megvitatta az áttérés lehetőséget a küldött közgyűlési rendszerre, és úgy döntött: az MKB Nyugdíjpénztár továbbra is - a minden tag számára szavazati jogot biztosító - közgyűlési formában működik tovább.

  A felügyeleti észrevételek alapján a pénztár módosította a tagi lekötéssel és tagi kölcsönnel kapcsolatos pénztári gyakorlatot. Ennek megfelelően a jövőben a tagi lekötés rendezése (törlése, érvényesítése) nélkül is lehetőség lesz a nyugdíjszolgáltatás igénybevételére, a tagi lekötés miatt zárolt összeg feletti számlaegyenleg erejéig. A felügyeleti visszajelzés alapján tagi kölcsönnel rendelkezők számára is elérhetővé válnak a pénztártagság megszűnésével nem járó kifizetések. A 10 éves, nem kilépő elszámolás igénylésére a tagi kölcsön miatt zárolt összeg (tagi kölcsön összegének, valamint a tagi kölcsön éves futamidejére járó kamat, továbbá a jogszabály által biztosított 180 napos hosszabbítási időre jutó kamat) feletti számlaegyenleg erejéig van mód. A 10 éves, teljes összegű, nem kilépő elszámolás a tag kérésére tagi kölcsön érvényesítéssel is teljesíthető.

  A felügyeleti észrevételek alapján a nyugdíjpénztár pontosította az alapszabályát, beleértve a tagi kölcsönt felvevők számára biztosított új lehetőséget is. Az alapszabály-változás március 16-án lép hatályba, viszont a tagi kölcsönre vonatkozó módosítások - mivel ezek a pénztár nyilvántartó rendszerének módosítását, újraprogramozását igénylik - csak 2015. július 1-jétől hatályosak.

  A közgyűlés megtárgyalta az önkéntes ág elszámoló egység alapú választható portfóliós rendszer szabályzatának módosítását. Erre azért került sor, mert a fennmaradó tagi kölcsön tartozás melletti kifizetési kérelem (a várakozási idő leteltét követő, nem kilépő elszámolások esetében) a pénztár szerint automatikus portfólióváltást kell kezdeményezzen az elszámoláshoz kapcsolódóan annak érdekében, hogy mérsékelhető legyen az árfolyamkockázat. A változásokat tartalmazó új szabályzatra a pénztár engedélyt fog kérni a felügyelettől, és az csak ennek megérkezése után léphet hatályba. A szabályzatban szereplő módosítások nem érintik érdemben a pénztár befektetési politikáját: az önkéntes ág is változatlan befektetési stratégiájával folytatja működését.

  A közgyűlés tudomásul vette az igazgatótanács két tagjának januárban történt lemondását, új tisztségviselők választására azonban ezúttal nem került sor.

  Budapest, 2015. március 12.

  MKB Nyugdíjpénztár


  MEGHÍVÓ

  Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait, hogy

  a Pénztár közgyűlést tart 2015. március 12. napján 10 órakor,

  mely a Budapest, XIII. Dévai u. 23. VI. emeleti konferencia termében kerül megrendezésre.

  A Közgyűlés napirendje:

  1. Az Magyar Nemzeti Bank által az MKB Nyugdíjpénztárnál lefolytatott átfogó felügyeleti vizsgálat során hozott határozat ismertetése
  2. A Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól szóló ellenőrző bizottsági beszámoló elfogadása
  3. Az Igazgatótanács tájékoztatása a Magán Ág választható portfoliós szabályzatának módosításáról
  4. Az Igazgatótanács tájékoztatása a Magán Ág helyzetéről
  5. Az Igazgatótanács javaslata alapján a küldöttközgyűlési rendszerre való áttérés megvitatása
  6. Az Igazgatótanács tájékoztatása a tagi lekötéssel és a tagi kölcsönnel kapcsolatos pénztári gyakorlat tervezett módosításáról
  7. Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására
  8. Az Igazgatótanács javaslata az Önkéntes Ág Elszámolóegység Alapú Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata módosítására
  9. Személyi kérdések (vezető tisztségviselők lemondása, választása)
  10. Egyéb kérdések

  A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2015. március 12-én 10 óra 15 perckor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

  A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2015. március 6. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  Budapest, 2015. február 21.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa


  A tagság 92 %-nál 10%-os hozam az Önkéntes Ágban

  TOVÁBBRA IS JÓ VÁLASZTÁS AZ MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR

  Ismét nagyon jó évet zárt az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ága. Mindegyik portfólióban magasan meghaladta az inflációt a hozam, és a tagság 92,6 %-ának 10% feletti hozamot írhattunk jóvá.

  A kiegyensúlyozott portfólió - melyben a tagság közel 90 %-a van - összesen 10,34 % hozamot realizált. A növekedési portfólióban az eredmény 10,02 % volt.

  Összehasonlításul az alábbiakban közöljük a tárgyévi hozamráták mellett a 10 éves hozamrátát, valamint a vagyonnövekedési mutatót is:

  Megnevezés Hozamok alakulása
  Tárgyévi nettó hozamráta
  (2014)
  10 naptári év átlagos nettó hozamrátája
  (2005-2014)
  Vagyonnövekedési mutató
  (2005-2014)
  Kiszámítható portfólió 2,63% 5,54% 5,47%
  Klasszikus portfólió 4,74% 5,82% 5,94%
  Kiegyensúlyozott portfólió 10,34% 7,08% 7,35%
  Növekedési portfólió 10,02% 6,74% 6,82%
  Infláció -0,20% 4,16% -

  A nettó hozamráta számítás, a 10 éves vagyonnövekedési mutató számításának alapját a 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

  Egyre többen élnek az egyéni befizetés lehetőségével is. Az ő számukra nem csak a hozammal növekszik a megtakarítási számlájuk, hanem tavalyi befizetéseik után további 20% adójóváírással is számolhatnak.

  Számoljon velünk továbbra is! Használja hozzá segítségként befizetési kalkulátorunkat : kattintson ide
  Gondoljon a holnapra: a béren kívüli juttatási elemek közül válassza az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást, válassza az MKB Nyugdíjpénztárt! Javasoljuk továbbá, hogy fizessen be egyénileg is: a kedvező hozamok mellett egy évben akár plusz 150.000 Ft adókedvezménnyel is (750.000 Ft befizetése esetén) növekedhet a nyugdíjpénztári megtakarítása!

  Budapest, 2015. február 12.

  MKB Nyugdíjpénztár


  Tájékoztató az MKB Nyugdíjpénztár 2014.12.29-i Közgyűléséről

  Az MKB Nyugdíjpénztár 2014. december 29-én megtartott Közgyűlésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:

  Döntés a Pénztár Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről

  A Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól szóló ellenőrző bizottsági beszámoló elfogadása

  Az Igazgatótanács tájékoztatása a Pénztár Befektetési politikájáról

  Az Igazgatótanács tájékoztatása a Magán Ág helyzetéről

  Az MKB Nyugdíjpénztár Magán Ága 2015. évre vonatkozó éves pénzügyi tervének és a 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervének valamint az Ellenőrző Bizottság pénzügyi tervekre vonatkozó jelentésének elfogadása, továbbá a könyvvizsgáló pénzügyi tervekre vonatkozó véleményének ismertetése

  Az Igazgatótanács javaslata az Önkéntes Ág Elszámolóegység Alapú Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata módosítására

  Igazgatótanács javaslata az Alapszabály módosítására

  Személyi kérdések (vezető tisztségviselők választása, díjazásuk megállapítása)

  Egyéb kérdések

  A napirendi pontok tárgyalása során a Közgyűlés elfogadta az MKB Nyugdíjpénztárnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését azzal, hogy a Pénztárra, annak szervezetére, működésére, tagjaira az Alapszabályában foglaltakon kívül illetve azzal összhangban elsődlegesen - az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) 1.§ alapján - az Öpt, valamint - a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) 2.§ alapján - az Mpt. és az azokhoz kapcsolódó kormányrendeletek, mint a pénztárakra vonatkozó speciális jogszabályok az irányadók.

  Az Ellenőrző Bizottság ismertette véleményét a közgyűlés elé beterjesztett anyagokról, továbbá számot adott arról, hogy a megelőző közgyűlés óta milyen helyszíni vizsgálatot végzett az Ellenőrző Bizottság.

  A Pénztár önkéntes és magánnyugdíjpénztári ágának 2015. évi befektetési politikájában -a 2014. évihez képest- nem lesz érdemi változás. A jövőben is hosszú távú konzervatív befektetés politikát kíván folytatni a Pénztár.

  A Közgyűlés ismételten megállapította, hogy a Pénztár Magán Ágának hosszú távú működése csak a tagság tagdíj- és működési célú adomány fizetési hajlandóságának jelentős növelésével alapozható meg. Abban az esetben, ha a tagdíjfizetők aránya -összhangban a Parlament által 2014. december 15-én elfogadott magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó törvényi változásokkal - eléri a 70 %-ot és növekszik a működési adomány mértéke is, a Pénztár működő képessége - változatlan külső feltételek mellett- 2019. év végéig fenntartható. E peremfeltételek mellett a Közgyűlés elfogadta a Pénztár Magánágának 2015. évi éves és 2015.- 2019 évekre vonatkozó hosszú távú tervét. (A magánnyugdíjpénztári törvény változásának legfontosabb elemeiről szóló tájékoztatónkat itt olvashatja)

  A Pénztár Önkéntes Ág Elszámolóegység Alapú Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatában csak pontosítások történtek, érdemi változtatásra nem került sor. Az eszközcsoportok sem módosultak érdemben, csak a megnevezésüknél a jogszabályi definíciókat, sorrendet alkalmaztuk. A benchmark, a befektetési politika ugyanaz maradt. A jelenlegi szabályzat marad érvényben, amíg a módosított szabályzat alkalmazását az MNB engedélyezi.

  A Pénztár Alapszabályában most sem történt érdemi módosítás. A végrehajtott változások pontosítások, valamint a bekövetkezett jogszabály módosítások átvezetése. A 2015.01.01-től érvényes Alapszabály teljes szövegét itt találja.

  A Közgyűlés 2015. január 1. - 2017. december 31. közötti időszakra az Ellenőrző Bizottság tagjának választotta meg Steininger Zsolt urat.

  Budapest, 2014. december 30.

  MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa